Samtidig redigering av Word 2016 misslyckas när filen lagras på SharePoint 2013

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3100925
Symptom
När du använder Microsoft Word 2016 samtidig redigering funktion i en lokal instans av Microsoft SharePoint 2013 visas något av följande felmeddelanden:

 • FILEN i Använd den här filen är låst för redigering av en annan användare.

 • Detta kunde inte ÖVERFÖRA filen är låst för redigering avanvändare>.


 • Överföring misslyckades: Låst av en annan användare
  Ändringarna har sparats men gick inte att överföra eftersom filen är låst för redigering avanvändare>. Du kommer att meddelas när filen blir tillgänglig. Klicka på Lös för alternativ.  Obs! Det här meddelandet visas i området Backstage.
Lösning
Viktigt Det här avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du ändrar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd, säkerhetskopiera registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

Lägga till registernyckeln EnableRealtimeChannel så att Word 2016 från låsa filer som är lagrade på SharePoint 2013.

Obs! Den här nyckeln inaktiverar funktionen för realtid gemensamt i Word 2016. Den här funktionen är endast tillgänglig för bearbetning av dokument som lagras i SharePoint Online- och OneDrive. Realtid samtidig redigering är inte tillgänglig i SharePoint 2013 eller SharePoint 2010.

Lägg till följande registernyckel och starta sedan om Word:

Undernyckel:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Common\FileIO

Nyckel:

"EnableRealtimeChannel"=dword:00000000
Mer Information
Filer som lagras i SharePoint 2013 och som har öppnats av Word 2016 innan registerkorrigeringen i avsnittet "Lösning" används får fortsätta att vara låsta av andra användare även efter nyckeln används. Detta beror på att den information som har lagrats lokalt.

Om filer fortsätter att vara låst när du har installerat korrigeringsfilen registret kan kanske du byta namn på eller ta bort mappen OfficeFilecache om du vill återställa synkroniseringsläget för dessa dokument på datorn.

Viktigt Den här proceduren kommer du att förlora alla lokala ändringar. Därför rekommenderar vi att du sparar en lokal kopia av alla väntande filer innan du utför dessa steg.

 1. Kontrollera om det finns väntande filer. Om du vill göra detta klickar du på ikonen Office Upload Center i meddelandefält i Aktivitetsfältet, som visas i följande skärmbild.


 2. Torka hela Office fil-cache. Gör så här:

  1. Stäng alla Office-program.
  2. Högerklicka på ikonen för OneDrive i meddelandefält, och klicka sedan på Avsluta.
  3. Tryck på Ctrl + Alt + Del för att starta Aktivitetshanteraren.
  4. Markera alla processer som har något av följande bild namn och klicka sedan på Avsluta Processpå fliken processer :

   • MsoSync
   • CsiSyncClient
   • MsoUC
   • Groove
   • Lync
   • OneDrive
  5. Leta upp följande mapp i Utforskaren:

   %SystemDrive%\Users\%username%\AppData\Local\Microsoft\Office\16.0\OfficeFileCache
  6. Byt namn på mappen OfficeCacheFolder. Till exempel byta namn på OfficeCacheFolder_old.

   Obs! Genom att byta namn på mappen bevara dokumentdata. Du kan också ta bort mappen om du vill återställa diskutrymme om mappen är extremt stora. Båda metoderna återställa synkroniseringsläget för dokumentet.
  7. Starta om OneDrive och andra Office-program.
Status
Problemet kommer att åtgärdas i build 4229.1032 och senare versioner av Office 365. Det här problemet också kommer att korrigeras i oktober uppdateringen Office 2016.

Microsoft undersöker problemet i Microsoft Word 2016 och kommer att publicera mer information i den här artikeln när informationen blir tillgänglig.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3100925 – senaste granskning 10/10/2015 17:30:00 – revision: 1.0

Word 2016

 • kbgraphxlink kbmt KB3100925 KbMtsv
Feedback