MS15 110: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Excel 2013: 13 oktober 2015

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3085583
Sammanfattning
Den här säkerhetsuppdateringen löser säkerhetsproblem i Microsoft Office som möjliggör fjärrkörning av kod om en användare öppnar en särskilt utformad fil i Microsoft Office. Mer information om problemen finns Microsoft Security Bulletin MS15-110.

Obs! Om du vill installera den här säkerhetsuppdateringen måste du ha den utgivna versionen av Servicepack 1 för Microsoft Office 2013 installerat på datorn.

En fullständig lista över berörda versioner av Microsoft Office-program finns KB3096440.

Förbättringar och korrigeringar

  • Översätter vissa termer på flera språk och kontrollera att innebörden är korrekt.
  • Den här uppdateringen ändras sätt temporära filnamnen genereras för funktioner som öppna skrivskyddade filer från UNC delade mappar, skicka arbetsböcker som e-postbilagor och interagera med delade arbetsböcker. Thismakes se till att rätt åtgärd inträffar whenmany temporära filer skapas och öppnas.
Så här hämtar och installerar du uppdateringen

Metod 1: Microsoft Update

Uppdateringen kan hämtas från Microsoft Update. När du aktiverar automatisk uppdatering, kommer uppdateringen hämtas och installeras automatiskt. Läs mer om hur du aktiverar automatisk uppdatering Hämta uppdateringar automatiskt.

Metod 2: Microsoft Download Center

Du kan hämta det fristående uppdateringspaketet via Microsoft Download Center. Följ installationsanvisningarna på sidan Hämta och installera uppdateringen.
Mer Information

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Distributionsinformation om den här uppdateringen finns i Microsoft Knowledge Base-artikel KB3096440.

Ersättningsinformation om säkerhetsuppdateringen

Den här säkerhetsuppdateringen ersätter tidigare utgivna Uppdatera KB3085502.

Filinformation

Den engelska versionen av den här säkerhetsuppdateringen har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.

