MS15 116: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Word 2013: 10 November 2015

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3101370
Sammanfattning
Den här säkerhetsuppdateringen löser säkerhetsproblem i Microsoft Office som möjliggör fjärrkörning av kod om en användare öppnar en särskilt utformad Office-fil. Mer information om problemen finnsMicrosoft Security Bulletin MS15-116.

Obs! Om du vill installera den här säkerhetsuppdateringen måste du ha den utgivna versionen av Servicepack 1 för Office 2013installerat på datorn. När du har installerat den här säkerhetsuppdateringen kan du se ett popup-fönster som anger att en webbsida vill öppna innehåll i skyddat läge i Internet Explorer. Se Uppdateringar om du vill ändra hur Internet Explorer samverkar med funktionerna i Microsoft Office-program för mer information.

En fullständig lista över berörda versioner av Office-program finns i Microsoft Knowledge Base-artikel 3104540.

Förbättringar och korrigeringar

 • Lägger till Infoga bild API Office-tilläggsprogram för Word 2013 2013 i Excel och PowerPoint 2013.
 • Lägger till två nya tillägg i API: er under CustomXmlNode: getTextAsync och setTextAsync. Dessa två nya API: er är också ett sätt lägga till ett textvärde i ett inbyggt CustomXmlNode -objekt när noden har ingen textvärde ännu.
 • Uppdateringen innehåller också snabbkorrigeringar för följande icke-säkerhetsinnehåll:
  • Anta att du har ett dokument med innehåll kontroller för kombinationsrutor som är länkade till den anpassade XML-delar i ett dokument i Word 2013. När du väljer ett värde i en av dessa kontroller och gör sedan Ångra och spara åtgärden, vilken typ av vissa innehållskontroller ändras från kombinationsrutan till RTF och förlorar till noden i delen av den anpassade XML-mappningen.
  • När du använder vissa teckensnitt för att ange ett hårt bindestreck i ett dokument i Word 2013, visas en ruta i stället för ett hårt bindestreck.
  • Vidarebefordra intebusiness bar information strängen är beskuren och visas inte helt i vissa icke-engelska versioner av Outlook 2013.
  • Anta att du har ett dokument som innehåller fotnoter och både manuella och automatiska sidbrytningar i Word 2013. Du kan ange Numrering starta om varje sida i dialogrutan fotnoter och slutkommentarer. När du skriver ut ett dokument i bakgrunden numrerade fotnoter tal i utskriften i följd i stället för startas på varje sida.
Hämta och installera uppdateringen

Metod 1: Microsoft Update

Uppdateringen kan hämtas från Microsoft Update. När du aktiverar automatisk uppdatering, kommer uppdateringen hämtas och installeras automatiskt. Läs mer om hur du aktiverar automatisk uppdatering Hämta uppdateringar automatiskt.

Obs! För Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1 kan uppdateringen hämtas från Microsoft Update bara.

Metod 2: Microsoft Download Center

Du kan få fristående uppdateringspaketet via Microsoft Download Center. Följ installationsanvisningarna på sidan Hämta och installera uppdateringen.
Mer Information

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Distributionsinformation om den här uppdateringen finns i Microsoft Knowledge Base-artikel 3104540.

Ersättningsinformation om säkerhetsuppdateringen

Den här säkerhetsuppdateringen ersätter uppdatering3055030.

Filinformation

Den engelska versionen av den här säkerhetsuppdateringen har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.

