"Den här filen kan inte förhandsgranskas eftersom det finns ingen förhandsgranskning för den" fel när du förhandsgranskar Excel-arbetsböcker i Outlook 2016

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3100511
Symptom
När du väljer en Excel-arbetsbok som är kopplad till ett e-postmeddelande för att förhandsgranska arbetsboken i Outlook 2016 får du får följande felmeddelande.

Det går inte att förhandsgranska den här filen eftersom det finns ingen förhandsgranskning för den.


Orsak
Problemet beror på att det finns felaktiga uppgifter i registret som är relaterade till Excel-förhandsgranskning.
Lösning
Installera den 8 December 2015 2016 Excel om du vill åtgärda det här problemet för en MSI-baserad installation. Information om uppdateringen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

3114374 Den 8 december 2015 uppdatering för Excel 2016 (KB3114374)

Kontrollera att installationen av Office 2016 Klicka-och-kör är uppdaterad till den senaste versionen om du vill åtgärda det här problemet för Klicka-och-kör-installationen. Så här uppdaterar du Office 2016 Klicka-och-kör-installationen.
 1. Öppna Office-program som Outlook eller Word.
 2. Klicka på Arkivoch sedan på Office konto eller konto.
 3. Klicka på Alternativoch klicka sedan på Uppdatera nu.

Observera
om du har installerat uppdateringarna och problemet kvarstår följer du instruktionerna i avsnittet "Lösning".

Ta reda på om du använder ett Klicka-och-kör- eller MSI-installation finns i avsnittet "Mer Information".
Workaround
Viktigt Följ noga anvisningarna i detta avsnitt. Om du ändrar registret på felaktigt sätt kan det uppstå allvarliga problem. Innan du ändrar det. Säkerhetskopiera registret för återställning om det uppstår problem.


Om du inte kan installera uppdateringen som nämns i avsnittet "Lösning", kan du undvika problemet genom att följa dessa steg:

 1. Avsluta Outlook.
 2. Starta Registereditorn. Genom att använda någon av följande metoder som passar din version av Windows:
  • I Windows 10, 8.1 för Windows och Windows 8, tryck på Windows-tangenten + R för att öppna enKör dialogrutan, typRegedit.exe, och klicka sedan på OK.
  • Klicka påStarti Windows 7, typ Regedit.exe i sökrutan och tryck sedan på RETUR.
 3. Leta upp och välj en av följande registernycklar, beroende på typ och bitness för de produkter som du använder:

  • För ett Klicka-och-kör installationen av alla bitarna i Outlook och leta upp och markera följande registernyckel:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\ClickToRun\REGISTRY\MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\PreviewHandlers
  • Leta upp och markera följande registernyckel för en MSI-installation av 32-bitars Outlook på 64-bitarsversioner av Windows:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\PreviewHandlers
  • För en MSI-installation av 32-bitars Outlook på Windows 32-bitars eller 64-bitarsversionen av Outlook på 64-bitars Windows, leta upp och markera följande registernyckel:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\PreviewHandlers
 4. Leta upp värdet med följande namn och visa desstyp:

  {00020827-0000-0000-C000-000000000046}

  Obs! Beroende på om värdet finns och vad den typ är, vidta någon av följande åtgärder:

  • Om typen är något annat än REG_SZ, gå till steg 5.
  • Om typen är REG_SZ, gå till steg 8.
  • Om detta värde inte finns går du till steg 6.

 5. Högerklicka på värdet {00020827-0000-0000-C000-000000000046} , VäljTa bortoch klicka sedan på Ja att bekräfta borttagningen.
 6. På den Redigera -menyn, Välj Nyoch klicka sedan på Strängvärde.
 7. Skriv följande text och pressEnter.

  {00020827-0000-0000-C000-000000000046}
 8. Högerklicka på {00020827-0000-0000-C000-000000000046}och klicka sedan på Ändra.
 9. Skriv följande text i rutan dataoch klicka påOK.

  Microsoft Excel-förhandsgranskning
 10. Klicka på Avsluta för att avsluta Registereditorn på Arkiv -menyn.

Mer Information

Ta reda på om du använder ett Klicka-och-kör- eller MSI-installation

På denfilen i Outlook klickar du påOffice-konto.

Klicka-och-kör-installationen

Om du ser Office-uppdateringar i området Produktinformation om du har ett Klicka-och-kör installationen av Office 2016.

Om du gör inte Se Office-uppdateringar i området Produktinformation om du har en MSIinstallationen av Office 2016.


Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3100511 – senaste granskning 02/17/2016 08:07:00 – revision: 1.0

Outlook 2016

 • kbmt KB3100511 KbMtsv
Feedback