MS15 116: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Excel 2013: 10 November 2015

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3101499
Sammanfattning
Den här säkerhetsuppdateringen löser säkerhetsproblem i Microsoft Office som möjliggör fjärrkörning av kod om en användare öppnar en särskilt utformad Office-fil. Mer information om problemen finnsMicrosoft Security Bulletin MS15-116.

Obs! Om du vill installera den här säkerhetsuppdateringen måste du ha den utgivna versionen av Servicepack 1 för Microsoft Office 2013installerat på datorn. När du har installerat den här säkerhetsuppdateringen kan du se ett popup-fönster som anger att en webbsida vill öppna innehåll i skyddat läge i Internet Explorer. Se Uppdateringar om du vill ändra hur Internet Explorer samverkar med funktionerna i Microsoft Office-program för mer information.

En fullständig lista över berörda versioner av Microsoft Office-program finns i Microsoft Knowledge Base-artikel 3104540.

Förbättringar och korrigeringar

Den här uppdateringen innehåller korrigeringar för följande icke-säkerhetsinnehåll:
 • Lägger till Infoga bild API Office-tilläggsprogram för Word 2013 2013 i Excel och PowerPoint 2013.
 • Uppdateringen innehåller också snabbkorrigeringar för följande icke-säkerhetsinnehåll:
  • Alternativ text som har definierats för diagrammet försvinner när du högerklickar på ett diagram som innehåller alternativ text och välj sedan Flytta diagrammetatt flytta diagrammet till ett annat blad.
  • Data sorteras inte när du sorterar en kolumn i en pivottabell som innehåller mer än 1,020 rader i Excel 2013.
  • Poster i en lista för dataverifiering döljs av en oväntad svart rektangel i höger till vänster-kalkylblad i Excel 2013.
  • När du anropar en del objektmodeller (Range.NumberFormat, Range.HasFormula, Range.HasArray) i Excel 2013 fungerar formelfältet.
Hämta och installera uppdateringen

Metod 1: Microsoft Update

Uppdateringen kan hämtas från Microsoft Update. När du aktiverar automatisk uppdatering, kommer uppdateringen hämtas och installeras automatiskt. Läs mer om hur du aktiverar automatisk uppdatering Hämta uppdateringar automatiskt.

Metod 2: Microsoft Download Center

Du kan få fristående uppdateringspaketet via Microsoft Download Center. Följ installationsanvisningarna på sidan Hämta och installera uppdateringen.
Mer Information

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Distributionsinformation om den här uppdateringen finns i Microsoft Knowledge Base-artikel KB3104540.

Ersättningsinformation om säkerhetsuppdateringen

Den här säkerhetsuppdateringen ersätter uppdatering3085583.

Filinformation

Den engelska versionen av den här säkerhetsuppdateringen har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.

