"Datum och tid för meddelandet har skickats" felmeddelande när du försöker uppdatera möten

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3091334
Symptom
När du försöker uppdatera en meetingin för Microsoft Outlook 2010 eller Outlook 2013 visas följande felmeddelande:

Datum och tid för meddelandet har skickats. Vill du skicka det?
Obs! Klicka påJafaktiskt skickar en mötesuppdatering.
Orsak
Det här problemet uppstår när EInaktuellt efteralternativet har aktiverats för mötet.
Lösning
Lös problemet så här:
 1. Öppna mötet.
 2. Klicka på Fil.
 3. Klicka på Egenskaper.
 4. Rensa den Inaktuellt efterMarkera kryssrutan eller ändra förfallodatum.


 5. Klicka på Stäng.
Mer Information
Inaktuellt efterinställningen hanteras av följande registerinställningar.

Obs! Du kan också ange ett förfallodatum för ett enskilt objekt. I en sådan situation kanske det inga registerdata deltar.
 • Denna registerinställning styrs av alternativetMarkera meddelanden som upphört att gälla efter följande antal dagari Outlook. Om du vill ändra den här inställningen så här:
  1. Klicka på AlternativArkiv -menyn i Outlook.
  2. Klicka på e-posti navigeringsfönstret till vänster.
  3. Rulla ned till rutan Skicka meddelanden och avmarkera inställningenMarkera meddelanden som upphört att gälla efter följande antal dagar. • Utan grupprincip:

  Nyckel: HKEY_CURRENT_USER\software\Microsoft\Office\x.0\Outlook\Options\General
  DWORD: NumDaysExpire
  Värde:0 – 3652
 • Med grupprincip:

  Nyckel: HKEY_CURRENT_USER\software\Policies\Microsoft\Office\x.0\Outlook\Options\General
  DWORD: NumDaysExpire
  Värde:0 – 3652

Obs! X.0 platshållaren representerar din version av Office (15,0 = Office 2013, 14,0 = Office 2010).


Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3091334 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/04/2015 07:22:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Outlook 2010, Microsoft Outlook 2013

 • kbmt KB3091334 KbMtsv
คำติชม