För alla x 86-baserade versioner av Excel 2013

Fil-IDFilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
exptoows.dll.1025exptoows.dll15.0.4442.10001344817-Sep-1507:14
exptoows.dll.1030exptoows.dll15.0.4442.10001448017-Sep-1507:14
exptoows.dll.1031exptoows.dll15.0.4442.10001500017-Sep-1507:14
exptoows.dll.3082exptoows.dll15.0.4442.10001448817-Sep-1507:14
exptoows.dll.1036exptoows.dll15.0.4442.10001449617-Sep-1507:14
exptoows.dll.1037exptoows.dll15.0.4442.10001342417-Sep-1507:14
exptoows.dll.1081exptoows.dll15.0.4442.10001395217-Sep-1507:14
exptoows.dll.1057exptoows.dll15.0.4463.10001392017-Sep-1506:33
exptoows.dll.1040exptoows.dll15.0.4442.10001448017-Sep-1507:14
exptoows.dll.1041exptoows.dll15.0.4442.10001293617-Sep-1507:14
exptoows.dll.1042exptoows.dll15.0.4442.10001241617-Sep-1507:14
exptoows.dll.1043exptoows.dll15.0.4442.10001450417-Sep-1507:14
exptoows.dll.1046exptoows.dll15.0.4442.10001449617-Sep-1507:14
exptoows.dll.2070exptoows.dll15.0.4442.10001449617-Sep-1507:14
exptoows.dll.1049exptoows.dll15.0.4442.10001395217-Sep-1507:14
exptoows.dll.1060exptoows.dll15.0.4454.10001392817-Sep-1506:34
exptoows.dll.1066exptoows.dll15.0.4481.10001440017-Sep-1506:34
exptoows.dll.2052exptoows.dll15.0.4442.10001191217-Sep-1507:14
exptoows.dll.1028exptoows.dll15.0.4442.10001241617-Sep-1507:14
xlintl32.dll_1025xlintl32.dll15.0.4709.1000466960017-Sep-1506:28
xllex.dll_1025xllex.dll15.0.4569.10003859217-Sep-1506:28
xlintl32.dll_1026xlintl32.dll15.0.4709.1000489028017-Sep-1506:28
xllex.dll_1026xllex.dll15.0.4569.10004061617-Sep-1506:28
xlintl32.dll_1029xlintl32.dll15.0.4709.1000485600017-Sep-1506:28
xllex.dll_1029xllex.dll15.0.4569.10006624017-Sep-1506:28
xlintl32.dll_1030xlintl32.dll15.0.4709.1000455340017-Sep-1506:28
xllex.dll_1030xllex.dll15.0.4569.10004115217-Sep-1506:28
xlintl32.dll_1031xlintl32.dll15.0.4709.1000471365617-Sep-1506:28
xllex.dll_1031xllex.dll15.0.4569.10004371217-Sep-1506:28
xlintl32.dll_1032xlintl32.dll15.0.4709.1000513705617-Sep-1506:28
xllex.dll_1032xllex.dll15.0.4569.10005751217-Sep-1506:28
xlintl32.dll_3082xlintl32.dll15.0.4709.1000465735217-Sep-1506:28
xllex.dll_3082xllex.dll15.0.4569.10004372017-Sep-1506:28
xlintl32.dll_1061xlintl32.dll15.0.4709.1000477203217-Sep-1506:28
xllex.dll_1061xllex.dll15.0.4569.10004012817-Sep-1506:28
xlintl32.dll_1035xlintl32.dll15.0.4763.1000466962417-Sep-1506:29
xllex.dll_1035xllex.dll15.0.4569.10004319217-Sep-1506:29
xlintl32.dll_1036xlintl32.dll15.0.4709.1000507104017-Sep-1506:29
xllex.dll_1036xllex.dll15.0.4569.10005753617-Sep-1506:29
xlintl32.dll_1037xlintl32.dll15.0.4709.1000462249617-Sep-1506:29
xllex.dll_1037xllex.dll15.0.4569.10005597617-Sep-1506:29
xlintl32.dll_1081xlintl32.dll15.0.4709.1000480169617-Sep-1506:29
xllex.dll_1081xllex.dll15.0.4569.10003908017-Sep-1506:29
xlintl32.dll_1050xlintl32.dll15.0.4709.1000462408817-Sep-1506:29
xllex.dll_1050xllex.dll15.0.4569.10004066417-Sep-1506:29
xlintl32.dll_1038xlintl32.dll15.0.4709.1000490872817-Sep-1506:29
xllex.dll_1038xllex.dll15.0.4569.10006777617-Sep-1506:29
xlintl32.dll_1057xlintl32.dll15.0.4709.1000454367217-Sep-1506:29
xllex.dll_1057xllex.dll15.0.4569.10003961617-Sep-1506:29
xlintl32.dll_1040xlintl32.dll15.0.4763.1000466605617-Sep-1506:29
xllex.dll_1040xllex.dll15.0.4569.10004474417-Sep-1506:29
xlintl32.dll_1041xlintl32.dll15.0.4709.1000424668817-Sep-1506:28
xllex.dll_1041xllex.dll15.0.4569.10004676017-Sep-1506:28
xlintl32.dll_1087xlintl32.dll15.0.4709.1000488106417-Sep-1506:29
xllex.dll_1087xllex.dll15.0.4569.10005546417-Sep-1506:29
xlintl32.dll_1042xlintl32.dll15.0.4709.1000424464017-Sep-1506:29
xllex.dll_1042xllex.dll15.0.4569.10004573617-Sep-1506:29
xlintl32.dll_1063xlintl32.dll15.0.4709.1000489132817-Sep-1506:29
xllex.dll_1063xllex.dll15.0.4569.10004167217-Sep-1506:29
xlintl32.dll_1062xlintl32.dll15.0.4709.1000472134417-Sep-1506:29
xllex.dll_1062xllex.dll15.0.4569.10004064817-Sep-1506:29
xlintl32.dll_1086xlintl32.dll15.0.4709.1000456825617-Sep-1506:29
xllex.dll_1086xllex.dll15.0.4569.10003910417-Sep-1506:29
xlintl32.dll_1044xlintl32.dll15.0.4727.1000453395217-Sep-1506:29
xllex.dll_1044xllex.dll15.0.4569.10004166417-Sep-1506:29
xlintl32.dll_1043xlintl32.dll15.0.4709.1000465426417-Sep-1506:29
xllex.dll_1043xllex.dll15.0.4569.10004268817-Sep-1506:29
xlintl32.dll_1045xlintl32.dll15.0.4709.1000496456017-Sep-1506:29
xllex.dll_1045xllex.dll15.0.4569.10007035217-Sep-1506:29
xlintl32.dll_1046xlintl32.dll15.0.4709.1000463584017-Sep-1506:29
xllex.dll_1046xllex.dll15.0.4569.10004218417-Sep-1506:29
xlintl32.dll_2070xlintl32.dll15.0.4709.1000470854417-Sep-1506:29
xllex.dll_2070xllex.dll15.0.4569.10004269617-Sep-1506:29
xlintl32.dll_1048xlintl32.dll15.0.4709.1000494355217-Sep-1506:29
xllex.dll_1048xllex.dll15.0.4569.10005600817-Sep-1506:29
xlintl32.dll_1049xlintl32.dll15.0.4709.1000483446417-Sep-1506:29
xllex.dll_1049xllex.dll15.0.4569.10004368817-Sep-1506:29
xlintl32.dll_1051xlintl32.dll15.0.4709.1000488006417-Sep-1506:29
xllex.dll_1051xllex.dll15.0.4569.10005549617-Sep-1506:29
xlintl32.dll_1060xlintl32.dll15.0.4709.1000484783217-Sep-1506:29
xllex.dll_1060xllex.dll15.0.4569.10005244017-Sep-1506:29
xlintl32.dll_2074xlintl32.dll15.0.4709.1000490005617-Sep-1506:29
xllex.dll_2074xllex.dll15.0.4569.10005244017-Sep-1506:29
xlintl32.dll_1053xlintl32.dll15.0.4709.1000453650417-Sep-1506:29
xllex.dll_1053xllex.dll15.0.4569.10004064017-Sep-1506:29
xlintl32.dll_1054xlintl32.dll15.0.4709.1000455593617-Sep-1506:29
xllex.dll_1054xllex.dll15.0.4569.10003959217-Sep-1506:29
xlintl32.dll_1055xlintl32.dll15.0.4709.1000483551217-Sep-1506:29
xllex.dll_1055xllex.dll15.0.4569.10006521617-Sep-1506:29
xlintl32.dll_1058xlintl32.dll15.0.4709.1000480988817-Sep-1506:29
xllex.dll_1058xllex.dll15.0.4569.10004061617-Sep-1506:29
xlintl32.dll_1066xlintl32.dll15.0.4709.1000486723217-Sep-1506:29
xllex.dll_1066xllex.dll15.0.4569.10005904817-Sep-1506:29
xlintl32.dll_2052xlintl32.dll15.0.4709.1000404137617-Sep-1506:29
xllex.dll_2052xllex.dll15.0.4569.10004932017-Sep-1506:29
xlintl32.dll_1028xlintl32.dll15.0.4709.1000405828017-Sep-1506:29
xllex.dll_1028xllex.dll15.0.4569.10004727217-Sep-1506:29
SOLVER.xlam_1029SOLVER.xlam38727017-Sep-1506:28
SOLVER.xlam_1030SOLVER.xlam39327917-Sep-1506:28
SOLVER.xlam_1031SOLVER.xlam38944217-Sep-1506:28
SOLVER.xlam_1032SOLVER.xlam38582317-Sep-1506:28
SOLVER.xlam_3082SOLVER.xlam39046617-Sep-1506:28
SOLVER.xlam_1035SOLVER.xlam39337017-Sep-1506:29
SOLVER.xlam_1036SOLVER.xlam39248617-Sep-1506:29
SOLVER.xlam_1050SOLVER.xlam39087917-Sep-1506:29
SOLVER.xlam_1038SOLVER.xlam38646917-Sep-1506:29
SOLVER.xlam_1040SOLVER.xlam39132017-Sep-1506:29
SOLVER.xlam_1041SOLVER.xlam38452417-Sep-1506:28
SOLVER.xlam_1042SOLVER.xlam38607417-Sep-1506:29
SOLVER.xlam_1044SOLVER.xlam38901117-Sep-1506:29
SOLVER.xlam_1043SOLVER.xlam39140717-Sep-1506:29
SOLVER.xlam_1045SOLVER.xlam38435217-Sep-1506:29
SOLVER.xlam_1046SOLVER.xlam38527417-Sep-1506:29
SOLVER.xlam_2070SOLVER.xlam38709417-Sep-1506:29
SOLVER.xlam_1048SOLVER.xlam38427317-Sep-1506:29
SOLVER.xlam_1049SOLVER.xlam38472917-Sep-1506:29
SOLVER.xlam_1051SOLVER.xlam38832417-Sep-1506:29
SOLVER.xlam_1060SOLVER.xlam38540717-Sep-1506:29
SOLVER.xlam_1053SOLVER.xlam39038017-Sep-1506:29
SOLVER.xlam_1055SOLVER.xlam38552517-Sep-1506:29
SOLVER.xlam_1058SOLVER.xlam38614517-Sep-1506:29
SOLVER.xlam_2052SOLVER.xlam38556317-Sep-1506:29
SOLVER.xlam_1028SOLVER.xlam38381417-Sep-1506:29
xlicons.exexlicons.exe15.0.4553.1000368554415-Sep-1509:58
xlintl32.rest.idx_dll_1025xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038518417-Sep-1506:28
xlintl32.dll.idx_dll_1026xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.100010041617-Sep-1506:28
