MS15-111: Security Update för Windows Kernel till adress behörighetshöjning: 13 oktober 2015

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3096447
Sammanfattning
Den här säkerhetsuppdateringen löser säkerhetsproblem i Windows. Allvarligare av dessa säkerhetsproblem kan möjliggöra behörighetshöjning om angriparen loggar in på en dator och kör ett skadligt program.

Obs! Kunder som använder lokala och fjärranslutna rapportering bestyrkande lösningar bör granska detaljerna i CVE-2015-2552. Detta beskrivs i Microsoft-säkerhetsbulletinen som nämns i följande stycke.

Läs mer om säkerhetsproblem, Microsoft Security Bulletin MS15-111.
Mer Information
Viktigt
 • Alla framtida säkerhet och icke-säkerhetsinnehåll uppdateringar för Windows RT 8.1, 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 kräver uppdatering 2919355 ska installeras. Vi rekommenderar att du installerar uppdateringen 2919355 på din dator som Windows RT 8.1, 8.1 för Windows eller Windows Server 2012 R2 så att du får framtida uppdateringar.
 • Om du installerar ett språkpaket efter installation av denna uppdatering, måste du installera om uppdateringen. Därför rekommenderar vi att du installerar alla språkpaket innan du installerar uppdateringen. Mer information finns i Lägga till språkpaket i Windows.
Mer information om den här säkerhetsuppdateringen
Följande artiklar innehåller mer information om den här säkerhetsuppdateringen som gäller enskilda produktversioner. Artiklarna kan innehålla information om kända problem.
 • 3088195 MS15-111: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Windows Kernel: 13 oktober 2015

  Kända problem i den här säkerhetsuppdateringen.
  • När du har installerat den här säkerhetsuppdateringen på vissa Lenovo-datorer kan det hända att ett felmeddelande visas på en blå skärm som liknar följande:
   Har råkat ut för ett problem och måste starta om datorn. Vi samlar in bara viss felinformation och starta sedan.
   Lenovo har bekräftat att detta är ett problem i Lenovo USB-blockeraren programversion 1.0.0.37. Kontakta Lenovo för hjälp med problemet.
   Tredjepartsprodukter som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Microsoft lämnar inga garantier, implicerade eller andra, om prestanda eller tillförlitlighet hos dessa produkter.
 • 3097617 Kumulativ uppdatering för Windows 10: 13 oktober 2015
Så här hämtar och installerar du uppdateringen

Metod 1: Windows Update

Den här uppdateringen är tillgänglig via Windows Update. När du aktiverar automatisk uppdatering, kommer uppdateringen hämtas och installeras automatiskt. Läs mer om hur du aktiverar automatisk uppdatering Hämta uppdateringar automatiskt.

Obs! RT för Windows och Windows RT 8.1 är uppdateringen tillgänglig via Windows Update endast för.

Metod 2: Microsoft Download Center

Du kan hämta det fristående uppdateringspaketet via Microsoft Download Center. Följ installationsanvisningarna på sidan Hämta och installera uppdateringen.

Klicka på länken Hämta i Microsoft Security Bulletin MS15-111 som motsvarar versionen av Windows du kör.
Mer Information

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Windows Vista (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Filnamn för säkerhetsuppdateringenFör alla 32-bitars utgåvor av Windows Vista som stöds:
Windows6.0-KB3088195-x86.msu
För alla x64-baserade utgåvor av Windows Vista som stöds:
Windows6.0-KB3088195-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartSystemet startas om efter installation av den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningWUSA.exe stöder inte avinstallation av uppdateringar. Om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA, klicka på Kontrollpanelenoch klicka sedan på säkerhet. Klicka på Visa installerade uppdateringar under Windows Update och välj från listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3088195
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows Server 2008 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Filnamn för säkerhetsuppdateringenFör alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
Windows6.0-KB3088195-x86.msu
För alla x 64-baserade utgåvor av Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3088195-x64.msu
För alla Itanium-baserade utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
Windows6.0-KB3088195-ia64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartSystemet startas om efter installation av den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningWUSA.exe stöder inte avinstallation av uppdateringar. Om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA, klicka på Kontrollpanelenoch klicka sedan på säkerhet. Klicka på Visa installerade uppdateringar under Windows Update och välj från listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3088195
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows 7 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla 32-bitars utgåvor av Windows 7 som stöds:
Windows6.1-KB3088195-x86.msu
För alla x 64-baserade versioner av Windows 7 som stöds:
Windows6.1-KB3088195-x 64
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartSystemet startas om efter installation av den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningOm du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA växeln /Uninstall installationsprogrammet eller klicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhet, och under Windows Update klickar du på Visa installerade uppdateringar och välj från listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3088195
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows Server 2008 R2 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla x 64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB3088195-x 64
För alla Itanium-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2 som stöds:
Windows6.1-KB3088195-ia64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartSystemet startas om efter installation av den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningOm du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA växeln /Uninstall installationsprogrammet eller klicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhet, och under Windows Update klickar du på Visa installerade uppdateringar och välj från listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3088195
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows 8 och 8.1 för Windows (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla 32-bitarsutgåvor av Windows 8 som stöds:
Windows8-RT-KB3088195-x86.msu
För alla x 64-baserade utgåvor av Windows 8 som stöds:
Windows8-RT-KB3088195-x64.msu
För alla 32-bitarsutgåvor av Windows 8.1 som stöds:
Windows8.1-KB3088195-x86.msu
För alla x 64-baserade utgåvor av Windows 8.1 som stöds:
Windows8.1-KB3088195-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartSystemet startas om efter installation av uppdateringar.
Information om borttagningKlicka på installerade uppdateringar och välj från listan över uppdateringar om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA används inställningen /Uninstall växla eller klicka på Kontrollpanelen, System och säkerhet, Windows Updateoch sedan under Se även.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3088195
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

