Ett felmeddelande visas vid klickning på en hyperlänk i Outlook

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Symptom
Vi utgår från att du ställer in Internet Explorer som standardwebbläsare i Windows. När du klickar på en hyperlänk i Microsoft Outlook får du ett av följande felmeddelanden, beroende på vilken Outlook-version du har:
Åtgärden har avbrutits på grund av begränsningar som är aktiva på den här datorn. Kontakta systemadministratören.

Organisationens regler hindrar oss från att utföra den här åtgärden för dig. Kontakta organisationens supportavdelning för mer info.
Lösning
Om du vill att vi ska åtgärda problemet går du till avsnittet Här är en snabblösning. Om du hellre vill göra det själv går du till avsnittet Jag löser det själv.

Här är en snabblösning

Om du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på knappen Hämta. I dialogrutan Filhämtning klickar du på Kör eller Öppna och följ stegen i vägledningen för snabblösning.
 • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Den automatiska korrigeringsfilen fungerar dock även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara den lätta fixen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.
För Windows 10, Windows 8.1 och Windows 8


För Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 och Windows Server 2003

Jag löser det själv

Viktigt! Följ stegen i det här avsnittet noggrant. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör felaktiga ändringar av registret. Innan du gör några ändringar i det, säkerhetskopierar du registret om problem uppstår.

Lös problemet genom att göra följande i angiven ordning: Kontrollera om problemet är löst efter varje metod.

Metod 1: Återställ inställningar för Internet Explorer

Internet Explorer 11 och Internet Explorer 10


Varning! Om du använder Windows 10, Windows 8.1 eller Windows 8 går du vidare till metod 2.
 1. Starta Internet Explorer.
 2. Klicka på Verktyg och sedan på Internetalternativ.
 3. Klicka på fliken Avancerat och Återställ.
 4. I fönstret Återställ inställningar för Internet Explorer markerar du kryssrutan Ta bort personliga inställningar och klickar sedan på Återställ.
 5. Klicka på Stäng när det är klart.
 6. Stäng och starta om Internet Explorer.
 7. Klicka på Verktyg och sedan på Internetalternativ.
 8. Klicka på fliken Program och sedan på Ange program.
 9. Klicka på Ange dina standardprogram.
 10. I listan Program klickar du på Microsoft Outlook och sedan på Ange det här programmet som standardprogram.
 11. Rulla tillbaka längst upp i listan över standardprogram igen, markera Internet Explorer och klicka på Ange det här programmet som standardprogram.
 12. Klicka på OK och stäng dialogrutan Standardprogram.
Internet Explorer 9
 1. Starta Internet Explorer.
 2. Klicka på Verktyg och sedan på Internetalternativ.
 3. Klicka på fliken Avancerat och klicka sedan på Återställ.
 4. I fönstret Återställ inställningar för Internet Explorer markerar du kryssrutan Ta bort personliga inställningar och klickar sedan på Återställ.
 5. Klicka på Stäng när det är klart.
 6. Starta om Internet Explorer.
 7. Klicka på Verktyg och sedan på Internetalternativ.
 8. Klicka på fliken Program och sedan på Ange program.
 9. Klicka på Ange dina standardprogram.
 10. I listan Program klickar du på Microsoft Outlook och sedan på Ange det här programmet som standardprogram.
 11. Klicka på OK och stäng dialogrutan Standardprogram.
 12. I dialogrutan Internetalternativ klickar du på fliken Program och sedan på Ange som standard under Standardwebbläsare.
 13. Klicka på OK.
Internet Explorer 8 och Internet Explorer 7
 1. Starta Internet Explorer.
 2. Klicka på Internet-alternativVerktyg-menyn.
 3. Klicka på fliken Avancerat och klicka sedan på Återställ.
 4. Klicka på fliken Program och klicka sedan på Ange program.
 5. Klicka på Ange standardprogram.
 6. Markera Microsoft Outlook och klicka på Ange det här programmet som standardprogram.
 7. Klicka på OK och stäng dialogrutan Standardprogram.
 8. I dialogrutan Internetalternativ klickar du på fliken Program och sedan på Ange som standard under Standardwebbläsare.
 9. Klicka på OK.
Internet Explorer 6
 1. Starta Internet Explorer.
 2. Klicka på InternetalternativVerktyg-menyn.
 3. Klicka på fliken Program och sedan på Återställ webbinställningar.
 4. Under Internetprogram kontrollerar du att rätt e-postprogram är markerat.
 5. Markera kryssrutan Kontrollera om Internet Explorer används som standardläsare.
 6. Klicka på Verkställ och sedan på OK.

  Obs! Följande meddelande kan visas när Internet Explorer startar:
  Internet Explorer är inte din standardwebbläsare. Vill du använda den som standardwebbläsare?
  Om meddelandet visas klickar du på Ja.

Metod 2: Exportera och importera registernyckeln från en annan dator

Det här avsnittet är avsett för avancerade datoranvändare. Fråga din systemadministratör om du behöver hjälp med avancerad felsökning eller kontakta Microsoft Support.

Obs! Använd bara den här metoden om problemet inte kan lösas med tidigare instruktioner för varje webbläsare.

Steg 1: Exportera registernyckeln från en annan dator
 1. Klicka på Start och sedan på Kör på en dator som inte stöter på detta problem.
 2. Skriv regedit i rutan Öppna, och klicka sedan på OK.
 3. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\htmlfile\shell\open\command
 4. Klicka på ExporteraArkiv- eller Register-menyn (beroende på operativsystem).
 5. Notera platsen där filen kommer att sparas. Registerfilen kan sparas direkt på hårddisken eller på en diskett.
 6. Skriv ett unikt filnamn och klicka på Spara.
 7. Avsluta Registereditorn.
Steg 2: Importera registernyckeln
 1. Kopiera den exporterade registernyckeln till skrivbordet på problemdatorn.
 2. Dubbelklicka på .reg-filen.

  Följande meddelande visas:

  Windows 10, Windows 8.1 och Windows 8
  Om du lägger till information kan värden oavsiktligt ändras eller tas bort och komponenter kan sluta fungera ordentligt. Om du inte litar på källan till den här informationen bör du inte lägga till den i registret i C:Users\<yourlogon>Desktop\regkey.reg.

  Windows 7
  Är du säker på att du vill lägga till informationen i enhet: plats som filen kopierades till\filnamn.reg i registret?
 3. Klicka på Ja och sedan på OK.
Steg 3: Kontrollera att strängvärdet (standard) för nyckeln "HKEY_CLASSES_ROOT \.html" är "htmlfile"
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv regedit i rutan Öppna, och klicka sedan på OK.
 3. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_CLASSES_ROOT \.html
 4. Kontrollera att värdet för Sträng (standard) är "htmlfile". Högerklicka annars på (Standard), klicka på Ändra, skriv htmlfile i rutan Data och klicka sedan på OK.
 5. Avsluta Registereditorn.
OL2010 OL2007 OL20 OL2002 OL2003 OL2000 open Chrome
Egenskaper

Artikel-id: 310049 – senaste granskning 01/11/2016 14:12:00 – revision: 16.0

Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

 • kbfixme kbregistry kberrmsg kbnofix kbprb kbmsifixme kbsmbportal kbvideocontent KB310049
Feedback