xlintl32.rest.idx_dll_1026xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040771217-Sep-1506:28
xlintl32.dll.idx_dll_1029xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.10009939217-Sep-1506:28
xlintl32.rest.idx_dll_1029xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039644817-Sep-1506:28
xlintl32.dll.idx_dll_1030xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009792017-Sep-1506:28
xlintl32.rest.idx_dll_1030xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039850417-Sep-1506:28
xlintl32.rest.idx_dll_1031xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040055217-Sep-1506:28
xlintl32.dll.idx_dll_1032xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.10009939217-Sep-1506:28
xlintl32.rest.idx_dll_1032xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039849617-Sep-1506:28
xlintl32.rest.idx_dll_1033xlintl32.rest.idx_dll15.0.4703.100040723215-Sep-1509:58
xlintl32.rest.idx_dll_3082xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040515217-Sep-1506:28
xlintl32.dll.idx_dll_1061xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.10009990417-Sep-1506:28
xlintl32.rest.idx_dll_1061xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040412817-Sep-1506:28
xlintl32.dll.idx_dll_1035xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009894417-Sep-1506:29
xlintl32.rest.idx_dll_1035xlintl32.rest.idx_dll15.0.4763.100039993617-Sep-1506:29
xlintl32.rest.idx_dll_1036xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040515217-Sep-1506:29
xlintl32.rest.idx_dll_1037xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038672817-Sep-1506:29
xlintl32.dll.idx_dll_1081xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009790417-Sep-1506:29
xlintl32.rest.idx_dll_1081xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039235217-Sep-1506:29
xlintl32.dll.idx_dll_1050xlintl32.dll.idx_dll15.0.4481.100010145617-Sep-1506:29
xlintl32.rest.idx_dll_1050xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040874417-Sep-1506:29
xlintl32.dll.idx_dll_1038xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.100010144017-Sep-1506:29
xlintl32.rest.idx_dll_1038xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039696017-Sep-1506:29
xlintl32.dll.idx_dll_1057xlintl32.dll.idx_dll15.0.4469.10009940817-Sep-1506:29
xlintl32.rest.idx_dll_1057xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040362417-Sep-1506:29
xlintl32.rest.idx_dll_1040xlintl32.rest.idx_dll15.0.4763.100040198417-Sep-1506:29
xlintl32.rest.idx_dll_1041xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038108817-Sep-1506:28
xlintl32.dll.idx_dll_1087xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.10009785617-Sep-1506:29
xlintl32.rest.idx_dll_1087xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040054417-Sep-1506:29
xlintl32.rest.idx_dll_1042xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100037904017-Sep-1506:29
xlintl32.dll.idx_dll_1063xlintl32.dll.idx_dll15.0.4466.100010092817-Sep-1506:29
xlintl32.rest.idx_dll_1063xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040668817-Sep-1506:29
xlintl32.dll.idx_dll_1062xlintl32.dll.idx_dll15.0.4466.100010092817-Sep-1506:29
xlintl32.rest.idx_dll_1062xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040515217-Sep-1506:29
xlintl32.dll.idx_dll_1086xlintl32.dll.idx_dll15.0.4481.10009888017-Sep-1506:29
xlintl32.rest.idx_dll_1086xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040361617-Sep-1506:29
xlintl32.dll.idx_dll_1044xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009739217-Sep-1506:29
xlintl32.rest.idx_dll_1044xlintl32.rest.idx_dll15.0.4727.100040004017-Sep-1506:29
xlintl32.rest.idx_dll_1043xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039798417-Sep-1506:29
xlintl32.dll.idx_dll_1045xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.100010048017-Sep-1506:29
xlintl32.rest.idx_dll_1045xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039747217-Sep-1506:29
xlintl32.rest.idx_dll_1046xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040873617-Sep-1506:29
xlintl32.dll.idx_dll_2070xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009944017-Sep-1506:29
xlintl32.rest.idx_dll_2070xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040259217-Sep-1506:29
xlintl32.dll.idx_dll_1048xlintl32.dll.idx_dll15.0.4454.10009940817-Sep-1506:29
xlintl32.rest.idx_dll_1048xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039388817-Sep-1506:29
xlintl32.rest.idx_dll_1049xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040668817-Sep-1506:29
xlintl32.dll.idx_dll_1051xlintl32.dll.idx_dll15.0.4466.10009888017-Sep-1506:29
xlintl32.rest.idx_dll_1051xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039798417-Sep-1506:29
xlintl32.dll.idx_dll_1060xlintl32.dll.idx_dll15.0.4463.10009992017-Sep-1506:29
xlintl32.rest.idx_dll_1060xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039952017-Sep-1506:29
xlintl32.dll.idx_dll_2074xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.100010092817-Sep-1506:29
xlintl32.rest.idx_dll_2074xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040822417-Sep-1506:29
xlintl32.dll.idx_dll_1053xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009688017-Sep-1506:29
xlintl32.rest.idx_dll_1053xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039798417-Sep-1506:29
xlintl32.dll.idx_dll_1054xlintl32.dll.idx_dll15.0.4454.10009787217-Sep-1506:29
xlintl32.rest.idx_dll_1054xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039235217-Sep-1506:29
xlintl32.dll.idx_dll_1055xlintl32.dll.idx_dll15.0.4454.100010145617-Sep-1506:29
xlintl32.rest.idx_dll_1055xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040259217-Sep-1506:29
xlintl32.dll.idx_dll_1058xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.100010246417-Sep-1506:29
xlintl32.rest.idx_dll_1058xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040720017-Sep-1506:29
xlintl32.dll.idx_dll_1066xlintl32.dll.idx_dll15.0.4481.100010041617-Sep-1506:29
xlintl32.rest.idx_dll_1066xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100041027217-Sep-1506:29
xlintl32.rest.idx_dll_2052xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038006417-Sep-1506:29
xlintl32.rest.idx_dll_1028xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038108817-Sep-1506:29
exptoows.xla.1025exptoows.xla10086415-Sep-1509:58
exptoows.xla.1026exptoows.xla10086415-Sep-1509:58
exptoows.xla.1027exptoows.xla100864
exptoows.xla.1028exptoows.xla10086415-Sep-1509:58
exptoows.xla.1029exptoows.xla10086415-Sep-1509:58
exptoows.xla.1030exptoows.xla10086415-Sep-1509:58
exptoows.xla.1031exptoows.xla10086415-Sep-1509:58
exptoows.xla.1032exptoows.xla10086415-Sep-1509:58
exptoows.xla.1033exptoows.xla10086415-Sep-1509:58
exptoows.xla.1035exptoows.xla10086415-Sep-1509:58
exptoows.xla.1036exptoows.xla10086415-Sep-1509:58
exptoows.xla.1037exptoows.xla10086415-Sep-1509:58
exptoows.xla.1038exptoows.xla10086415-Sep-1509:58
exptoows.xla.1039exptoows.xla100864
exptoows.xla.1040exptoows.xla10086415-Sep-1509:58
exptoows.xla.1042exptoows.xla10086415-Sep-1509:58
exptoows.xla.1043exptoows.xla10086415-Sep-1509:58
exptoows.xla.1044exptoows.xla10086415-Sep-1509:58
exptoows.xla.1045exptoows.xla10086415-Sep-1509:58
exptoows.xla.1046exptoows.xla10086415-Sep-1509:58
exptoows.xla.1048exptoows.xla10086415-Sep-1509:58
exptoows.xla.1049exptoows.xla10086415-Sep-1509:58
exptoows.xla.1050exptoows.xla10086415-Sep-1509:58
exptoows.xla.1051exptoows.xla10086415-Sep-1509:58
exptoows.xla.1052exptoows.xla100864
exptoows.xla.1053exptoows.xla10086415-Sep-1509:58