För alla x 86-baserade versioner av Word 2013

Fil-IDFilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
calligra.dllcalligra.dll15.0.4545.100027975214-okt-1507:22
bibform.xml_1025bibform.XML10610014-okt-1507:21
Wwintl.dll_1025Wwintl.dll15.0.4631.100093814414-okt-1507:00
Wwintl.dll_1026Wwintl.dll15.0.4631.100098832014-okt-1507:00
bibform.xml_1029bibform.XML11251214-okt-1507:21
Wwintl.dll_1029Wwintl.dll15.0.4631.1000105641614-okt-1507:00
Wwintl.dll_1030Wwintl.dll15.0.4631.100089667214-okt-1507:00
bibform.xml_1031bibform.XML11424014-okt-1507:21
Wwintl.dll_1031Wwintl.dll15.0.4631.100098422414-okt-1507:00
bibform.xml_1032bibform.XML11434014-okt-1507:21
Wwintl.dll_1032Wwintl.dll15.0.4631.1000112297614-okt-1507:01
bibform.xml_3082bibform.XML11493014-okt-1507:21
Wwintl.dll_3082Wwintl.dll15.0.4631.100093200014-okt-1507:01
Wwintl.dll_1061Wwintl.dll15.0.4631.100091305614-okt-1507:01
Wwintl.dll_1035Wwintl.dll15.0.4631.100091612814-okt-1507:01
bibform.xml_1036bibform.XML11484414-okt-1507:21
Wwintl.dll_1036Wwintl.dll15.0.4631.1000104003214-okt-1507:01
bibform.xml_1037bibform.XML10642414-okt-1507:21
Wwintl.dll_1037Wwintl.dll15.0.4631.100092841614-okt-1507:01
Wwintl.dll_1081Wwintl.dll15.0.4631.100095760014-okt-1507:01
Wwintl.dll_1050Wwintl.dll15.0.4631.100093814414-okt-1507:01
bibform.xml_1038bibform.XML11256014-okt-1507:21
Wwintl.dll_1038Wwintl.dll15.0.4631.1000107792014-okt-1507:01
Wwintl.dll_1057Wwintl.dll15.0.4693.100085776014-okt-1507:01
bibform.xml_1040bibform.XML11242614-okt-1507:22
Wwintl.dll_1040Wwintl.dll15.0.4631.100093660814-okt-1507:01
bibform.xml_1041bibform.XML9720214-okt-1507:21
Wwintl.dll_1041Wwintl.dll15.0.4631.100099548814-okt-1507:00
Wwintl.dll_1087Wwintl.dll15.0.4631.1000101596814-okt-1507:01
bibform.xml_1042bibform.XML9763014-okt-1507:22
Wwintl.dll_1042Wwintl.dll15.0.4631.100099497614-okt-1507:01
Wwintl.dll_1063Wwintl.dll15.0.4631.100099702414-okt-1507:01
bibform.xml_1062bibform.XML11451414-okt-1507:22
Wwintl.dll_1062Wwintl.dll15.0.4631.100097296014-okt-1507:01
Wwintl.dll_1086Wwintl.dll15.0.4631.100086134414-okt-1507:01
Wwintl.dll_1044Wwintl.dll15.0.4631.100090588814-okt-1507:01
bibform.xml_1043bibform.XML11320814-okt-1507:22
Wwintl.dll_1043Wwintl.dll15.0.4631.100092329614-okt-1507:01
Wwintl.dll_1045Wwintl.dll15.0.4631.1000103491214-okt-1507:01
bibform.xml_1046bibform.XML11182814-okt-1507:22
Wwintl.dll_1046Wwintl.dll15.0.4693.100094070414-okt-1507:01
Wwintl.dll_2070Wwintl.dll15.0.4631.100095401614-okt-1507:01
Wwintl.dll_1048Wwintl.dll15.0.4631.1000107843214-okt-1507:01
bibform.xml_1049bibform.XML11271214-okt-1507:22
Wwintl.dll_1049Wwintl.dll15.0.4631.100096118414-okt-1507:01
bibform.xml_1051bibform.XML11103414-okt-1507:22
Wwintl.dll_1051Wwintl.dll15.0.4631.1000107433614-okt-1507:01
Wwintl.dll_1060Wwintl.dll15.0.4631.100096169614-okt-1507:01
Wwintl.dll_2074Wwintl.dll15.0.4631.100099395214-okt-1507:01
Wwintl.dll_1053Wwintl.dll15.0.4631.100090384014-okt-1507:01
Wwintl.dll_1054Wwintl.dll15.0.4631.100092432014-okt-1507:01
Wwintl.dll_1055Wwintl.dll15.0.4631.1000103184014-okt-1507:01
Wwintl.dll_1058Wwintl.dll15.0.4631.100096784014-okt-1507:01
bibform.xml_1066bibform.XML11362014-okt-1507:22
Wwintl.dll_1066Wwintl.dll15.0.4631.1000106409614-okt-1507:01
bibform.xml_2052bibform.XML9683014-okt-1507:22
Wwintl.dll_2052Wwintl.dll15.0.4631.100081526414-okt-1507:01
bibform.xml_1028bibform.XML9680414-okt-1507:23
Wwintl.dll_1028Wwintl.dll15.0.4631.100082806414-okt-1507:01
document_parts.dot_1025inbyggda building blocks.dotx363366614-okt-1507:21
document_parts.dot_1026inbyggda building blocks.dotx363744914-okt-1507:21
document_parts.dot_1029inbyggda building blocks.dotx361898514-okt-1507:21
document_parts.dot_1030inbyggda building blocks.dotx360806214-okt-1507:21
document_parts.dot_1031inbyggda building blocks.dotx360338614-okt-1507:21
document_parts.dot_1032inbyggda building blocks.dotx365316714-okt-1507:21
document_parts.dot_3082inbyggda building blocks.dotx361200614-okt-1507:21
document_parts.dot_1061inbyggda building blocks.dotx360413014-okt-1507:21
document_parts.dot_1035inbyggda building blocks.dotx360342814-okt-1507:21
document_parts.dot_1036inbyggda building blocks.dotx361956014-okt-1507:21
document_parts.dot_1037inbyggda building blocks.dotx362959114-okt-1507:21
document_parts.dot_1081inbyggda building blocks.dotx364433414-okt-1507:21
document_parts.dot_1050inbyggda building blocks.dotx360744214-okt-1507:21
