MS15-099: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Excel 2013: 8 September 2015

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3085502
Sammanfattning
Den här säkerhetsuppdateringen löser säkerhetsproblem i Microsoft Office som möjliggör fjärrkörning av kod om en användare öppnar en särskilt utformad fil i Microsoft Office. Mer information om problemen finns Microsoft Security Bulletin MS15-099.

Obs! Om du vill installera den här säkerhetsuppdateringen måste du ha den utgivna versionen av Servicepack 1 för Office 2013 installerat på datorn.

En fullständig lista över berörda versioner av Microsoft Office-program finns KB3089664.

Förbättringar och korrigeringar

 • Möjliggör enkel inloggning (SSO) för ADAL på molnet domänanslutna datorer. Domänkonton verkar vara inloggad på molnet domänansluten dator med moderna autentisering aktiverad, men kan inte öppna filer.
 • Att välja en ikon för en KPI i PowerPivot ignoreras i Excel 2013.
 • Uppdateringen innehåller också snabbkorrigeringar för följande icke-säkerhetsinnehåll:
  • Föreställ dig följande:
   • Du kan lägga till en kombinationsrutekontroll i ActiveX- eller en ActiveX-kontrollen i en arbetsbok i Excel 2010.
   • Egenskapen ListFillRange för kontrollen refererar till data i ett annat kalkylblad i arbetsboken.
   • Du kan zooma vyer av båda kalkylbladen till olika Zooma faktorer än 100%.
   • Försök att ändra val av kontrollen kombinationsruta eller en listruta.
   I det här scenariot kan du få följande felmeddelande:
   Det finns inte tillräckligt med systemresurser för att visa fullständigt.
  • Diagram kan inte infogas i andra Office-program som Word eller PowerPoint om ett tillägg från en nätverksplats läses in i Excel 2013.
  • Vissa objektmodellanrop (Range::HasArray, intervall: HasFormula och Range::NumberFormat) är långsammare i Excel 2013 jämfört med tidigare versioner av Excel.
  • När du använder ett program från tredje part till värd för Excel 2013 och försöker använda programmet för att öppna en arbetsbok externt i ett Excel-fönster öppnas utan en arbetsbok.
  • När du aktiverar alternativet Använd alltid anslutningsfil för en ODBC-anslutning till en datakälla, t ex Access eller SQLServer i Excel 2013, Excel 2013 kan krascha.
  • Åtgärdar ett problem som döljer detaljerat felmeddelande från Power fråga användare i olika scenarier och orsakar ett allmänt felmeddelande som ska visas i stället.
  • När du skriver ut eller förhandsgranska ett kalkylblad i Excel 2013 visas namnet på en gruppruta (formulärkontroll) i en felaktig placering.
  • När du kopierar och klistrar in celler som har villkorsstyrd formatering i Excel 2013 dubbleras regler för villkorsstyrd formatering, även om reglerna som redan finns i cellerna.

   Obs! När du har installerat uppdateringen måste du följa instruktionerna i den "Registerinformation"avsnittet åtgärda det här problemet.
  • Vissa ändringar i PowerPivot kommer Power fråga anslutningar ska vara skrivskyddad i Excel och blockera ytterligare ändringar i fråga om energi. Mer information finns i Redigera kolumner och tabeller i en fråga Power-anslutning är inte längre möjligt med PowerPivot för Excel 2013.
  • Ibland få ett slut på minne-fel när du skapar ett nytt Excel-fönster när du använder en Excel förhandsgranskningsfönstret i Outlook.
Så här hämtar och installerar du uppdateringen

Metod 1: Microsoft Update

Uppdateringen kan hämtas från Microsoft Update. När du aktiverar automatisk uppdatering, kommer uppdateringen hämtas och installeras automatiskt. Läs mer om hur du aktiverar automatisk uppdatering Hämta uppdateringar automatiskt.

Obs! För Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1 kan uppdateringen hämtas från Microsoft Update bara.

Metod 2: Microsoft Download Center

Du kan hämta det fristående uppdateringspaketet via Microsoft Download Center. Följ installationsanvisningarna på sidan Hämta och installera uppdateringen.
Mer Information

Registerinformation

Viktigt Följ noga anvisningarna i detta avsnitt. Om du ändrar registret på felaktigt sätt kan det uppstå allvarliga problem. Innan du ändrar det. Säkerhetskopiera registret för återställning om det uppstår problem.
 1. Avsluta alla Microsoft Office-program.
 2. Starta Registereditorn:
  • Gå till Windows-10 Start, ange regedit i den Sök Windowsoch sedan markera Regedit.exe i sökresultaten.
  • I Windows 8 eller Windows 8.1, flytta musen till det övre högra hörnet, gå till Sök, ange regedit i rutan Sök och välj sedan Regedit.exe i sökresultaten.
  • I Windows 7, gå till Start, ange regedit i textrutan Sök bland program och filer , och välj sedan regedit.exe i sökresultaten.
 3. Leta upp och markera följande registernyckel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Excel\Options
 4. På den Redigera -menyn. Nya, och välj sedan DWORD-värde.
 5. Enter ReplaceCFOnPaste, och tryck sedan på RETUR-tangenten.
 6. I den Detaljer fönstret, högerklicka på ReplaceCFOnPaste, och välj sedan Ändra.
 7. I den Datavärde Ange 1, och välj sedan OK.
 8. Avsluta Registereditorn.

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Distributionsinformation om den här uppdateringen finns i Microsoft Knowledge Base-artikel KB3089664.

Ersättningsinformation om säkerhetsuppdateringen

Den här säkerhetsuppdateringen ersätter uppdatering KB3054991.

Filinformation

Den engelska versionen av den här säkerhetsuppdateringen har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.

