Flytta "Mailbox Replication Proxy kunde inte behandla begäran eftersom den har nått maximalt antal anslutningar aktiva FRU" fel vid en hybrid-postlåda

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3091026
Obs! Hybrid konfigurationsguiden som ingår i Exchange Management Console i Microsoft Exchange Server 2010 stöds inte längre. Därför kan använder du inte längre den gamla Hybrid konfigurationsguiden. Använd i stället guiden Office 365 Hybrid-konfiguration finns på http://aka.MS/HybridWizard. Mer information finns i Office 365 Hybrid konfigurationsguiden för Exchange 2010.
PROBLEMET
När du flyttar brevlådor mellan lokal miljö för Microsoft Exchange Server och Microsoft Exchange Online i en hybrid-distribution, Observera att Överflyttningarna är har låst sig eller verkar stoppas. När du visar flytta loggar, visas följande felmeddelande:
MRSProxyConnectionLimitReachedTransientException: Den postlåda replikering Proxy kunde inte behandla begäran eftersom den har nått maximalt antal anslutningar aktiva FRU. Aktuella anslutningar: 100, anslutningsbegränsningar: 100.
ORSAK
Det här problemet uppstår om antalet flyttningar som använder en slutpunkt för migrering är större än Standardgränsen på 100 samtidiga migreringar.
LÖSNING
Åtgärda problemet genom att öka antalet maximalt antal samtidiga anslutningar för tjänsten postlåda replikering Proxy (MRSProxy).

Varning Ökar värdena kan påverka resurser och prestanda på lokala servrar. Ändra inställningarna med försiktighet.

I Exchange Server 2013

  1. Öppna MsExchangeMailboxReplication.exe.config-fil som finns i C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Bin.
  2. Ändra värdet för MaxMRSConnections från 100 till 320:
    <MRSProxyConfiguration maxmrsconnections="320"></MRSProxyConfiguration>Kontrollera
Obs! Du måste uppdatera den här inställningen varje gång du installerar en kumulativ uppdatering för Exchange Server.

I Exchange Server 2010

Öka antalet samtidiga anslutningar till ett värde som är något större än standardvärdet för Exchange Online på varje klientåtkomstserver som har aktiverat MRSProxy. Till exempel ändra värdet till 320 samtidiga anslutningar.

Genom att öppna Exchange Management Shell och kör du följande kommando:
Set-WebServicesVIrtualDirectory –server <ServerName> –MRSProxyMaxConnections 320
MER INFORMATION
Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplatsen eller TechNet-forum för Exchange.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3091026 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 04/27/2016 04:49:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Exchange Online, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2010 Standard

  • o365e o365m o365022013 o365 o365a hybrid kbmt KB3091026 KbMtsv
คำติชม