MS15 102: Säkerhetsproblem i Windows uppgiftshantering möjliggör behörighetshöjning: 8 September 2015

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3089657
Sammanfattning
Den här säkerhetsuppdateringen löser säkerhetsproblem i Windows som kan möjliggöra rättighetsökning om en angripare som loggar in på ett system och kör ett skadligt program.

Läs mer om säkerhetsproblem,Microsoft Security Bulletin MS15-102.
Mer Information
Viktigt
  • Alla framtida säkerhet och icke-säkerhetsinnehåll uppdateringar för Windows RT 8.1, 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 kräver uppdatering2919355 ska installeras. Vi rekommenderar att du installerar uppdateringen 2919355 på din dator som Windows RT 8.1, 8.1 för Windows eller Windows Server 2012 R2 så att du får framtida uppdateringar.
  • Om du installerar ett språkpaket efter installation av denna uppdatering, måste du installera om uppdateringen. Därför rekommenderar vi att du installerar alla språk Pack innan du installerar uppdateringen. Mer information finns i Lägga till språkpaket i Windows.
Så här hämtar och installerar du uppdateringen

Metod 1: Windows Update

Den här uppdateringen är tillgänglig via Windows Update. När du aktiverar automatisk uppdatering, kommer uppdateringen hämtas och installeras automatiskt. Läs mer om hur du aktiverar automatisk uppdatering Hämta uppdateringar automatiskt.

Obs! RT för Windows och Windows RT 8.1 är uppdateringen tillgänglig via Windows Update endast för.

Metod 2: Microsoft Download Center

Du kan hämta det fristående uppdateringspaketet via Microsoft Download Center. Följ installationsanvisningarna på sidan Hämta och installera uppdateringen.

Klicka på länken Hämta i Microsoft Security Bulletin MS15-102 som motsvarar versionen av Windows du kör.
Ytterligare information om den här säkerhetsuppdateringen
Följande artiklar innehåller ytterligare information om den här säkerhetsuppdateringen som gäller enskilda produktversioner. Artiklarna kan innehålla information om kända problem.
  • 3084135 MS15 102: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Windows uppgiftshantering: 8 September 2015
  • 3082089 MS15 102: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Windows uppgiftshantering: 8 September 2015

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Windows Vista (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla 32-bitars utgåvor av Windows Vista som stöds:
Windows6.0-KB3084135-x86.msu

För alla x 64-baserade utgåvor av Windows Vista som stöds:
Windows6.0-KB3084135-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningWUSA.exe stöder inte avinstallation av uppdateringar. Om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA, klicka på Kontrollpanelenoch klicka sedan på säkerhet. Klicka på Visa installerade uppdateringarunder Windows Update och välj från en lista med uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3084135
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows Server 2008 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
Windows6.0-KB3084135-x86.msu

För alla x 64-baserade utgåvor av Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3084135-x64.msu

För alla Itanium-baserade utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
Windows6.0-KB3084135-ia64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningWUSA.exe stöder inte avinstallation av uppdateringar. Om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA, klicka på Kontrollpanelenoch klicka sedan på säkerhet. Klicka på Visa installerade uppdateringarunder Windows Update och välj från en lista med uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3084135
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows 7 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla 32-bitars utgåvor av Windows 7 som stöds:
Windows6.1-KB3084135-x86.msu

För alla x 64-baserade versioner av Windows 7 som stöds:
Windows6.1-KB3084135-x 64
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningOm du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA växeln /Uninstall installationsprogrammet eller klicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhetunder Windows Update klickar du på Visa installerade uppdateringaroch välj från en lista med uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3084135
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows Server 2008 R2 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla x 64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB3084135-x 64

För alla Itanium-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2 som stöds:
Windows6.1-KB3084135-ia64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningOm du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA växeln /Uninstall installationsprogrammet eller klicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhetunder Windows Update klickar du på Visa installerade uppdateringaroch välj från en lista med uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3084135
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows 8 och 8.1 för Windows (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla 32-bitarsutgåvor av Windows 8 som stöds:
Windows8-RT-KB3082089-x86.msu
Windows8-RT-KB3084135-x86.msu

För alla x 64-baserade utgåvor av Windows 8 som stöds:
Windows8-RT-KB3082089-x64.msu
Windows8-RT-KB3084135-x64.msu

För alla 32-bitarsutgåvor av Windows 8.1 som stöds:
Windows8.1-KB3082089-x86.msu
Windows8.1-KB3084135-x86.msu

För alla x 64-baserade utgåvor av Windows 8.1 som stöds:
Windows8.1-KB3082089-x64.msu
Windows8.1-KB3084135-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningKlicka på installerade uppdateringar och välj från listan över uppdateringar om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA används inställningen /Uninstall växla eller klicka på Kontrollpanelen, System och säkerhet, Windows Updateoch sedan under Se även.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3082089
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3084135
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

2012 för Windows Server och Windows Server 2012 R2 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla utgåvor av Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3082089-x64.msu
Windows8-RT-KB3084135-x64.msu

För alla utgåvor av Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3082089-x64.msu
Windows8.1-KB3084135-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningKlicka på installerade uppdateringar och välj från listan över uppdateringar om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA används inställningen /Uninstall växla eller klicka på Kontrollpanelen, System och säkerhet, Windows Updateoch sedan under Se även.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3082089
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3084135
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