För alla x 86-baserade versioner av Excel 2013

Fil-IDFilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
exptoows.dll.1025exptoows.dll15.0.4442.10001344814-Aug-1512:21
exptoows.dll.1030exptoows.dll15.0.4442.10001448014-Aug-1512:21
exptoows.dll.1031exptoows.dll15.0.4442.10001500014-Aug-1512:21
exptoows.dll.3082exptoows.dll15.0.4442.10001448814-Aug-1512:21
exptoows.dll.1036exptoows.dll15.0.4442.10001449614-Aug-1512:21
exptoows.dll.1037exptoows.dll15.0.4442.10001342414-Aug-1512:21
exptoows.dll.1081exptoows.dll15.0.4442.10001395214-Aug-1512:21
exptoows.dll.1057exptoows.dll15.0.4463.10001392014-Aug-1511:28
exptoows.dll.1040exptoows.dll15.0.4442.10001448014-Aug-1512:21
exptoows.dll.1041exptoows.dll15.0.4442.10001293614-Aug-1512:21
exptoows.dll.1042exptoows.dll15.0.4442.10001241614-Aug-1512:21
exptoows.dll.1043exptoows.dll15.0.4442.10001450414-Aug-1512:21
exptoows.dll.1046exptoows.dll15.0.4442.10001449614-Aug-1512:21
exptoows.dll.2070exptoows.dll15.0.4442.10001449614-Aug-1512:21
exptoows.dll.1049exptoows.dll15.0.4442.10001395214-Aug-1512:21
exptoows.dll.1060exptoows.dll15.0.4454.10001392814-Aug-1511:28
exptoows.dll.1066exptoows.dll15.0.4481.10001440014-Aug-1511:28
exptoows.dll.2052exptoows.dll15.0.4442.10001191214-Aug-1512:21
exptoows.dll.1028exptoows.dll15.0.4442.10001241614-Aug-1512:21
xlintl32.dll_1025xlintl32.dll15.0.4709.1000466960014-Aug-1511:19
xllex.dll_1025xllex.dll15.0.4569.10003859214-Aug-1511:19
xlintl32.dll_1026xlintl32.dll15.0.4709.1000489028014-Aug-1511:19
xllex.dll_1026xllex.dll15.0.4569.10004061614-Aug-1511:19
xlintl32.dll_1029xlintl32.dll15.0.4709.1000485600014-Aug-1511:19
xllex.dll_1029xllex.dll15.0.4569.10006624014-Aug-1511:19
xlintl32.dll_1030xlintl32.dll15.0.4709.1000455340014-Aug-1511:19
xllex.dll_1030xllex.dll15.0.4569.10004115214-Aug-1511:19
xlintl32.dll_1031xlintl32.dll15.0.4709.1000471365614-Aug-1511:19
xllex.dll_1031xllex.dll15.0.4569.10004371214-Aug-1511:19
xlintl32.dll_1032xlintl32.dll15.0.4709.1000513705614-Aug-1511:19
xllex.dll_1032xllex.dll15.0.4569.10005751214-Aug-1511:19
xlintl32.dll_3082xlintl32.dll15.0.4709.1000465735214-Aug-1511:19
xllex.dll_3082xllex.dll15.0.4569.10004372014-Aug-1511:19
xlintl32.dll_1061xlintl32.dll15.0.4709.1000477203214-Aug-1511:19
xllex.dll_1061xllex.dll15.0.4569.10004012814-Aug-1511:19
xlintl32.dll_1035xlintl32.dll15.0.4709.1000466961614-Aug-1511:19
xllex.dll_1035xllex.dll15.0.4569.10004319214-Aug-1511:19
xlintl32.dll_1036xlintl32.dll15.0.4709.1000507104014-Aug-1511:19
xllex.dll_1036xllex.dll15.0.4569.10005753614-Aug-1511:19
xlintl32.dll_1037xlintl32.dll15.0.4709.1000462249614-Aug-1511:19
xllex.dll_1037xllex.dll15.0.4569.10005597614-Aug-1511:19
xlintl32.dll_1081xlintl32.dll15.0.4709.1000480169614-Aug-1511:19
xllex.dll_1081xllex.dll15.0.4569.10003908014-Aug-1511:19
xlintl32.dll_1050xlintl32.dll15.0.4709.1000462408814-Aug-1511:19
xllex.dll_1050xllex.dll15.0.4569.10004066414-Aug-1511:19
xlintl32.dll_1038xlintl32.dll15.0.4709.1000490872814-Aug-1511:19
xllex.dll_1038xllex.dll15.0.4569.10006777614-Aug-1511:19
xlintl32.dll_1057xlintl32.dll15.0.4709.1000454367214-Aug-1511:19
xllex.dll_1057xllex.dll15.0.4569.10003961614-Aug-1511:19
xlintl32.dll_1040xlintl32.dll15.0.4709.1000466604814-Aug-1511:19
xllex.dll_1040xllex.dll15.0.4569.10004474414-Aug-1511:19
xlintl32.dll_1041xlintl32.dll15.0.4709.1000424668814-Aug-1511:19
xllex.dll_1041xllex.dll15.0.4569.10004676014-Aug-1511:19
xlintl32.dll_1087xlintl32.dll15.0.4709.1000488106414-Aug-1511:21
xllex.dll_1087xllex.dll15.0.4569.10005546414-Aug-1511:21
xlintl32.dll_1042xlintl32.dll15.0.4709.1000424464014-Aug-1511:21
xllex.dll_1042xllex.dll15.0.4569.10004573614-Aug-1511:21
xlintl32.dll_1063xlintl32.dll15.0.4709.1000489132814-Aug-1511:21
xllex.dll_1063xllex.dll15.0.4569.10004167214-Aug-1511:21
xlintl32.dll_1062xlintl32.dll15.0.4709.1000472134414-Aug-1511:21
xllex.dll_1062xllex.dll15.0.4569.10004064814-Aug-1511:21
xlintl32.dll_1086xlintl32.dll15.0.4709.1000456825614-Aug-1511:21
xllex.dll_1086xllex.dll15.0.4569.10003910414-Aug-1511:21
xlintl32.dll_1044xlintl32.dll15.0.4727.1000453395214-Aug-1511:21
xllex.dll_1044xllex.dll15.0.4569.10004166414-Aug-1511:21
xlintl32.dll_1043xlintl32.dll15.0.4709.1000465426414-Aug-1511:21
xllex.dll_1043xllex.dll15.0.4569.10004268814-Aug-1511:21
xlintl32.dll_1045xlintl32.dll15.0.4709.1000496456014-Aug-1511:21
xllex.dll_1045xllex.dll15.0.4569.10007035214-Aug-1511:21
xlintl32.dll_1046xlintl32.dll15.0.4709.1000463584014-Aug-1511:21
xllex.dll_1046xllex.dll15.0.4569.10004218414-Aug-1511:21
xlintl32.dll_2070xlintl32.dll15.0.4709.1000470854414-Aug-1511:21
xllex.dll_2070xllex.dll15.0.4569.10004269614-Aug-1511:21
xlintl32.dll_1048xlintl32.dll15.0.4709.1000494355214-Aug-1511:21
xllex.dll_1048xllex.dll15.0.4569.10005600814-Aug-1511:21
xlintl32.dll_1049xlintl32.dll15.0.4709.1000483446414-Aug-1511:21
xllex.dll_1049xllex.dll15.0.4569.10004368814-Aug-1511:21
xlintl32.dll_1051xlintl32.dll15.0.4709.1000488006414-Aug-1511:21
xllex.dll_1051xllex.dll15.0.4569.10005549614-Aug-1511:21
xlintl32.dll_1060xlintl32.dll15.0.4709.1000484783214-Aug-1511:21
xllex.dll_1060xllex.dll15.0.4569.10005244014-Aug-1511:21
xlintl32.dll_2074xlintl32.dll15.0.4709.1000490005614-Aug-1511:21
xllex.dll_2074xllex.dll15.0.4569.10005244014-Aug-1511:21
xlintl32.dll_1053xlintl32.dll15.0.4709.1000453650414-Aug-1511:21
xllex.dll_1053xllex.dll15.0.4569.10004064014-Aug-1511:21
xlintl32.dll_1054xlintl32.dll15.0.4709.1000455593614-Aug-1511:21
xllex.dll_1054xllex.dll15.0.4569.10003959214-Aug-1511:21
xlintl32.dll_1055xlintl32.dll15.0.4709.1000483551214-Aug-1511:21
xllex.dll_1055xllex.dll15.0.4569.10006521614-Aug-1511:21
xlintl32.dll_1058xlintl32.dll15.0.4709.1000480988814-Aug-1511:21
xllex.dll_1058xllex.dll15.0.4569.10004061614-Aug-1511:21
xlintl32.dll_1066xlintl32.dll15.0.4709.1000486723214-Aug-1511:21
xllex.dll_1066xllex.dll15.0.4569.10005904814-Aug-1511:21
xlintl32.dll_2052xlintl32.dll15.0.4709.1000404137614-Aug-1511:21
xllex.dll_2052xllex.dll15.0.4569.10004932014-Aug-1511:21
xlintl32.dll_1028xlintl32.dll15.0.4709.1000405828014-Aug-1511:21
xllex.dll_1028xllex.dll15.0.4569.10004727214-Aug-1511:21
SOLVER.xlam_1029SOLVER.xlam38727014-Aug-1511:19
SOLVER.xlam_1030SOLVER.xlam39327914-Aug-1511:19
SOLVER.xlam_1031SOLVER.xlam38944214-Aug-1511:19
SOLVER.xlam_1032SOLVER.xlam38582314-Aug-1511:19
SOLVER.xlam_3082SOLVER.xlam39046614-Aug-1511:19
SOLVER.xlam_1035SOLVER.xlam39337014-Aug-1511:19
SOLVER.xlam_1036SOLVER.xlam39248614-Aug-1511:19
SOLVER.xlam_1050SOLVER.xlam39087914-Aug-1511:19
SOLVER.xlam_1038SOLVER.xlam38646914-Aug-1511:19
SOLVER.xlam_1040SOLVER.xlam39132014-Aug-1511:19
SOLVER.xlam_1041SOLVER.xlam38452414-Aug-1511:19
SOLVER.xlam_1042SOLVER.xlam38607414-Aug-1511:21
SOLVER.xlam_1044SOLVER.xlam38901114-Aug-1511:21
SOLVER.xlam_1043SOLVER.xlam39140714-Aug-1511:21
SOLVER.xlam_1045SOLVER.xlam38435214-Aug-1511:21
SOLVER.xlam_1046SOLVER.xlam38527414-Aug-1511:21
SOLVER.xlam_2070SOLVER.xlam38709414-Aug-1511:21
SOLVER.xlam_1048SOLVER.xlam38427314-Aug-1511:21
SOLVER.xlam_1049SOLVER.xlam38472914-Aug-1511:21
SOLVER.xlam_1051SOLVER.xlam38832414-Aug-1511:21
SOLVER.xlam_1060SOLVER.xlam38540714-Aug-1511:21
SOLVER.xlam_1053SOLVER.xlam39038014-Aug-1511:21
SOLVER.xlam_1055SOLVER.xlam38552514-Aug-1511:21
SOLVER.xlam_1058SOLVER.xlam38614514-Aug-1511:21
SOLVER.xlam_2052SOLVER.xlam38556314-Aug-1511:21
SOLVER.xlam_1028SOLVER.xlam38381414-Aug-1511:21
