MS15 116: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för PowerPoint 2016: 10 November 2015

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3101509
Sammanfattning
Den här säkerhetsuppdateringen löser säkerhetsproblem i Microsoft Office som möjliggör fjärrkörning av kod om en användare öppnar en särskilt utformad Office-fil. Mer information om problemen finnsMicrosoft Security Bulletin MS15-116.

Obs! Om du vill installera den här säkerhetsuppdateringen måste du ha den utgivna versionen av Microsoft PowerPoint 2016 är installerad på datorn. När du har installerat den här säkerhetsuppdateringen kan du se ett popup-fönster som anger att en webbsida vill öppna innehåll i skyddat läge i Internet Explorer. Se Uppdateringar om du vill ändra hur Internet Explorer samverkar med funktionerna i Microsoft Office-program för mer information.

En fullständig lista över berörda versioner av Microsoft Office-program finns i Microsoft Knowledge Base-artikel 3104540.

Förbättringar och korrigeringar

 • Bättre stabilitet för kopiera och klistra in bildbakgrunder och bildlayouter i PowerPoint 2016.
 • Lägger till Infoga bild API Office-tilläggsprogram för Word 2016, 2016 i Excel och PowerPoint 2016.
 • Bättre stabilitet för coauthoring-funktionen i PowerPoint 2016.
 • Uppdateringen innehåller också snabbkorrigeringar för följande icke-säkerhetsinnehåll:
  • När du kopierar och klistrar in bilder från en presentation till en annan i PowerPoint 2016 är inte hyperlänkar i former i bilder uppdaterade.
  • När du sätter ett bildspel till vyn för föredragshållare och skriva in text i en bild i normalläget i PowerPoint 2016 läggs texten långsamt i föredragshållarens vy, men inte i normalläget. När all text anges visas alla direkt i vyn normal.
  • När du avslutar PowerPoint 2016 bibehållas temporära versioner av filer som har öppnats från delade UNC-mappar inte.
  • Du kan inte använda den Shapes.PasteSpecial metod för att klistra in en form som en ppPasteShape typ i PowerPoint 2016.
  • När du öppnar ett dokument som innehåller ett diagram av en av de nya diagramtyperna (treemap, sol, histogram, rutan och whisker, Pareto eller vattenfallet diagram) i 2016 för Office-program visas en bild av diagrammet i PowerPoint 2016 och Word 2016. En begränsningsram har ett meddelande visas i stället för diagrammet i Excel 2016.

   Obs! Se En bild av ett diagram eller en begränsningsram som innehåller ett meddelande visas i stället för diagrammet i 2016 för Office-program för mer information.
Hämta och installera uppdateringen

Metod 1: Microsoft Update

Uppdateringen kan hämtas från Microsoft Update. När du aktiverar automatisk uppdatering, kommer uppdateringen hämtas och installeras automatiskt. Läs mer om hur du aktiverar automatisk uppdatering Hämta uppdateringar automatiskt.

Metod 2: Microsoft Download Center

Du kan få fristående uppdateringspaketet via Microsoft Download Center. Följ installationsanvisningarna på sidan Hämta och installera uppdateringen.
Mer Information

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Distributionsinformation om den här uppdateringen finns i Microsoft Knowledge Base-artikel 3104540.

Filinformation

Den engelska versionen av den här säkerhetsuppdateringen har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.

