Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Använda Windows XP för att skapa en RAID-5-volym på en fjärrdator med Windows 2000

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs hur man skapar en RAID-5-volym på en fjärrdator med Windows 2000 Server med hjälp av snapin-modulen Diskhantering i Microsoft Windows XP.

En RAID-5-volym är en feltolerant volym med data och paritet i stripes över tre eller flera fysiska diskar. Om en del av en fysisk disk skadas kan du återställa data från den skadade disken med hjälp av data- och paritetsinformationen på de diskar som fungerar.

RAID-5-volymer är inte tillgängliga på datorer med Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition eller Windows XP Professional. Du kan emellertid använda en dator med Windows XP Professional för att skapa RAID-5-volymer på fjärrdatorer med Microsoft Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server eller Windows 2000 Datacenter Server. För att göra detta måste du ha administratörsbehörighet på fjärrdatorn.

Överst på sidan

Skapa en RAID-5-volym

Så här skapar du en RAID-5-volym på en fjärrdator med Windows 2000 Server från en dator med Windows XP Professional:

Anslut till fjärrdatorn

 1. Logga in på den lokala Windows XP-datorn med ett konto som finns med i gruppen Administratörer på fjärrdatorn. Detta konto kan vara ett domänkonto eller ett lokalt användarkonto.
 2. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen. Klicka på Prestanda och underhåll, Administrationsverktyg och dubbelklicka på Datorhantering.
 3. Högerklicka på Datorhantering (lokal) och klicka på Anslut till en annan dator.
 4. Klicka på En annan dator och ange den andra datorns namn, eller klicka på Bläddra och leta rätt på datorn i nätverket. Klicka sedan två gånger på OK så att du kommer tillbaka till fönstret Diskhantering. Fönstret Datorhantering visas med information om fjärrdatorn. Expandera Lagring (om det inte redan är expanderat) och klicka sedan på Diskhantering.
Överst på sidan

Skapa en RAID-5-volym på fjärrdatorn

 1. Gör följande i fönstret Diskhantering: högerklicka i ett inte allokerat utrymme på en av de dynamiska diskar där du vill skapa RAID-5-volymen. Klicka sedan på Ny volym.
 2. Klicka på Nästa i guiden Ny volym.
 3. Klicka på RAID-5-volym och sedan på Nästa.
 4. Under Tillgängliga dynamiska diskar klickar du på de diskar där du vill skapa volymen och sedan på Lägg till.
 5. Kontrollera att diskarna där du vill skapa en RAID-5-volym finns med i rutan Valda dynamiska diskar. Det måste finnas minst tre diskar i denna lista.
 6. Ange mängden icke allokerat diskutrymme som ska användas för volymen i rutan Storlek och klicka på Nästa.
 7. Tilldela en enhetsbeteckning eller sökväg och klicka på Nästa.
 8. Ange önskade formateringsalternativ och klicka på Nästa.
 9. Bekräfta att de markerade alternativen är korrekta och klicka på Slutför.

  RAID-5-volymen skapas och visas i lämpliga dynamiska diskar i fönstret Diskhantering.
 10. Avsluta Diskhantering på fjärrdatorn.
Överst på sidan

Felsökning

I Diskhantering visas statusbeskrivningar i den grafiska vyn och under kolumnen Status i listvyn i fönstret Diskhantering, för att du ska känna till diskens eller volymens aktuella status. Använd dessa statusbeskrivningar för att identifiera och felsöka disk- och volymfel. Här är några beskrivningar av disk- och volymstatus:
 • Online
  Detta är normal diskstatus när disken är tillgänglig och fungerar korrekt.
 • Felfri
  Detta är normal volymstatus när volymen är tillgänglig och fungerar korrekt.
 • Felfri (i fara)
  Volymen är tillgänglig, men underliggande I/O-fel har identifierats på disken. Diskstatus kan visas som Online (fel).
  Lös problemet så här: högerklicka på disken och klicka sedan på Reaktivera disk så att disken återställs till status Online. Denna åtgärd ska även återställa volymen till status Felfri.
 • Redundansåtgärden misslyckades
  En eller flera delar av RAID-5-volymen har upphört att fungera, och volymen är inte längre feltolerant. Diskstatus kan visas som Offline, Saknas eller Online (fel).
  Lös det här problemet genom att reparera eventuella disk-, styrenhets- eller anslutningsproblem samt kontrollera att den fysiska disken är påslagen och korrekt ansluten till datorn. Högerklicka på den disk som inte fungerade, och klicka sedan på Reaktivera disk så att disken återställs till status Online. Detta ska även återställa volymen till status Felfri.
En fullständig lista med förklaringar till disk- och volymstatus samt åtgärder för felsökning finns i hjälpen till Diskhantering. (Klicka på HjälpÅtgärd-menyn i snapin-modulen Diskhantering eller fönstret Datorhantering.

Överst på sidan


Referenser
Om du vill veta mer om hur du arbetar med dynamiska diskar klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
175761 Dynamisk och grundläggande lagring i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
222189 Beskrivning av diskgrupper i Diskhantering i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
254105 Begränsningar i dynamisk diskmaskinvara (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du vill veta mer om hur du konverterar en standarddisk till en dynamisk disk, och konverterar tillbaka en dynamisk disk till en standarddisk, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
309044 Konvertera till standarddiskar och dynamiska diskar i Windows XP Professional (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du vill veta mer om hur du konfigurerar dynamiska diskar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
308424 Använda Diskhantering för att konfigurera dynamiska diskar i Windows XP
Om du vill veta mer om hur du skapar en speglad volym, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
307880 Skapa en speglad volym på en fjärrdator med Windows 2000 från en dator med Windows XP (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du vill veta mer om hur du använder kommandoradsverktyget Diskpart för att hantera diskar, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
300415 Kommandoradsverktyget Diskpart (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Överst på sidan
Egenskaper

Artikel-id: 309043 – senaste granskning 12/06/2015 06:07:32 – revision: 3.1

Microsoft Windows XP 64-Bit Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB309043
Feedback