xlicons.exexlicons.exe15.0.4553.1000368554412-Aug-1512:18
xlintl32.rest.idx_dll_1025xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038518414-Aug-1511:19
xlintl32.dll.idx_dll_1026xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.100010041614-Aug-1511:19
xlintl32.rest.idx_dll_1026xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040771214-Aug-1511:19
xlintl32.dll.idx_dll_1029xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.10009939214-Aug-1511:19
xlintl32.rest.idx_dll_1029xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039644814-Aug-1511:19
xlintl32.dll.idx_dll_1030xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009792014-Aug-1511:19
xlintl32.rest.idx_dll_1030xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039850414-Aug-1511:19
xlintl32.rest.idx_dll_1031xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040055214-Aug-1511:19
xlintl32.dll.idx_dll_1032xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.10009939214-Aug-1511:19
xlintl32.rest.idx_dll_1032xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039849614-Aug-1511:19
xlintl32.rest.idx_dll_1033xlintl32.rest.idx_dll15.0.4703.100040723212-Aug-1512:18
xlintl32.rest.idx_dll_3082xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040515214-Aug-1511:19
xlintl32.dll.idx_dll_1061xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.10009990414-Aug-1511:19
xlintl32.rest.idx_dll_1061xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040412814-Aug-1511:19
xlintl32.dll.idx_dll_1035xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009894414-Aug-1511:19
xlintl32.rest.idx_dll_1035xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039849614-Aug-1511:19
xlintl32.rest.idx_dll_1036xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040515214-Aug-1511:19
xlintl32.rest.idx_dll_1037xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038672814-Aug-1511:19
xlintl32.dll.idx_dll_1081xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009790414-Aug-1511:19
xlintl32.rest.idx_dll_1081xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039235214-Aug-1511:19
xlintl32.dll.idx_dll_1050xlintl32.dll.idx_dll15.0.4481.100010145614-Aug-1511:19
xlintl32.rest.idx_dll_1050xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040874414-Aug-1511:19
xlintl32.dll.idx_dll_1038xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.100010144014-Aug-1511:19
xlintl32.rest.idx_dll_1038xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039696014-Aug-1511:19
xlintl32.dll.idx_dll_1057xlintl32.dll.idx_dll15.0.4469.10009940814-Aug-1511:19
xlintl32.rest.idx_dll_1057xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040362414-Aug-1511:19
xlintl32.rest.idx_dll_1040xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040055214-Aug-1511:19
xlintl32.rest.idx_dll_1041xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038108814-Aug-1511:19
xlintl32.dll.idx_dll_1087xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.10009785614-Aug-1511:21
xlintl32.rest.idx_dll_1087xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040054414-Aug-1511:21
xlintl32.rest.idx_dll_1042xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100037904014-Aug-1511:21
xlintl32.dll.idx_dll_1063xlintl32.dll.idx_dll15.0.4466.100010092814-Aug-1511:21
xlintl32.rest.idx_dll_1063xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040668814-Aug-1511:21
xlintl32.dll.idx_dll_1062xlintl32.dll.idx_dll15.0.4466.100010092814-Aug-1511:21
xlintl32.rest.idx_dll_1062xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040515214-Aug-1511:21
xlintl32.dll.idx_dll_1086xlintl32.dll.idx_dll15.0.4481.10009888014-Aug-1511:21
xlintl32.rest.idx_dll_1086xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040361614-Aug-1511:21
xlintl32.dll.idx_dll_1044xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009739214-Aug-1511:21
xlintl32.rest.idx_dll_1044xlintl32.rest.idx_dll15.0.4727.100040004014-Aug-1511:21
xlintl32.rest.idx_dll_1043xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039798414-Aug-1511:21
xlintl32.dll.idx_dll_1045xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.100010048014-Aug-1511:21
xlintl32.rest.idx_dll_1045xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039747214-Aug-1511:21
xlintl32.rest.idx_dll_1046xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040873614-Aug-1511:21
xlintl32.dll.idx_dll_2070xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009944014-Aug-1511:21
xlintl32.rest.idx_dll_2070xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040259214-Aug-1511:21
xlintl32.dll.idx_dll_1048xlintl32.dll.idx_dll15.0.4454.10009940814-Aug-1511:21
xlintl32.rest.idx_dll_1048xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039388814-Aug-1511:21
xlintl32.rest.idx_dll_1049xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040668814-Aug-1511:21
xlintl32.dll.idx_dll_1051xlintl32.dll.idx_dll15.0.4466.10009888014-Aug-1511:21
xlintl32.rest.idx_dll_1051xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039798414-Aug-1511:21
xlintl32.dll.idx_dll_1060xlintl32.dll.idx_dll15.0.4463.10009992014-Aug-1511:21
xlintl32.rest.idx_dll_1060xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039952014-Aug-1511:21
xlintl32.dll.idx_dll_2074xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.100010092814-Aug-1511:21
xlintl32.rest.idx_dll_2074xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040822414-Aug-1511:21
xlintl32.dll.idx_dll_1053xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009688014-Aug-1511:21
xlintl32.rest.idx_dll_1053xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039798414-Aug-1511:21
xlintl32.dll.idx_dll_1054xlintl32.dll.idx_dll15.0.4454.10009787214-Aug-1511:21
xlintl32.rest.idx_dll_1054xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039235214-Aug-1511:21
xlintl32.dll.idx_dll_1055xlintl32.dll.idx_dll15.0.4454.100010145614-Aug-1511:21
xlintl32.rest.idx_dll_1055xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040259214-Aug-1511:21
xlintl32.dll.idx_dll_1058xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.100010246414-Aug-1511:21
xlintl32.rest.idx_dll_1058xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040720014-Aug-1511:21
xlintl32.dll.idx_dll_1066xlintl32.dll.idx_dll15.0.4481.100010041614-Aug-1511:21
xlintl32.rest.idx_dll_1066xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100041027214-Aug-1511:21
xlintl32.rest.idx_dll_2052xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038006414-Aug-1511:21
xlintl32.rest.idx_dll_1028xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038108814-Aug-1511:21
exptoows.xla.1025exptoows.xla10086412-Aug-1512:18
exptoows.xla.1026exptoows.xla10086412-Aug-1512:18
exptoows.xla.1027exptoows.xla100864
exptoows.xla.1028exptoows.xla10086412-Aug-1512:18
exptoows.xla.1029exptoows.xla10086412-Aug-1512:18
exptoows.xla.1030exptoows.xla10086412-Aug-1512:18
exptoows.xla.1031exptoows.xla10086412-Aug-1512:18
exptoows.xla.1032exptoows.xla10086412-Aug-1512:18
exptoows.xla.1033exptoows.xla10086412-Aug-1512:18
exptoows.xla.1035exptoows.xla10086412-Aug-1512:18
exptoows.xla.1036exptoows.xla10086412-Aug-1512:18
exptoows.xla.1037exptoows.xla10086412-Aug-1512:18
exptoows.xla.1038exptoows.xla10086412-Aug-1512:18
exptoows.xla.1039exptoows.xla100864
exptoows.xla.1040exptoows.xla10086412-Aug-1512:18
exptoows.xla.1042exptoows.xla10086412-Aug-1512:18