exptoows.xla.1054exptoows.xla10086415-Sep-1509:58
exptoows.xla.1055exptoows.xla10086415-Sep-1509:58
exptoows.xla.1056exptoows.xla100864
exptoows.xla.1057exptoows.xla10086415-Sep-1509:58
exptoows.xla.1058exptoows.xla10086415-Sep-1509:58
exptoows.xla.1059exptoows.xla100864
exptoows.xla.1060exptoows.xla10086415-Sep-1509:58
exptoows.xla.1061exptoows.xla10086415-Sep-1509:58
exptoows.xla.1062exptoows.xla10086415-Sep-1509:58
exptoows.xla.1063exptoows.xla10086415-Sep-1509:58
exptoows.xla.1064exptoows.xla100864
exptoows.xla.1065exptoows.xla100864
exptoows.xla.1066exptoows.xla10086415-Sep-1509:58
exptoows.xla.1067exptoows.xla100864
exptoows.xla.1068exptoows.xla100864
exptoows.xla.1069exptoows.xla100864
exptoows.xla.1071exptoows.xla100864
exptoows.xla.1074exptoows.xla100864
exptoows.xla.1076exptoows.xla100864
exptoows.xla.1077exptoows.xla100864
exptoows.xla.1078exptoows.xla100864
exptoows.xla.1079exptoows.xla100864
exptoows.xla.1081exptoows.xla10086415-Sep-1509:58
exptoows.xla.1082exptoows.xla100864
exptoows.xla.1086exptoows.xla10086415-Sep-1509:58
exptoows.xla.1087exptoows.xla10086415-Sep-1509:58
exptoows.xla.1088exptoows.xla100864
exptoows.xla.1089exptoows.xla100864
exptoows.xla.1090exptoows.xla100864
exptoows.xla.1091exptoows.xla100864
exptoows.xla.1092exptoows.xla100864
exptoows.xla.1093exptoows.xla100864
exptoows.xla.1094exptoows.xla100864
exptoows.xla.1095exptoows.xla100864
exptoows.xla.1096exptoows.xla100864
exptoows.xla.1097exptoows.xla100864
exptoows.xla.1098exptoows.xla100864
exptoows.xla.1099exptoows.xla100864
exptoows.xla.1100exptoows.xla100864
exptoows.xla.1101exptoows.xla100864
exptoows.xla.1102exptoows.xla100864
exptoows.xla.1104exptoows.xla100864
exptoows.xla.1106exptoows.xla100864
exptoows.xla.1107exptoows.xla100864
exptoows.xla.1110exptoows.xla100864
exptoows.xla.1111exptoows.xla100864
exptoows.xla.1115exptoows.xla100864
exptoows.xla.1116exptoows.xla100864
exptoows.xla.1118exptoows.xla100864
exptoows.xla.1121exptoows.xla100864
exptoows.xla.1124exptoows.xla100864
exptoows.xla.1128exptoows.xla100864
exptoows.xla.1130exptoows.xla100864
exptoows.xla.1132exptoows.xla100864
exptoows.xla.1134exptoows.xla100864
exptoows.xla.1136exptoows.xla100864
exptoows.xla.1139exptoows.xla100864
exptoows.xla.1152exptoows.xla100864
exptoows.xla.1153exptoows.xla100864
exptoows.xla.1158exptoows.xla100864
exptoows.xla.1159exptoows.xla100864
exptoows.xla.1160exptoows.xla100864
exptoows.xla.1164exptoows.xla100864
exptoows.xla.1169exptoows.xla100864
exptoows.xla.1170exptoows.xla100864
exptoows.xla.2051exptoows.xla100864
exptoows.xla.2052exptoows.xla10086415-Sep-1509:58
exptoows.xla.2068exptoows.xla100864
exptoows.xla.2070exptoows.xla10086415-Sep-1509:58
exptoows.xla.2074exptoows.xla10086415-Sep-1509:58
exptoows.xla.2108exptoows.xla100864
exptoows.xla.2117exptoows.xla100864
exptoows.xla.2118exptoows.xla100864
exptoows.xla.2137exptoows.xla100864
exptoows.xla.2141exptoows.xla100864
exptoows.xla.3082exptoows.xla10086415-Sep-1509:58
exptoows.xla.3098exptoows.xla100864
exptoows.xla.3179exptoows.xla100864
exptoows.xla.5146exptoows.xla100864
exptoows.xla.7194exptoows.xla100864
exptoows.xla.1041exptoows.xla10086415-Sep-1509:58
Excel.veman.XMLExcel.visualelementsmanifest.XML33815-Sep-1509:58
xlintl32.dll_1033xlintl32.dll15.0.4703.1000442131215-Sep-1509:58
xllex.dll_1033xllex.dll15.0.4569.10003756815-Sep-1509:58
Excel.exeExcel.exe15.0.4763.10002620115215-Sep-1509:58
Excel.manExcel.exe.manifest122715-Sep-1509:58
xl12cnv.exeexcelcnv.exe15.0.4763.10002241286415-Sep-1509:58
xl12cnvp.dllexcelcnvpxy.dll15.0.4454.10004614415-Sep-1509:58
xlcall32.dllxlcall32.dll15.0.4454.10001032815-Sep-1509:58
SOLVER.xlam_1025SOLVER.xlam40898117-Sep-1506:28
SOLVER.xlam_1026SOLVER.xlam40898117-Sep-1506:28
SOLVER.xlam_1033SOLVER.xlam40898117-Sep-1506:28
SOLVER.xlam_1037SOLVER.xlam40898117-Sep-1506:28
SOLVER.xlam_1054SOLVER.xlam40898117-Sep-1506:28
SOLVER.xlam_1057SOLVER.xlam40898117-Sep-1506:28
SOLVER.xlam_1061SOLVER.xlam40898117-Sep-1506:28
SOLVER.xlam_1062SOLVER.xlam40898117-Sep-1506:28
SOLVER.xlam_1063SOLVER.xlam40898117-Sep-1506:28
SOLVER.xlam_1066SOLVER.xlam40898117-Sep-1506:28
SOLVER.xlam_1081SOLVER.xlam40898117-Sep-1506:28
SOLVER.xlam_1086SOLVER.xlam40898117-Sep-1506:28
SOLVER.xlam_1087SOLVER.xlam40898117-Sep-1506:28
SOLVER.xlam_2074SOLVER.xlam40898117-Sep-1506:28
Solver32.dll_1025Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Sep-1509:58
Solver32.dll_1026Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Sep-1509:58
Solver32.dll_1028Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Sep-1509:58
Solver32.dll_1029Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Sep-1509:58
Solver32.dll_1030Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Sep-1509:58
Solver32.dll_1031Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Sep-1509:58
Solver32.dll_1032Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Sep-1509:58
Solver32.dll_1033Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Sep-1509:58
Solver32.dll_1035Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Sep-1509:58
Solver32.dll_1036Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Sep-1509:58
Solver32.dll_1037Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Sep-1509:58
Solver32.dll_1038Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Sep-1509:58
Solver32.dll_1040Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Sep-1509:58
Solver32.dll_1041Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Sep-1509:58
Solver32.dll_1042Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Sep-1509:58
Solver32.dll_1043Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Sep-1509:58
Solver32.dll_1044Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Sep-1509:58
Solver32.dll_1045Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Sep-1509:58
Solver32.dll_1046Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Sep-1509:58
Solver32.dll_1048Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Sep-1509:58
Solver32.dll_1049Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Sep-1509:58
Solver32.dll_1050Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Sep-1509:58
Solver32.dll_1051Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Sep-1509:58
Solver32.dll_1053Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Sep-1509:58
Solver32.dll_1054Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Sep-1509:58
Solver32.dll_1055Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Sep-1509:58
Solver32.dll_1057Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Sep-1509:58
Solver32.dll_1058Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Sep-1509:58
Solver32.dll_1060Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Sep-1509:58
Solver32.dll_1061Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Sep-1509:58
Solver32.dll_1062Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Sep-1509:58
Solver32.dll_1063Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Sep-1509:58
Solver32.dll_1066Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Sep-1509:58
Solver32.dll_1081Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Sep-1509:58
Solver32.dll_1086Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Sep-1509:58
Solver32.dll_1087Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Sep-1509:58
Solver32.dll_2052Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Sep-1509:58
Solver32.dll_2070Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Sep-1509:58
Solver32.dll_2074Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Sep-1509:58
Solver32.dll_3082Solver32.dll15.0.4454.100017311215-Sep-1509:58

