Meddelanden flyttas från Inkorgen till en mapp som har bytt namn till i Outlook

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3087043
Symptom
När du byter namn på en undermapp i Inkorgen i Microsoft Outlook 2013 händer följande:

 • E-postmeddelanden i Inkorgen flyttas till den mapp som du har bytt namn.
 • Ytterligare en mapp visas och har det ursprungliga namnet på mappen som du har bytt namn.
 • Ett e-postmeddelande som innehåller ett felmeddelande av följande slag läggs till i Synkroniseringsproblem mapp:

  12:25:00 Synkroniseringsordning
  12:25:02 fel i mappen '<folder name="">'</folder>
  12:25:02 [800CCCD2-0-0-733]
I avsnittet "Mer Information" finns ett exempel på det här problemet.
Orsak
Det här problemet påverkar vissa IMAP-konton som är konfigurerade i Outlook 2013.
Status
Microsoft undersöker problemet och kommer att publicera mer information i den här artikeln när informationen blir tillgänglig.
Workaround
Undvik det här problemet genom att använda en alternativ metod att byta namn på en undermapp till Inkorgen. Använda webbaserad e-post till exempel byta namn på mappar, när det är nödvändigt.
Mer Information
Ett exempel på problemet Föreställ dig följande:

 • Har du en undermapp i Inkorgen som heter Alpha.
 • Du byter namn på mappen alfa Beta.
 • Du märker att alla e-postmeddelanden som tidigare fanns i mappen Inkorgen är nu i Beta-mappen.
 • Du märker också att alfa-mappen visas i mapplistan igen med Beta-mappen.
I det här scenariot om du klickar på knappen punkter klickar du på mappar att öppna mapplistan och välj sedan den Synkroniseringsproblem mappen för att visa de meddelanden som den innehåller hittar du ett meddelande som liknar det i följande skärmdump.

Exempelbild för synkronisering fel

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3087043 – senaste granskning 08/26/2015 11:01:00 – revision: 1.0

Microsoft Outlook 2013

 • kbmt KB3087043 KbMtsv
Feedback