2012 för Windows Server och Windows Server 2012 R2 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla utgåvor av Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3088195-x64.msu
För alla utgåvor av Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3088195-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartSystemet startas om efter installation av uppdateringar.
Information om borttagningKlicka på installerade uppdateringar och välj från listan över uppdateringar om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA används inställningen /Uninstall växla eller klicka på Kontrollpanelen, System och säkerhet, Windows Updateoch sedan under Se även.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3088195
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

RT för Windows och Windows RT 8.1 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
DistributionUppdateringen är tillgänglig via Windows Update endast.
Krav på omstartSystemet startas om efter installation av uppdateringar.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelenoch klicka på System och säkerhet, klicka på Windows Updateoch sedan under Se även, installerade uppdateringar väljer du i listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3088195

10 för Windows (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla 32-bitarsutgåvor av Windows 10 som stöds:
Windows10.0-KB3097617-x86.msu
För alla x 64-baserade utgåvor av Windows 10:
Windows10.0-KB3097617-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartSystemet startas om efter installation av den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningKlicka på installerade uppdateringar och välj från listan över uppdateringar om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA används inställningen /Uninstall växla eller klicka på Kontrollpanelen, System och säkerhet, Windows Updateoch sedan under Se även.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3097617
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Hash-filinformation

PaketnamnHash för SHA-1Hash för SHA-2
Windows6.0-KB3088195-ia64.msu00CCA9923DD37FE6A1E0B239DFA5EF231EC4CBDFA91D8925445FC70A3EF5B23FCBA4AC62C5021271446509272C18D420132A0AAF
Windows6.0-KB3088195-x64.msu4ACCAC2ED413310B9ABA268BF7CFD7012E2913F554F0F83B7E86AA48BB7568DA74F7CB3A1C319AD1F1B955C0F58473C56D59520F
Windows6.0-KB3088195-x86.msuB9933B59A8EF7DC735F44199EA096267625ABF263B1C560F8ED322FCFD202EBEFEA7F1BC3A71507483AD2A61E351BDB2454D5DD4
Windows6.1-KB3088195-ia64.msu63BF9C390ADE72AC6FD92BFB13BF44F721ECF1AE8C25D650FD68268EEE811B359F39C902FF7A0B2864DBF2F53B3024B45CC88EA4
Windows6.1-KB3088195-x 6427926D40EBAB08A2716ADAF8F719FCE7AE446384825210AC28B6313F721BFE75F4B2FF79106A8C94A9AF38B386927C95D02B2932
Windows6.1-KB3088195-x86.msu290151376CFEAC820AA5D7E7249332BF601E55064BF255FCF02A6E5F4E2CEF58AF4ECBD8B7B6E4DA608E9924BEA745F733CEAC95
Windows8.1-KB3088195-x64.msuEBE03F9AF97A0CA82001B8BD1A2FA0EC23CA3C0023EF0041206976981192B3E32D4BFCAB540ADCB2B1788CEA1FC8062BAE4D84DE
Windows8.1-KB3088195-x86.msuECB6A928B368D264F249410FB555D7ED6E3BF158DC26014B27DEDEA4CDBD68121241BEA58E208D6AC3737CA70763820FAE374C7A
Windows8-RT-KB3088195-x64.msuEF6331FCB908E84BA6CA069583D2A45CF7BB194E43AEB28F585895436CB56E909969A7CD50E5F05C70043D92F02D0426914DFC2F
Windows8-RT-KB3088195-x86.msuE655929AD4BA54FC79C3E3CF7825B87E39FEA2DB1341AE7C66F9B461623F1C35DC428DD7F04FCA143541C7CA9BA132A30859051F

Skaffa hjälp och support för den här säkerhetsuppdateringen

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd
skadlig angripare utnyttja

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3096447 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/30/2015 05:21:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Windows 10, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3096447 KbMtsv
คำติชม