exptoows.xla.1043exptoows.xla10086412-Aug-1512:18
exptoows.xla.1044exptoows.xla10086412-Aug-1512:18
exptoows.xla.1045exptoows.xla10086412-Aug-1512:18
exptoows.xla.1046exptoows.xla10086412-Aug-1512:18
exptoows.xla.1048exptoows.xla10086412-Aug-1512:18
exptoows.xla.1049exptoows.xla10086412-Aug-1512:18
exptoows.xla.1050exptoows.xla10086412-Aug-1512:18
exptoows.xla.1051exptoows.xla10086412-Aug-1512:18
exptoows.xla.1052exptoows.xla100864
exptoows.xla.1053exptoows.xla10086412-Aug-1512:18
exptoows.xla.1054exptoows.xla10086412-Aug-1512:18
exptoows.xla.1055exptoows.xla10086412-Aug-1512:18
exptoows.xla.1056exptoows.xla100864
exptoows.xla.1057exptoows.xla10086412-Aug-1512:18
exptoows.xla.1058exptoows.xla10086412-Aug-1512:18
exptoows.xla.1059exptoows.xla100864
exptoows.xla.1060exptoows.xla10086412-Aug-1512:18
exptoows.xla.1061exptoows.xla10086412-Aug-1512:18
exptoows.xla.1062exptoows.xla10086412-Aug-1512:18
exptoows.xla.1063exptoows.xla10086412-Aug-1512:18
exptoows.xla.1064exptoows.xla100864
exptoows.xla.1065exptoows.xla100864
exptoows.xla.1066exptoows.xla10086412-Aug-1512:18
exptoows.xla.1067exptoows.xla100864
exptoows.xla.1068exptoows.xla100864
exptoows.xla.1069exptoows.xla100864
exptoows.xla.1071exptoows.xla100864
exptoows.xla.1074exptoows.xla100864
exptoows.xla.1076exptoows.xla100864
exptoows.xla.1077exptoows.xla100864
exptoows.xla.1078exptoows.xla100864
exptoows.xla.1079exptoows.xla100864
exptoows.xla.1081exptoows.xla10086412-Aug-1512:18
exptoows.xla.1082exptoows.xla100864
exptoows.xla.1086exptoows.xla10086412-Aug-1512:18
exptoows.xla.1087exptoows.xla10086412-Aug-1512:18
exptoows.xla.1088exptoows.xla100864
exptoows.xla.1089exptoows.xla100864
exptoows.xla.1090exptoows.xla100864
exptoows.xla.1091exptoows.xla100864
exptoows.xla.1092exptoows.xla100864
exptoows.xla.1093exptoows.xla100864
exptoows.xla.1094exptoows.xla100864
exptoows.xla.1095exptoows.xla100864
exptoows.xla.1096exptoows.xla100864
exptoows.xla.1097exptoows.xla100864
exptoows.xla.1098exptoows.xla100864
exptoows.xla.1099exptoows.xla100864
exptoows.xla.1100exptoows.xla100864
exptoows.xla.1101exptoows.xla100864
exptoows.xla.1102exptoows.xla100864
exptoows.xla.1104exptoows.xla100864
exptoows.xla.1106exptoows.xla100864
exptoows.xla.1107exptoows.xla100864
exptoows.xla.1110exptoows.xla100864
exptoows.xla.1111exptoows.xla100864
exptoows.xla.1115exptoows.xla100864
exptoows.xla.1116exptoows.xla100864
exptoows.xla.1118exptoows.xla100864
exptoows.xla.1121exptoows.xla100864
exptoows.xla.1124exptoows.xla100864
exptoows.xla.1128exptoows.xla100864
exptoows.xla.1130exptoows.xla100864
exptoows.xla.1132exptoows.xla100864
exptoows.xla.1134exptoows.xla100864
exptoows.xla.1136exptoows.xla100864
exptoows.xla.1139exptoows.xla100864
exptoows.xla.1152exptoows.xla100864
exptoows.xla.1153exptoows.xla100864
exptoows.xla.1158exptoows.xla100864
exptoows.xla.1159exptoows.xla100864
exptoows.xla.1160exptoows.xla100864
exptoows.xla.1164exptoows.xla100864
exptoows.xla.1169exptoows.xla100864
exptoows.xla.1170exptoows.xla100864
exptoows.xla.2051exptoows.xla100864
exptoows.xla.2052exptoows.xla10086412-Aug-1512:18
exptoows.xla.2068exptoows.xla100864
exptoows.xla.2070exptoows.xla10086412-Aug-1512:18
exptoows.xla.2074exptoows.xla10086412-Aug-1512:18
exptoows.xla.2108exptoows.xla100864
exptoows.xla.2117exptoows.xla100864
exptoows.xla.2118exptoows.xla100864
exptoows.xla.2137exptoows.xla100864
exptoows.xla.2141exptoows.xla100864
exptoows.xla.3082exptoows.xla10086412-Aug-1512:18
exptoows.xla.3098exptoows.xla100864
exptoows.xla.3179exptoows.xla100864
exptoows.xla.5146exptoows.xla100864
exptoows.xla.7194exptoows.xla100864
exptoows.xla.1041exptoows.xla10086412-Aug-1512:18
Excel.veman.XMLExcel.visualelementsmanifest.XML33812-Aug-1512:18
xlintl32.dll_1033xlintl32.dll15.0.4703.1000442131212-Aug-1512:18
xllex.dll_1033xllex.dll15.0.4569.10003756812-Aug-1512:18
Excel.exeExcel.exe15.0.4753.10002620064012-Aug-1512:18
Excel.manExcel.exe.manifest122712-Aug-1512:18
xl12cnv.exeexcelcnv.exe15.0.4753.10002241235212-Aug-1512:18
xl12cnvp.dllexcelcnvpxy.dll15.0.4454.10004614412-Aug-1512:18
xlcall32.dllxlcall32.dll15.0.4454.10001032812-Aug-1512:18
SOLVER.xlam_1025SOLVER.xlam40898114-Aug-1511:19
SOLVER.xlam_1026SOLVER.xlam40898114-Aug-1511:19
SOLVER.xlam_1033SOLVER.xlam40898114-Aug-1511:19
SOLVER.xlam_1037SOLVER.xlam40898114-Aug-1511:19
SOLVER.xlam_1054SOLVER.xlam40898114-Aug-1511:19
SOLVER.xlam_1057SOLVER.xlam40898114-Aug-1511:19
SOLVER.xlam_1061SOLVER.xlam40898114-Aug-1511:19
SOLVER.xlam_1062SOLVER.xlam40898114-Aug-1511:19
SOLVER.xlam_1063SOLVER.xlam40898114-Aug-1511:19
SOLVER.xlam_1066SOLVER.xlam40898114-Aug-1511:19
SOLVER.xlam_1081SOLVER.xlam40898114-Aug-1511:19
SOLVER.xlam_1086SOLVER.xlam40898114-Aug-1511:19
SOLVER.xlam_1087SOLVER.xlam40898114-Aug-1511:19
SOLVER.xlam_2074SOLVER.xlam40898114-Aug-1511:19
Solver32.dll_1025Solver32.dll15.0.4454.100017311212-Aug-1512:18
Solver32.dll_1026Solver32.dll15.0.4454.100017311212-Aug-1512:18
Solver32.dll_1028Solver32.dll15.0.4454.100017311212-Aug-1512:18
Solver32.dll_1029Solver32.dll15.0.4454.100017311212-Aug-1512:18
Solver32.dll_1030Solver32.dll15.0.4454.100017311212-Aug-1512:18
Solver32.dll_1031Solver32.dll15.0.4454.100017311212-Aug-1512:18
Solver32.dll_1032Solver32.dll15.0.4454.100017311212-Aug-1512:18
Solver32.dll_1033Solver32.dll15.0.4454.100017311212-Aug-1512:18
Solver32.dll_1035Solver32.dll15.0.4454.100017311212-Aug-1512:18
Solver32.dll_1036Solver32.dll15.0.4454.100017311212-Aug-1512:18
Solver32.dll_1037Solver32.dll15.0.4454.100017311212-Aug-1512:18
Solver32.dll_1038Solver32.dll15.0.4454.100017311212-Aug-1512:18
Solver32.dll_1040Solver32.dll15.0.4454.100017311212-Aug-1512:18
Solver32.dll_1041Solver32.dll15.0.4454.100017311212-Aug-1512:18
Solver32.dll_1042Solver32.dll15.0.4454.100017311212-Aug-1512:18
Solver32.dll_1043Solver32.dll15.0.4454.100017311212-Aug-1512:18
Solver32.dll_1044Solver32.dll15.0.4454.100017311212-Aug-1512:18
Solver32.dll_1045Solver32.dll15.0.4454.100017311212-Aug-1512:18
Solver32.dll_1046Solver32.dll15.0.4454.100017311212-Aug-1512:18
Solver32.dll_1048Solver32.dll15.0.4454.100017311212-Aug-1512:18
Solver32.dll_1049Solver32.dll15.0.4454.100017311212-Aug-1512:18
Solver32.dll_1050Solver32.dll15.0.4454.100017311212-Aug-1512:18
Solver32.dll_1051Solver32.dll15.0.4454.100017311212-Aug-1512:18
Solver32.dll_1053Solver32.dll15.0.4454.100017311212-Aug-1512:18
Solver32.dll_1054Solver32.dll15.0.4454.100017311212-Aug-1512:18
Solver32.dll_1055Solver32.dll15.0.4454.100017311212-Aug-1512:18
Solver32.dll_1057Solver32.dll15.0.4454.100017311212-Aug-1512:18
Solver32.dll_1058Solver32.dll15.0.4454.100017311212-Aug-1512:18
Solver32.dll_1060Solver32.dll15.0.4454.100017311212-Aug-1512:18
Solver32.dll_1061Solver32.dll15.0.4454.100017311212-Aug-1512:18
Solver32.dll_1062Solver32.dll15.0.4454.100017311212-Aug-1512:18
Solver32.dll_1063Solver32.dll15.0.4454.100017311212-Aug-1512:18
Solver32.dll_1066Solver32.dll15.0.4454.100017311212-Aug-1512:18
Solver32.dll_1081Solver32.dll15.0.4454.100017311212-Aug-1512:18
Solver32.dll_1086Solver32.dll15.0.4454.100017311212-Aug-1512:18
Solver32.dll_1087Solver32.dll15.0.4454.100017311212-Aug-1512:18
Solver32.dll_2052Solver32.dll15.0.4454.100017311212-Aug-1512:18
Solver32.dll_2070Solver32.dll15.0.4454.100017311212-Aug-1512:18
Solver32.dll_2074Solver32.dll15.0.4454.100017311212-Aug-1512:18
Solver32.dll_3082Solver32.dll15.0.4454.100017311212-Aug-1512:18