För alla x 86-baserade versioner av Excel 2013

Fil-IDFilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
exptoows.dll.1025exptoows.dll15.0.4442.10001344814-okt-1507:40
exptoows.dll.1030exptoows.dll15.0.4442.10001448014-okt-1507:40
exptoows.dll.1031exptoows.dll15.0.4442.10001500014-okt-1507:40
exptoows.dll.3082exptoows.dll15.0.4442.10001448814-okt-1507:40
exptoows.dll.1036exptoows.dll15.0.4442.10001449614-okt-1507:40
exptoows.dll.1037exptoows.dll15.0.4442.10001342414-okt-1507:40
exptoows.dll.1081exptoows.dll15.0.4442.10001395214-okt-1507:40
exptoows.dll.1057exptoows.dll15.0.4463.10001392014-okt-1507:02
exptoows.dll.1040exptoows.dll15.0.4442.10001448014-okt-1507:41
exptoows.dll.1041exptoows.dll15.0.4442.10001293614-okt-1507:41
exptoows.dll.1042exptoows.dll15.0.4442.10001241614-okt-1507:41
exptoows.dll.1043exptoows.dll15.0.4442.10001450414-okt-1507:41
exptoows.dll.1046exptoows.dll15.0.4442.10001449614-okt-1507:41
exptoows.dll.2070exptoows.dll15.0.4442.10001449614-okt-1507:41
exptoows.dll.1049exptoows.dll15.0.4442.10001395214-okt-1507:41
exptoows.dll.1060exptoows.dll15.0.4454.10001392814-okt-1507:02
exptoows.dll.1066exptoows.dll15.0.4481.10001440014-okt-1507:02
exptoows.dll.2052exptoows.dll15.0.4442.10001191214-okt-1507:41
exptoows.dll.1028exptoows.dll15.0.4442.10001241614-okt-1507:41
xlintl32.dll_1025xlintl32.dll15.0.4709.1000466960014-okt-1506:58
xllex.dll_1025xllex.dll15.0.4569.10003859214-okt-1506:58
xlintl32.dll_1026xlintl32.dll15.0.4709.1000489028014-okt-1506:58
xllex.dll_1026xllex.dll15.0.4569.10004061614-okt-1506:58
xlintl32.dll_1029xlintl32.dll15.0.4709.1000485600014-okt-1506:58
xllex.dll_1029xllex.dll15.0.4569.10006624014-okt-1506:58
xlintl32.dll_1030xlintl32.dll15.0.4709.1000455340014-okt-1506:58
xllex.dll_1030xllex.dll15.0.4569.10004115214-okt-1506:58
xlintl32.dll_1031xlintl32.dll15.0.4709.1000471365614-okt-1506:58
xllex.dll_1031xllex.dll15.0.4569.10004371214-okt-1506:58
xlintl32.dll_1032xlintl32.dll15.0.4709.1000513705614-okt-1506:58
xllex.dll_1032xllex.dll15.0.4569.10005751214-okt-1506:58
xlintl32.dll_3082xlintl32.dll15.0.4709.1000465735214-okt-1506:58
xllex.dll_3082xllex.dll15.0.4569.10004372014-okt-1506:58
xlintl32.dll_1061xlintl32.dll15.0.4709.1000477203214-okt-1506:58
xllex.dll_1061xllex.dll15.0.4569.10004012814-okt-1506:58
xlintl32.dll_1035xlintl32.dll15.0.4763.1000466962414-okt-1506:58
xllex.dll_1035xllex.dll15.0.4569.10004319214-okt-1506:58
xlintl32.dll_1036xlintl32.dll15.0.4709.1000507104014-okt-1506:58
xllex.dll_1036xllex.dll15.0.4569.10005753614-okt-1506:58
xlintl32.dll_1037xlintl32.dll15.0.4709.1000462249614-okt-1506:58
xllex.dll_1037xllex.dll15.0.4569.10005597614-okt-1506:58
xlintl32.dll_1081xlintl32.dll15.0.4709.1000480169614-okt-1506:58
xllex.dll_1081xllex.dll15.0.4569.10003908014-okt-1506:58
xlintl32.dll_1050xlintl32.dll15.0.4709.1000462408814-okt-1506:58
xllex.dll_1050xllex.dll15.0.4569.10004066414-okt-1506:58
xlintl32.dll_1038xlintl32.dll15.0.4709.1000490872814-okt-1506:58
xllex.dll_1038xllex.dll15.0.4569.10006777614-okt-1506:58
xlintl32.dll_1057xlintl32.dll15.0.4709.1000454367214-okt-1506:58
xllex.dll_1057xllex.dll15.0.4569.10003961614-okt-1506:58
xlintl32.dll_1040xlintl32.dll15.0.4763.1000466605614-okt-1506:58
xllex.dll_1040xllex.dll15.0.4569.10004474414-okt-1506:58
xlintl32.dll_1041xlintl32.dll15.0.4709.1000424668814-okt-1506:58
xllex.dll_1041xllex.dll15.0.4569.10004676014-okt-1506:58
xlintl32.dll_1087xlintl32.dll15.0.4709.1000488106414-okt-1506:58
xllex.dll_1087xllex.dll15.0.4569.10005546414-okt-1506:58
xlintl32.dll_1042xlintl32.dll15.0.4709.1000424464014-okt-1506:58
xllex.dll_1042xllex.dll15.0.4569.10004573614-okt-1506:58
xlintl32.dll_1063xlintl32.dll15.0.4709.1000489132814-okt-1506:58
xllex.dll_1063xllex.dll15.0.4569.10004167214-okt-1506:58
xlintl32.dll_1062xlintl32.dll15.0.4709.1000472134414-okt-1506:58
xllex.dll_1062xllex.dll15.0.4569.10004064814-okt-1506:58
xlintl32.dll_1086xlintl32.dll15.0.4709.1000456825614-okt-1506:58
xllex.dll_1086xllex.dll15.0.4569.10003910414-okt-1506:58
xlintl32.dll_1044xlintl32.dll15.0.4727.1000453395214-okt-1506:58
xllex.dll_1044xllex.dll15.0.4569.10004166414-okt-1506:58
xlintl32.dll_1043xlintl32.dll15.0.4709.1000465426414-okt-1506:58
xllex.dll_1043xllex.dll15.0.4569.10004268814-okt-1506:58
xlintl32.dll_1045xlintl32.dll15.0.4709.1000496456014-okt-1506:58
xllex.dll_1045xllex.dll15.0.4569.10007035214-okt-1506:58
xlintl32.dll_1046xlintl32.dll15.0.4709.1000463584014-okt-1506:58
xllex.dll_1046xllex.dll15.0.4569.10004218414-okt-1506:58
xlintl32.dll_2070xlintl32.dll15.0.4709.1000470854414-okt-1506:58
xllex.dll_2070xllex.dll15.0.4569.10004269614-okt-1506:58
xlintl32.dll_1048xlintl32.dll15.0.4709.1000494355214-okt-1506:59
xllex.dll_1048xllex.dll15.0.4569.10005600814-okt-1506:59
xlintl32.dll_1049xlintl32.dll15.0.4709.1000483446414-okt-1506:59
xllex.dll_1049xllex.dll15.0.4569.10004368814-okt-1506:59
xlintl32.dll_1051xlintl32.dll15.0.4709.1000488006414-okt-1506:59
xllex.dll_1051xllex.dll15.0.4569.10005549614-okt-1506:59
xlintl32.dll_1060xlintl32.dll15.0.4709.1000484783214-okt-1506:59
xllex.dll_1060xllex.dll15.0.4569.10005244014-okt-1506:59
xlintl32.dll_2074xlintl32.dll15.0.4709.1000490005614-okt-1506:59
xllex.dll_2074xllex.dll15.0.4569.10005244014-okt-1506:59
xlintl32.dll_1053xlintl32.dll15.0.4709.1000453650414-okt-1506:59
xllex.dll_1053xllex.dll15.0.4569.10004064014-okt-1506:59
xlintl32.dll_1054xlintl32.dll15.0.4709.1000455593614-okt-1506:59
xllex.dll_1054xllex.dll15.0.4569.10003959214-okt-1506:59
xlintl32.dll_1055xlintl32.dll15.0.4709.1000483551214-okt-1506:59
xllex.dll_1055xllex.dll15.0.4569.10006521614-okt-1506:59
xlintl32.dll_1058xlintl32.dll15.0.4709.1000480988814-okt-1506:59
xllex.dll_1058xllex.dll15.0.4569.10004061614-okt-1506:59
xlintl32.dll_1066xlintl32.dll15.0.4709.1000486723214-okt-1506:59
xllex.dll_1066xllex.dll15.0.4569.10005904814-okt-1506:59
xlintl32.dll_2052xlintl32.dll15.0.4709.1000404137614-okt-1506:59
xllex.dll_2052xllex.dll15.0.4569.10004932014-okt-1506:59
xlintl32.dll_1028xlintl32.dll15.0.4709.1000405828014-okt-1506:59
xllex.dll_1028xllex.dll15.0.4569.10004727214-okt-1506:59
SOLVER.xlam_1029SOLVER.xlam38727014-okt-1506:58
SOLVER.xlam_1030SOLVER.xlam39327914-okt-1506:58
SOLVER.xlam_1031SOLVER.xlam38944214-okt-1506:58
SOLVER.xlam_1032SOLVER.xlam38582314-okt-1506:58
SOLVER.xlam_3082SOLVER.xlam39046614-okt-1506:58
SOLVER.xlam_1035SOLVER.xlam39337014-okt-1506:58
SOLVER.xlam_1036SOLVER.xlam39248614-okt-1506:58
SOLVER.xlam_1050SOLVER.xlam39087914-okt-1506:58
SOLVER.xlam_1038SOLVER.xlam38646914-okt-1506:58
SOLVER.xlam_1040SOLVER.xlam39132014-okt-1506:58
SOLVER.xlam_1041SOLVER.xlam38452414-okt-1506:58
SOLVER.xlam_1042SOLVER.xlam38607414-okt-1506:58
SOLVER.xlam_1044SOLVER.xlam38901114-okt-1506:58
SOLVER.xlam_1043SOLVER.xlam39140714-okt-1506:58
SOLVER.xlam_1045SOLVER.xlam38435214-okt-1506:58
SOLVER.xlam_1046SOLVER.xlam38527414-okt-1506:58
SOLVER.xlam_2070SOLVER.xlam38709414-okt-1506:58
SOLVER.xlam_1048SOLVER.xlam38427314-okt-1506:59
SOLVER.xlam_1049SOLVER.xlam38472914-okt-1506:59
SOLVER.xlam_1051SOLVER.xlam38832414-okt-1506:59
SOLVER.xlam_1060SOLVER.xlam38540714-okt-1506:59
SOLVER.xlam_1053SOLVER.xlam39038014-okt-1506:59
SOLVER.xlam_1055SOLVER.xlam38552514-okt-1506:59
SOLVER.xlam_1058SOLVER.xlam38614514-okt-1506:59
SOLVER.xlam_2052SOLVER.xlam38556314-okt-1506:59
SOLVER.xlam_1028SOLVER.xlam38381414-okt-1506:59