document_parts.dot_1038inbyggda building blocks.dotx360478514-okt-1507:21
document_parts.dot_1057inbyggda building blocks.dotx360904114-okt-1507:21
document_parts.dot_1040inbyggda building blocks.dotx359903214-okt-1507:22
document_parts.dot_1041inbyggda building blocks.dotx363689914-okt-1507:21
document_parts.dot_1087inbyggda building blocks.dotx363470014-okt-1507:22
document_parts.dot_1042inbyggda building blocks.dotx362833314-okt-1507:22
document_parts.dot_1063inbyggda building blocks.dotx362204414-okt-1507:22
document_parts.dot_1062inbyggda building blocks.dotx361138414-okt-1507:22
document_parts.dot_1086inbyggda building blocks.dotx360493114-okt-1507:22
document_parts.dot_1044inbyggda building blocks.dotx360801814-okt-1507:22
document_parts.dot_1043inbyggda building blocks.dotx360185314-okt-1507:22
document_parts.dot_1045inbyggda building blocks.dotx360939414-okt-1507:22
document_parts.dot_1046inbyggda building blocks.dotx361773214-okt-1507:22
document_parts.dot_2070inbyggda building blocks.dotx361370114-okt-1507:22
document_parts.dot_1048inbyggda building blocks.dotx361740014-okt-1507:22
document_parts.dot_1049inbyggda building blocks.dotx364658814-okt-1507:22
document_parts.dot_1051inbyggda building blocks.dotx361356714-okt-1507:22
document_parts.dot_1060inbyggda building blocks.dotx360472114-okt-1507:22
document_parts.dot_2074inbyggda building blocks.dotx361780914-okt-1507:22
document_parts.dot_1053inbyggda building blocks.dotx360952114-okt-1507:22
document_parts.dot_1054inbyggda building blocks.dotx365399014-okt-1507:22
document_parts.dot_1055inbyggda building blocks.dotx360703614-okt-1507:22
document_parts.dot_1058inbyggda building blocks.dotx364980314-okt-1507:22
document_parts.dot_1066inbyggda building blocks.dotx363147914-okt-1507:22
document_parts.dot_2052inbyggda building blocks.dotx361597014-okt-1507:22
document_parts.dot_1028inbyggda building blocks.dotx362731114-okt-1507:23
wordicon.exewordicon.exe15.0.4553.1000301533613-okt-1510:06
pdfreflow.exepdfreflow.exe15.0.4729.1000960222413-okt-1510:08
Wwintl.rest.idx_dll_1025Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150451677614-okt-1507:00
Wwintl.dll.idx_dll_1026Wwintl.dll.idx_dll15.0.4567.100010768814-okt-1507:00
Wwintl.rest.idx_dll_1026Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150452445614-okt-1507:00
Wwintl.dll.idx_dll_1029Wwintl.dll.idx_dll15.0.4454.100010758414-okt-1507:00
Wwintl.rest.idx_dll_1029Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150462173614-okt-1507:00
Wwintl.dll.idx_dll_1030Wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.100010507214-okt-1507:00
Wwintl.rest.idx_dll_1030Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150461149614-okt-1507:00
Wwintl.rest.idx_dll_1031Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150461559214-okt-1507:00
Wwintl.dll.idx_dll_1032Wwintl.dll.idx_dll15.0.4448.100010656014-okt-1507:01
Wwintl.rest.idx_dll_1032Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150451882414-okt-1507:01
Wwintl.rest.idx_dll_1033Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150162842413-okt-1510:07
Wwintl.rest.idx_dll_3082Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150462122414-okt-1507:01
Wwintl.dll.idx_dll_1061Wwintl.dll.idx_dll15.0.4463.100010760014-okt-1507:01
Wwintl.rest.idx_dll_1061Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150451882414-okt-1507:01
Wwintl.dll.idx_dll_1035Wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.100010814414-okt-1507:01
Wwintl.rest.idx_dll_1035Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150462122414-okt-1507:01
Wwintl.rest.idx_dll_1036Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150461917614-okt-1507:01
Wwintl.rest.idx_dll_1037Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150452036014-okt-1507:01
Wwintl.dll.idx_dll_1081Wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.100010660814-okt-1507:01
Wwintl.rest.idx_dll_1081Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150451524014-okt-1507:01
Wwintl.dll.idx_dll_1050Wwintl.dll.idx_dll15.0.4463.100010963214-okt-1507:01
Wwintl.rest.idx_dll_1050Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150462583214-okt-1507:01
Wwintl.dll.idx_dll_1038Wwintl.dll.idx_dll15.0.4448.100010708814-okt-1507:01
Wwintl.rest.idx_dll_1038Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150461456814-okt-1507:01
