MS15 116: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Project 2013: 10 November 2015

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3101506
Sammanfattning
Den här säkerhetsuppdateringen löser säkerhetsproblem i Microsoft Project 2013 som möjliggör fjärrkörning av kod om en användare öppnar en särskilt utformad fil i Microsoft Office. Mer information om problemen finnsMicrosoft Security Bulletin MS15-116.

Obs! När du har installerat den här säkerhetsuppdateringen kan du se ett popup-fönster som anger att en webbsida vill öppna innehåll i skyddat läge i Internet Explorer. Se Uppdateringar om du vill ändra hur Internet Explorer samverkar med funktionerna i Microsoft Office-programför mer information.

En fullständig lista över berörda versioner av Office-program finns i Microsoft Knowledge Base-artikel 3104540.
Förbättringar och korrigeringar
Den här säkerhetsuppdateringen innehåller korrigeringar för följande icke-säkerhetsinnehåll:
 • När du har installerat statusuppdateringar projektscheman visa konturerna för verkligt arbete för vissa tilldelningar oväntat nollvärden verkligt arbete under olika tidsperioder.
 • Anta att du visar fältet hyperlänk i Project Professional. Du anger en adress i fältet hyperlänk i ett dokument som lagras på en SharePoint-webbplats och klicka på länken för en aktivitet. Ibland i den här situationen kan dokumentet öppnas inte, andyou är omdirigerad till rotwebbplatsen där dokumentet lagras.
 • Anta att du har en sammanfattningsaktivitet som innehåller en eller flera underaktiviteter. Gör sedan den sammanfattande uppgiften blir en icke-sammanfattningsaktivitet (antingen genom att dra ut alla underaktiviteter eller genom att ta bort alla underaktiviteter). I det här scenariotEgenskapen intern aktivitet som anger formatet varaktighet (minuter, timmar, dagar, veckor och månader) kan inte hämta korrekt. Därför när du publicerar projektet rapportering data är felaktiga och varaktigheten för aktiviteten är inte korrekt.
 • När du använder ett automatiskt filter på ett fält av typen text (till exempel namnet på aktiviteten) och värden i fältet är många och olika kan projekt 2013 krascha.
 • I vissa fall visar aktivitetens procent färdigt99% trots att visar100%för procent färdigt arbetepå allthe tilldelningar för en aktivitet.
 • Spara till en SharePoint misslyckas uppgiftslistan från Project Professional 2013 när det finns både en företagsresurs och ett användarkonto på projektserver som har samma namn.
 • När du sparar ett projekt till en server, visas följande felmeddelande:
  Det gick inte att hitta den angivna resursen Project Web App.

 • När du importerar och koppla data från en extern källa (t.ex, från en Excel-arbetsbok), uppdateras endast den första tilldelningen för aktiviteten.
Den här säkerhetsuppdateringen innehåller dessutom också korrigeringar för de problem som beskrivs i den här följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
 • 3101502 Den 10 november 2015 uppdatering för Project Server 2013Hämta och installera uppdateringen

Metod 1: Microsoft Update

Uppdateringen kan hämtas från Microsoft Update. När du aktiverar automatisk uppdatering, kommer uppdateringen hämtas och installeras automatiskt. Läs mer om hur du aktiverar automatisk uppdatering Hämta uppdateringar automatiskt.

Metod 2: Microsoft Download Center

Du kan få fristående uppdateringspaketet via Microsoft Download Center. Följ installationsanvisningarna på sidan Hämta och installera uppdateringen.
Mer Information

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Distributionsinformation om den här uppdateringen finns i Microsoft Knowledge Base-artikel 3104540.

Förutsättningar

Om du vill installera den här säkerhetsuppdateringen måste du ha Microsoft Project 2013 Service Pack 1 installerad.

Information om vad uppdateringen ersätter

Den här uppdateringen ersätter inte några tidigare utgivna uppdateringar.

Filinformation

Den engelska versionen av den här säkerhetsuppdateringen har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.