xlicons.exexlicons.exe15.0.4553.1000368554413-okt-1510:06
xlintl32.rest.idx_dll_1025xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038518414-okt-1506:58
xlintl32.dll.idx_dll_1026xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.100010041614-okt-1506:58
xlintl32.rest.idx_dll_1026xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040771214-okt-1506:58
xlintl32.dll.idx_dll_1029xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.10009939214-okt-1506:58
xlintl32.rest.idx_dll_1029xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039644814-okt-1506:58
xlintl32.dll.idx_dll_1030xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009792014-okt-1506:58
xlintl32.rest.idx_dll_1030xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039850414-okt-1506:58
xlintl32.rest.idx_dll_1031xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040055214-okt-1506:58
xlintl32.dll.idx_dll_1032xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.10009939214-okt-1506:58
xlintl32.rest.idx_dll_1032xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039849614-okt-1506:58
xlintl32.rest.idx_dll_1033xlintl32.rest.idx_dll15.0.4703.100040723213-okt-1510:06
xlintl32.rest.idx_dll_3082xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040515214-okt-1506:58
xlintl32.dll.idx_dll_1061xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.10009990414-okt-1506:58
xlintl32.rest.idx_dll_1061xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040412814-okt-1506:58
xlintl32.dll.idx_dll_1035xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009894414-okt-1506:58
xlintl32.rest.idx_dll_1035xlintl32.rest.idx_dll15.0.4763.100039993614-okt-1506:58
xlintl32.rest.idx_dll_1036xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040515214-okt-1506:58
xlintl32.rest.idx_dll_1037xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038672814-okt-1506:58
xlintl32.dll.idx_dll_1081xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009790414-okt-1506:58
xlintl32.rest.idx_dll_1081xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039235214-okt-1506:58
xlintl32.dll.idx_dll_1050xlintl32.dll.idx_dll15.0.4481.100010145614-okt-1506:58
xlintl32.rest.idx_dll_1050xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040874414-okt-1506:58
xlintl32.dll.idx_dll_1038xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.100010144014-okt-1506:58
xlintl32.rest.idx_dll_1038xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039696014-okt-1506:58
xlintl32.dll.idx_dll_1057xlintl32.dll.idx_dll15.0.4469.10009940814-okt-1506:58
xlintl32.rest.idx_dll_1057xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040362414-okt-1506:58
xlintl32.rest.idx_dll_1040xlintl32.rest.idx_dll15.0.4763.100040198414-okt-1506:58
xlintl32.rest.idx_dll_1041xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038108814-okt-1506:58
xlintl32.dll.idx_dll_1087xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.10009785614-okt-1506:58
xlintl32.rest.idx_dll_1087xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040054414-okt-1506:58
xlintl32.rest.idx_dll_1042xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100037904014-okt-1506:58
xlintl32.dll.idx_dll_1063xlintl32.dll.idx_dll15.0.4466.100010092814-okt-1506:58
xlintl32.rest.idx_dll_1063xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040668814-okt-1506:58
xlintl32.dll.idx_dll_1062xlintl32.dll.idx_dll15.0.4466.100010092814-okt-1506:58
xlintl32.rest.idx_dll_1062xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040515214-okt-1506:58
xlintl32.dll.idx_dll_1086xlintl32.dll.idx_dll15.0.4481.10009888014-okt-1506:58
xlintl32.rest.idx_dll_1086xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040361614-okt-1506:58
xlintl32.dll.idx_dll_1044xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009739214-okt-1506:58
xlintl32.rest.idx_dll_1044xlintl32.rest.idx_dll15.0.4727.100040004014-okt-1506:58
xlintl32.rest.idx_dll_1043xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039798414-okt-1506:58
xlintl32.dll.idx_dll_1045xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.100010048014-okt-1506:58
xlintl32.rest.idx_dll_1045xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039747214-okt-1506:58
xlintl32.rest.idx_dll_1046xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040873614-okt-1506:58
xlintl32.dll.idx_dll_2070xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009944014-okt-1506:58
xlintl32.rest.idx_dll_2070xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040259214-okt-1506:58
xlintl32.dll.idx_dll_1048xlintl32.dll.idx_dll15.0.4454.10009940814-okt-1506:59
xlintl32.rest.idx_dll_1048xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039388814-okt-1506:59
xlintl32.rest.idx_dll_1049xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040668814-okt-1506:59
xlintl32.dll.idx_dll_1051xlintl32.dll.idx_dll15.0.4466.10009888014-okt-1506:59
xlintl32.rest.idx_dll_1051xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039798414-okt-1506:59
xlintl32.dll.idx_dll_1060xlintl32.dll.idx_dll15.0.4463.10009992014-okt-1506:59
xlintl32.rest.idx_dll_1060xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039952014-okt-1506:59
xlintl32.dll.idx_dll_2074xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.100010092814-okt-1506:59
xlintl32.rest.idx_dll_2074xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040822414-okt-1506:59
xlintl32.dll.idx_dll_1053xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009688014-okt-1506:59
xlintl32.rest.idx_dll_1053xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039798414-okt-1506:59
xlintl32.dll.idx_dll_1054xlintl32.dll.idx_dll15.0.4454.10009787214-okt-1506:59
xlintl32.rest.idx_dll_1054xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039235214-okt-1506:59
xlintl32.dll.idx_dll_1055xlintl32.dll.idx_dll15.0.4454.100010145614-okt-1506:59
xlintl32.rest.idx_dll_1055xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040259214-okt-1506:59
xlintl32.dll.idx_dll_1058xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.100010246414-okt-1506:59
xlintl32.rest.idx_dll_1058xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040720014-okt-1506:59
xlintl32.dll.idx_dll_1066xlintl32.dll.idx_dll15.0.4481.100010041614-okt-1506:59
xlintl32.rest.idx_dll_1066xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100041027214-okt-1506:59
xlintl32.rest.idx_dll_2052xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038006414-okt-1506:59
xlintl32.rest.idx_dll_1028xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038108814-okt-1506:59
exptoows.xla.1025exptoows.xla10086413-okt-1510:07
exptoows.xla.1026exptoows.xla10086413-okt-1510:07
exptoows.xla.1027exptoows.xla100864
exptoows.xla.1028exptoows.xla10086413-okt-1510:07
exptoows.xla.1029exptoows.xla10086413-okt-1510:07
exptoows.xla.1030exptoows.xla10086413-okt-1510:07
exptoows.xla.1031exptoows.xla10086413-okt-1510:07
exptoows.xla.1032exptoows.xla10086413-okt-1510:07
exptoows.xla.1033exptoows.xla10086413-okt-1510:07
exptoows.xla.1035exptoows.xla10086413-okt-1510:07
exptoows.xla.1036exptoows.xla10086413-okt-1510:07
exptoows.xla.1037exptoows.xla10086413-okt-1510:07
exptoows.xla.1038exptoows.xla10086413-okt-1510:07
exptoows.xla.1039exptoows.xla100864
exptoows.xla.1040exptoows.xla10086413-okt-1510:07
exptoows.xla.1042exptoows.xla10086413-okt-1510:07
exptoows.xla.1043exptoows.xla10086413-okt-1510:07