Wwintl.dll.idx_dll_1057Wwintl.dll.idx_dll15.0.4481.100010758414-okt-1507:01
Wwintl.rest.idx_dll_1057Wwintl.rest.idx_dll15.0.4693.100052188814-okt-1507:01
Wwintl.rest.idx_dll_1040Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150462071214-okt-1507:01
Wwintl.rest.idx_dll_1041Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150449629614-okt-1507:00
Wwintl.dll.idx_dll_1087Wwintl.dll.idx_dll15.0.4466.100010400014-okt-1507:01
Wwintl.rest.idx_dll_1087Wwintl.rest.idx_dll15.0.4613.100051626414-okt-1507:01
Wwintl.rest.idx_dll_1042Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150450244014-okt-1507:01
Wwintl.dll.idx_dll_1063Wwintl.dll.idx_dll15.0.4463.100010809614-okt-1507:01
Wwintl.rest.idx_dll_1063Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150452240814-okt-1507:01
Wwintl.dll.idx_dll_1062Wwintl.dll.idx_dll15.0.4466.100010963214-okt-1507:01
Wwintl.rest.idx_dll_1062Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150452343214-okt-1507:01
Wwintl.dll.idx_dll_1086Wwintl.dll.idx_dll15.0.4481.100010758414-okt-1507:01
Wwintl.rest.idx_dll_1086Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150452087214-okt-1507:01
Wwintl.dll.idx_dll_1044Wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.100010611214-okt-1507:01
Wwintl.rest.idx_dll_1044Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150461405614-okt-1507:01
Wwintl.rest.idx_dll_1043Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150461661614-okt-1507:01
Wwintl.dll.idx_dll_1045Wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.100010865614-okt-1507:01
Wwintl.rest.idx_dll_1045Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150451882414-okt-1507:01
Wwintl.rest.idx_dll_1046Wwintl.rest.idx_dll15.0.4693.100062787214-okt-1507:01
Wwintl.dll.idx_dll_2070Wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.100010916814-okt-1507:01
Wwintl.rest.idx_dll_2070Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150462839214-okt-1507:01
Wwintl.dll.idx_dll_1048Wwintl.dll.idx_dll15.0.4567.100010820014-okt-1507:01
Wwintl.rest.idx_dll_1048Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150461866414-okt-1507:01
Wwintl.rest.idx_dll_1049Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150451472814-okt-1507:01
Wwintl.dll.idx_dll_1051Wwintl.dll.idx_dll15.0.4466.100010809614-okt-1507:01
Wwintl.rest.idx_dll_1051Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150462224814-okt-1507:01
Wwintl.dll.idx_dll_1060Wwintl.dll.idx_dll15.0.4466.100010758414-okt-1507:01
Wwintl.rest.idx_dll_1060Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150461252014-okt-1507:01
Wwintl.dll.idx_dll_2074Wwintl.dll.idx_dll15.0.4463.100010862414-okt-1507:01
Wwintl.rest.idx_dll_2074Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150452240814-okt-1507:01
Wwintl.dll.idx_dll_1053Wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.100010507214-okt-1507:01
Wwintl.rest.idx_dll_1053Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150461252014-okt-1507:01
Wwintl.dll.idx_dll_1054Wwintl.dll.idx_dll15.0.4454.100010604814-okt-1507:01
Wwintl.rest.idx_dll_1054Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150551063214-okt-1507:01
Wwintl.dll.idx_dll_1055Wwintl.dll.idx_dll15.0.4553.100010871214-okt-1507:01
Wwintl.rest.idx_dll_1055Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150462532014-okt-1507:01
Wwintl.dll.idx_dll_1058Wwintl.dll.idx_dll15.0.4454.100010760014-okt-1507:01
Wwintl.rest.idx_dll_1058Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150452394414-okt-1507:01
Wwintl.dll.idx_dll_1066Wwintl.dll.idx_dll15.0.4481.100010862414-okt-1507:01
Wwintl.rest.idx_dll_1066Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150452752814-okt-1507:01
Wwintl.rest.idx_dll_2052Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150450807214-okt-1507:01
Wwintl.rest.idx_dll_1028Wwintl.rest.idx_dll15.0.4623.100050756014-okt-1507:01
Winword.veman.XMLWinword.visualelementsmanifest.XML34213-okt-1510:07
Winword.veman.XMLwinwordd.visualelementsmanifest.XML34213-okt-1510:07
bibform.xml_1033bibform.XML11131013-okt-1510:08
Wwintl.dll_1033Wwintl.dll15.0.4631.100078556813-okt-1510:07
MSWord.olbMSWord.olb92483213-okt-1510:08
Winword.exeWinword.exe15.0.4771.1000192272013-okt-1510:08
wrd12cnv.dllwordcnv.dll15.0.4771.1000632131213-okt-1510:07
wrd12pxy.cnvwordcnvpxy.cnv2516813-okt-1510:07
wrd12exe.exeWordconv.exe15.0.4454.10002209613-okt-1510:07
wwlib.dllwwlib.dll15.0.4771.10002181443213-okt-1510:08

