Felsökning av installationsproblem vid uppgradering från Windows 98 eller Windows Millennium Edition till Windows XP

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Denna artikel har tidigare publicerats under SV310064
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Varning! Den här artikeln innehåller åtgärder som kan kräva ändring av inställningarna för BIOS (Basic Input/Output System) eller CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor). Det kan också krävas fysiska ändringar av datorns maskinvara. Felaktiga ändringar av datorns BIOS kan medföra allvarliga problem. Microsoft kan inte garantera att problem som uppstår genom ändringar av BIOS kan lösas. Ändra BIOS-inställningarna på egen risk. Om du behöver hjälp med någon av dessa åtgärder bör du kontakta maskinvarutillverkaren. Observera att ändringar av maskinvaran eller BIOS kan medföra att garantin inte gäller. Om du inte själv vill göra maskinvaruändringar på datorn kan du lämna in datorn på en serviceverkstad.

I DENNA ARTIKEL

Sammanfattning

INLEDNING

Använd åtgärderna som beskrivs i den här artikeln för felsökning av problem vid uppgradering till Microsoft Windows XP från någon av följande Microsoft Windows-versioner:
 • Microsoft Windows 98
 • Microsoft Windows 98, andra utgåvan
 • Microsoft Windows Millennium Edition (ME)
Felsökningsmetoder anges för allmänna problem och följande specifika problem:
 • Meddelande om filkopieringsfel visas medan installationsprogrammet körs.
 • Installationsprogrammet slutar svara.
 • Datorn slutar svara och en svart skärm visas.
 • Ett stoppmeddelande visas under installationsprogrammet.


Överst på sidan

Allmän felsökning

Om du får problem under installationsprogrammet startar du datorn i ren miljö. Felsökning i ren miljö avser metoder som du kan använda för att minska problem som kan uppstå på grund av datorns miljö. Många problem som uppstår när du använder Windows eller Windows-program beror på konflikter mellan drivrutiner, minnesresidenta program och andra inställningar som startar när datorn startar.

Om du vill veta mer om hur du startar en dator med Windows ME i felsäkert läge klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
267288 Starta Windows Millennium Edition i ren miljö
Om du vill veta mer om hur du startar en dator med Windows 98 eller Windows 98, andra utgåvan, i ren miljö klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
192926 Felsökning av Windows 98 i felsäkert läge
Om du har installerat ett antivirusprogram på datorn kan åtgärderna i felsäkert läge som beskrivs i de här artiklarna dessutom tillfälligt inaktivera antivirusprogrammet. Du kan eventuellt ta bort programmet för att undvika konflikter medan installationsprogrammet körs. Du kan också skaffa information från programleverantören innan du avinstallerar antivirusprogrammet så att datorn inte är sårbar för virus. När installationen av Windows XP är klar kan du installera om antivirusprogrammet om det är kompatibelt med Windows XP.

Obs! Det kan hända att du måste kontakta programvarutillverkaren för att kontrollera om programmet är kompatibelt med Windows XP eller för att skaffa en version av programmet som är kompatibel med Windows XP.

Överst på sidan

Meddelande om filkopieringsfel visas medan installationsprogrammet körs

När du försöker installera Windows XP kan något av följande felmeddelanden visas:
 • c:\$win_nt$.~ls\i386\asms\1000\msft\windows\gdiplus\gdiplus.cat är skadad; den innehåller bara nollor
 • Det går inte att kopiera filen filnamn. Tryck på X om du vill försöka igen och på Y om du vill avbryta

  Obs!filnamn är en platshållare för filen som inte kan kopieras.
 • INF-filen Textsetup.sif saknas eller är skadad Status 14 INSTALLATIONEN KAN INTE FORTSÄTTA
Detta kan inträffa om någon av följande förutsättningar föreligger:
 • Windows XP-CD:n är repad eller smutsig. Rengör den med en mjuk duk, sätt in den i CD-ROM-enheten och klicka på OK.
 • CD-ROM-enheten fungerar inte korrekt, eller så vibrerar CD:n för mycket för att lasern ska kunna läsa data korrekt. Om du vill veta mer om det här problemet kan du läsa i dokumentationen till maskinvaran eller kontakta tillverkaren av CD-ROM-enheten.
 • Om du använder flera CD-ROM-enheter sker sökningen efter filer kanske på fel enhet. Om maskinvaran har en funktion för att inaktivera CD-ROM-enheter som inte används kan du inaktivera CD-ROM-enheterna du inte använder.
 • Datorn är överklockad. Eftersom överklockning kräver mycket minne kan avkodningsfel inträffa när du extraherar filer från Windows XP-CD:n.
 • Försök använda standardklockfrekvenser för moderkortet och processorn. Om du vill veta mer om hur du gör detta kan du läsa i dokumentationen till maskinvaran eller kontakta tillverkaren av moderkortet.
 • Datorns RAM- (Random Access Memory) eller cacheminne är skadat eller inkompatibelt. Det kan exempelvis hända att du använder en kombination av EDO- (Extended Data Out) och icke-EDO-RAM eller olika RAM-hastigheter.