exptoows.xla.1044exptoows.xla10086413-okt-1510:07
exptoows.xla.1045exptoows.xla10086413-okt-1510:07
exptoows.xla.1046exptoows.xla10086413-okt-1510:07
exptoows.xla.1048exptoows.xla10086413-okt-1510:07
exptoows.xla.1049exptoows.xla10086413-okt-1510:07
exptoows.xla.1050exptoows.xla10086413-okt-1510:07
exptoows.xla.1051exptoows.xla10086413-okt-1510:07
exptoows.xla.1052exptoows.xla100864
exptoows.xla.1053exptoows.xla10086413-okt-1510:07
exptoows.xla.1054exptoows.xla10086413-okt-1510:07
exptoows.xla.1055exptoows.xla10086413-okt-1510:07
exptoows.xla.1056exptoows.xla100864
exptoows.xla.1057exptoows.xla10086413-okt-1510:07
exptoows.xla.1058exptoows.xla10086413-okt-1510:07
exptoows.xla.1059exptoows.xla100864
exptoows.xla.1060exptoows.xla10086413-okt-1510:07
exptoows.xla.1061exptoows.xla10086413-okt-1510:07
exptoows.xla.1062exptoows.xla10086413-okt-1510:07
exptoows.xla.1063exptoows.xla10086413-okt-1510:07
exptoows.xla.1064exptoows.xla100864
exptoows.xla.1065exptoows.xla100864
exptoows.xla.1066exptoows.xla10086413-okt-1510:07
exptoows.xla.1067exptoows.xla100864
exptoows.xla.1068exptoows.xla100864
exptoows.xla.1069exptoows.xla100864
exptoows.xla.1071exptoows.xla100864
exptoows.xla.1074exptoows.xla100864
exptoows.xla.1076exptoows.xla100864
exptoows.xla.1077exptoows.xla100864
exptoows.xla.1078exptoows.xla100864
exptoows.xla.1079exptoows.xla100864
exptoows.xla.1081exptoows.xla10086413-okt-1510:07
exptoows.xla.1082exptoows.xla100864
exptoows.xla.1086exptoows.xla10086413-okt-1510:07
exptoows.xla.1087exptoows.xla10086413-okt-1510:07
exptoows.xla.1088exptoows.xla100864
exptoows.xla.1089exptoows.xla100864
exptoows.xla.1090exptoows.xla100864
exptoows.xla.1091exptoows.xla100864
exptoows.xla.1092exptoows.xla100864
exptoows.xla.1093exptoows.xla100864
exptoows.xla.1094exptoows.xla100864
exptoows.xla.1095exptoows.xla100864
exptoows.xla.1096exptoows.xla100864
exptoows.xla.1097exptoows.xla100864
exptoows.xla.1098exptoows.xla100864
exptoows.xla.1099exptoows.xla100864
exptoows.xla.1100exptoows.xla100864
exptoows.xla.1101exptoows.xla100864
exptoows.xla.1102exptoows.xla100864
exptoows.xla.1104exptoows.xla100864
exptoows.xla.1106exptoows.xla100864
exptoows.xla.1107exptoows.xla100864
exptoows.xla.1110exptoows.xla100864
exptoows.xla.1111exptoows.xla100864
exptoows.xla.1115exptoows.xla100864
exptoows.xla.1116exptoows.xla100864
exptoows.xla.1118exptoows.xla100864
exptoows.xla.1121exptoows.xla100864
exptoows.xla.1124exptoows.xla100864
exptoows.xla.1128exptoows.xla100864
exptoows.xla.1130exptoows.xla100864
exptoows.xla.1132exptoows.xla100864
exptoows.xla.1134exptoows.xla100864
exptoows.xla.1136exptoows.xla100864
exptoows.xla.1139exptoows.xla100864
exptoows.xla.1152exptoows.xla100864
exptoows.xla.1153exptoows.xla100864
exptoows.xla.1158exptoows.xla100864
exptoows.xla.1159exptoows.xla100864
exptoows.xla.1160exptoows.xla100864
exptoows.xla.1164exptoows.xla100864
exptoows.xla.1169exptoows.xla100864
exptoows.xla.1170exptoows.xla100864
exptoows.xla.2051exptoows.xla100864
exptoows.xla.2052exptoows.xla10086413-okt-1510:07
exptoows.xla.2068exptoows.xla100864
exptoows.xla.2070exptoows.xla10086413-okt-1510:07
exptoows.xla.2074exptoows.xla10086413-okt-1510:07
exptoows.xla.2108exptoows.xla100864
exptoows.xla.2117exptoows.xla100864
exptoows.xla.2118exptoows.xla100864
exptoows.xla.2137exptoows.xla100864
exptoows.xla.2141exptoows.xla100864
exptoows.xla.3082exptoows.xla10086413-okt-1510:07
exptoows.xla.3098exptoows.xla100864
exptoows.xla.3179exptoows.xla100864
exptoows.xla.5146exptoows.xla100864
exptoows.xla.7194exptoows.xla100864
exptoows.xla.1041exptoows.xla10086413-okt-1510:07
Excel.veman.XMLExcel.visualelementsmanifest.XML33813-okt-1510:06
xlintl32.dll_1033xlintl32.dll15.0.4703.1000442131213-okt-1510:06
xllex.dll_1033xllex.dll15.0.4569.10003756813-okt-1510:06
Excel.exeExcel.exe15.0.4771.10002572406413-okt-1510:07
Excel.manExcel.exe.manifest122713-okt-1510:07
xl12cnv.exeexcelcnv.exe15.0.4771.10002194089613-okt-1510:07
xl12cnvp.dllexcelcnvpxy.dll15.0.4454.10004614413-okt-1510:07
xlcall32.dllxlcall32.dll15.0.4454.10001032813-okt-1510:07
SOLVER.xlam_1025SOLVER.xlam40898114-okt-1506:58
SOLVER.xlam_1026SOLVER.xlam40898114-okt-1506:58
SOLVER.xlam_1033SOLVER.xlam40898114-okt-1506:58
SOLVER.xlam_1037SOLVER.xlam40898114-okt-1506:58
SOLVER.xlam_1054SOLVER.xlam40898114-okt-1506:58
SOLVER.xlam_1057SOLVER.xlam40898114-okt-1506:58
SOLVER.xlam_1061SOLVER.xlam40898114-okt-1506:58
SOLVER.xlam_1062SOLVER.xlam40898114-okt-1506:58
SOLVER.xlam_1063SOLVER.xlam40898114-okt-1506:58
SOLVER.xlam_1066SOLVER.xlam40898114-okt-1506:58
SOLVER.xlam_1081SOLVER.xlam40898114-okt-1506:58
SOLVER.xlam_1086SOLVER.xlam40898114-okt-1506:58
SOLVER.xlam_1087SOLVER.xlam40898114-okt-1506:58
SOLVER.xlam_2074SOLVER.xlam40898114-okt-1506:58
Solver32.dll_1025Solver32.dll15.0.4454.100017311213-okt-1510:06
Solver32.dll_1026Solver32.dll15.0.4454.100017311213-okt-1510:06
Solver32.dll_1028Solver32.dll15.0.4454.100017311213-okt-1510:06
Solver32.dll_1029Solver32.dll15.0.4454.100017311213-okt-1510:06
Solver32.dll_1030Solver32.dll15.0.4454.100017311213-okt-1510:06
Solver32.dll_1031Solver32.dll15.0.4454.100017311213-okt-1510:06
Solver32.dll_1032Solver32.dll15.0.4454.100017311213-okt-1510:06
Solver32.dll_1033Solver32.dll15.0.4454.100017311213-okt-1510:06
Solver32.dll_1035Solver32.dll15.0.4454.100017311213-okt-1510:06
Solver32.dll_1036Solver32.dll15.0.4454.100017311213-okt-1510:06
Solver32.dll_1037Solver32.dll15.0.4454.100017311213-okt-1510:06
Solver32.dll_1038Solver32.dll15.0.4454.100017311213-okt-1510:06
Solver32.dll_1040Solver32.dll15.0.4454.100017311213-okt-1510:06
Solver32.dll_1041Solver32.dll15.0.4454.100017311213-okt-1510:06
Solver32.dll_1042Solver32.dll15.0.4454.100017311213-okt-1510:06
Solver32.dll_1043Solver32.dll15.0.4454.100017311213-okt-1510:06
Solver32.dll_1044Solver32.dll15.0.4454.100017311213-okt-1510:06
Solver32.dll_1045Solver32.dll15.0.4454.100017311213-okt-1510:06
Solver32.dll_1046Solver32.dll15.0.4454.100017311213-okt-1510:06
Solver32.dll_1048Solver32.dll15.0.4454.100017311213-okt-1510:06
Solver32.dll_1049Solver32.dll15.0.4454.100017311213-okt-1510:06
Solver32.dll_1050Solver32.dll15.0.4454.100017311213-okt-1510:06
Solver32.dll_1051Solver32.dll15.0.4454.100017311213-okt-1510:06
Solver32.dll_1053Solver32.dll15.0.4454.100017311213-okt-1510:06
Solver32.dll_1054Solver32.dll15.0.4454.100017311213-okt-1510:06
Solver32.dll_1055Solver32.dll15.0.4454.100017311213-okt-1510:06
Solver32.dll_1057Solver32.dll15.0.4454.100017311213-okt-1510:06
Solver32.dll_1058Solver32.dll15.0.4454.100017311213-okt-1510:06
Solver32.dll_1060Solver32.dll15.0.4454.100017311213-okt-1510:06
Solver32.dll_1061Solver32.dll15.0.4454.100017311213-okt-1510:06
Solver32.dll_1062Solver32.dll15.0.4454.100017311213-okt-1510:06
Solver32.dll_1063Solver32.dll15.0.4454.100017311213-okt-1510:06
Solver32.dll_1066Solver32.dll15.0.4454.100017311213-okt-1510:06
Solver32.dll_1081Solver32.dll15.0.4454.100017311213-okt-1510:06
Solver32.dll_1086Solver32.dll15.0.4454.100017311213-okt-1510:06
Solver32.dll_1087Solver32.dll15.0.4454.100017311213-okt-1510:06
Solver32.dll_2052Solver32.dll15.0.4454.100017311213-okt-1510:06
Solver32.dll_2070Solver32.dll15.0.4454.100017311213-okt-1510:06
Solver32.dll_2074Solver32.dll15.0.4454.100017311213-okt-1510:06
Solver32.dll_3082Solver32.dll15.0.4454.100017311213-okt-1510:06