För alla x 64-baserade versioner av Word 2013

Fil-IDFilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
calligra.dllcalligra.dll15.0.4545.100032839214-okt-1507:50
bibform.xml_1025bibform.XML10610014-okt-1507:48
WAC.Word.Wwintl.dll_1025Wwintl.dll15.0.4771.1000105948814-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1025Wwintl.dll15.0.4771.1000105948814-okt-1507:07
Wwintl.dll_1025Wwintl.dll15.0.4771.1000105948814-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_1026Wwintl.dll15.0.4771.1000106768014-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1026Wwintl.dll15.0.4771.1000106768014-okt-1507:07
Wwintl.dll_1026Wwintl.dll15.0.4771.1000106768014-okt-1507:07
bibform.xml_1029bibform.XML11251214-okt-1507:48
WAC.Word.Wwintl.dll_1029Wwintl.dll15.0.4771.1000113577614-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1029Wwintl.dll15.0.4771.1000113577614-okt-1507:07
Wwintl.dll_1029Wwintl.dll15.0.4771.1000113577614-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_1030Wwintl.dll15.0.4771.100097603214-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1030Wwintl.dll15.0.4771.100097603214-okt-1507:07
Wwintl.dll_1030Wwintl.dll15.0.4771.100097603214-okt-1507:07
bibform.xml_1031bibform.XML11424014-okt-1507:48
WAC.Word.Wwintl.dll_1031Wwintl.dll15.0.4771.1000106409614-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1031Wwintl.dll15.0.4771.1000106409614-okt-1507:07
Wwintl.dll_1031Wwintl.dll15.0.4771.1000106409614-okt-1507:07
bibform.xml_1032bibform.XML11434014-okt-1507:48
WAC.Word.Wwintl.dll_1032Wwintl.dll15.0.4771.1000120233614-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1032Wwintl.dll15.0.4771.1000120233614-okt-1507:07
Wwintl.dll_1032Wwintl.dll15.0.4771.1000120233614-okt-1507:07
bibform.xml_3082bibform.XML11493014-okt-1507:48
WAC.Word.Wwintl.dll_3082Wwintl.dll15.0.4771.1000101187214-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_3082Wwintl.dll15.0.4771.1000101187214-okt-1507:07
Wwintl.dll_3082Wwintl.dll15.0.4771.1000101187214-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_1061Wwintl.dll15.0.4771.100099292814-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1061Wwintl.dll15.0.4771.100099292814-okt-1507:07
Wwintl.dll_1061Wwintl.dll15.0.4771.100099292814-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_1035Wwintl.dll15.0.4771.100099548814-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1035Wwintl.dll15.0.4771.100099548814-okt-1507:07
Wwintl.dll_1035Wwintl.dll15.0.4771.100099548814-okt-1507:07
bibform.xml_1036bibform.XML11484414-okt-1507:49
WAC.Word.Wwintl.dll_1036Wwintl.dll15.0.4771.1000111939214-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1036Wwintl.dll15.0.4771.1000111939214-okt-1507:07
Wwintl.dll_1036Wwintl.dll15.0.4771.1000111939214-okt-1507:07
bibform.xml_1037bibform.XML10642414-okt-1507:49
WAC.Word.Wwintl.dll_1037Wwintl.dll15.0.4771.1000105027214-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1037Wwintl.dll15.0.4771.1000105027214-okt-1507:07
Wwintl.dll_1037Wwintl.dll15.0.4771.1000105027214-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_1081Wwintl.dll15.0.4771.1000103696014-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1081Wwintl.dll15.0.4771.1000103696014-okt-1507:07
Wwintl.dll_1081Wwintl.dll15.0.4771.1000103696014-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_1050Wwintl.dll15.0.4771.1000101750414-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1050Wwintl.dll15.0.4771.1000101750414-okt-1507:07
Wwintl.dll_1050Wwintl.dll15.0.4771.1000101750414-okt-1507:07
bibform.xml_1038bibform.XML11256014-okt-1507:49
WAC.Word.Wwintl.dll_1038Wwintl.dll15.0.4771.1000115728014-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1038Wwintl.dll15.0.4771.1000115728014-okt-1507:07
Wwintl.dll_1038Wwintl.dll15.0.4771.1000115728014-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_1057Wwintl.dll15.0.4771.100093712014-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1057Wwintl.dll15.0.4771.100093712014-okt-1507:07
Wwintl.dll_1057Wwintl.dll15.0.4771.100093712014-okt-1507:07
bibform.xml_1040bibform.XML11242614-okt-1507:49
WAC.Word.Wwintl.dll_1040Wwintl.dll15.0.4771.1000101596814-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1040Wwintl.dll15.0.4771.1000101596814-okt-1507:07
Wwintl.dll_1040Wwintl.dll15.0.4771.1000101596814-okt-1507:07
bibform.xml_1041bibform.XML9720214-okt-1507:48
WAC.Word.Wwintl.dll_1041Wwintl.dll15.0.4771.1000107484814-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1041Wwintl.dll15.0.4771.1000107484814-okt-1507:07
Wwintl.dll_1041Wwintl.dll15.0.4771.1000107484814-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_1087Wwintl.dll15.0.4771.1000109532814-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1087Wwintl.dll15.0.4771.1000109532814-okt-1507:07
Wwintl.dll_1087Wwintl.dll15.0.4771.1000109532814-okt-1507:07
bibform.xml_1042bibform.XML9763014-okt-1507:49
WAC.Word.Wwintl.dll_1042Wwintl.dll15.0.4771.1000107433614-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1042Wwintl.dll15.0.4771.1000107433614-okt-1507:07