För alla x 64-baserade versioner av Excel 2013

Fil-IDFilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
exptoows.dll.1025exptoows.dll15.0.4442.10001344817-Sep-1506:45
exptoows.dll.1030exptoows.dll15.0.4442.10001448017-Sep-1506:46
exptoows.dll.1031exptoows.dll15.0.4442.10001500017-Sep-1506:46
exptoows.dll.3082exptoows.dll15.0.4442.10001448817-Sep-1506:46
exptoows.dll.1036exptoows.dll15.0.4442.10001451217-Sep-1506:46
exptoows.dll.1037exptoows.dll15.0.4442.10001344017-Sep-1506:46
exptoows.dll.1081exptoows.dll15.0.4442.10001393617-Sep-1506:46
exptoows.dll.1057exptoows.dll15.0.4463.10001392017-Sep-1506:46
exptoows.dll.1040exptoows.dll15.0.4442.10001449617-Sep-1506:46
exptoows.dll.1041exptoows.dll15.0.4442.10001293617-Sep-1506:45
exptoows.dll.1042exptoows.dll15.0.4442.10001241617-Sep-1506:46
exptoows.dll.1043exptoows.dll15.0.4442.10001448817-Sep-1506:46
exptoows.dll.1046exptoows.dll15.0.4442.10001449617-Sep-1506:46
exptoows.dll.2070exptoows.dll15.0.4442.10001451217-Sep-1506:46
exptoows.dll.1049exptoows.dll15.0.4442.10001393617-Sep-1506:46
exptoows.dll.1060exptoows.dll15.0.4454.10001394417-Sep-1506:46
exptoows.dll.1066exptoows.dll15.0.4481.10001440017-Sep-1506:47
exptoows.dll.2052exptoows.dll15.0.4442.10001191217-Sep-1506:47
exptoows.dll.1028exptoows.dll15.0.4442.10001241617-Sep-1506:47
xlintl32.dll_1025xlintl32.dll15.0.4763.1000476678417-Sep-1506:41
xllex.dll_1025xllex.dll15.0.4569.10003859217-Sep-1506:41
xlintl32.dll_1026xlintl32.dll15.0.4763.1000495223217-Sep-1506:41
xllex.dll_1026xllex.dll15.0.4569.10004061617-Sep-1506:41
xlintl32.dll_1029xlintl32.dll15.0.4763.1000491938417-Sep-1506:41
xllex.dll_1029xllex.dll15.0.4569.10006624017-Sep-1506:41
xlintl32.dll_1030xlintl32.dll15.0.4763.1000461536017-Sep-1506:41
xllex.dll_1030xllex.dll15.0.4569.10004115217-Sep-1506:41
xlintl32.dll_1031xlintl32.dll15.0.4763.1000477705617-Sep-1506:41
xllex.dll_1031xllex.dll15.0.4569.10004371217-Sep-1506:41
xlintl32.dll_1032xlintl32.dll15.0.4763.1000520044817-Sep-1506:41
xllex.dll_1032xllex.dll15.0.4569.10005751217-Sep-1506:41
xlintl32.dll_3082xlintl32.dll15.0.4763.1000472023217-Sep-1506:41
xllex.dll_3082xllex.dll15.0.4569.10004372017-Sep-1506:41
xlintl32.dll_1061xlintl32.dll15.0.4763.1000483398417-Sep-1506:41
xllex.dll_1061xllex.dll15.0.4569.10004012817-Sep-1506:41
xlintl32.dll_1035xlintl32.dll15.0.4763.1000473301617-Sep-1506:41
xllex.dll_1035xllex.dll15.0.4569.10004319217-Sep-1506:41
xlintl32.dll_1036xlintl32.dll15.0.4763.1000513443217-Sep-1506:41
xllex.dll_1036xllex.dll15.0.4569.10005753617-Sep-1506:41
xlintl32.dll_1037xlintl32.dll15.0.4763.1000471876017-Sep-1506:41
xllex.dll_1037xllex.dll15.0.4569.10005597617-Sep-1506:41
xlintl32.dll_1081xlintl32.dll15.0.4763.1000486508817-Sep-1506:41
xllex.dll_1081xllex.dll15.0.4569.10003908017-Sep-1506:41
xlintl32.dll_1050xlintl32.dll15.0.4763.1000468604017-Sep-1506:41
xllex.dll_1050xllex.dll15.0.4569.10004066417-Sep-1506:41
xlintl32.dll_1038xlintl32.dll15.0.4763.1000497212817-Sep-1506:41
xllex.dll_1038xllex.dll15.0.4569.10006777617-Sep-1506:41
xlintl32.dll_1057xlintl32.dll15.0.4763.1000460563217-Sep-1506:41
xllex.dll_1057xllex.dll15.0.4569.10003961617-Sep-1506:41
xlintl32.dll_1040xlintl32.dll15.0.4763.1000472800817-Sep-1506:41
xllex.dll_1040xllex.dll15.0.4569.10004474417-Sep-1506:41
xlintl32.dll_1041xlintl32.dll15.0.4763.1000430864817-Sep-1506:41
xllex.dll_1041xllex.dll15.0.4569.10004676017-Sep-1506:41
xlintl32.dll_1087xlintl32.dll15.0.4763.1000494444817-Sep-1506:41
xllex.dll_1087xllex.dll15.0.4569.10005546417-Sep-1506:41
xlintl32.dll_1042xlintl32.dll15.0.4763.1000430660017-Sep-1506:41
xllex.dll_1042xllex.dll15.0.4569.10004573617-Sep-1506:41
xlintl32.dll_1063xlintl32.dll15.0.4763.1000495328817-Sep-1506:41
xllex.dll_1063xllex.dll15.0.4569.10004167217-Sep-1506:41
xlintl32.dll_1062xlintl32.dll15.0.4763.1000478330417-Sep-1506:41
xllex.dll_1062xllex.dll15.0.4569.10004064817-Sep-1506:41
xlintl32.dll_1086xlintl32.dll15.0.4763.1000463164817-Sep-1506:41
xllex.dll_1086xllex.dll15.0.4569.10003910417-Sep-1506:41
xlintl32.dll_1044xlintl32.dll15.0.4763.1000459590417-Sep-1506:41
xllex.dll_1044xllex.dll15.0.4569.10004166417-Sep-1506:41
xlintl32.dll_1043xlintl32.dll15.0.4763.1000471766417-Sep-1506:42
xllex.dll_1043xllex.dll15.0.4569.10004268817-Sep-1506:42
xlintl32.dll_1045xlintl32.dll15.0.4763.1000502795217-Sep-1506:42
xllex.dll_1045xllex.dll15.0.4569.10007035217-Sep-1506:42
xlintl32.dll_1046xlintl32.dll15.0.4763.1000469780017-Sep-1506:42
xllex.dll_1046xllex.dll15.0.4569.10004218417-Sep-1506:42
xlintl32.dll_2070xlintl32.dll15.0.4763.1000477194417-Sep-1506:42
xllex.dll_2070xllex.dll15.0.4569.10004269617-Sep-1506:42
xlintl32.dll_1048xlintl32.dll15.0.4763.1000500694417-Sep-1506:42
xllex.dll_1048xllex.dll15.0.4569.10005600817-Sep-1506:42
xlintl32.dll_1049xlintl32.dll15.0.4763.1000489785617-Sep-1506:42
xllex.dll_1049xllex.dll15.0.4569.10004368817-Sep-1506:42
xlintl32.dll_1051xlintl32.dll15.0.4763.1000494346417-Sep-1506:42
xllex.dll_1051xllex.dll15.0.4569.10005549617-Sep-1506:42
xlintl32.dll_1060xlintl32.dll15.0.4763.1000490978417-Sep-1506:42
xllex.dll_1060xllex.dll15.0.4569.10005244017-Sep-1506:42
xlintl32.dll_2074xlintl32.dll15.0.4763.1000496344017-Sep-1506:42
xllex.dll_2074xllex.dll15.0.4569.10005244017-Sep-1506:42
xlintl32.dll_1053xlintl32.dll15.0.4763.1000459990417-Sep-1506:42
xllex.dll_1053xllex.dll15.0.4569.10004064017-Sep-1506:42
xlintl32.dll_1054xlintl32.dll15.0.4763.1000461932817-Sep-1506:42
xllex.dll_1054xllex.dll15.0.4569.10003959217-Sep-1506:42
xlintl32.dll_1055xlintl32.dll15.0.4763.1000489747217-Sep-1506:42
xllex.dll_1055xllex.dll15.0.4569.10006521617-Sep-1506:42
xlintl32.dll_1058xlintl32.dll15.0.4763.1000487184817-Sep-1506:42
xllex.dll_1058xllex.dll15.0.4569.10004061617-Sep-1506:42
xlintl32.dll_1066xlintl32.dll15.0.4763.1000493062417-Sep-1506:42