För alla x 64-baserade versioner av Excel 2013

Fil-IDFilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
exptoows.dll.1025exptoows.dll15.0.4442.10001344814-okt-1507:23
exptoows.dll.1030exptoows.dll15.0.4442.10001448014-okt-1507:23
exptoows.dll.1031exptoows.dll15.0.4442.10001500014-okt-1507:23
exptoows.dll.3082exptoows.dll15.0.4442.10001448814-okt-1507:23
exptoows.dll.1036exptoows.dll15.0.4442.10001451214-okt-1507:23
exptoows.dll.1037exptoows.dll15.0.4442.10001344014-okt-1507:23
exptoows.dll.1081exptoows.dll15.0.4442.10001393614-okt-1507:24
exptoows.dll.1057exptoows.dll15.0.4463.10001392014-okt-1507:24
exptoows.dll.1040exptoows.dll15.0.4442.10001449614-okt-1507:24
exptoows.dll.1041exptoows.dll15.0.4442.10001293614-okt-1507:23
exptoows.dll.1042exptoows.dll15.0.4442.10001241614-okt-1507:24
exptoows.dll.1043exptoows.dll15.0.4442.10001448814-okt-1507:24
exptoows.dll.1046exptoows.dll15.0.4442.10001449614-okt-1507:24
exptoows.dll.2070exptoows.dll15.0.4442.10001451214-okt-1507:24
exptoows.dll.1049exptoows.dll15.0.4442.10001393614-okt-1507:24
exptoows.dll.1060exptoows.dll15.0.4454.10001394414-okt-1507:24
exptoows.dll.1066exptoows.dll15.0.4481.10001440014-okt-1507:24
exptoows.dll.2052exptoows.dll15.0.4442.10001191214-okt-1507:24
exptoows.dll.1028exptoows.dll15.0.4442.10001241614-okt-1507:24
xlintl32.dll_1025xlintl32.dll15.0.4771.1000476535214-okt-1507:17
xllex.dll_1025xllex.dll15.0.4569.10003859214-okt-1507:17
xlintl32.dll_1026xlintl32.dll15.0.4771.1000495223214-okt-1507:17
xllex.dll_1026xllex.dll15.0.4569.10004061614-okt-1507:17
xlintl32.dll_1029xlintl32.dll15.0.4771.1000491795214-okt-1507:17
xllex.dll_1029xllex.dll15.0.4569.10006624014-okt-1507:17
xlintl32.dll_1030xlintl32.dll15.0.4771.1000461536014-okt-1507:17
xllex.dll_1030xllex.dll15.0.4569.10004115214-okt-1507:17
xlintl32.dll_1031xlintl32.dll15.0.4771.1000477561614-okt-1507:17
xllex.dll_1031xllex.dll15.0.4569.10004371214-okt-1507:17
xlintl32.dll_1032xlintl32.dll15.0.4771.1000519901614-okt-1507:17
xllex.dll_1032xllex.dll15.0.4569.10005751214-okt-1507:17
xlintl32.dll_3082xlintl32.dll15.0.4771.1000471879214-okt-1507:17
xllex.dll_3082xllex.dll15.0.4569.10004372014-okt-1507:17
xlintl32.dll_1061xlintl32.dll15.0.4771.1000483398414-okt-1507:17
xllex.dll_1061xllex.dll15.0.4569.10004012814-okt-1507:17
xlintl32.dll_1035xlintl32.dll15.0.4771.1000473157614-okt-1507:17
xllex.dll_1035xllex.dll15.0.4569.10004319214-okt-1507:17
xlintl32.dll_1036xlintl32.dll15.0.4771.1000513299214-okt-1507:17
xllex.dll_1036xllex.dll15.0.4569.10005753614-okt-1507:17
xlintl32.dll_1037xlintl32.dll15.0.4771.1000471876014-okt-1507:17
xllex.dll_1037xllex.dll15.0.4569.10005597614-okt-1507:17
xlintl32.dll_1081xlintl32.dll15.0.4771.1000486365614-okt-1507:17
xllex.dll_1081xllex.dll15.0.4569.10003908014-okt-1507:17
xlintl32.dll_1050xlintl32.dll15.0.4771.1000468604014-okt-1507:17
xllex.dll_1050xllex.dll15.0.4569.10004066414-okt-1507:17
xlintl32.dll_1038xlintl32.dll15.0.4771.1000497068814-okt-1507:17
xllex.dll_1038xllex.dll15.0.4569.10006777614-okt-1507:17
xlintl32.dll_1057xlintl32.dll15.0.4771.1000460563214-okt-1507:17
xllex.dll_1057xllex.dll15.0.4569.10003961614-okt-1507:17
xlintl32.dll_1040xlintl32.dll15.0.4771.1000472800814-okt-1507:17
xllex.dll_1040xllex.dll15.0.4569.10004474414-okt-1507:17
xlintl32.dll_1041xlintl32.dll15.0.4771.1000430864814-okt-1507:17
xllex.dll_1041xllex.dll15.0.4569.10004676014-okt-1507:17
xlintl32.dll_1087xlintl32.dll15.0.4771.1000494301614-okt-1507:17
xllex.dll_1087xllex.dll15.0.4569.10005546414-okt-1507:17
xlintl32.dll_1042xlintl32.dll15.0.4771.1000430660014-okt-1507:17
xllex.dll_1042xllex.dll15.0.4569.10004573614-okt-1507:17
xlintl32.dll_1063xlintl32.dll15.0.4771.1000495328814-okt-1507:17
xllex.dll_1063xllex.dll15.0.4569.10004167214-okt-1507:17
xlintl32.dll_1062xlintl32.dll15.0.4771.1000478330414-okt-1507:17
xllex.dll_1062xllex.dll15.0.4569.10004064814-okt-1507:17
xlintl32.dll_1086xlintl32.dll15.0.4771.1000463020814-okt-1507:17
xllex.dll_1086xllex.dll15.0.4569.10003910414-okt-1507:17
xlintl32.dll_1044xlintl32.dll15.0.4771.1000459590414-okt-1507:17
xllex.dll_1044xllex.dll15.0.4569.10004166414-okt-1507:17
xlintl32.dll_1043xlintl32.dll15.0.4771.1000471622414-okt-1507:17
xllex.dll_1043xllex.dll15.0.4569.10004268814-okt-1507:17
xlintl32.dll_1045xlintl32.dll15.0.4771.1000502651214-okt-1507:17
xllex.dll_1045xllex.dll15.0.4569.10007035214-okt-1507:17
xlintl32.dll_1046xlintl32.dll15.0.4771.1000469780014-okt-1507:17
xllex.dll_1046xllex.dll15.0.4569.10004218414-okt-1507:17
xlintl32.dll_2070xlintl32.dll15.0.4771.1000477050414-okt-1507:17
xllex.dll_2070xllex.dll15.0.4569.10004269614-okt-1507:17
xlintl32.dll_1048xlintl32.dll15.0.4771.1000500551214-okt-1507:17
xllex.dll_1048xllex.dll15.0.4569.10005600814-okt-1507:17
xlintl32.dll_1049xlintl32.dll15.0.4771.1000489642414-okt-1507:18
xllex.dll_1049xllex.dll15.0.4569.10004368814-okt-1507:18
xlintl32.dll_1051xlintl32.dll15.0.4771.1000494202414-okt-1507:18
xllex.dll_1051xllex.dll15.0.4569.10005549614-okt-1507:18
xlintl32.dll_1060xlintl32.dll15.0.4771.1000490978414-okt-1507:18
xllex.dll_1060xllex.dll15.0.4569.10005244014-okt-1507:18
xlintl32.dll_2074xlintl32.dll15.0.4771.1000496200814-okt-1507:18
xllex.dll_2074xllex.dll15.0.4569.10005244014-okt-1507:18
xlintl32.dll_1053xlintl32.dll15.0.4771.1000459846414-okt-1507:18
xllex.dll_1053xllex.dll15.0.4569.10004064014-okt-1507:18
xlintl32.dll_1054xlintl32.dll15.0.4771.1000461789614-okt-1507:18
xllex.dll_1054xllex.dll15.0.4569.10003959214-okt-1507:18
xlintl32.dll_1055xlintl32.dll15.0.4771.1000489747214-okt-1507:18
xllex.dll_1055xllex.dll15.0.4569.10006521614-okt-1507:18
