Fel 0x80070004 uppgradera till Windows 10 med datornamnet SYSTEM, lokal, SELF, System eller nätverk

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3086101
Symptom
På en enhet med Windows 7 eller 8.1, och namnet på datorn är inställd på något av följande, det uppstår fel 0x80070004 vid försök att uppgradera till Windows 10 och uppgraderingen misslyckas:
  • System (eller SYSTEM)
  • LOKALA
  • SELF
  • Nätverk

Orsak
SYSTEM, lokal, SELF, System och nätverk är reserverade namn inte kan användas för datornamn.
Lösning
Windows 8 eller 8.1:

  1. Sveper i från rätten att sätta in snabbknapparna, Välj Sök och Sök efter byta namn på datorn (eller Skriv byta namn på datorn från startskärmen). Välj Byt namn på den här datorn.
  2. Skriv ett nytt namn i namnfältet, Välj Använd, och sedan OK.
Följ instruktionerna i Windows 7 finns på den här sidan.
Mer Information
Om du får felkoden 0x80070004 när du försöker uppgradera till Windows 10 men datornamn för din enhet inte är ett reserverat namn, du har dirigerat eller flytta mappen användare, som inte stöds. Mer information om problemet finns i Knowledge Base-artikel 2876597.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3086101 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 08/04/2015 13:40:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Windows 10

  • kbmt KB3086101 KbMtsv
คำติชม