xllex.dll_1066xllex.dll15.0.4569.10005904817-Sep-1506:42
xlintl32.dll_2052xlintl32.dll15.0.4763.1000410476817-Sep-1506:42
xllex.dll_2052xllex.dll15.0.4569.10004932017-Sep-1506:42
xlintl32.dll_1028xlintl32.dll15.0.4763.1000411972017-Sep-1506:42
xllex.dll_1028xllex.dll15.0.4569.10004727217-Sep-1506:42
SOLVER.xlam_1029SOLVER.xlam39721417-Sep-1506:41
SOLVER.xlam_1030SOLVER.xlam40250217-Sep-1506:41
SOLVER.xlam_1031SOLVER.xlam40224117-Sep-1506:41
SOLVER.xlam_1032SOLVER.xlam39675017-Sep-1506:41
SOLVER.xlam_3082SOLVER.xlam40215017-Sep-1506:41
SOLVER.xlam_1035SOLVER.xlam40407717-Sep-1506:41
SOLVER.xlam_1036SOLVER.xlam40411617-Sep-1506:41
SOLVER.xlam_1050SOLVER.xlam39659617-Sep-1506:41
SOLVER.xlam_1038SOLVER.xlam39641817-Sep-1506:41
SOLVER.xlam_1040SOLVER.xlam40348517-Sep-1506:41
SOLVER.xlam_1041SOLVER.xlam39577617-Sep-1506:41
SOLVER.xlam_1042SOLVER.xlam39558617-Sep-1506:41
SOLVER.xlam_1044SOLVER.xlam40312117-Sep-1506:41
SOLVER.xlam_1043SOLVER.xlam40250717-Sep-1506:42
SOLVER.xlam_1045SOLVER.xlam39543117-Sep-1506:42
SOLVER.xlam_1046SOLVER.xlam39575817-Sep-1506:42
SOLVER.xlam_2070SOLVER.xlam39668717-Sep-1506:42
SOLVER.xlam_1048SOLVER.xlam39627017-Sep-1506:42
SOLVER.xlam_1049SOLVER.xlam39769317-Sep-1506:42
SOLVER.xlam_1051SOLVER.xlam39645817-Sep-1506:42
SOLVER.xlam_1060SOLVER.xlam39999817-Sep-1506:42
SOLVER.xlam_1053SOLVER.xlam40279417-Sep-1506:42
SOLVER.xlam_1055SOLVER.xlam39638917-Sep-1506:42
SOLVER.xlam_1058SOLVER.xlam39770617-Sep-1506:42
SOLVER.xlam_2052SOLVER.xlam39501817-Sep-1506:42
SOLVER.xlam_1028SOLVER.xlam39477817-Sep-1506:42
xlicons.exexlicons.exe15.0.4553.1000368554415-Sep-1509:58
xlintl32.rest.idx_dll_1025xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038518417-Sep-1506:41
xlintl32.dll.idx_dll_1026xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.100010041617-Sep-1506:41
xlintl32.rest.idx_dll_1026xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040772017-Sep-1506:41
xlintl32.dll.idx_dll_1029xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.10009939217-Sep-1506:41
xlintl32.rest.idx_dll_1029xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039645617-Sep-1506:41
xlintl32.dll.idx_dll_1030xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009792017-Sep-1506:41
xlintl32.rest.idx_dll_1030xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039850417-Sep-1506:41
xlintl32.rest.idx_dll_1031xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040054417-Sep-1506:41
xlintl32.dll.idx_dll_1032xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.10009940817-Sep-1506:41
xlintl32.rest.idx_dll_1032xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039850417-Sep-1506:41
xlintl32.rest.idx_dll_1033xlintl32.rest.idx_dll15.0.4703.100040723215-Sep-1509:58
xlintl32.rest.idx_dll_3082xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040515217-Sep-1506:41
xlintl32.dll.idx_dll_1061xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.10009990417-Sep-1506:41
xlintl32.rest.idx_dll_1061xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040413617-Sep-1506:41
xlintl32.dll.idx_dll_1035xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009894417-Sep-1506:41
xlintl32.rest.idx_dll_1035xlintl32.rest.idx_dll15.0.4763.100039850417-Sep-1506:41
xlintl32.rest.idx_dll_1036xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040515217-Sep-1506:41
xlintl32.rest.idx_dll_1037xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038672017-Sep-1506:41
xlintl32.dll.idx_dll_1081xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009792017-Sep-1506:41
xlintl32.rest.idx_dll_1081xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039235217-Sep-1506:41
xlintl32.dll.idx_dll_1050xlintl32.dll.idx_dll15.0.4481.100010144017-Sep-1506:41
xlintl32.rest.idx_dll_1050xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040874417-Sep-1506:41
xlintl32.dll.idx_dll_1038xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.100010144017-Sep-1506:41
xlintl32.rest.idx_dll_1038xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039696017-Sep-1506:41
xlintl32.dll.idx_dll_1057xlintl32.dll.idx_dll15.0.4469.10009940817-Sep-1506:41
xlintl32.rest.idx_dll_1057xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040361617-Sep-1506:41
xlintl32.rest.idx_dll_1040xlintl32.rest.idx_dll15.0.4763.100040055217-Sep-1506:41
xlintl32.rest.idx_dll_1041xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038108817-Sep-1506:41
xlintl32.dll.idx_dll_1087xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.10009785617-Sep-1506:41
xlintl32.rest.idx_dll_1087xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040055217-Sep-1506:41
xlintl32.rest.idx_dll_1042xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100037904017-Sep-1506:41
xlintl32.dll.idx_dll_1063xlintl32.dll.idx_dll15.0.4466.100010092817-Sep-1506:41
xlintl32.rest.idx_dll_1063xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040668817-Sep-1506:41
xlintl32.dll.idx_dll_1062xlintl32.dll.idx_dll15.0.4466.100010092817-Sep-1506:41
xlintl32.rest.idx_dll_1062xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040515217-Sep-1506:41
xlintl32.dll.idx_dll_1086xlintl32.dll.idx_dll15.0.4481.10009889617-Sep-1506:41
xlintl32.rest.idx_dll_1086xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040361617-Sep-1506:41
xlintl32.dll.idx_dll_1044xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009740817-Sep-1506:41
xlintl32.rest.idx_dll_1044xlintl32.rest.idx_dll15.0.4727.100040004017-Sep-1506:41
xlintl32.rest.idx_dll_1043xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039798417-Sep-1506:42
xlintl32.dll.idx_dll_1045xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.100010046417-Sep-1506:42
xlintl32.rest.idx_dll_1045xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039747217-Sep-1506:42
xlintl32.rest.idx_dll_1046xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040874417-Sep-1506:42