För alla x 86-baserade versioner av PowerPoint 2016 som stöds

Fil-IDFilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
ppintl.dll_1025ppintl.dll16.0.4297.1000121464028-okt-1512:05
ppintl.dll_1026ppintl.dll16.0.4297.1000122488028-okt-1512:05
ppintl.dll_1029ppintl.dll16.0.4297.1000123409628-okt-1512:05
ppintl.dll_1030ppintl.dll16.0.4297.1000121310428-okt-1512:05
ppintl.dll_1031ppintl.dll16.0.4297.1000123819228-okt-1512:05
ppintl.dll_1032ppintl.dll16.0.4297.1000124382428-okt-1512:05
ppintl.dll_3082ppintl.dll16.0.4297.1000122180828-okt-1512:05
ppintl.dll_1061ppintl.dll16.0.4297.1000120849628-okt-1512:05
ppintl.dll_1035ppintl.dll16.0.4297.1000121259228-okt-1512:05
ppintl.dll_1036ppintl.dll16.0.4300.1000123409628-okt-1512:05
ppintl.dll_1037ppintl.dll16.0.4297.1000119569628-okt-1512:05
ppintl.dll_1081ppintl.dll16.0.4297.1000123819228-okt-1512:05
ppintl.dll_1050ppintl.dll16.0.4297.1000121566428-okt-1512:05
ppintl.dll_1038ppintl.dll16.0.4297.1000123358428-okt-1512:05
ppintl.dll_1057ppintl.dll16.0.4297.1000120849628-okt-1512:05
ppintl.dll_1040ppintl.dll16.0.4297.1000121822428-okt-1512:05
ppintl.dll_1041ppintl.dll16.0.4297.1000123051228-okt-1512:05
ppintl.dll_1087ppintl.dll16.0.4297.1000124126428-okt-1512:05
ppintl.dll_1042ppintl.dll16.0.4297.1000122027228-okt-1512:05
ppintl.dll_1063ppintl.dll16.0.4297.1000122129628-okt-1512:05
ppintl.dll_1062ppintl.dll16.0.4297.1000122027228-okt-1512:05
ppintl.dll_1086ppintl.dll16.0.4297.1000121054428-okt-1512:05
ppintl.dll_1044ppintl.dll16.0.4297.1000121003228-okt-1512:05
ppintl.dll_1043ppintl.dll16.0.4297.1000122078428-okt-1512:05
ppintl.dll_1045ppintl.dll16.0.4297.1000123512028-okt-1512:05
ppintl.dll_1046ppintl.dll16.0.4297.1000122078428-okt-1512:06
ppintl.dll_2070ppintl.dll16.0.4297.1000122590428-okt-1512:06
ppintl.dll_1048ppintl.dll16.0.4297.1000123921628-okt-1512:06
ppintl.dll_1049ppintl.dll16.0.4297.1000122385628-okt-1512:06
ppintl.dll_1051ppintl.dll16.0.4297.1000123819228-okt-1512:06
ppintl.dll_1060ppintl.dll16.0.4297.1000121720028-okt-1512:06
ppintl.dll_2074ppintl.dll16.0.4297.1000121976028-okt-1512:06
ppintl.dll_9242ppintl.dll16.0.4297.1000121976028-okt-1512:06
ppintl.dll_1053ppintl.dll16.0.4297.1000121054428-okt-1512:06
ppintl.dll_1054ppintl.dll16.0.4297.1000122539228-okt-1512:06
ppintl.dll_1055ppintl.dll16.0.4297.1000123460828-okt-1512:06
ppintl.dll_1058ppintl.dll16.0.4297.1000122590428-okt-1512:06
ppintl.dll_1066ppintl.dll16.0.4297.1000124843228-okt-1512:06
ppintl.dll_2052ppintl.dll16.0.4297.1000120081628-okt-1512:06
ppintl.dll_1028ppintl.dll16.0.4297.1000120235228-okt-1512:06
ppintl.dll_1033ppintl.dll16.0.4297.1000120337627-okt-1510:33
ppcore.dllppcore.dll16.0.4300.10011189956829-okt-1504:22