För alla x 64-baserade versioner av Excel 2013

Fil-IDFilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
exptoows.dll.1025exptoows.dll15.0.4442.10001344814-Aug-1511:34
exptoows.dll.1030exptoows.dll15.0.4442.10001448014-Aug-1511:34
exptoows.dll.1031exptoows.dll15.0.4442.10001500014-Aug-1511:34
exptoows.dll.3082exptoows.dll15.0.4442.10001448814-Aug-1511:34
exptoows.dll.1036exptoows.dll15.0.4442.10001451214-Aug-1511:34
exptoows.dll.1037exptoows.dll15.0.4442.10001344014-Aug-1511:34
exptoows.dll.1081exptoows.dll15.0.4442.10001393614-Aug-1511:34
exptoows.dll.1057exptoows.dll15.0.4463.10001392014-Aug-1511:34
exptoows.dll.1040exptoows.dll15.0.4442.10001449614-Aug-1511:34
exptoows.dll.1041exptoows.dll15.0.4442.10001293614-Aug-1511:34
exptoows.dll.1042exptoows.dll15.0.4442.10001241614-Aug-1511:34
exptoows.dll.1043exptoows.dll15.0.4442.10001448814-Aug-1511:35
exptoows.dll.1046exptoows.dll15.0.4442.10001449614-Aug-1511:35
exptoows.dll.2070exptoows.dll15.0.4442.10001451214-Aug-1511:35
exptoows.dll.1049exptoows.dll15.0.4442.10001393614-Aug-1511:35
exptoows.dll.1060exptoows.dll15.0.4454.10001394414-Aug-1511:35
exptoows.dll.1066exptoows.dll15.0.4481.10001440014-Aug-1511:35
exptoows.dll.2052exptoows.dll15.0.4442.10001191214-Aug-1511:35
exptoows.dll.1028exptoows.dll15.0.4442.10001241614-Aug-1511:35
xlintl32.dll_1025xlintl32.dll15.0.4753.1000476678414-Aug-1511:30
xllex.dll_1025xllex.dll15.0.4569.10003859214-Aug-1511:30
xlintl32.dll_1026xlintl32.dll15.0.4753.1000495366414-Aug-1511:30
xllex.dll_1026xllex.dll15.0.4569.10004061614-Aug-1511:30
xlintl32.dll_1029xlintl32.dll15.0.4753.1000491795214-Aug-1511:30
xllex.dll_1029xllex.dll15.0.4569.10006624014-Aug-1511:30
xlintl32.dll_1030xlintl32.dll15.0.4753.1000461680014-Aug-1511:30
xllex.dll_1030xllex.dll15.0.4569.10004115214-Aug-1511:30
xlintl32.dll_1031xlintl32.dll15.0.4753.1000477705614-Aug-1511:30
xllex.dll_1031xllex.dll15.0.4569.10004371214-Aug-1511:30
xlintl32.dll_1032xlintl32.dll15.0.4753.1000520044814-Aug-1511:30
xllex.dll_1032xllex.dll15.0.4569.10005751214-Aug-1511:30
xlintl32.dll_3082xlintl32.dll15.0.4753.1000472023214-Aug-1511:30
xllex.dll_3082xllex.dll15.0.4569.10004372014-Aug-1511:30
xlintl32.dll_1061xlintl32.dll15.0.4753.1000483542414-Aug-1511:30
xllex.dll_1061xllex.dll15.0.4569.10004012814-Aug-1511:30
xlintl32.dll_1035xlintl32.dll15.0.4753.1000473157614-Aug-1511:30
xllex.dll_1035xllex.dll15.0.4569.10004319214-Aug-1511:30
xlintl32.dll_1036xlintl32.dll15.0.4753.1000513443214-Aug-1511:30
xllex.dll_1036xllex.dll15.0.4569.10005753614-Aug-1511:30
xlintl32.dll_1037xlintl32.dll15.0.4753.1000471876014-Aug-1511:30
xllex.dll_1037xllex.dll15.0.4569.10005597614-Aug-1511:30
xlintl32.dll_1081xlintl32.dll15.0.4753.1000486365614-Aug-1511:30
xllex.dll_1081xllex.dll15.0.4569.10003908014-Aug-1511:30
xlintl32.dll_1050xlintl32.dll15.0.4753.1000468747214-Aug-1511:30
xllex.dll_1050xllex.dll15.0.4569.10004066414-Aug-1511:30
xlintl32.dll_1038xlintl32.dll15.0.4753.1000497212814-Aug-1511:30
xllex.dll_1038xllex.dll15.0.4569.10006777614-Aug-1511:30
xlintl32.dll_1057xlintl32.dll15.0.4753.1000460707214-Aug-1511:30
xllex.dll_1057xllex.dll15.0.4569.10003961614-Aug-1511:30
xlintl32.dll_1040xlintl32.dll15.0.4753.1000472800814-Aug-1511:31
xllex.dll_1040xllex.dll15.0.4569.10004474414-Aug-1511:31
xlintl32.dll_1041xlintl32.dll15.0.4753.1000431008014-Aug-1511:30
xllex.dll_1041xllex.dll15.0.4569.10004676014-Aug-1511:30
xlintl32.dll_1087xlintl32.dll15.0.4753.1000494444814-Aug-1511:31
xllex.dll_1087xllex.dll15.0.4569.10005546414-Aug-1511:31
xlintl32.dll_1042xlintl32.dll15.0.4753.1000430803214-Aug-1511:31
xllex.dll_1042xllex.dll15.0.4569.10004573614-Aug-1511:31
xlintl32.dll_1063xlintl32.dll15.0.4753.1000495472814-Aug-1511:31
xllex.dll_1063xllex.dll15.0.4569.10004167214-Aug-1511:31
xlintl32.dll_1062xlintl32.dll15.0.4753.1000478473614-Aug-1511:31
xllex.dll_1062xllex.dll15.0.4569.10004064814-Aug-1511:31
xlintl32.dll_1086xlintl32.dll15.0.4753.1000463164814-Aug-1511:31
xllex.dll_1086xllex.dll15.0.4569.10003910414-Aug-1511:31
xlintl32.dll_1044xlintl32.dll15.0.4753.1000459734414-Aug-1511:31
xllex.dll_1044xllex.dll15.0.4569.10004166414-Aug-1511:31
xlintl32.dll_1043xlintl32.dll15.0.4753.1000471622414-Aug-1511:31
xllex.dll_1043xllex.dll15.0.4569.10004268814-Aug-1511:31
xlintl32.dll_1045xlintl32.dll15.0.4753.1000502795214-Aug-1511:31
xllex.dll_1045xllex.dll15.0.4569.10007035214-Aug-1511:31
xlintl32.dll_1046xlintl32.dll15.0.4753.1000469924014-Aug-1511:31
xllex.dll_1046ources.dll15.0.4481.10001342414-Aug-1511:28
biserver.Intl.commonintl.js.3098commonintl.js4946314-Aug-1511:24
met.Intl.commonintl.js_3098DLL-fil15.0.4569.10004269614-Aug-1511:31
xlintl32.dll_1048xlintl32.dll15.0.4753.1000500694414-Aug-1511:31
xllex.dll_1048xllex.dll15.0.4569.10005600814-Aug-1511:31
xlintl32.dll_1049xlintl32.dll15.0.4753.1000489785614-Aug-1511:31
xllex.dll_1049xllex.dll15.0.4569.10004368814-Aug-1511:31
xlintl32.dll_1051xlintl32.dll15.0.4753.1000494346414-Aug-1511:31
xllex.dll_1051xllex.dll15.0.4569.10005549614-Aug-1511:31
xlintl32.dll_1060xlintl32.dll15.0.4753.1000491121614-Aug-1511:31
xllex.dll_1060xllex.dll15.0.4569.10005244014-Aug-1511:31
xlintl32.dll_2074xlintl32.dll15.0.4753.1000496344014-Aug-1511:31
xllex.dll_2074xllex.dll15.0.4569.10005244014-Aug-1511:31
xlintl32.dll_1053xlintl32.dll15.0.4753.1000459990414-Aug-1511:31
xllex.dll_1053xllex.dll15.0.4569.10004064014-Aug-1511:31
xlintl32.dll_1054xlintl32.dll15.0.4753.1000461789614-Aug-1511:31
xllex.dll_1054xllex.dll15.0.4569.10003959214-Aug-1511:31
xlintl32.dll_1055xlintl32.dll15.0.4753.1000489747214-Aug-1511:31
xllex.dll_1055xllex.dll15.0.4569.10006521614-Aug-1511:31
xlintl32.dll_1058xlintl32.dll15.0.4753.1000487328014-Aug-1511:31