Wwintl.dll_1042Wwintl.dll15.0.4771.1000107433614-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_1063Wwintl.dll15.0.4771.1000107638414-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1063Wwintl.dll15.0.4771.1000107638414-okt-1507:07
Wwintl.dll_1063Wwintl.dll15.0.4771.1000107638414-okt-1507:07
bibform.xml_1062bibform.XML11451414-okt-1507:49
WAC.Word.Wwintl.dll_1062Wwintl.dll15.0.4771.1000105232014-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1062Wwintl.dll15.0.4771.1000105232014-okt-1507:07
Wwintl.dll_1062Wwintl.dll15.0.4771.1000105232014-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_1086Wwintl.dll15.0.4771.100094070414-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1086Wwintl.dll15.0.4771.100094070414-okt-1507:07
Wwintl.dll_1086Wwintl.dll15.0.4771.100094070414-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_1044Wwintl.dll15.0.4771.100098524814-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1044Wwintl.dll15.0.4771.100098524814-okt-1507:07
Wwintl.dll_1044Wwintl.dll15.0.4771.100098524814-okt-1507:07
bibform.xml_1043bibform.XML11320814-okt-1507:49
WAC.Word.Wwintl.dll_1043Wwintl.dll15.0.4771.1000100265614-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1043Wwintl.dll15.0.4771.1000100265614-okt-1507:07
Wwintl.dll_1043Wwintl.dll15.0.4771.1000100265614-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_1045Wwintl.dll15.0.4771.1000111427214-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1045Wwintl.dll15.0.4771.1000111427214-okt-1507:07
Wwintl.dll_1045Wwintl.dll15.0.4771.1000111427214-okt-1507:07
bibform.xml_1046bibform.XML11182814-okt-1507:49
WAC.Word.Wwintl.dll_1046Wwintl.dll15.0.4771.1000102006414-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1046Wwintl.dll15.0.4771.1000102006414-okt-1507:07
Wwintl.dll_1046Wwintl.dll15.0.4771.1000102006414-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_2070Wwintl.dll15.0.4771.1000103337614-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_2070Wwintl.dll15.0.4771.1000103337614-okt-1507:07
Wwintl.dll_2070Wwintl.dll15.0.4771.1000103337614-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_1048Wwintl.dll15.0.4771.1000115779214-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1048Wwintl.dll15.0.4771.1000115779214-okt-1507:07
Wwintl.dll_1048Wwintl.dll15.0.4771.1000115779214-okt-1507:07
bibform.xml_1049bibform.XML11271214-okt-1507:49
WAC.Word.Wwintl.dll_1049Wwintl.dll15.0.4771.1000104054414-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1049Wwintl.dll15.0.4771.1000104054414-okt-1507:07
Wwintl.dll_1049Wwintl.dll15.0.4771.1000104054414-okt-1507:07
bibform.xml_1051bibform.XML11103414-okt-1507:49
WAC.Word.Wwintl.dll_1051Wwintl.dll15.0.4771.1000115369614-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1051Wwintl.dll15.0.4771.1000115369614-okt-1507:07
Wwintl.dll_1051Wwintl.dll15.0.4771.1000115369614-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_1060Wwintl.dll15.0.4771.1000104105614-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1060Wwintl.dll15.0.4771.1000104105614-okt-1507:07
Wwintl.dll_1060Wwintl.dll15.0.4771.1000104105614-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_2074Wwintl.dll15.0.4771.1000107382414-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_2074Wwintl.dll15.0.4771.1000107382414-okt-1507:07
Wwintl.dll_2074Wwintl.dll15.0.4771.1000107382414-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_1053Wwintl.dll15.0.4771.100098320014-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1053Wwintl.dll15.0.4771.100098320014-okt-1507:07
Wwintl.dll_1053Wwintl.dll15.0.4771.100098320014-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_1054Wwintl.dll15.0.4771.1000100368014-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1054Wwintl.dll15.0.4771.1000100368014-okt-1507:07
Wwintl.dll_1054Wwintl.dll15.0.4771.1000100368014-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_1055Wwintl.dll15.0.4771.1000111120014-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1055Wwintl.dll15.0.4771.1000111120014-okt-1507:07
Wwintl.dll_1055Wwintl.dll15.0.4771.1000111120014-okt-1507:07
WAC.Word.Wwintl.dll_1058Wwintl.dll15.0.4771.1000104720014-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1058Wwintl.dll15.0.4771.1000104720014-okt-1507:07
Wwintl.dll_1058Wwintl.dll15.0.4771.1000104720014-okt-1507:07
bibform.xml_1066bibform.XML11362014-okt-1507:50
WAC.Word.Wwintl.dll_1066Wwintl.dll15.0.4771.1000114345614-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1066Wwintl.dll15.0.4771.1000114345614-okt-1507:07
Wwintl.dll_1066Wwintl.dll15.0.4771.1000114345614-okt-1507:07
bibform.xml_2052bibform.XML9683014-okt-1507:50
WAC.Word.Wwintl.dll_2052Wwintl.dll15.0.4771.100089462414-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_2052Wwintl.dll15.0.4771.100089462414-okt-1507:07
Wwintl.dll_2052Wwintl.dll15.0.4771.100089462414-okt-1507:07
bibform.xml_1028bibform.XML9680414-okt-1507:50
WAC.Word.Wwintl.dll_1028Wwintl.dll15.0.4771.100090742414-okt-1507:07
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1028Wwintl.dll15.0.4771.100090742414-okt-1507:07
Wwintl.dll_1028Wwintl.dll15.0.4771.100090742414-okt-1507:07