xlintl32.dll_1058xlintl32.dll15.0.4771.1000487184814-okt-1507:18
xllex.dll_1058xllex.dll15.0.4569.10004061614-okt-1507:18
xlintl32.dll_1066xlintl32.dll15.0.4771.1000492919214-okt-1507:18
xllex.dll_1066xllex.dll15.0.4569.10005904814-okt-1507:18
xlintl32.dll_2052xlintl32.dll15.0.4771.1000410333614-okt-1507:19
xllex.dll_2052xllex.dll15.0.4569.10004932014-okt-1507:19
xlintl32.dll_1028xlintl32.dll15.0.4771.1000411972014-okt-1507:19
xllex.dll_1028xllex.dll15.0.4569.10004727214-okt-1507:19
SOLVER.xlam_1029SOLVER.xlam39721414-okt-1507:17
SOLVER.xlam_1030SOLVER.xlam40250214-okt-1507:17
SOLVER.xlam_1031SOLVER.xlam40224114-okt-1507:17
SOLVER.xlam_1032SOLVER.xlam39675014-okt-1507:17
SOLVER.xlam_3082SOLVER.xlam40215014-okt-1507:17
SOLVER.xlam_1035SOLVER.xlam40407714-okt-1507:17
SOLVER.xlam_1036SOLVER.xlam40411614-okt-1507:17
SOLVER.xlam_1050SOLVER.xlam39659614-okt-1507:17
SOLVER.xlam_1038SOLVER.xlam39641814-okt-1507:17
SOLVER.xlam_1040SOLVER.xlam40348514-okt-1507:17
SOLVER.xlam_1041SOLVER.xlam39577614-okt-1507:17
SOLVER.xlam_1042SOLVER.xlam39558614-okt-1507:17
SOLVER.xlam_1044SOLVER.xlam40312114-okt-1507:17
SOLVER.xlam_1043SOLVER.xlam40250714-okt-1507:17
SOLVER.xlam_1045SOLVER.xlam39543114-okt-1507:17
SOLVER.xlam_1046SOLVER.xlam39575814-okt-1507:17
SOLVER.xlam_2070SOLVER.xlam39668714-okt-1507:17
SOLVER.xlam_1048SOLVER.xlam39627014-okt-1507:17
SOLVER.xlam_1049SOLVER.xlam39769314-okt-1507:18
SOLVER.xlam_1051SOLVER.xlam39645814-okt-1507:18
SOLVER.xlam_1060SOLVER.xlam39999814-okt-1507:18
SOLVER.xlam_1053SOLVER.xlam40279414-okt-1507:18
SOLVER.xlam_1055SOLVER.xlam39638914-okt-1507:18
SOLVER.xlam_1058SOLVER.xlam39770614-okt-1507:18
SOLVER.xlam_2052SOLVER.xlam39501814-okt-1507:19
SOLVER.xlam_1028SOLVER.xlam39477814-okt-1507:19
xlicons.exexlicons.exe15.0.4553.1000368554413-okt-1510:09
xlintl32.rest.idx_dll_1025xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038518414-okt-1507:17
xlintl32.dll.idx_dll_1026xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.100010041614-okt-1507:17
xlintl32.rest.idx_dll_1026xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040772014-okt-1507:17
xlintl32.dll.idx_dll_1029xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.10009939214-okt-1507:17
xlintl32.rest.idx_dll_1029xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039645614-okt-1507:17
xlintl32.dll.idx_dll_1030xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009792014-okt-1507:17
xlintl32.rest.idx_dll_1030xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039850414-okt-1507:17
xlintl32.rest.idx_dll_1031xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040054414-okt-1507:17
xlintl32.dll.idx_dll_1032xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.10009940814-okt-1507:17
xlintl32.rest.idx_dll_1032xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039850414-okt-1507:17
xlintl32.rest.idx_dll_1033xlintl32.rest.idx_dll15.0.4703.100040723213-okt-1510:09
xlintl32.rest.idx_dll_3082xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040515214-okt-1507:17
xlintl32.dll.idx_dll_1061xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.10009990414-okt-1507:17
xlintl32.rest.idx_dll_1061xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040413614-okt-1507:17
xlintl32.dll.idx_dll_1035xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009894414-okt-1507:17
xlintl32.rest.idx_dll_1035xlintl32.rest.idx_dll15.0.4763.100039850414-okt-1507:17
xlintl32.rest.idx_dll_1036xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040515214-okt-1507:17
xlintl32.rest.idx_dll_1037xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038672014-okt-1507:17
xlintl32.dll.idx_dll_1081xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009792014-okt-1507:17
xlintl32.rest.idx_dll_1081xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039235214-okt-1507:17
xlintl32.dll.idx_dll_1050xlintl32.dll.idx_dll15.0.4481.100010144014-okt-1507:17
xlintl32.rest.idx_dll_1050xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040874414-okt-1507:17
xlintl32.dll.idx_dll_1038xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.100010144014-okt-1507:17
xlintl32.rest.idx_dll_1038xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039696014-okt-1507:17
xlintl32.dll.idx_dll_1057xlintl32.dll.idx_dll15.0.4469.10009940814-okt-1507:17
xlintl32.rest.idx_dll_1057xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040361614-okt-1507:17
xlintl32.rest.idx_dll_1040xlintl32.rest.idx_dll15.0.4763.100040055214-okt-1507:17
xlintl32.rest.idx_dll_1041xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038108814-okt-1507:17
xlintl32.dll.idx_dll_1087xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.10009785614-okt-1507:17
xlintl32.rest.idx_dll_1087xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040055214-okt-1507:17
xlintl32.rest.idx_dll_1042xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100037904014-okt-1507:17
xlintl32.dll.idx_dll_1063xlintl32.dll.idx_dll15.0.4466.100010092814-okt-1507:17
xlintl32.rest.idx_dll_1063xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040668814-okt-1507:17
xlintl32.dll.idx_dll_1062xlintl32.dll.idx_dll15.0.4466.100010092814-okt-1507:17
xlintl32.rest.idx_dll_1062xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040515214-okt-1507:17
xlintl32.dll.idx_dll_1086xlintl32.dll.idx_dll15.0.4481.10009889614-okt-1507:17
xlintl32.rest.idx_dll_1086xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040361614-okt-1507:17
xlintl32.dll.idx_dll_1044xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009740814-okt-1507:17
xlintl32.rest.idx_dll_1044xlintl32.rest.idx_dll15.0.4727.100040004014-okt-1507:17