xlintl32.dll.idx_dll_2070xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009944017-Sep-1506:42
xlintl32.rest.idx_dll_2070xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040259217-Sep-1506:42
xlintl32.dll.idx_dll_1048xlintl32.dll.idx_dll15.0.4454.10009939217-Sep-1506:42
xlintl32.rest.idx_dll_1048xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039389617-Sep-1506:42
xlintl32.rest.idx_dll_1049xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040668817-Sep-1506:42
xlintl32.dll.idx_dll_1051xlintl32.dll.idx_dll15.0.4466.10009888017-Sep-1506:42
xlintl32.rest.idx_dll_1051xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039798417-Sep-1506:42
xlintl32.dll.idx_dll_1060xlintl32.dll.idx_dll15.0.4463.10009990417-Sep-1506:42
xlintl32.rest.idx_dll_1060xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039952017-Sep-1506:42
xlintl32.dll.idx_dll_2074xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.100010094417-Sep-1506:42
xlintl32.rest.idx_dll_2074xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040822417-Sep-1506:42
xlintl32.dll.idx_dll_1053xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009688017-Sep-1506:42
xlintl32.rest.idx_dll_1053xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039798417-Sep-1506:42
xlintl32.dll.idx_dll_1054xlintl32.dll.idx_dll15.0.4454.10009785617-Sep-1506:42
xlintl32.rest.idx_dll_1054xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039236017-Sep-1506:42
xlintl32.dll.idx_dll_1055xlintl32.dll.idx_dll15.0.4454.100010144017-Sep-1506:42
xlintl32.rest.idx_dll_1055xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040259217-Sep-1506:42
xlintl32.dll.idx_dll_1058xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.100010246417-Sep-1506:42
xlintl32.rest.idx_dll_1058xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040720817-Sep-1506:42
xlintl32.dll.idx_dll_1066xlintl32.dll.idx_dll15.0.4481.100010041617-Sep-1506:42
xlintl32.rest.idx_dll_1066xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100041027217-Sep-1506:42
xlintl32.rest.idx_dll_2052xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038006417-Sep-1506:42
xlintl32.rest.idx_dll_1028xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038108817-Sep-1506:42
exptoows.xla.1025exptoows.xla11468815-Sep-1509:58
exptoows.xla.1026exptoows.xla11468815-Sep-1509:58
exptoows.xla.1027exptoows.xla114688
exptoows.xla.1028exptoows.xla11468815-Sep-1509:58
exptoows.xla.1029exptoows.xla11468815-Sep-1509:58
exptoows.xla.1030exptoows.xla11468815-Sep-1509:58
exptoows.xla.1031exptoows.xla11468815-Sep-1509:58
exptoows.xla.1032exptoows.xla11468815-Sep-1509:58
exptoows.xla.1033exptoows.xla11468815-Sep-1509:58
exptoows.xla.1035exptoows.xla11468815-Sep-1509:58
exptoows.xla.1036exptoows.xla11468815-Sep-1509:58
exptoows.xla.1037exptoows.xla11468815-Sep-1509:58
exptoows.xla.1038exptoows.xla11468815-Sep-1509:58
exptoows.xla.1039exptoows.xla114688
exptoows.xla.1040exptoows.xla11468815-Sep-1509:58
exptoows.xla.1041exptoows.xla11468815-Sep-1509:58
exptoows.xla.1042exptoows.xla11468815-Sep-1509:58
exptoows.xla.1043exptoows.xla11468815-Sep-1509:58
exptoows.xla.1044exptoows.xla11468815-Sep-1509:58
exptoows.xla.1045exptoows.xla11468815-Sep-1509:58
exptoows.xla.1046exptoows.xla11468815-Sep-1509:58
exptoows.xla.1048exptoows.xla11468815-Sep-1509:58
exptoows.xla.1049exptoows.xla11468815-Sep-1509:58
exptoows.xla.1050exptoows.xla11468815-Sep-1509:58
exptoows.xla.1051exptoows.xla11468815-Sep-1509:58
exptoows.xla.1052exptoows.xla114688
exptoows.xla.1053exptoows.xla11468815-Sep-1509:58
exptoows.xla.1054exptoows.xla11468815-Sep-1509:58
exptoows.xla.1055exptoows.xla11468815-Sep-1509:58
exptoows.xla.1056exptoows.xla114688
exptoows.xla.1057exptoows.xla11468815-Sep-1509:58
exptoows.xla.1058exptoows.xla11468815-Sep-1509:58
exptoows.xla.1059exptoows.xla114688
exptoows.xla.1060exptoows.xla11468815-Sep-1509:58
exptoows.xla.1061exptoows.xla11468815-Sep-1509:58
exptoows.xla.1062exptoows.xla11468815-Sep-1509:58
exptoows.xla.1063exptoows.xla11468815-Sep-1509:58
exptoows.xla.1064exptoows.xla114688
exptoows.xla.1065exptoows.xla114688
exptoows.xla.1066exptoows.xla11468815-Sep-1509:58
exptoows.xla.1067exptoows.xla114688
exptoows.xla.1068exptoows.xla114688
exptoows.xla.1069exptoows.xla114688
exptoows.xla.1071exptoows.xla114688
exptoows.xla.1074exptoows.xla114688
exptoows.xla.1076exptoows.xla114688
exptoows.xla.1077exptoows.xla114688
exptoows.xla.1078exptoows.xla114688
exptoows.xla.1079exptoows.xla114688
exptoows.xla.1081exptoows.xla11468815-Sep-1509:58
exptoows.xla.1082exptoows.xla114688
exptoows.xla.1086exptoows.xla11468815-Sep-1509:58
exptoows.xla.1087exptoows.xla11468815-Sep-1509:58
exptoows.xla.1088exptoows.xla114688
exptoows.xla.1089exptoows.xla114688
exptoows.xla.1090exptoows.xla114688
exptoows.xla.1091exptoows.xla114688
exptoows.xla.1092exptoows.xla114688
exptoows.xla.1093exptoows.xla114688
exptoows.xla.1094exptoows.xla114688
exptoows.xla.1095exptoows.xla114688
exptoows.xla.1096exptoows.xla114688
exptoows.xla.1097exptoows.xla114688
exptoows.xla.1098exptoows.xla114688
exptoows.xla.1099exptoows.xla114688
exptoows.xla.1100exptoows.xla114688
exptoows.xla.1101exptoows.xla114688
exptoows.xla.1102exptoows.xla114688
exptoows.xla.1104exptoows.xla114688
exptoows.xla.1106exptoows.xla114688
exptoows.xla.1107exptoows.xla114688
exptoows.xla.1110exptoows.xla114688
exptoows.xla.1111exptoows.xla114688
exptoows.xla.1115exptoows.xla114688
exptoows.xla.1116exptoows.xla114688
exptoows.xla.1118exptoows.xla114688
exptoows.xla.1121exptoows.xla114688
exptoows.xla.1124exptoows.xla114688
exptoows.xla.1128exptoows.xla114688
exptoows.xla.1130exptoows.xla114688
exptoows.xla.1132exptoows.xla114688
exptoows.xla.1134exptoows.xla114688
exptoows.xla.1136exptoows.xla114688
exptoows.xla.1139exptoows.xla114688
exptoows.xla.1152exptoows.xla114688
