Objektantal från cmdlet Get-MailboxStatistics visar fler artiklar än cmdlet Get-MailboxFolderStatistics i Exchange Online

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3098973
PROBLEMET
Föreställ dig följande.
  • Whenyou kör påHämta MailboxFolderStatisticscmdlet på en postlåda, antalet objekt i varje returnerade mapp kan inte lika med antalet Totalt antal objekt som returneras av denGet-MailboxStatistics cmdlet. Den Get-MailboxStatistics cmdlet visar fler artiklar än antalet som returneras av denHämta MailboxFolderStatisticscmdlet.
  • Whenyou kör du en sökning för e-informationsavslöjande i en postlåda, antalet objekt som returneras av alternativet uppskattning eller alternativet Exportera matchar inte antalet objekt som returneras av denGet-MailboxStatistics cmdlet.
ORSAK
Det finns vissa mappar i en postlåda som är markerade med en speciell flagga för intern åtkomst. Dessa mappar är reserverade för intern användning av Microsoft och är inte synliga för användare och administratörer i organisationen. Även om mappar visas inte returnerade objektantal mappar med cmdletGet-MailboxStatistics. Detta är avsiktligt.
MER INFORMATION
Get-MailboxFolderStatisticscmdlet returnerar sammanlagda antalet mappar som är tillgängliga för klienter. Använda antal artiklar i dessa mappar för att representera det totala antalet objekt som visas för klienter och e-informationsavslöjande sökningar.

Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3098973 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/08/2015 10:30:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Exchange Online

  • o365e o365m o365022013 o365 o365a kbmt KB3098973 KbMtsv
คำติชม