"Det går inte att visa filtrets värde" fel vid försök att sortera eller filtrera en kolumn i SharePoint Online

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3095371
PROBLEMET
När du klickar på listpilen om du vill sortera eller filtrera en kolumn i vyn i Microsoft SharePoint Online, visas följande meddelande:
Det går inte att visa värdet för filtret. Fältet kan inte filtrera eller antalet returnerade objekt överskrider listvyns tröskel som fastställts av administratören.
LÖSNING
Lös problemet genom att minska antalet objekt i vyn för den aktuella listan eller biblioteket med 5 000 objekt eller mindre. Genom att vidta en av följande åtgärder som passar din situation:
  • Skapa en ny vy för listan eller biblioteket eller ändra en befintlig vy. När du gör detta med indexerade kolumner och filtrering Visa storleken för listan med 5 000 objekt eller mindre. Mer information om hur du skapar en filtrerad vy som har ett kolumnindex för går du till följande Microsoft-webbplats:
    Hantera stora listor och bibliotek i Office 365

    Obs!Gränsen för listan Lägg till eller ta bort en indexerad kolumn är 20 000 artiklar.
  • Skapa mappar i biblioteket och placera objekt i mappar att visa för biblioteket till 5 000 objekt eller mindre.
MER INFORMATION
Det här problemet uppstår när listan eller biblioteket längre än lista Visa tröskelvärdet 5 000 artiklar för en vy.

Mer information finns på följande Microsoft-webbplats:

Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3095371 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/19/2015 22:27:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Office SharePoint Online

  • o365 o365e o365p o365a o365m o365022013 kbmt KB3095371 KbMtsv
คำติชม