För alla x 86-baserade versioner av projektet 2013

Fil-IDFilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
pjintl.dll_1025pjintl.dll15.0.4771.1000430868014-okt-1507:12
pjintl.dll_1029pjintl.dll15.0.4771.1000444589614-okt-1507:12
pjintl.dll_1030pjintl.dll15.0.4771.1000447815214-okt-1507:12
pjintl.dll_1031pjintl.dll15.0.4771.1000466247214-okt-1507:12
pjintl.dll_1032pjintl.dll15.0.4771.1000472852014-okt-1507:12
pjintl.dll_3082pjintl.dll15.0.4771.1000458362414-okt-1507:12
pjintl.dll_1035pjintl.dll15.0.4771.1000445152814-okt-1507:12
pjintl.dll_1036pjintl.dll15.0.4771.1000464864814-okt-1507:12
pjintl.dll_1037pjintl.dll15.0.4771.1000416020014-okt-1507:12
pjintl.dll_1038pjintl.dll15.0.4771.1000451501614-okt-1507:12
pjintl.dll_1040pjintl.dll15.0.4771.1000460922414-okt-1507:12
pjintl.dll_1041pjintl.dll15.0.4771.1000382381614-okt-1507:11
pjintl.dll_1042pjintl.dll15.0.4771.1000380128814-okt-1507:12
pjintl.dll_1044pjintl.dll15.0.4771.1000444640814-okt-1507:12
pjintl.dll_1043pjintl.dll15.0.4771.1000457031214-okt-1507:12
pjintl.dll_1045pjintl.dll15.0.4771.1000457389614-okt-1507:12
pjintl.dll_1046pjintl.dll15.0.4771.1000453856814-okt-1507:12
pjintl.dll_2070pjintl.dll15.0.4771.1000453856814-okt-1507:12
pjintl.dll_1048pjintl.dll15.0.4771.1000456570414-okt-1507:12
pjintl.dll_1049pjintl.dll15.0.4771.1000454112814-okt-1507:12
pjintl.dll_1051pjintl.dll15.0.4771.1000448276014-okt-1507:12
pjintl.dll_1060pjintl.dll15.0.4771.1000447815214-okt-1507:12
pjintl.dll_1053pjintl.dll15.0.4771.1000445152814-okt-1507:12
pjintl.dll_1055pjintl.dll15.0.4771.1000438394414-okt-1507:12
pjintl.dll_1058pjintl.dll15.0.4771.1000451501614-okt-1507:12
pjintl.dll_2052pjintl.dll15.0.4771.1000354324014-okt-1507:12
pjintl.dll_1028pjintl.dll15.0.4771.1000355706414-okt-1507:12
pjintl.dll_1033pjintl.dll15.0.4751.1000437831213-okt-1510:07
Winproj.exeWinproj.exe15.0.4771.10002330026413-okt-1510:07
Winproj.manWinproj.exe.manifest362113-okt-1510:07
nameext.dll.x64nameext.dll15.0.4543.100036729613-okt-1510:10
nameext.dll.x86nameext.dll15.0.4543.100031763213-okt-1510:07
Winproj.veman.XMLWinproj.visualelementsmanifest.XML34213-okt-1510:07

För alla x 64-baserade versioner av projektet 2013

Fil-IDFilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
pjintl.dll_1025pjintl.dll15.0.4771.1000431584814-okt-1507:36
pjintl.dll_1029pjintl.dll15.0.4771.1000445306414-okt-1507:37
pjintl.dll_1030pjintl.dll15.0.4771.1000448532014-okt-1507:37
pjintl.dll_1031pjintl.dll15.0.4771.1000466964014-okt-1507:37
pjintl.dll_1032pjintl.dll15.0.4771.1000473568814-okt-1507:37
pjintl.dll_3082pjintl.dll15.0.4771.1000459079214-okt-1507:37
pjintl.dll_1035pjintl.dll15.0.4771.1000445869614-okt-1507:37
pjintl.dll_1036pjintl.dll15.0.4771.1000465581614-okt-1507:37
pjintl.dll_1037pjintl.dll15.0.4771.1000416736814-okt-1507:37
pjintl.dll_1038pjintl.dll15.0.4771.1000452218414-okt-1507:37
pjintl.dll_1040pjintl.dll15.0.4771.1000461639214-okt-1507:37
pjintl.dll_1041pjintl.dll15.0.4771.1000383098414-okt-1507:36
pjintl.dll_1042pjintl.dll15.0.4771.1000380845614-okt-1507:37
pjintl.dll_1044pjintl.dll15.0.4771.1000445357614-okt-1507:37
pjintl.dll_1043pjintl.dll15.0.4771.1000457748014-okt-1507:37
pjintl.dll_1045pjintl.dll15.0.4771.1000458106414-okt-1507:37
pjintl.dll_1046pjintl.dll15.0.4771.1000454573614-okt-1507:37
pjintl.dll_2070pjintl.dll15.0.4771.1000454573614-okt-1507:37
pjintl.dll_1048pjintl.dll15.0.4771.1000457287214-okt-1507:37
pjintl.dll_1049pjintl.dll15.0.4771.1000454829614-okt-1507:37
pjintl.dll_1051pjintl.dll15.0.4771.1000448992814-okt-1507:37
pjintl.dll_1060pjintl.dll15.0.4771.1000448532014-okt-1507:37
pjintl.dll_1053pjintl.dll15.0.4771.1000445869614-okt-1507:37
pjintl.dll_1055pjintl.dll15.0.4771.1000439111214-okt-1507:37
pjintl.dll_1058pjintl.dll15.0.4771.1000452218414-okt-1507:37
pjintl.dll_2052pjintl.dll15.0.4771.1000355040814-okt-1507:37
pjintl.dll_1028pjintl.dll15.0.4771.1000356423214-okt-1507:37
pjintl.dllpjintl.dll15.0.4751.1000438548013-okt-1510:10
pjintl.dll_1033pjintl.dll15.0.4751.1000438548013-okt-1510:10
Winproj.exeWinproj.exe15.0.4771.10003017591213-okt-1510:10
Winproj.manWinproj.exe.manifest362113-okt-1510:10
nameext.dll.x64nameext.dll15.0.4543.100036729613-okt-1510:10
nameext.dll.x86nameext.dll15.0.4543.100031763213-okt-1510:07
Winproj.veman.XMLWinproj.visualelementsmanifest.XML34213-okt-1510:07

Så här får du hjälp och support för denna säkerhetsuppdatering

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3101506 – senaste granskning 11/14/2015 12:52:00 – revision: 2.0

Microsoft Project 2013 Service Pack 1

 • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB3101506 KbMtsv
Feedback