RT för Windows och Windows RT 8.1 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
DistributionDessa uppdateringar finns tillgängliga via Windows Update endast.
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelenoch klicka på System och säkerhet, klicka på Windows Updateoch sedan under Se även, installerade uppdateringar väljer du i listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3082089
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3084135

10 för Windows (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla 32-bitarsutgåvor av Windows 10 som stöds:
KB3081453-Win10-RTM-X 86-TSL.msu

För alla x 64-baserade utgåvor av Windows 10:
KB303081453-Win10-RTM-X 64-TSL.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningKlicka på installerade uppdateringar och välj från listan över uppdateringar om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA används inställningen /Uninstall växla eller klicka på Kontrollpanelen, System och säkerhet, Windows Updateoch sedan under Se även.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3081453
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Hash-filinformation

PaketnamnHash för SHA-1Hash för SHA-2
Windows8.1-KB3082089-arm.msu88B9ECAF7339E86D934368CFED48DCF5895183DB71C4E968CD2193AD0EA4532F2241BFB3F092942E46533BCF76C1251DC2E8223B
Windows8.1-KB3082089-x64.msu6FA26CCE09C1C0A7E6D5E1C6D907D6790712AB19EC4D081BD81A1263530B8A086D3E6358BC992B0E79BD1E77143DBBA0D70C4E87
Windows8.1-KB3082089-x86.msu0E3192E5F08A828EF6480536DE97AE9254A7CD2A577E4909CF934FAD257D862C04739BF61AC2B465C10B5C5D32F0D9E44B76B652
Windows8-RT-KB3082089-arm.msuB7D4FF1D786060AACDE01A797EA0119F78796873E32FC2707022A42E495EB6FF77CAC1C709685B439C66D96413473012A7CA26D8
Windows8-RT-KB3082089-x64.msu563182819A073D07D6F32E0F92B2C38E8291E993E31D285BEB1345C25AE6CBBECB007990BCB09A7E7D88EFAD1987772BBA4E7D05
Windows8-RT-KB3082089-x86.msu29FCF8D26CBB024A5547523AE4597B7A52E1130BB4DBD42F15C3ED890FAF85CDD9210CECE9F56C467C138347A503606534F2FDB4
Windows6.0-KB3084135-ia64.msu77666B04BC46C4B8C1C2618F78F5E8EF64AC49C0C6BEADF5D0B238EC50FABAD3B42C009242B2E3E92C097473C35ACD067BBCA467
Windows6.0-KB3084135-x64.msu9D0C770C90C5581FE2CBDAC5D76A1690C04C77AD1E3170C4B2E4BD8DF0770443A9801B4E60F5CFE736ABD13C8227721999FA25CA
Windows6.0-KB3084135-x86.msu4A09CB8D390E7A508E592D9EE4338D88BD22A0442AF09C7E74601A64CBA4C690886FF0BA380201AF40C95985EB12A02C3F37C5BB
Windows6.1-KB3084135-ia64.msu5204B82F5F3E56B18DC23B167BA7865F118F63A14257C37177DCB6197CC785B5910C1B8E68FB3D9F7C9FC50BD0B77B1D563F6B77
Windows6.1-KB3084135-x 64B21BFCE8E2040F26E54697235C1F6D0E18F5CF500D1B567DDEF7BEE90C062441C2EBC257C55F187EE05CB7A203E8822D62D4EA1C
Windows6.1-KB3084135-x86.msuA0A069E6F9729E000A118FAF644062946531509481D626E60494DB54416814D47991207A181D369E0326C4C036A2EE204AE30B50
Windows8.1-KB3084135-arm.msuDFC0E36BFDFEEBC53332D103649B2FD6A02BD90BDDB1EAA409E181182887C0F4FB2FDC56399C5266DAF6106C09053700884566DB
Windows8.1-KB3084135-x64.msu631D159C59F993B29DB94C79A06CD1FEDCAD3C4EE44CF74B35C4D0FE4FFF0333FF4FA30403A9DC0BEACCD57D7B231A724BBB01B0
Windows8.1-KB3084135-x86.msu344E20FB7FA19BE48CD75B63653479BDF770017A5E6C0D4ABB17C04005BF713C465470A8D14944EB316B3AC252E4C0919382D4B0
Windows8-RT-KB3084135-arm.msuF8A5B29BF36EF93D05B537DD5F86CE7A9EE33BDD815E1489FDD70D9E01C8A8B15E42AF79F1C0CDAAC098F9F9D025646A28B508CE
Windows8-RT-KB3084135-x64.msuBE2E375D3DEF1C805C01B8678D8A169A7CF9965E05E3E3CF9B427DCA061898CA08ABC41C63E6DEBF1C1F3661CE48B115F0671C28
Windows8-RT-KB3084135-x86.msu65150FAEDE3260821BAB1220F30DCF23691665C6089B543729364FF6CC6AB0DE4C8634238B1E9888110618F88B203EF0BFDA232D

Skaffa hjälp och support för den här säkerhetsuppdateringen

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd
skadlig angripare utnyttja

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3089657 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/10/2015 01:43:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Windows 10, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2

  • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3089657 KbMtsv
คำติชม