xlintl32.rest.idx_dll_1043xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039798414-okt-1507:17
xlintl32.dll.idx_dll_1045xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.100010046414-okt-1507:17
xlintl32.rest.idx_dll_1045xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039747214-okt-1507:17
xlintl32.rest.idx_dll_1046xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040874414-okt-1507:17
xlintl32.dll.idx_dll_2070xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009944014-okt-1507:17
xlintl32.rest.idx_dll_2070xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040259214-okt-1507:17
xlintl32.dll.idx_dll_1048xlintl32.dll.idx_dll15.0.4454.10009939214-okt-1507:17
xlintl32.rest.idx_dll_1048xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039389614-okt-1507:17
xlintl32.rest.idx_dll_1049xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040668814-okt-1507:18
xlintl32.dll.idx_dll_1051xlintl32.dll.idx_dll15.0.4466.10009888014-okt-1507:18
xlintl32.rest.idx_dll_1051xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039798414-okt-1507:18
xlintl32.dll.idx_dll_1060xlintl32.dll.idx_dll15.0.4463.10009990414-okt-1507:18
xlintl32.rest.idx_dll_1060xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039952014-okt-1507:18
xlintl32.dll.idx_dll_2074xlintl32.dll.idx_dll15.0.4460.100010094414-okt-1507:18
xlintl32.rest.idx_dll_2074xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040822414-okt-1507:18
xlintl32.dll.idx_dll_1053xlintl32.dll.idx_dll15.0.4442.10009688014-okt-1507:18
xlintl32.rest.idx_dll_1053xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039798414-okt-1507:18
xlintl32.dll.idx_dll_1054xlintl32.dll.idx_dll15.0.4454.10009785614-okt-1507:18
xlintl32.rest.idx_dll_1054xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100039236014-okt-1507:18
xlintl32.dll.idx_dll_1055xlintl32.dll.idx_dll15.0.4454.100010144014-okt-1507:18
xlintl32.rest.idx_dll_1055xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040259214-okt-1507:18
xlintl32.dll.idx_dll_1058xlintl32.dll.idx_dll15.0.4448.100010246414-okt-1507:18
xlintl32.rest.idx_dll_1058xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100040720814-okt-1507:18
xlintl32.dll.idx_dll_1066xlintl32.dll.idx_dll15.0.4481.100010041614-okt-1507:18
xlintl32.rest.idx_dll_1066xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100041027214-okt-1507:18
xlintl32.rest.idx_dll_2052xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038006414-okt-1507:19
xlintl32.rest.idx_dll_1028xlintl32.rest.idx_dll15.0.4709.100038108814-okt-1507:19
exptoows.xla.1025exptoows.xla11468813-okt-1510:08
exptoows.xla.1026exptoows.xla11468813-okt-1510:08
exptoows.xla.1027exptoows.xla114688
exptoows.xla.1028exptoows.xla11468813-okt-1510:08
exptoows.xla.1029exptoows.xla11468813-okt-1510:08
exptoows.xla.1030exptoows.xla11468813-okt-1510:08
exptoows.xla.1031exptoows.xla11468813-okt-1510:08
exptoows.xla.1032exptoows.xla11468813-okt-1510:08
exptoows.xla.1033exptoows.xla11468813-okt-1510:08
exptoows.xla.1035exptoows.xla11468813-okt-1510:08
exptoows.xla.1036exptoows.xla11468813-okt-1510:08
exptoows.xla.1037exptoows.xla11468813-okt-1510:08
exptoows.xla.1038exptoows.xla11468813-okt-1510:08
exptoows.xla.1039exptoows.xla114688
exptoows.xla.1040exptoows.xla11468813-okt-1510:08
exptoows.xla.1041exptoows.xla11468813-okt-1510:08
exptoows.xla.1042exptoows.xla11468813-okt-1510:08
exptoows.xla.1043exptoows.xla11468813-okt-1510:08
exptoows.xla.1044exptoows.xla11468813-okt-1510:08
exptoows.xla.1045exptoows.xla11468813-okt-1510:08
exptoows.xla.1046exptoows.xla11468813-okt-1510:08
exptoows.xla.1048exptoows.xla11468813-okt-1510:08
exptoows.xla.1049exptoows.xla11468813-okt-1510:08
exptoows.xla.1050exptoows.xla11468813-okt-1510:08
exptoows.xla.1051exptoows.xla11468813-okt-1510:08
exptoows.xla.1052exptoows.xla114688
exptoows.xla.1053exptoows.xla11468813-okt-1510:08
exptoows.xla.1054exptoows.xla11468813-okt-1510:08
exptoows.xla.1055exptoows.xla11468813-okt-1510:08
exptoows.xla.1056exptoows.xla114688
exptoows.xla.1057exptoows.xla11468813-okt-1510:08
exptoows.xla.1058exptoows.xla11468813-okt-1510:08
exptoows.xla.1059exptoows.xla114688
exptoows.xla.1060exptoows.xla11468813-okt-1510:08
exptoows.xla.1061exptoows.xla11468813-okt-1510:08
exptoows.xla.1062exptoows.xla11468813-okt-1510:08
exptoows.xla.1063exptoows.xla11468813-okt-1510:08
exptoows.xla.1064exptoows.xla114688
exptoows.xla.1065exptoows.xla114688
exptoows.xla.1066exptoows.xla11468813-okt-1510:08
exptoows.xla.1067exptoows.xla114688
exptoows.xla.1068exptoows.xla114688
exptoows.xla.1069exptoows.xla114688
exptoows.xla.1071exptoows.xla114688
exptoows.xla.1074exptoows.xla114688
exptoows.xla.1076exptoows.xla114688
exptoows.xla.1077exptoows.xla114688
exptoows.xla.1078exptoows.xla114688
exptoows.xla.1079exptoows.xla114688
exptoows.xla.1081exptoows.xla11468813-okt-1510:08
exptoows.xla.1082exptoows.xla114688
exptoows.xla.1086exptoows.xla11468813-okt-1510:08
exptoows.xla.1087exptoows.xla11468813-okt-1510:08
exptoows.xla.1088exptoows.xla114688
exptoows.xla.1089exptoows.xla114688
exptoows.xla.1090exptoows.xla114688
exptoows.xla.1091exptoows.xla114688
exptoows.xla.1092exptoows.xla114688
exptoows.xla.1093exptoows.xla114688
exptoows.xla.1094exptoows.xla114688
exptoows.xla.1095exptoows.xla114688
exptoows.xla.1096exptoows.xla114688
exptoows.xla.1097exptoows.xla114688
exptoows.xla.1098exptoows.xla114688
exptoows.xla.1099exptoows.xla114688
exptoows.xla.1100exptoows.xla114688
exptoows.xla.1101exptoows.xla114688
exptoows.xla.1102exptoows.xla114688
exptoows.xla.1104exptoows.xla114688
