Använda Säkerhetskopiering för att återställa filer och mappar på datorn i Windows XP

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Om du vill fortsätta att få säkerhetsuppdateringar för Windows bör du se till att du kör Windows XP med Service Pack 3 (SP3). Mer information hittar du på den här Microsoft-webbsidan: Support upphör för vissa Windows-versioner

INLEDNING
Den här artikeln beskriver hur du använder Säkerhetskopiering i Windows XP och i Windows Vista för att skydda data och återställa filer och mappar på datorn.

Med hjälp av programmet Säkerhetskopiering i Windows XP och Windows Vista kan du skydda dina data, om det uppstår ett fel på hårddisken eller filerna tas bort av misstag. Du kan kopiera alla data på hårddisken och sedan arkivera kopian på en annan lagringsenhet, till exempel en hårddisk eller ett band.

Om originaldata på hårddisken tas bort eller skrivs över av misstag, eller om du inte kan komma åt dem på grund av ett fel på hårddisken, kan du återställa data från disken eller den arkiverade kopian med hjälp av guiderna Återställning eller Automatisk systemåterställning.

Mer information om hur du utför en säkerhetskopiering på en Windows 7-baserad dator finns på följande Microsoft-webbplats:
Mer Information

Så här använder du Säkerhetskopiering för att skydda data och återställa filer och mappar

Obs! Du måste ha behörighet som administratör eller ansvarig för säkerhetskopiering på datorn för att återställa filer och mappar. Med denna behörighet kan du också säkerhetskopiera och återställa krypterade filer och mappar utan att dekryptera dem.

Säkerställ att du har den senaste informationen om hur du använder Säkerhetskopiering i Windows XP och Windows Vista genom att besöka följande Microsoft-webbplats:
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 309340 – senaste granskning 09/26/2013 14:27:00 – revision: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Starter

  • kbresolve kbenv kbarttypeshowme kbhowtomaster KB309340
Feedback