[SDP 3] [c6406ad7-cdd8-406e-a409-a7f0c676ccb3] Office-inloggning och autentisering diagnostik

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3093873
Sammanfattning
Denna Support Diagnostics-plattformen (SDP)-diagnostik samlar in registerinformation och filer som genereras av Microsoft Office-program när du felsöker vanliga problem med stöd för autentisering.
Mer Information
Denna diagnostik kan användas i följande versioner av Windows:
  • Windows-10
  • Windows 8.1
  • Windows 8
  • Windows 7

Information som samlas in

Obs! Alla filnamn i datainsamlingen som inleds med hjälp av namnet på datorn som kör Microsoft Supports diagnostikverktyg. I tabellen nedan platshållaren {Datornamn} representerar namnet på datorn.

BeskrivningFilnamn
Referenser-cache{Datornamn} _credcache.txt
Komprimerade och krypterade Fiddler .saz spårningsfil{Datornamn} _fiddler.zip
Inställningar för Windows Store apps (Office). Data hämtas från en eller flera filer underthe följande mappar:

C:\Users\<username>\AppData\Local\Packages\Microsoft.Office.*</username>
{Computername}_Microsoft.Office.*. RegKeyLogsData [_simple] .txt
Export av följande registernyckel (original) i REG- och TXT-format:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\ {Office version}.0\Common\Identity
{Datornamn} _officecommonidentity_Before.reg

{Datornamn} _officecommonidentity_Before.txt
Export av följande registernyckel (om användaren väljer att ta bort den) i REG- och TXT-format:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\ {Office version}.0\Common\Identity
{Datornamn} _officecommonidentity_After.reg

{Datornamn} _officecommonidentity_After.txt
Komprimerade loggar utdatafilen (ETL) Office-identitet{Datornamn} _officeloggingliblet.zip
Problemet här inspelning (fso) utdata{Datornamn} _IssueSteps.zip
HTML-version av OffCATscan. Dessutom skapas en genväg till en lokalt sparad kopia av filen på skrivbordet{Datornamn} _ OffCAT_Report.html
OffCATscan resultat-fil i XML-format{Datornamn} _ OffCAT_Results.xml
OffCAT scan resultatfilen i det ursprungliga filformatet OffCAT{Datornamn} _ OffCAT_Results.offx
Ytterligare information om verktyget OffCAT finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

Information för 2812744 office Configuration Analyzer Tool (OffCAT)
http://support.microsoft.com/kb/2812744
Referenser
2598970 Information om Microsoft automatisk felsökning tjänster och Support diagnostiska plattform

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3093873 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 03/17/2016 22:14:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Office Professional Plus 2013, Microsoft Office Professional 2013, Microsoft Office 2016 Preview

  • kbmt KB3093873 KbMtsv
คำติชม