exptoows.xla.1106exptoows.xla114688
exptoows.xla.1107exptoows.xla114688
exptoows.xla.1110exptoows.xla114688
exptoows.xla.1111exptoows.xla114688
exptoows.xla.1115exptoows.xla114688
exptoows.xla.1116exptoows.xla114688
exptoows.xla.1118exptoows.xla114688
exptoows.xla.1121exptoows.xla114688
exptoows.xla.1124exptoows.xla114688
exptoows.xla.1128exptoows.xla114688
exptoows.xla.1130exptoows.xla114688
exptoows.xla.1132exptoows.xla114688
exptoows.xla.1134exptoows.xla114688
exptoows.xla.1136exptoows.xla114688
exptoows.xla.1139exptoows.xla114688
exptoows.xla.1152exptoows.xla114688
exptoows.xla.1153exptoows.xla114688
exptoows.xla.1158exptoows.xla114688
exptoows.xla.1159exptoows.xla114688
exptoows.xla.1160exptoows.xla114688
exptoows.xla.1164exptoows.xla114688
exptoows.xla.1169exptoows.xla114688
exptoows.xla.1170exptoows.xla114688
exptoows.xla.2051exptoows.xla114688
exptoows.xla.2052exptoows.xla11468813-okt-1510:08
exptoows.xla.2068exptoows.xla114688
exptoows.xla.2070exptoows.xla11468813-okt-1510:08
exptoows.xla.2074exptoows.xla11468813-okt-1510:08
exptoows.xla.2108exptoows.xla114688
exptoows.xla.2117exptoows.xla114688
exptoows.xla.2118exptoows.xla114688
exptoows.xla.2137exptoows.xla114688
exptoows.xla.2141exptoows.xla114688
exptoows.xla.3082exptoows.xla11468813-okt-1510:08
exptoows.xla.3098exptoows.xla114688
exptoows.xla.3179exptoows.xla114688
exptoows.xla.5146exptoows.xla114688
exptoows.xla.7194exptoows.xla114688
Excel.veman.XMLExcel.visualelementsmanifest.XML33813-okt-1510:06
xlintl32.dll_1033xlintl32.dll15.0.4703.1000448376813-okt-1510:09
xlintl32.fallback.dll.1033xlintl32.dll15.0.4703.1000448376813-okt-1510:09
xllex.dll_1033xllex.dll15.0.4569.10003756813-okt-1510:09
Excel.exeExcel.exe15.0.4771.10003302620813-okt-1510:09
Excel.manExcel.exe.manifest122713-okt-1510:09
xl12cnv.exeexcelcnv.exe15.0.4771.10002948982413-okt-1510:09
xlsrv.ECS.excelcnv.exeexcelcnv.exe15.0.4771.10002948982413-okt-1510:09
xl12cnvp.dllexcelcnvpxy.dll15.0.4454.10004870413-okt-1510:10
xlcall32.dllxlcall32.dll15.0.4454.10001085613-okt-1510:09
SOLVER.xlam_1025SOLVER.xlam42670714-okt-1507:17
SOLVER.xlam_1026SOLVER.xlam42670714-okt-1507:17
SOLVER.xlam_1033SOLVER.xlam42670714-okt-1507:17
SOLVER.xlam_1037SOLVER.xlam42670714-okt-1507:17
SOLVER.xlam_1054SOLVER.xlam42670714-okt-1507:17
SOLVER.xlam_1057SOLVER.xlam42670714-okt-1507:17
SOLVER.xlam_1061SOLVER.xlam42670714-okt-1507:17
SOLVER.xlam_1062SOLVER.xlam42670714-okt-1507:17
SOLVER.xlam_1063SOLVER.xlam42670714-okt-1507:17
SOLVER.xlam_1066SOLVER.xlam42670714-okt-1507:17
SOLVER.xlam_1081SOLVER.xlam42670714-okt-1507:17
SOLVER.xlam_1086SOLVER.xlam42670714-okt-1507:17
SOLVER.xlam_1087SOLVER.xlam42670714-okt-1507:17
SOLVER.xlam_2074SOLVER.xlam42670714-okt-1507:17
Solver32.dll_1025Solver32.dll15.0.4454.100021613613-okt-1510:09
Solver32.dll_1026Solver32.dll15.0.4454.100021613613-okt-1510:09
Solver32.dll_1028Solver32.dll15.0.4454.100021613613-okt-1510:09
Solver32.dll_1029Solver32.dll15.0.4454.100021613613-okt-1510:09
Solver32.dll_1030Solver32.dll15.0.4454.100021613613-okt-1510:09
Solver32.dll_1031Solver32.dll15.0.4454.100021613613-okt-1510:09
Solver32.dll_1032Solver32.dll15.0.4454.100021613613-okt-1510:09
Solver32.dll_1033Solver32.dll15.0.4454.100021613613-okt-1510:09
Solver32.dll_1035Solver32.dll15.0.4454.100021613613-okt-1510:09
Solver32.dll_1036Solver32.dll15.0.4454.100021613613-okt-1510:09
Solver32.dll_1037Solver32.dll15.0.4454.100021613613-okt-1510:09
Solver32.dll_1038Solver32.dll15.0.4454.100021613613-okt-1510:09
Solver32.dll_1040Solver32.dll15.0.4454.100021613613-okt-1510:09
Solver32.dll_1041Solver32.dll15.0.4454.100021613613-okt-1510:09
Solver32.dll_1042Solver32.dll15.0.4454.100021613613-okt-1510:09
Solver32.dll_1043Solver32.dll15.0.4454.100021613613-okt-1510:09
Solver32.dll_1044Solver32.dll15.0.4454.100021613613-okt-1510:09
Solver32.dll_1045Solver32.dll15.0.4454.100021613613-okt-1510:09
Solver32.dll_1046Solver32.dll15.0.4454.100021613613-okt-1510:09
Solver32.dll_1048Solver32.dll15.0.4454.100021613613-okt-1510:09
Solver32.dll_1049Solver32.dll15.0.4454.100021613613-okt-1510:09
Solver32.dll_1050Solver32.dll15.0.4454.100021613613-okt-1510:09
Solver32.dll_1051Solver32.dll15.0.4454.100021613613-okt-1510:09
Solver32.dll_1053Solver32.dll15.0.4454.100021613613-okt-1510:09
Solver32.dll_1054Solver32.dll15.0.4454.100021613613-okt-1510:09
Solver32.dll_1055Solver32.dll15.0.4454.100021613613-okt-1510:09
Solver32.dll_1057Solver32.dll15.0.4454.100021613613-okt-1510:09
Solver32.dll_1058Solver32.dll15.0.4454.100021613613-okt-1510:09
Solver32.dll_1060Solver32.dll15.0.4454.100021613613-okt-1510:09
Solver32.dll_1061Solver32.dll15.0.4454.100021613613-okt-1510:09
Solver32.dll_1062Solver32.dll15.0.4454.100021613613-okt-1510:09
Solver32.dll_1063Solver32.dll15.0.4454.100021613613-okt-1510:09
Solver32.dll_1066Solver32.dll15.0.4454.100021613613-okt-1510:09
Solver32.dll_1081Solver32.dll15.0.4454.100021613613-okt-1510:09
Solver32.dll_1086Solver32.dll15.0.4454.100021613613-okt-1510:09
Solver32.dll_1087Solver32.dll15.0.4454.100021613613-okt-1510:09
Solver32.dll_2052Solver32.dll15.0.4454.100021613613-okt-1510:09
Solver32.dll_2070Solver32.dll15.0.4454.100021613613-okt-1510:09
Solver32.dll_2074Solver32.dll15.0.4454.100021613613-okt-1510:09
Solver32.dll_3082Solver32.dll15.0.4454.100021613613-okt-1510:09

Så här får du hjälp och support för denna säkerhetsuppdatering

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3101499 – senaste granskning 11/14/2015 15:49:00 – revision: 2.0

Microsoft Office 2013 Service Pack 1

 • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB3101499 KbMtsv
Feedback