Felsökning av enhetskonflikter med Enhetshanteraren

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs hur du använder Enhetshanteraren för felsökning av problem med maskinvarukonfiguration. Du kan använda Enhetshanteraren för att undersöka och byta ut enheter som kan konfigureras med program. Om bygelstift eller dip-växlar används på enheten måste du konfigurera den manuellt.
Mer Information
Så här startar du Enhetshanteraren:
 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Prestanda och underhåll och sedan på System.
 3. Klicka på fliken Maskinvara och sedan på Enhetshanteraren.

Felsökningsinformation

 • Om det är problem med en enhet visas den i maskinvaruträdet. Problemenheten har också en symbol som anger vilken typ av problem det rör sig om:

  • Ett svart utropstecken (!) mot gul bakgrund anger att enheten är i ett problemtillstånd. Observera att en enhet i ett sådant tillstånd ändå kan fungera.
  • En problemkod för problemet visas för enheten.
  • Ett rött "X" anger att enheten är inaktiverad. En inaktiverad enhet finns fysiskt i datorn och utnyttjar resurser, men ingen drivrutin för skyddat läge har laddats.
  • Ett blått "i" mot vit bakgrund för en enhetsresurs i datoregenskaperna anger att funktionen Använd automatiska inställningar inte har valts för resursen, och att resursen har valts manuellt. Observera att detta inte innebär ett problem eller ett inaktiverat tillstånd.
  • Ett grönt frågetecken "?" i Enhetshanteraren innebär att en kompatibel drivrutin för enheten har installerats, vilket anger att samtliga funktioner kanske inte är tillgängliga. Observera att detta bara gäller Windows Millennium Edition (ME).
  Obs! Vissa ljud- eller grafikkort rapporterar inte alla resurser som används till Windows. Detta kan medföra att Enhetshanteraren bara anger att det föreligger en konflikt för en enhet, eller inga konflikter alls. Du kan kontrollera detta genom att inaktivera ljudkortet eller använda VGA-standardgrafikdrivrutinen för att se om konflikten är löst. Observera att detta är ett känt problem med S3-grafikkort och 16-bitars Sound Blaster-ljudkort, eller ljudkort där Sound Blaster-emulering används för Sound Blaster-kompatibilitet.
 • När du dubbelklickar på en enhet i Enhetshanteraren visas en egenskapssida med en flik Allmänt.

  Obs! Vissa enheter kan ha andra flikar förutom fliken Allmänt. Alla egenskapssidor har inte samma flikar. Vissa enheter kan ha flikarna Resurser, Drivrutin eller Inställning eller en kombination av dessa.

  Högst upp på egenskapssidan finns det en beskrivning av enheten. När du klickar på fliken Resurser anger fönstret i mitten av fliken vilka resurstyper som är tillgängliga för den markerade enheten.

  I listrutan längst ned finns listan Enheter i konflikt. Om enheten finns med här föreligger det en konflikt med en felkod.
 • Lägg märke till kryssrutan Använd automatiska inställningar. Om en enhet identifieras markeras denna kryssruta, och enheten bör fungera korrekt. Om resursinställningarna baseras på Grundkonfiguration <n> (där <n> är valfri siffra från 0 till 9), kan det emellertid vara nödvändigt att ändra konfigurationen genom att välja en annan grundkonfiguration i listan. Om önskad konfiguration inte anges som grundkonfiguration kan du kanske ändra resursvärdena manuellt genom att klicka på knappen Ändra
  Inställning
  .

  Så här ändrar du till exempel inställningen Indata/utdata-intervall:
  1. Avmarkera kryssrutan Använd automatiska inställningar.
  2. Klicka på Ändra inställning.
  3. Klicka på lämpligt Indata/utdata-intervall för enheten.
Obs! Om du vill inaktivera en enhet i Enhetshanteraren högerklickar du på enheten och klickar sedan på Inaktivera.

Om problemet kvarstår måste du kanske kontakta dator- eller moderkortstillverkaren och få veta hur du hämtar och installerar en BIOS-uppdatering för datorn.

Mer information

Om du vill veta mer om felkoder som genereras av Enhetshanteraren klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
310123Förklaringar till felkoder i Enhetshanteraren
Om du vill veta mer om felsökning av resurskonflikter med hjälp av Enhetshanteraren i Windows XP klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
283658 Hantera enheter i Windows XP
244601 Felsökning av okända enheter i Enhetshanteraren
Om du inte kan lösa problemet med hjälp av instruktionerna i den här artikeln, hittar du ytterligare information för felsökning på följande Microsoft-webbplats:
enhetshanteraren grönt frågetecken rött utropstecken
Egenskaper

Artikel-id: 310126 – senaste granskning 12/07/2015 07:59:45 – revision: 1.3

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbtshoot kbenv kbsetup kbfaq KB310126
Feedback