  Avkodningsfel kan inträffa även om Windows verkar fungera utan problem. Felen beror på den extra belastningen på datorn vid försök att extrahera filer och komma åt hårddisken.

  Om du vill veta hur du gör så att datorns cacheminne inte är tillgängligt under installationen kan du läsa dokumentationen till maskinvaran eller kontakta maskinvarutillverkaren.
 • DMA (Ultra direct memory access) är aktiverat i CMOS-inställningarna och data flyttas för snabbt.
 • Byt från DMA-läge till PIO-läge (Processor Input/Output) för att sänka dataöverföringshastigheten. Om detta inte löser problemet kan du sänka PIO-lägesinställningarna. Ju högre PIO-lägesinställningar du använder, desto snabbare dataöverföring får du.
 • Du använder en minneshanterare från en annan tillverkare.
 • Det finns ett virus på datorn.
Om det här felmeddelandet visas igen kopierar du mappen i386 från CD-ROM-enheten till den lokala hårddisken och försöker sedan köra installationsprogrammet från hårddisken.

Överst på sidan

Installationsprogrammet för Windows XP slutar svara

Om du vill veta mer om felsökning av det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
315323 Installationsprogrammet för Windows XP slutar svara (låser sig) under förberedelsefasen (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Överst på sidan

Datorn slutar svara och en svart skärm visas under uppgraderingen

Vid försök att uppgradera till Windows XP kan det hända att datorn slutar svara (låser sig) och att en svart skärm visas.

Detta kan orsakas av maskin- eller programvara som är inkompatibel med Windows XP.

Så här undviker du problemet
 1. Vänta 10 till 15 minuter vid den aktuella skärmen för att försäkra dig om att installationsproceduren inte fortsätter.
 2. Starta om datorn för att se om den slutar svara igen på samma plats medan installationsprogrammet körs. Ibland kan installationsprogrammet komma längre än den senaste gången det slutade svara. I sådana fall kan du försöka starta om datorn flera gånger, så att installationsprogrammet slutförs.
 3. Starta om datorn och välj alternativet Avbryt installationsprogrammet för Windows XP om du vill återgå till Windows 98 eller Windows Millennium Edition. Om alternativet Avbryt installationsprogrammet för Windows XP inte visas när du startar om datorn går du till steg 5.
 4. När du har återgått till Windows 98 eller Windows Millennium Edition tar du bort alla antivirusprogram och alla Boot Manager-program (till exempel GoBack) och startar sedan datorn i felsäkert läge. Du kan läsa hur du startar i felsäkert läge i ovanstående artikel för ditt operativsystem.
 5. Om datorn slutar svara igen vid uppgraderingen kan det bero på bristande maskinvarukompatibilitet. Du kan försöka inaktivera ACPI-funktionen. När datorn startas om får du möjlighet att trycka på F6 för att lägga till SCSI-drivrutiner (Small Computer System Interface) från andra tillverkare. Tryck på F7 på denna skärm. Inget meddelande visas.
 6. Om installationsprogrammet fortfarande inte svarar inaktiverar du onödig maskinvara. Ta bort alla USB-enheter samt ta bort eller inaktivera nätverkskort, ljudkort och seriella kort. Starta sedan om installationsprogrammet.
 7. Om det här felmeddelandet visas igen måste du kanske uppgradera BIOS på moderkortet. Information om hur du gör detta kan du få från datortillverkaren eller på webbplatsen för moderkortet.
 8. Om problemet inte kan lösas genom en BIOS-uppdatering, eller om du inte kan skaffa en uppdaterad BIOS-version för datorn, kan du kanske installera Windows XP med ett standard-PC-HAL (Hardware Abstraction Layer). Gör det genom att trycka på F7 när du uppmanas att trycka på F6 medan installationsprogrammet för Windows körs. Närmare bestämt uppmanas du att trycka på F6 när datorn startas om av installationsprogrammet första gången.Om du vill veta mer om hur du tvingar standard-PC-HAL klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  299340 Tvinga ett HAL (Hardware Abstraction Layer) under en uppgradering eller installation av Windows XP (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Överst på sidan

Ett fel- eller stoppmeddelande visas under installationsprogrammet

Om något av följande felmeddelanden visas läser du motsvarande artikel i Microsoft Knowledge Base:
311562 Felmeddelandet "Ett oväntat fel (768) uppstod på rad 5118@ind:Xp\Client\Boot\Setup\Setup.c" visas under installationen av Windows XP
311564 Felmeddelandet "Stop 0x0000000A Irql_Not_Less_or_Equal" visas under uppgradering till Windows XP
311442 Felmeddelande: Installationen kan inte fortsätta. Kontakta Microsoft Support
De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.


Överst på sidan
setup install hangs dell toshiba compaq gateway sony 524FF58h, 546FF58h, 535FF58h, FF58h, FF, 58h fatal exception error fatal error setup cannot continue contact microsoft technical support
Egenskaper

Artikel-id: 310064 – senaste granskning 12/07/2015 07:59:32 – revision: 6.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbenv kbtshoot kberrmsg kbsetup KB310064
Feedback