Outlook-verktyg: beskrivning av provet verktyg för att hantera PST-filer i Outlook-profilen

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3089746
Outlook personlig mappfil (.pst) vanligtvis används för att lagra e-postmeddelanden för Internet-e-postkonton (POP3-/ IMAP) för arkivering av e-postmeddelanden från en Exchange-postlåda eller för att ordna e-postmeddelanden med hjälp av regler som flyttar meddelanden baserat på vissa villkor. Om du hanterar användare i företaget-miljö måste du ibland hantera PST-filer i användarens Outlook-profiler. Detta inkluderar men är inte begränsat till följande åtgärder:
 • Lägga till en ny eller befintlig PST-fil i profilen
 • Ta bort en PST-fil från profilen
 • Hämta information om PST-filer i profilen
Om du vill automatisera dessa tre aktiviteter är nu provet verktyg kan hämtas från webbplatsen Microsoft Download. Den här artikeln innehåller information om dessa verktyg, hur du hämtar dem och använda dem i Outlook-klienten.
Så här hämtar du exempel-verktyg
Följande verktyg kan hämtas från webbplatsen Microsoft Download:
Dessa verktyg använda extended MAPI eftersom det är det enda sättet att programmässigt Ändra MAPI-profiler. Mer information finns i INFO: MAPI är det enda sättet att programmässigt ändra profiler.
Systemkrav
 • Alla verktyg är inbyggda i Microsoft Outlook XP och senare.
 • Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package krävs.
Om du vill behålla storleken på verktygen små är de byggda utan att länka MFC körning. Detta innebär att installationen av Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package krävs. Det här paketet kan hämtas från Microsoft Download Center. Klicka på någon av följande länkar för att hämta rätt.:

Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x 86)

Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x 64)

Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (ia64)

Information om allmän användning
 • Alla program (exempelvis Outlook) som använder MAPI-profilen som används av något av dessa verktyg måste stängas innan du ändrar PST-tjänster.
 • Alla verktyg som körs från Kommandotolken.
 • Administratörsbehörighet krävs inte.
 • Om du använder dessa verktyg utan att passera något kommandoradsparametern visas ett kort hjälpavsnitt om du vill visa korrekt användning av tillgängliga parametrar.

Information om verktyg

Information om respektive verktyg finns i följande avsnitt.

Getpst.exe

Verktyget Getpst.exe kan du hämta information om befintliga tjänster (PST-filer) i en viss e-postprofil. Det är möjligt att hämta information om alla ANSI PST-filer, alla UNICODE PST-filer eller båda filtyper.

Klicka på här Du kan hämta Getpst.exe.

När du kör verktyget kräver följande parametrar:

p - <Profilename>-f <a|u|b>för pst-typ: Ansi| Unicode| Båda</a|u|b> </Profilename>

Du kan också ange följande valfria parametrar:

-l <Logfile name=""> </Logfile>

Här följer några exempelkommandon för att hämta information från en profil:
 • Hämta information om ANSI-PST-filer i en profil som heter MyOutlookProfile.

  Getpst.exe -p MyOutlookProfile -f en
 • Hämta information om ANSI och Unicode PST-filer i en profil som heter MyOutlookProfile. Utdata från verktyget skrivs tillOutput.txt i den aktuella katalogen och Kommandotolkens fönster.

  Getpst.exe -p MyOutlookProfile -f b -l Output.txt

  Följande är exempel på utdata från verktyget Getpst.exe med hjälp av alternativetf b(Visa information på båda typer av PST-filer).

  Ingen ANSI-PST-fil som finns i e-postprofil: MyOutlookProfile
  UNICODE pst tjänster: 1
  Namn: Testa pst
  Sökvägen till PST-fil: d:\pstdata\Blank.pst

Addpst.exe

Addpst.exe-verktyget kan du lägga till PST-tjänster (PST-filer) till en viss e-postprofil. Du kan lägga till nya eller befintliga PST-filer i profilen. Filen kommer att skapas på den angivna platsen. PST-filen kan vara i ANSI-format (Outlook 97-2002 personlig mappfil) eller Unicode-format (Office Outlook personlig mappfil).

Klicka på här Du kan hämta Addpst.exe.

När du kör verktyget kräver följande parametrar:

p - <Profilename>-t <Path to="" pst-file="">- <Displayname>-d -f <a|u>för pst-typ: Ansi| Unicode</a|u> </Displayname> </Path> </Profilename>

Här följer några exempelkommandon för att lägga till en PST-fil till en profil:
 • Lägga till en ny Unicode-PST-fil (data1.pst) i en profil som heter MyOutlookProfile. Visningsnamn för PST-fil i Outlook kommer attMyNewPst.

  Addpst.exe p - OutlookProfile -t c:\Data\data1.pst -d MyNewPst -f u
 • Lägga till en ny ANSI-PST-fil (data2.pst) i en profil som namngivna MyOutlookProfile.The PST visningsnamn i Outlook ärexempel på pst-filen. Observera användningen av citattecken när det finns ett blanksteg i namnet.

  Addpst.exe – p "Outlook-profil" – t "c:\My PST-Files\new.pst" – d "provet pst-fil" – f en
 • Lägga till en befintlig Unicode PST-fil (c:\data\existing.pst) i en profil som heter MyOutlookProfile. Visningsnamn för PST-fil i Outlook kommer att MyOldPst.

  Addpst.exe p - OutlookProfile -t c:\Data\existing.pst -d MyOldPst -f u

Om PST-filen har lagts till, visas följande information i kommandotolksfönstret:

Hämtade message service tabell från profilen:<profile name="">
Installerade Pst-tjänster:<number of="" pst="" files="" of="" that="" format="" in="" the="" profile="">
<full path="" to="" .pst="">Har lagts till som <pst display="" name="">pst till profilen:<profile name="">


</profile></pst></full></number></profile>

Delpst.exe

Delpst.exe-verktyget kan du ta bort tjänster (PST-filer) från en viss e-postprofil. Det är möjligt att ta bort alla ANSI-filer, alla UNICODE PST-filer eller alla filer av båda typerna.

Det här verktyget kan inte användas för att ta bort angivna separat PST-filer från en profil.

Obs! Det här verktyget tar inte bort PST-filer från hårddisken. Den tar bort dem från din Outlook-profil.

Klicka på här Du kan hämta Delpst.exe.

När du kör verktyget kräver följande parametrar:

p - <Profilename>-f <a|u|b>för pst-typ: Ansi| Unicode| Båda</a|u|b> </Profilename>

Här följer några exempelkommandon för att lägga till en PST-fil till en profil:
 • Ta bort alla ANSI PST-filer från en profil som heter MyOutlookProfile:

  Delpst.exe -p MyOutlookProfile -f en
 • Ta bort alla PST-filer (båda typerna) från en profil som heter MyOutlookProfile:

  Delpst.exe -p MyOutlookProfile -f b

Följande är exempel på utdata efter Delpst.exe-verktyget tar bort alla Unicode PST-filer från profilen. I det här fallet två PST-filer har tagits bort från profilen.
Installerade UNICODE pst-tjänster: 2

Tagits bort pst service 0

Tagits bort pst tjänst 1

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3089746 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/03/2015 06:21:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007

 • kbmt KB3089746 KbMtsv
คำติชม