document_parts.dot_1025inbyggda building blocks.dotx363366614-okt-1507:48
document_parts.dot_1026inbyggda building blocks.dotx363744914-okt-1507:48
document_parts.dot_1029inbyggda building blocks.dotx361898514-okt-1507:48
document_parts.dot_1030inbyggda building blocks.dotx360806214-okt-1507:48
document_parts.dot_1031inbyggda building blocks.dotx360338614-okt-1507:48
document_parts.dot_1032inbyggda building blocks.dotx365316714-okt-1507:48
document_parts.dot_3082inbyggda building blocks.dotx361200614-okt-1507:48
document_parts.dot_1061inbyggda building blocks.dotx360413014-okt-1507:49
document_parts.dot_1035inbyggda building blocks.dotx360342814-okt-1507:49
document_parts.dot_1036inbyggda building blocks.dotx361956014-okt-1507:49
document_parts.dot_1037inbyggda building blocks.dotx362959114-okt-1507:49
document_parts.dot_1081inbyggda building blocks.dotx364433414-okt-1507:49
document_parts.dot_1050inbyggda building blocks.dotx360744214-okt-1507:49
document_parts.dot_1038inbyggda building blocks.dotx360478514-okt-1507:49
document_parts.dot_1057inbyggda building blocks.dotx360904114-okt-1507:49
document_parts.dot_1040inbyggda building blocks.dotx359903214-okt-1507:49
document_parts.dot_1041inbyggda building blocks.dotx363689914-okt-1507:48
document_parts.dot_1087inbyggda building blocks.dotx363470014-okt-1507:49
document_parts.dot_1042inbyggda building blocks.dotx362833314-okt-1507:49
document_parts.dot_1063inbyggda building blocks.dotx362204414-okt-1507:49
document_parts.dot_1062inbyggda building blocks.dotx361138414-okt-1507:49
document_parts.dot_1086inbyggda building blocks.dotx360493114-okt-1507:49
document_parts.dot_1044inbyggda building blocks.dotx360801814-okt-1507:49
document_parts.dot_1043inbyggda building blocks.dotx360185314-okt-1507:49
document_parts.dot_1045inbyggda building blocks.dotx360939414-okt-1507:49
document_parts.dot_1046inbyggda building blocks.dotx361773214-okt-1507:49
document_parts.dot_2070inbyggda building blocks.dotx361370114-okt-1507:49
document_parts.dot_1048inbyggda building blocks.dotx361740014-okt-1507:49
document_parts.dot_1049inbyggda building blocks.dotx364658814-okt-1507:49
document_parts.dot_1051inbyggda building blocks.dotx361356714-okt-1507:49
document_parts.dot_1060inbyggda building blocks.dotx360472114-okt-1507:49
document_parts.dot_2074inbyggda building blocks.dotx361780914-okt-1507:49
document_parts.dot_1053inbyggda building blocks.dotx360952114-okt-1507:49
document_parts.dot_1054inbyggda building blocks.dotx365399014-okt-1507:50
document_parts.dot_1055inbyggda building blocks.dotx360703614-okt-1507:50
document_parts.dot_1058inbyggda building blocks.dotx364980314-okt-1507:50
document_parts.dot_1066inbyggda building blocks.dotx363147914-okt-1507:50
document_parts.dot_2052inbyggda building blocks.dotx361597014-okt-1507:50
document_parts.dot_1028inbyggda building blocks.dotx362731114-okt-1507:50
wordicon.exewordicon.exe15.0.4553.1000301533613-okt-1510:09
pdfreflow.exepdfreflow.exe15.0.4729.10001402897613-okt-1510:10
Wwintl.rest.idx_dll_1025Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150451677614-okt-1507:21
Wwintl.dll.idx_dll_1026Wwintl.dll.idx_dll15.0.4567.100010768814-okt-1507:21
Wwintl.rest.idx_dll_1026Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150452445614-okt-1507:21
Wwintl.dll.idx_dll_1029Wwintl.dll.idx_dll15.0.4454.100010760014-okt-1507:21
Wwintl.rest.idx_dll_1029Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150462173614-okt-1507:21
Wwintl.dll.idx_dll_1030Wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.100010507214-okt-1507:21
Wwintl.rest.idx_dll_1030Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150461149614-okt-1507:21
Wwintl.rest.idx_dll_1031Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150461559214-okt-1507:21
Wwintl.dll.idx_dll_1032Wwintl.dll.idx_dll15.0.4448.100010657614-okt-1507:21
Wwintl.rest.idx_dll_1032Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150451882414-okt-1507:21
Wwintl.rest.idx_dll_1033Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150162842413-okt-1510:09
Wwintl.rest.idx_dll_3082Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150462122414-okt-1507:21
Wwintl.dll.idx_dll_1061Wwintl.dll.idx_dll15.0.4463.100010760014-okt-1507:21
Wwintl.rest.idx_dll_1061Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150451882414-okt-1507:21
Wwintl.dll.idx_dll_1035Wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.100010816014-okt-1507:21
Wwintl.rest.idx_dll_1035Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150462122414-okt-1507:21
Wwintl.rest.idx_dll_1036Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150461917614-okt-1507:21
Wwintl.rest.idx_dll_1037Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150452036014-okt-1507:21
Wwintl.dll.idx_dll_1081Wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.100010660814-okt-1507:21
Wwintl.rest.idx_dll_1081Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150451524014-okt-1507:21
Wwintl.dll.idx_dll_1050Wwintl.dll.idx_dll15.0.4463.100010963214-okt-1507:21
Wwintl.rest.idx_dll_1050Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150462583214-okt-1507:21
