Kan inte använda en mall för att skapa en ny webbplats i Project Server-2013

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3086409
Symptom
När du sparar en Microsoft Project Server 2013 webbplats som en mall och försök att skapa en ny plats baserat på den mallen försöket misslyckas. Dessutom kan du spara webbplatsen som en mall, men när du försöker skapa den nya webbplatsen SharePoint visas följande felmeddelande:

Resurser: ReportServerResources, DataSourceContentTypeName, ' får inte innehålla: \ /: *? " # % <> { } | ~ &, två punkter i följd (.) eller specialtecken, t.ex.
Orsak
När du visar information om innehållstyp på webbplatsen liknar det följande:

$Resources:ReportServerResources,DataSourceContentTypeName;      Document  Project Web Access $Resources:ReportServerResources,ReportBuilderContentTypeName;    Document  Project Web Access  $Resources:ReportServerResources,ReportBuilderModelName;       Document  Project Web Access
Lösning
Lös problemet så här:
 1. Öppna mallen i Project Server, gå till WebbplatsåtgärderInställningar förInnehållstyper.
 2. Klicka på typen av innehåll (till exempel $Resources: DataSourceContentTypeName).
 3. Välj namn, beskrivning och grupp och ändra sedan var och en av dessa för att eliminera de specialtecken som utlöste felet.
Anta att du skapar en ny grupp som har namnet SSRS innehållstyper. Sedan Byt namn på följande element:

$Resources: DataSourceContentTypeName;
$Resources: ReportBuilderContentTypeName;
$Resources: ReportBuilderModelName;

Du byter namn på dessa enligt följande:

Datakällan för rapporten
Report Builder-rapport
Report Builder Model

4. Spara mallen.

Du bör inte längre få felmeddelandet som beskrivs i avsnittet "Symptom".

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3086409 – senaste granskning 08/15/2015 03:41:00 – revision: 1.0

Microsoft Project Server 2013

 • kbmt KB3086409 KbMtsv
Feedback