"HCW8010 standard får kopplingen kan inte hittas på servern" felmeddelande när du kör konfigurationsguiden för Hybrid

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3087159
PROBLEMET
När du kör konfigurationsguiden för Hybrid, visas följande felmeddelande:
HCW8010 standard får kopplingen kan inte hittas på servernServernamn>.
ORSAK
Om du har en ta emot koppling i din miljö kan uppstår det här problemet oftast om IP version 6 (IPv6) är inaktiverat på en server.
LÖSNING
Lös problemet så här:
 1. Aktivera IPv6 på Exchange-servrar i datormiljön. Mer information om hur du gör detta finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
  929852 Inaktivera IPv6 eller dess komponenter i Windows
 2. Lägga till IPv6-bindningen ta emot kopplingen. Gör så här:
  1. Öppna Exchange Management Shell.
  2. Kör följande kommando för att identifiera standard ta emot anslutning som använder port 25:
   Get-ReceiveConnector –Server <ServerName> | Where {$_.Bindings –match ‘25’}
  3. Kör följande kommandon för att uppdatera ta emot kopplingen:
   $rc = Get-ReceiveConnector “<ServerName>\Default Frontend <ServerName>”
   $rc.Bindings += "[::]:25"
   Set-ReceiveConnector $rc -Bindings $rc.Bindings
MER INFORMATION
Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplatsen eller TechNet-forum för Exchange.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3087159 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 11/03/2015 07:16:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Exchange Online, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard

 • o365022013 o365 o365a o365e o365m hybrid hcw8010 kbmt KB3087159 KbMtsv
คำติชม