exptoows.xla.1153exptoows.xla114688
exptoows.xla.1158exptoows.xla114688
exptoows.xla.1159exptoows.xla114688
exptoows.xla.1160exptoows.xla114688
exptoows.xla.1164exptoows.xla114688
exptoows.xla.1169exptoows.xla114688
exptoows.xla.1170exptoows.xla114688
exptoows.xla.2051exptoows.xla114688
exptoows.xla.2052exptoows.xla11468815-Sep-1509:58
exptoows.xla.2068exptoows.xla114688
exptoows.xla.2070exptoows.xla11468815-Sep-1509:58
exptoows.xla.2074exptoows.xla11468815-Sep-1509:58
exptoows.xla.2108exptoows.xla114688
exptoows.xla.2117exptoows.xla114688
exptoows.xla.2118exptoows.xla114688
exptoows.xla.2137exptoows.xla114688
exptoows.xla.2141exptoows.xla114688
exptoows.xla.3082exptoows.xla11468815-Sep-1509:58
exptoows.xla.3098exptoows.xla114688
exptoows.xla.3179exptoows.xla114688
exptoows.xla.5146exptoows.xla114688
exptoows.xla.7194exptoows.xla114688
Excel.veman.XMLExcel.visualelementsmanifest.XML33815-Sep-1509:58
xlintl32.dll_1033xlintl32.dll15.0.4703.1000448376815-Sep-1509:58
xlintl32.fallback.dll.1033xlintl32.dll15.0.4703.1000448376815-Sep-1509:58
xllex.dll_1033xllex.dll15.0.4569.10003756815-Sep-1509:58
Excel.exeExcel.exe15.0.4763.10003305068815-Sep-1509:58
Excel.manExcel.exe.manifest122715-Sep-1509:58
xl12cnv.exeexcelcnv.exe15.0.4763.10002949340815-Sep-1509:58
xlsrv.ECS.excelcnv.exeexcelcnv.exe15.0.4763.10002949340815-Sep-1509:58
xl12cnvp.dllexcelcnvpxy.dll15.0.4454.10004870415-Sep-1509:58
xlcall32.dllxlcall32.dll15.0.4454.10001085615-Sep-1509:58
SOLVER.xlam_1025SOLVER.xlam42670717-Sep-1506:41
SOLVER.xlam_1026SOLVER.xlam42670717-Sep-1506:41
SOLVER.xlam_1033SOLVER.xlam42670717-Sep-1506:41
SOLVER.xlam_1037SOLVER.xlam42670717-Sep-1506:41
SOLVER.xlam_1054SOLVER.xlam42670717-Sep-1506:41
SOLVER.xlam_1057SOLVER.xlam42670717-Sep-1506:41
SOLVER.xlam_1061SOLVER.xlam42670717-Sep-1506:41
SOLVER.xlam_1062SOLVER.xlam42670717-Sep-1506:41
SOLVER.xlam_1063SOLVER.xlam42670717-Sep-1506:41
SOLVER.xlam_1066SOLVER.xlam42670717-Sep-1506:41
SOLVER.xlam_1081SOLVER.xlam42670717-Sep-1506:41
SOLVER.xlam_1086SOLVER.xlam42670717-Sep-1506:41
SOLVER.xlam_1087SOLVER.xlam42670717-Sep-1506:41
SOLVER.xlam_2074SOLVER.xlam42670717-Sep-1506:41
Solver32.dll_1025Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Sep-1509:58
Solver32.dll_1026Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Sep-1509:58
Solver32.dll_1028Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Sep-1509:58
Solver32.dll_1029Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Sep-1509:58
Solver32.dll_1030Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Sep-1509:58
Solver32.dll_1031Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Sep-1509:58
Solver32.dll_1032Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Sep-1509:58
Solver32.dll_1033Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Sep-1509:58
Solver32.dll_1035Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Sep-1509:58
Solver32.dll_1036Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Sep-1509:58
Solver32.dll_1037Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Sep-1509:58
Solver32.dll_1038Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Sep-1509:58
Solver32.dll_1040Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Sep-1509:58
Solver32.dll_1041Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Sep-1509:58
Solver32.dll_1042Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Sep-1509:58
Solver32.dll_1043Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Sep-1509:58
Solver32.dll_1044Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Sep-1509:58
Solver32.dll_1045Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Sep-1509:58
Solver32.dll_1046Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Sep-1509:58
Solver32.dll_1048Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Sep-1509:58
Solver32.dll_1049Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Sep-1509:58
Solver32.dll_1050Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Sep-1509:58
Solver32.dll_1051Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Sep-1509:58
Solver32.dll_1053Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Sep-1509:58
Solver32.dll_1054Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Sep-1509:58
Solver32.dll_1055Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Sep-1509:58
Solver32.dll_1057Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Sep-1509:58
Solver32.dll_1058Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Sep-1509:58
Solver32.dll_1060Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Sep-1509:58
Solver32.dll_1061Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Sep-1509:58
Solver32.dll_1062Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Sep-1509:58
Solver32.dll_1063Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Sep-1509:58
Solver32.dll_1066Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Sep-1509:58
Solver32.dll_1081Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Sep-1509:58
Solver32.dll_1086Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Sep-1509:58
Solver32.dll_1087Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Sep-1509:58
Solver32.dll_2052Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Sep-1509:58
Solver32.dll_2070Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Sep-1509:58
Solver32.dll_2074Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Sep-1509:58
Solver32.dll_3082Solver32.dll15.0.4454.100021613615-Sep-1509:58

Skaffa hjälp och support för den här säkerhetsuppdateringen

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3085583 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/14/2015 20:22:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Office 2013 Service Pack 1, Microsoft Office Home and Student 2013 RT

  • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB3085583 KbMtsv
คำติชม