Wwintl.dll.idx_dll_1038Wwintl.dll.idx_dll15.0.4448.100010708814-okt-1507:21
Wwintl.rest.idx_dll_1038Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150461456814-okt-1507:21
Wwintl.dll.idx_dll_1057Wwintl.dll.idx_dll15.0.4481.100010758414-okt-1507:21
Wwintl.rest.idx_dll_1057Wwintl.rest.idx_dll15.0.4693.100052189614-okt-1507:21
Wwintl.rest.idx_dll_1040Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150462071214-okt-1507:22
Wwintl.rest.idx_dll_1041Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150449629614-okt-1507:21
Wwintl.dll.idx_dll_1087Wwintl.dll.idx_dll15.0.4466.100010400014-okt-1507:22
Wwintl.rest.idx_dll_1087Wwintl.rest.idx_dll15.0.4613.100051626414-okt-1507:22
Wwintl.rest.idx_dll_1042Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150450244014-okt-1507:22
Wwintl.dll.idx_dll_1063Wwintl.dll.idx_dll15.0.4463.100010811214-okt-1507:22
Wwintl.rest.idx_dll_1063Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150452240814-okt-1507:22
Wwintl.dll.idx_dll_1062Wwintl.dll.idx_dll15.0.4466.100010963214-okt-1507:22
Wwintl.rest.idx_dll_1062Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150452343214-okt-1507:22
Wwintl.dll.idx_dll_1086Wwintl.dll.idx_dll15.0.4481.100010758414-okt-1507:22
Wwintl.rest.idx_dll_1086Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150452087214-okt-1507:22
Wwintl.dll.idx_dll_1044Wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.100010611214-okt-1507:22
Wwintl.rest.idx_dll_1044Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150461405614-okt-1507:22
Wwintl.rest.idx_dll_1043Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150461661614-okt-1507:22
Wwintl.dll.idx_dll_1045Wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.100010867214-okt-1507:22
Wwintl.rest.idx_dll_1045Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150451882414-okt-1507:22
Wwintl.rest.idx_dll_1046Wwintl.rest.idx_dll15.0.4693.100062788014-okt-1507:22
Wwintl.dll.idx_dll_2070Wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.100010918414-okt-1507:22
Wwintl.rest.idx_dll_2070Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150462839214-okt-1507:22
Wwintl.dll.idx_dll_1048Wwintl.dll.idx_dll15.0.4567.100010820014-okt-1507:22
Wwintl.rest.idx_dll_1048Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150461866414-okt-1507:22
Wwintl.rest.idx_dll_1049Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150451472814-okt-1507:22
Wwintl.dll.idx_dll_1051Wwintl.dll.idx_dll15.0.4466.100010811214-okt-1507:22
Wwintl.rest.idx_dll_1051Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150462224814-okt-1507:22
Wwintl.dll.idx_dll_1060Wwintl.dll.idx_dll15.0.4466.100010758414-okt-1507:22
Wwintl.rest.idx_dll_1060Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150461252014-okt-1507:22
Wwintl.dll.idx_dll_2074Wwintl.dll.idx_dll15.0.4463.100010862414-okt-1507:22
Wwintl.rest.idx_dll_2074Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150452240814-okt-1507:22
Wwintl.dll.idx_dll_1053Wwintl.dll.idx_dll15.0.4442.100010507214-okt-1507:23
Wwintl.rest.idx_dll_1053Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150461252014-okt-1507:23
Wwintl.dll.idx_dll_1054Wwintl.dll.idx_dll15.0.4454.100010606414-okt-1507:23
Wwintl.rest.idx_dll_1054Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150551063214-okt-1507:23
Wwintl.dll.idx_dll_1055Wwintl.dll.idx_dll15.0.4553.100010871214-okt-1507:23
Wwintl.rest.idx_dll_1055Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150462532014-okt-1507:23
Wwintl.dll.idx_dll_1058Wwintl.dll.idx_dll15.0.4454.100010760014-okt-1507:23
Wwintl.rest.idx_dll_1058Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150452394414-okt-1507:23
Wwintl.dll.idx_dll_1066Wwintl.dll.idx_dll15.0.4481.100010860814-okt-1507:23
Wwintl.rest.idx_dll_1066Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150452752814-okt-1507:23
Wwintl.rest.idx_dll_2052Wwintl.rest.idx_dll15.0.4569.150450807214-okt-1507:23
Wwintl.rest.idx_dll_1028Wwintl.rest.idx_dll15.0.4623.100050756014-okt-1507:23
Winword.veman.XMLWinword.visualelementsmanifest.XML34213-okt-1510:07
Winword.veman.XMLwinwordd.visualelementsmanifest.XML34213-okt-1510:07
bibform.xml_1033bibform.XML11131013-okt-1510:10
WAC.Word.Wwintl.dll_1033Wwintl.dll15.0.4631.100086544013-okt-1510:09
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1033Wwintl.dll15.0.4631.100086544013-okt-1510:09
Wwintl.dll_1033Wwintl.dll15.0.4631.100086544013-okt-1510:09
MSWord.olbMSWord.olb92534413-okt-1510:10
Winword.exeWinword.exe15.0.4771.1000192476813-okt-1510:10
wrd12cnv.dllwordcnv.dll15.0.4771.1000830377613-okt-1510:09
wrd12pxy.cnvwordcnvpxy.cnv3078413-okt-1510:09
wrd12exe.exeWordconv.exe15.0.4454.10002619213-okt-1510:09
wwlib.dllwwlib.dll15.0.4771.10002791900813-okt-1510:10

Så här får du hjälp och support för denna säkerhetsuppdatering

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3101370 – senaste granskning 11/15/2015 00:05:00 – revision: 2.0

 • kbbug kbfix kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin atdownload kbexpertiseinter kbmt kbsurveynew KB3101370 KbMtsv
Feedback