Inga program eller appar efter uppgradering till Windows 10

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3086105
Symptom
Efter uppgradering till Windows 10, är ingen appar som du hade innan du uppgraderar tillgängliga eller förtecknas i början.
Orsak
Detta kan inträffa om, innan du uppgraderar:

  • "Program Files" katalogen finns inte på systemenheten.
  • Katalogen "Program Files (x 86)" finns inte på systemenheten.
  • Katalogen "ProgramData" har flyttats från platsen på enheten "% systemenhet %" (den enhet som innehåller Windows-katalogen).

Lösning
Behöver du Gå tillbaka till en tidigare version, säkerhetskopiera data, återställa eller installera om Windows och dina program, så att "ProgramData" och "Program Files / x 86" mappar som finns på systemenheten.

Omlokalisering av den "ProgramData," "Program Files" eller "Program Files / x 86" directory stöds inte i Windows. Att uppgradera till Windows 10 skall följande mapp på systemenheten.

Information om säkerhetskopieringen:
Återställ och återställa informationen:

Mer Information
Omdirigerar ProgramData eller programfiler orsakar olika problem i Windows 8 eller 8.1 och omdirigera mappar "Användare" orsakar andra problem i både Windows 10 och 8/8.1. Mer information om detta finns i Knowledge Base-artikel 2876597.

Mer information om Microsofts policy för att flytta "Användare" och "ProgramData" kataloger, se Knowledge Base-artikel 949977.
program har försvunnit saknas

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3086105 – senaste granskning 08/04/2015 13:45:00 – revision: 1.0

Windows 10

  • kbmt KB3086105 KbMtsv
Feedback