"Exchange OAuth authentication gick inte att hitta certifikatet tillstånd med tumavtryck" felmeddelande när du kör konfigurationsguiden för Hybrid

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3089171
PROBLEMET
När du kör konfigurationsguiden för Hybrid OAuth authentication konfigurationen misslyckas och följande felmeddelande:
Exchange OAuth authentication gick inte att hitta certifikatet med stämpel <Thumbprint>tillstånd i organisationen på plats. Kör cmdlet Get-AuthConfig för att kontrollera uppgifter som CurrentCertificateThumbprint.</Thumbprint>
ORSAK
OAuth authentication konfigurationen letar efter ett specifikt certifikat. Dock det här certifikatet har tagits bort eller kan inte nås.
LÖSNING
Lös problemet så här:
 1. Öppna Exchange Management Shell.
 2. Identifiera certifikat som söker konfiguration för verifiering. Gör så här:
  1. Kör följande kommando:
   Get-AuthConfig |fl CurrentcertificateThumbPrint
  2. Granska utdata och vidta någon av följande åtgärder:
   • Om inget värde returneras för CurrentCertificateThumbPrint, gå till steg 3.
   • Om ett värde returneras för CurrentCertificateThumbPrint, kontrollerar du att certifikatet är tillgänglig för Exchange. Det gör du genom att köra följande kommando:
    Get-ExchangeCertificate
    Ifa-certifikat som har en matchande stämpel finns på båda platserna, bör det finnas några problem. Du canrun Hybrid konfigurationsguiden igen om du vill ange OAuth-autentisering. Om problemet kvarstår går du till steg 3.
 3. Skapa ett nytt certifikat. Det gör du genom att köra följande kommando:
  New-ExchangeCertificate -KeySize 2048 -SubjectName "cn= Microsoft Exchange ACS Certificate" -FriendlyName "Microsoft Exchange Server ACS Certificate" -PrivateKeyExportable $true -Services SMTP -DomainName fabrikam.com
 4. Ange det nya certifikatet som du skapade för att användas för OAuth-autentisering. Det gör du genom att köra följande kommandon:
  1. $date=get-date
  2. Set-AuthConfig -NewCertificateThumbprint <ThumbprintFromStep4A> -NewCertificateEffectiveDate $date
  3. Set-AuthConfig -PublishCertificate
MER INFORMATION
Om du har problem med Hybrid konfigurationsguiden kan du köra den Exchange Hybrid Configuration diagnostik. Denna diagnostik är en automatisk felsökning upplevelse. Du kan köra det på samma server som guiden Hybrid misslyckades. På så vis samlar in Hybrid Configuration Guide loggar och analyserar dem åt dig. Om du upplever ett känt problem visas ett meddelande som talar om vad som gått fel. Meddelandet innehåller en länk till en artikel som innehåller lösningen. Diagnostiken är för närvarande stöds endast i Internet Explorer.

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community eller Exchange TechNet-forum.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3089171 – senaste granskning 12/21/2016 16:39:00 – revision: 4.0

Microsoft Exchange Online, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard

 • o365e o365m o365022013 o365 o365a hybrid kbmt KB3089171 KbMtsv
Feedback