xllex.dll_1058xllex.dll15.0.4569.10004061614-Aug-1511:31
xlintl32.dll_1066xlintl32.dll15.0.4753.1000492919214-Aug-1511:31
xllex.dll_1066xllex.dll15.0.4569.10005904814-Aug-1511:31
xlintl32.dll_2052xlintl32.dll15.0.4753.1000410476814-Aug-1511:31
xllex.dll_2052xllex.dll15.0.4569.10004932014-Aug-1511:31
xlintl32.dll_1028xlintl32.dll15.0.4753.1000411972014-Aug-1511:31
xllex.dll_1028xllex.dll15.0.4569.10004727214-Aug-1511:31
SOLVER.xlam_1029SOLVER.xlam39721414-Aug-1511:30
SOLVER.xlam_1030SOLVER.xlam40250214-Aug-1511:30
SOLVER.xlam_1031SOLVER.xlam40224114-Aug-1511:30
SOLVER.xlam_1032SOLVER.xlam39675014-Aug-1511:30
SOLVER.xlam_3082SOLVER.xlam40215014-Aug-1511:30
SOLVER.xlam_1035SOLVER.xlam40407714-Aug-1511:30
SOLVER.xlam_1036SOLVER.xlam40411614-Aug-1511:30
SOLVER.xlam_1050SOLVER.xlam39659614-Aug-1511:30
SOLVER.xlam_1038SOLVER.xlam39641814-Aug-1511:30
SOLVER.xlam_1040SOLVER.xlam40348514-Aug-1511:31
SOLVER.xlam_1041SOLVER.xlam39577614-Aug-1511:30
SOLVER.xlam_1042SOLVER.xlam39558614-Aug-1511:31
SOLVER.xlam_1044SOLVER.xlam40312114-Aug-1511:31
SOLVER.xlam_1043SOLVER.xlam40250714-Aug-1511:31
SOLVER.xlam_1045SOLVER.xlam39543114-Aug-1511:31
SOLVER.xlam_1046SOLVER.xlam39575814-Aug-1511:31
SOLVER.xlam_2070SOLVER.xlam39668714-Aug-1511:31
SOLVER.xlam_1048SOLVER.xlam39627014-Aug-1511:31
SOLVER.xlam_1049SOLVER.xlam39769314-Aug-1511:31
SOLVER.xlam_1051SOLVER.xlam39645814-Aug-1511:31
SOLVER.xlam_1060SOLVER.xlam39999814-Aug-1511:31
SOLVER.xlam_1053SOLVER.xlam40279414-Aug-1511:31
SOLVER.xlam_1055SOLVER.xlam39638914-Aug-1511:31
SOLVER.xlam_1058SOLVER.xlam39770614-Aug-1511:31
SOLVER.xlam_2052SOLVER.xlam39501814-Aug-1511:31
SOLVER.xlam_1028SOLVER.xlam39477814-Aug-1511:31
xlicons.exexlicons.exe15.0.4553.1000368554412-Aug-1512:18
xlintl32.rest.idx_dll_1025xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038518414-Aug-1511:30
xlintl32.dll.idx_dll_1026xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.100010041614-Aug-1511:30
xlintl32.rest.idx_dll_1026xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040772014-Aug-1511:30
xlintl32.dll.idx_dll_1029xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.10009939214-Aug-1511:30
xlintl32.rest.idx_dll_1029xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039645614-Aug-1511:30
xlintl32.dll.idx_dll_1030xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009792014-Aug-1511:30
xlintl32.rest.idx_dll_1030xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039850414-Aug-1511:30
xlintl32.rest.idx_dll_1031xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040054414-Aug-1511:30
xlintl32.dll.idx_dll_1032xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.10009940814-Aug-1511:30
xlintl32.rest.idx_dll_1032xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039850414-Aug-1511:30
xlintl32.rest.idx_dll_1033xlintl32.rest.idx_dll15.0.4703.100040723212-Aug-1512:18
xlintl32.rest.idx_dll_3082xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040515214-Aug-1511:30
xlintl32.dll.idx_dll_1061xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.10009990414-Aug-1511:30
xlintl32.rest.idx_dll_1061xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040413614-Aug-1511:30
xlintl32.dll.idx_dll_1035xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009894414-Aug-1511:30
xlintl32.rest.idx_dll_1035xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039849614-Aug-1511:30
xlintl32.rest.idx_dll_1036xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040515214-Aug-1511:30
xlintl32.rest.idx_dll_1037xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038672014-Aug-1511:30
xlintl32.dll.idx_dll_1081xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009792014-Aug-1511:30
xlintl32.rest.idx_dll_1081xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039235214-Aug-1511:30
xlintl32.dll.idx_dll_1050xlintl32.dll.idx_dll15.0.4481.100010144014-Aug-1511:30
xlintl32.rest.idx_dll_1050xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040874414-Aug-1511:30
xlintl32.dll.idx_dll_1038xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.100010144014-Aug-1511:30
xlintl32.rest.idx_dll_1038xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039696014-Aug-1511:30
xlintl32.dll.idx_dll_1057xlintl32.dll.idx_dll15.0.4469.10009940814-Aug-1511:30
xlintl32.rest.idx_dll_1057xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040361614-Aug-1511:30
xlintl32.rest.idx_dll_1040xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040055214-Aug-1511:31
xlintl32.rest.idx_dll_1041xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038108814-Aug-1511:30
xlintl32.dll.idx_dll_1087xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.10009785614-Aug-1511:31
xlintl32.rest.idx_dll_1087xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040055214-Aug-1511:31
xlintl32.rest.idx_dll_1042xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100037904014-Aug-1511:31
xlintl32.dll.idx_dll_1063xlintl32.dll.idx_dll15.0.4466.100010092814-Aug-1511:31
xlintl32.rest.idx_dll_1063xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040668814-Aug-1511:31
xlintl32.dll.idx_dll_1062xlintl32.dll.idx_dll15.0.4466.100010092814-Aug-1511:31
xlintl32.rest.idx_dll_1062xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040515214-Aug-1511:31
xlintl32.dll.idx_dll_1086xlintl32.dll.idx_dll15.0.4481.10009889614-Aug-1511:31
xlintl32.rest.idx_dll_1086xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040361614-Aug-1511:31
xlintl32.dll.idx_dll_1044xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009740814-Aug-1511:31
xlintl32.rest.idx_dll_1044xlintl32.rest.idx_dll15.0.4727.100040004014-Aug-1511:31
