"401 åtkomst nekad" visas när du kör cmdlet Test OAuthConnectivity

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3090197
PROBLEMET
När du kör cmdlet Test OAuthConnectivity att testa OAuth-autentisering för en användare misslyckas åtgärden och du får ett meddelande av följande slag:
401 åtkomst nekad
ORSAK
Det här problemet kan uppstå om någon av följande förutsättningar föreligger:
 • Tjänstens huvudnamn (SPN) som krävs för OAuth-autentisering saknas.
 • Du testar ett konto inte ska synkroniseras mellan lokal miljö och Microsoft Exchange Online.
LÖSNING
Åtgärda problemet genom att vidta någon av följande åtgärder som passar din situation.

Scenario: SPN saknas

 1. Öppna Exchange Management Shell.
 2. Kör följande kommando:
  Get-IntraOrganizationConfiguration 
  Lägg märke till de värden som returneras förOnPremisesDiscoveryEndPoint och OnPremisesWebServiceEndPoint.
 3. Kör följande kommando:
  Get-MsolServicePrincipal -ServicePrincipalName "00000002-0000-0ff1-ce00-000000000000").ServicePrincipalNames
  Kontrollera om de domännamn som anges för slutpunkterna returneras.
 4. Om domännamn inte returneras lägga till dem med hjälp av cmdletSet-MsolServicePrincipal .

  Följande kommando lägger t ex till domänen Mail.contoso.com.
  Set-MsolServicePrincipal -ServicePrincipalName "00000002-0000-0ff1-ce00-000000000000").Mail.contoso.com

Scenario: Du använder ett konto som inte synkroniseras mellan lokal miljö och Exchange Online

När du kör cmdlet Test OAuthConnectivity , kontrollera att du använder ett konto som synkroniseras mellan lokal miljö och Exchange Online. Till exempel stöter du på detta problem om du använder ett lokalt administratörskonto.

I exemplet nedan är "Fred" ett användarkonto som synkroniseras mellan lokal miljö och Exchange Online.
Test-OAuthConnectivity -Service EWS -TargetUri https://cas.contoso.com/ews/ -Mailbox "Fred”
MER INFORMATION
Behöver du fortfarande hjälp? Gå tillMicrosoft Community eller Exchange TechNet-forum.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3090197 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/28/2016 16:57:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Exchange Online, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard

 • o365022013 o365 hybrid kbmt KB3090197 KbMtsv
คำติชม