Microsoft-säkerhetsmeddelande: oavsiktligt lämnas ut digitala certifikat kan möjliggöra förfalskningar: 13 oktober 2015

ERROR: PhantomJS timeout occurred