Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Den angivna strängen söks inte i alla filtyper vid innehållssökning

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
När du använder funktionen Sök efter filer och mappar för att söka efter innehåll, eller när du söker efter en textsträng i en fil, genomsöks inte alla filformat.
Orsak
Denna ändring gjordes för att sökningen skall returnera fler relevanta dokument, till exempel Microsoft Office-, MIME-, HTML- och vanliga textfiler. Sökfunktionen i tidigare Windows-versioner genomsökte alla filer och kan därför returnera ett mycket stort antal irrelevanta filer, till exempel programfiler och konfigurationsfiler.

Ändringen innebär att sökningen returnerar samma filer oavsett om Indexeringstjänsten är aktiv eller inte. I tidigare Windows-versioner fungerar sökningen olika beroende på om Indexeringstjänsten var aktiv eller inte.

De filer som genomsöks är alla vanliga dokumenttyper som användaren skapar själv, inklusive digitala mediefiler som bilder, musikfiler och videoklipp. Du kan söka efter text i dessa typer av filer. Du kan till exempel söka efter text i fältet som anger upphovsman i .wma- eller .mp3-filer, eller kommentarer i .jpg-filer. Denna funktionalitet har förändrats jämfört med tidigare Windows-versioner.
Lösning
Lös problemet genom att hämta den senaste Service Pack-versionen för Windows XP. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP
Det finns en uppdatering på webbplatsen Microsoft Windows Update som åtgärdar problemet för följande filtyper:
.asm
.c
.cpp
.cxx
.def
.h
.hpp
.hxx
.idl
.inc
.js
.log
.pl
.rc
.rtf
.url
.xml
.xsl
.css
.hta
.htt
.386
.aifc
.aiff
.asx
.au
.AudioCD
.bkf
.bmp
.cda
.cpl
.cur
.DeskLink
.dib
.drv
.dvd
.emf
.fnd
.folder
.gz
.ivf
.jfif
.jpe
.jpeg
.latex
.m1v
.m3u
.MAPIMail
.mid
.midi
.mp2
.mp2v
.mpa
.mpe
.mpeg
.mpg
.mpv2
.mydocs
.png
.rle
.rmi
.sit
.snd
.tgz
.vxd
.wax
.wm
.wma
.wmp
.wmv
.wmx
.wmz
.wsz
.wvx
.xbm
.ZFSendToTarget
Hämta "Uppdatering för Windows XP-kompatibilitet (25 oktober 2001)" från följande Microsoft-webbplats:Utgivningsdatum: 25 oktober 2001

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Om du vill veta mer om hur du löser problemet för filtyper som inte ingår i listan ovan klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
309173 Sökning med "Ett ord eller en fras i filen" fungerar inte
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i början av denna artikel. Detta problem korrigerades först i Windows XP Service Pack 1.
Egenskaper

Artikel-id: 309447 – senaste granskning 12/07/2015 07:58:40 – revision: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbhotfixserver kbbug kbfix kbshell kbwinxpsp1fix KB309447
Feedback