xlintl32.rest.idx_dll_1043xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039798414-Aug-1511:31
xlintl32.dll.idx_dll_1045xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.100010046414-Aug-1511:31
xlintl32.rest.idx_dll_1045xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039747214-Aug-1511:31
xlintl32.rest.idx_dll_1046xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040874414-Aug-1511:31
xlintl32.dll.idx_dll_2070xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009944014-Aug-1511:31
xlintl32.rest.idx_dll_2070xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040259214-Aug-1511:31
xlintl32.dll.idx_dll_1048xlintl32.dll.idx_dll15.0.4454.10009939214-Aug-1511:31
xlintl32.rest.idx_dll_1048xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039389614-Aug-1511:31
xlintl32.rest.idx_dll_1049xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040668814-Aug-1511:31
xlintl32.dll.idx_dll_1051xlintl32.dll.idx_dll15.0.4466.10009888014-Aug-1511:31
xlintl32.rest.idx_dll_1051xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039798414-Aug-1511:31
xlintl32.dll.idx_dll_1060xlintl32.dll.idx_dll15.0.4463.10009990414-Aug-1511:31
xlintl32.rest.idx_dll_1060xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039952014-Aug-1511:31
xlintl32.dll.idx_dll_2074xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.100010094414-Aug-1511:31
xlintl32.rest.idx_dll_2074xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040822414-Aug-1511:31
xlintl32.dll.idx_dll_1053xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009688014-Aug-1511:31
xlintl32.rest.idx_dll_1053xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039798414-Aug-1511:31
xlintl32.dll.idx_dll_1054xlintl32.dll.idx_dll15.0.4454.10009785614-Aug-1511:31
xlintl32.rest.idx_dll_1054xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039236014-Aug-1511:31
xlintl32.dll.idx_dll_1055xlintl32.dll.idx_dll15.0.4454.100010144014-Aug-1511:31
xlintl32.rest.idx_dll_1055xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040259214-Aug-1511:31
xlintl32.dll.idx_dll_1058xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.100010246414-Aug-1511:31
xlintl32.rest.idx_dll_1058xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040720814-Aug-1511:31
xlintl32.dll.idx_dll_1066xlintl32.dll.idx_dll15.0.4481.100010041614-Aug-1511:31
xlintl32.rest.idx_dll_1066xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100041027214-Aug-1511:31
xlintl32.rest.idx_dll_2052xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038006414-Aug-1511:31
xlintl32.rest.idx_dll_1028xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038108814-Aug-1511:31
exptoows.xla.1025exptoows.xla11468812-Aug-1512:19
exptoows.xla.1026exptoows.xla11468812-Aug-1512:19
exptoows.xla.1027exptoows.xla114688
exptoows.xla.1028exptoows.xla11468812-Aug-1512:19
exptoows.xla.1029exptoows.xla11468812-Aug-1512:19
exptoows.xla.1030exptoows.xla11468812-Aug-1512:19
exptoows.xla.1031exptoows.xla11468812-Aug-1512:19
exptoows.xla.1032exptoows.xla11468812-Aug-1512:19
exptoows.xla.1033exptoows.xla11468812-Aug-1512:19
exptoows.xla.1035exptoows.xla11468812-Aug-1512:19
exptoows.xla.1036exptoows.xla11468812-Aug-1512:19
exptoows.xla.1037exptoows.xla11468812-Aug-1512:19
exptoows.xla.1038exptoows.xla11468812-Aug-1512:19
exptoows.xla.1039exptoows.xla114688
exptoows.xla.1040exptoows.xla11468812-Aug-1512:19
exptoows.xla.1041exptoows.xla11468812-Aug-1512:19
exptoows.xla.1042exptoows.xla11468812-Aug-1512:19
exptoows.xla.1043exptoows.xla11468812-Aug-1512:19
exptoows.xla.1044exptoows.xla11468812-Aug-1512:19
exptoows.xla.1045exptoows.xla11468812-Aug-1512:19
exptoows.xla.1046exptoows.xla11468812-Aug-1512:19
exptoows.xla.1048exptoows.xla11468812-Aug-1512:19
exptoows.xla.1049exptoows.xla11468812-Aug-1512:19
exptoows.xla.1050exptoows.xla11468812-Aug-1512:19
exptoows.xla.1051exptoows.xla11468812-Aug-1512:19
exptoows.xla.1052exptoows.xla114688
exptoows.xla.1053exptoows.xla11468812-Aug-1512:19
exptoows.xla.1054exptoows.xla11468812-Aug-1512:19
exptoows.xla.1055exptoows.xla11468812-Aug-1512:19
exptoows.xla.1056exptoows.xla114688
exptoows.xla.1057exptoows.xla11468812-Aug-1512:19
exptoows.xla.1058exptoows.xla11468812-Aug-1512:19
exptoows.xla.1059exptoows.xla114688
exptoows.xla.1060exptoows.xla11468812-Aug-1512:19
exptoows.xla.1061exptoows.xla11468812-Aug-1512:19
exptoows.xla.1062exptoows.xla11468812-Aug-1512:19
exptoows.xla.1063exptoows.xla11468812-Aug-1512:19
exptoows.xla.1064exptoows.xla114688
exptoows.xla.1065exptoows.xla114688
exptoows.xla.1066exptoows.xla11468812-Aug-1512:19
exptoows.xla.1067exptoows.xla114688
exptoows.xla.1068exptoows.xla114688
exptoows.xla.1069exptoows.xla114688
exptoows.xla.1071exptoows.xla114688
exptoows.xla.1074exptoows.xla114688
exptoows.xla.1076exptoows.xla114688
exptoows.xla.1077exptoows.xla114688
exptoows.xla.1078exptoows.xla114688
exptoows.xla.1079exptoows.xla114688
exptoows.xla.1081exptoows.xla11468812-Aug-1512:19
exptoows.xla.1082exptoows.xla114688
exptoows.xla.1086exptoows.xla11468812-Aug-1512:19
exptoows.xla.1087exptoows.xla11468812-Aug-1512:19
exptoows.xla.1088exptoows.xla114688
exptoows.xla.1089exptoows.xla114688
exptoows.xla.1090exptoows.xla114688
exptoows.xla.1091exptoows.xla114688
exptoows.xla.1092exptoows.xla114688
exptoows.xla.1093exptoows.xla114688
exptoows.xla.1094exptoows.xla114688
exptoows.xla.1095exptoows.xla114688
exptoows.xla.1096exptoows.xla114688
exptoows.xla.1097exptoows.xla114688
exptoows.xla.1098exptoows.xla114688
exptoows.xla.1099exptoows.xla114688
exptoows.xla.1100exptoows.xla114688
exptoows.xla.1101exptoows.xla114688
exptoows.xla.1102exptoows.xla114688
exptoows.xla.1104exptoows.xla114688
exptoows.xla.1106exptoows.xla114688
