"HCW har slutförts, men gick inte att utföra OAuth-delen av Hybrid-konfiguration" visas när du kör konfigurationsguiden för Hybrid

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3089172
PROBLEMET
När du kör konfigurationsguiden för Hybrid visas följande varningsmeddelande:
På HCW har slutförts, men det gick inte att utföra OAuth-delen av Hybrid-konfiguration. Om du behöver funktioner som förlitar sig på OAuth https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn497703 (v=exchg.150).aspx, du kör på HCW igen eller konfigurera manuellt med hjälp av dessa instruktioner OAuth https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn594521 (v=exchg.150).aspx.
ORSAK
Ett problem uppstod att prevented OAuth-autentisering kan konfigureras. Problemet kan bero på en tillfällig eller permanent undantag.
LÖSNING
Gör något av följande, om du behöver funktioner som ger OAuth:
MER INFORMATION
Om du har problem med Hybrid konfigurationsguiden kan du köra den Exchange Hybrid Configuration diagnostik. Denna diagnostik är en automatisk felsökning upplevelse. Du kan köra det på samma server som guiden Hybrid misslyckades. På så vis samlar in Hybrid Configuration Guide loggar och tolkar dem åt dig. Om du upplever ett känt problem visas ett meddelande som talar om vad som gått fel. Meddelandet innehåller en länk till en artikel som innehåller lösningen. Diagnostiken är för närvarande stöds endast i Internet Explorer.

Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplatsen eller TechNet-forum för Exchange.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3089172 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 08/27/2015 21:45:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Exchange Online, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard

  • o365e o365m o365022013 o365 o365a hybrid kbmt KB3089172 KbMtsv
คำติชม