exptoows.xla.1107exptoows.xla114688
exptoows.xla.1110exptoows.xla114688
exptoows.xla.1111exptoows.xla114688
exptoows.xla.1115exptoows.xla114688
exptoows.xla.1116exptoows.xla114688
exptoows.xla.1118exptoows.xla114688
exptoows.xla.1121exptoows.xla114688
exptoows.xla.1124exptoows.xla114688
exptoows.xla.1128exptoows.xla114688
exptoows.xla.1130exptoows.xla114688
exptoows.xla.1132exptoows.xla114688
exptoows.xla.1134exptoows.xla114688
exptoows.xla.1136exptoows.xla114688
exptoows.xla.1139exptoows.xla114688
exptoows.xla.1152exptoows.xla114688
exptoows.xla.1153exptoows.xla114688
exptoows.xla.1158exptoows.xla114688
exptoows.xla.1159exptoows.xla114688
exptoows.xla.1160exptoows.xla114688
exptoows.xla.1164exptoows.xla114688
exptoows.xla.1169exptoows.xla114688
exptoows.xla.1170exptoows.xla114688
exptoows.xla.2051exptoows.xla114688
exptoows.xla.2052exptoows.xla11468812-Aug-1512:19
exptoows.xla.2068exptoows.xla114688
exptoows.xla.2070exptoows.xla11468812-Aug-1512:19
exptoows.xla.2074exptoows.xla11468812-Aug-1512:19
exptoows.xla.2108exptoows.xla114688
exptoows.xla.2117exptoows.xla114688
exptoows.xla.2118exptoows.xla114688
exptoows.xla.2137exptoows.xla114688
exptoows.xla.2141exptoows.xla114688
exptoows.xla.3082exptoows.xla11468812-Aug-1512:19
exptoows.xla.3098exptoows.xla114688
exptoows.xla.3179exptoows.xla114688
exptoows.xla.5146exptoows.xla114688
exptoows.xla.7194exptoows.xla114688
Excel.veman.XMLExcel.visualelementsmanifest.XML33812-Aug-1512:18
xlintl32.dll_1033xlintl32.dll15.0.4703.1000448376812-Aug-1512:18
xlintl32.fallback.dll.1033xlintl32.dll15.0.4703.1000448376812-Aug-1512:18
xllex.dll_1033xllex.dll15.0.4569.10003756812-Aug-1512:18
Excel.exeExcel.exe15.0.4753.10003303020812-Aug-1512:18
Excel.manExcel.exe.manifest122712-Aug-1512:18
xl12cnv.exeexcelcnv.exe15.0.4753.10002949433612-Aug-1512:19
xlsrv.ECS.excelcnv.exeexcelcnv.exe15.0.4753.10002949433612-Aug-1512:19
xl12cnvp.dllexcelcnvpxy.dll15.0.4454.10004870412-Aug-1512:19
xlcall32.dllxlcall32.dll15.0.4454.10001085612-Aug-1512:18
SOLVER.xlam_1025SOLVER.xlam42670714-Aug-1511:30
SOLVER.xlam_1026SOLVER.xlam42670714-Aug-1511:30
SOLVER.xlam_1033SOLVER.xlam42670714-Aug-1511:30
SOLVER.xlam_1037SOLVER.xlam42670714-Aug-1511:30
SOLVER.xlam_1054SOLVER.xlam42670714-Aug-1511:30
SOLVER.xlam_1057SOLVER.xlam42670714-Aug-1511:30
SOLVER.xlam_1061SOLVER.xlam42670714-Aug-1511:30
SOLVER.xlam_1062SOLVER.xlam42670714-Aug-1511:30
SOLVER.xlam_1063SOLVER.xlam42670714-Aug-1511:30
SOLVER.xlam_1066SOLVER.xlam42670714-Aug-1511:30
SOLVER.xlam_1081SOLVER.xlam42670714-Aug-1511:30
SOLVER.xlam_1086SOLVER.xlam42670714-Aug-1511:30
SOLVER.xlam_1087SOLVER.xlam42670714-Aug-1511:30
SOLVER.xlam_2074SOLVER.xlam42670714-Aug-1511:30
Solver32.dll_1025Solver32.dll15.0.4454.100021613612-Aug-1512:18
Solver32.dll_1026Solver32.dll15.0.4454.100021613612-Aug-1512:18
Solver32.dll_1028Solver32.dll15.0.4454.100021613612-Aug-1512:18
Solver32.dll_1029Solver32.dll15.0.4454.100021613612-Aug-1512:18
Solver32.dll_1030Solver32.dll15.0.4454.100021613612-Aug-1512:18
Solver32.dll_1031Solver32.dll15.0.4454.100021613612-Aug-1512:18
Solver32.dll_1032Solver32.dll15.0.4454.100021613612-Aug-1512:18
Solver32.dll_1033Solver32.dll15.0.4454.100021613612-Aug-1512:18
Solver32.dll_1035Solver32.dll15.0.4454.100021613612-Aug-1512:18
Solver32.dll_1036Solver32.dll15.0.4454.100021613612-Aug-1512:18
Solver32.dll_1037Solver32.dll15.0.4454.100021613612-Aug-1512:18
Solver32.dll_1038Solver32.dll15.0.4454.100021613612-Aug-1512:18
Solver32.dll_1040Solver32.dll15.0.4454.100021613612-Aug-1512:18
Solver32.dll_1041Solver32.dll15.0.4454.100021613612-Aug-1512:18
Solver32.dll_1042Solver32.dll15.0.4454.100021613612-Aug-1512:18
Solver32.dll_1043Solver32.dll15.0.4454.100021613612-Aug-1512:18
Solver32.dll_1044Solver32.dll15.0.4454.100021613612-Aug-1512:18
Solver32.dll_1045Solver32.dll15.0.4454.100021613612-Aug-1512:18
Solver32.dll_1046Solver32.dll15.0.4454.100021613612-Aug-1512:18
Solver32.dll_1048Solver32.dll15.0.4454.100021613612-Aug-1512:18
Solver32.dll_1049Solver32.dll15.0.4454.100021613612-Aug-1512:18
Solver32.dll_1050Solver32.dll15.0.4454.100021613612-Aug-1512:18
Solver32.dll_1051Solver32.dll15.0.4454.100021613612-Aug-1512:18
Solver32.dll_1053Solver32.dll15.0.4454.100021613612-Aug-1512:18
Solver32.dll_1054Solver32.dll15.0.4454.100021613612-Aug-1512:18
Solver32.dll_1055Solver32.dll15.0.4454.100021613612-Aug-1512:18
Solver32.dll_1057Solver32.dll15.0.4454.100021613612-Aug-1512:18
Solver32.dll_1058Solver32.dll15.0.4454.100021613612-Aug-1512:18
Solver32.dll_1060Solver32.dll15.0.4454.100021613612-Aug-1512:18
Solver32.dll_1061Solver32.dll15.0.4454.100021613612-Aug-1512:18
Solver32.dll_1062Solver32.dll15.0.4454.100021613612-Aug-1512:18
Solver32.dll_1063Solver32.dll15.0.4454.100021613612-Aug-1512:18
Solver32.dll_1066Solver32.dll15.0.4454.100021613612-Aug-1512:18
Solver32.dll_1081Solver32.dll15.0.4454.100021613612-Aug-1512:18
Solver32.dll_1086Solver32.dll15.0.4454.100021613612-Aug-1512:18
Solver32.dll_1087Solver32.dll15.0.4454.100021613612-Aug-1512:18
Solver32.dll_2052Solver32.dll15.0.4454.100021613612-Aug-1512:18
Solver32.dll_2070Solver32.dll15.0.4454.100021613612-Aug-1512:18
Solver32.dll_2074Solver32.dll15.0.4454.100021613612-Aug-1512:18
Solver32.dll_3082Solver32.dll15.0.4454.100021613612-Aug-1512:18

Skaffa hjälp och support för den här säkerhetsuppdateringen

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3085502 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/13/2015 08:47:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Office 2013 Service Pack 1

 • kbbug kbfix kbsurveynew atdownload kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability kbsecurity kbmt KB3085502 KbMtsv
คำติชม