För alla x 64-baserade versioner av PowerPoint 2016 som stöds

Fil-IDFilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
ppintl.dll_1025ppintl.dll16.0.4297.1000121464027-okt-1511:56
ppt.Conversion.ppintl.dll_1025ppintl.dll16.0.4297.1000121464027-okt-1511:56
ppintl.dll_1026ppintl.dll16.0.4297.1000122488027-okt-1511:56
ppt.Conversion.ppintl.dll_1026ppintl.dll16.0.4297.1000122488027-okt-1511:56
ppintl.dll_1029ppintl.dll16.0.4297.1000123409627-okt-1511:56
ppt.Conversion.ppintl.dll_1029ppintl.dll16.0.4297.1000123409627-okt-1511:56
ppintl.dll_1030ppintl.dll16.0.4297.1000121310427-okt-1511:56
ppt.Conversion.ppintl.dll_1030ppintl.dll16.0.4297.1000121310427-okt-1511:56
ppintl.dll_1031ppintl.dll16.0.4297.1000123819227-okt-1511:56
ppt.Conversion.ppintl.dll_1031ppintl.dll16.0.4297.1000123819227-okt-1511:56
ppintl.dll_1032ppintl.dll16.0.4297.1000124382427-okt-1511:56
ppt.Conversion.ppintl.dll_1032ppintl.dll16.0.4297.1000124382427-okt-1511:56
ppintl.dll_3082ppintl.dll16.0.4297.1000122180827-okt-1511:56
ppt.Conversion.ppintl.dll_3082ppintl.dll16.0.4297.1000122180827-okt-1511:56
ppintl.dll_1061ppintl.dll16.0.4297.1000120849627-okt-1511:56
ppt.Conversion.ppintl.dll_1061ppintl.dll16.0.4297.1000120849627-okt-1511:56
ppintl.dll_1035ppintl.dll16.0.4297.1000121259227-okt-1511:56
ppt.Conversion.ppintl.dll_1035ppintl.dll16.0.4297.1000121259227-okt-1511:56
ppintl.dll_1036ppintl.dll16.0.4300.1000123409627-okt-1511:56
ppt.Conversion.ppintl.dll_1036ppintl.dll16.0.4300.1000123409627-okt-1511:56
ppintl.dll_1037ppintl.dll16.0.4297.1000119569627-okt-1511:56
ppt.Conversion.ppintl.dll_1037ppintl.dll16.0.4297.1000119569627-okt-1511:56
ppintl.dll_1081ppintl.dll16.0.4297.1000123819227-okt-1511:56
ppt.Conversion.ppintl.dll_1081ppintl.dll16.0.4297.1000123819227-okt-1511:56
ppintl.dll_1050ppintl.dll16.0.4297.1000121566427-okt-1511:56
ppt.Conversion.ppintl.dll_1050ppintl.dll16.0.4297.1000121566427-okt-1511:56
ppintl.dll_1038ppintl.dll16.0.4297.1000123358427-okt-1511:56
ppt.Conversion.ppintl.dll_1038ppintl.dll16.0.4297.1000123358427-okt-1511:56
ppintl.dll_1057ppintl.dll16.0.4297.1000120849627-okt-1511:56
ppt.Conversion.ppintl.dll_1057ppintl.dll16.0.4297.1000120849627-okt-1511:56
ppintl.dll_1040ppintl.dll16.0.4297.1000121822427-okt-1511:56
ppt.Conversion.ppintl.dll_1040ppintl.dll16.0.4297.1000121822427-okt-1511:56
ppintl.dll_1041ppintl.dll16.0.4297.1000123051227-okt-1511:56
ppt.Conversion.ppintl.dll_1041ppintl.dll16.0.4297.1000123051227-okt-1511:56
ppt.Edit.ppintl.dll_1041ppintl.dll16.0.4297.10001230512
ppintl.dll_1087ppintl.dll16.0.4297.1000124126427-okt-1511:56
ppt.Conversion.ppintl.dll_1087ppintl.dll16.0.4297.1000124126427-okt-1511:56
ppintl.dll_1042ppintl.dll16.0.4297.1000122027227-okt-1511:56
ppt.Conversion.ppintl.dll_1042ppintl.dll16.0.4297.1000122027227-okt-1511:56
ppintl.dll_1063ppintl.dll16.0.4297.1000122129627-okt-1511:56
ppt.Conversion.ppintl.dll_1063ppintl.dll16.0.4297.1000122129627-okt-1511:56
ppintl.dll_1062ppintl.dll16.0.4297.1000122027227-okt-1511:56
ppt.Conversion.ppintl.dll_1062ppintl.dll16.0.4297.1000122027227-okt-1511:56
ppintl.dll_1086ppintl.dll16.0.4297.1000121054427-okt-1511:56
ppt.Conversion.ppintl.dll_1086ppintl.dll16.0.4297.1000121054427-okt-1511:56
ppintl.dll_1044ppintl.dll16.0.4297.1000121003227-okt-1511:56
ppt.Conversion.ppintl.dll_1044ppintl.dll16.0.4297.1000121003227-okt-1511:56
ppintl.dll_1043ppintl.dll16.0.4297.1000122078427-okt-1511:56
ppt.Conversion.ppintl.dll_1043ppintl.dll16.0.4297.1000122078427-okt-1511:56
ppintl.dll_1045ppintl.dll16.0.4297.1000123512027-okt-1511:56
ppt.Conversion.ppintl.dll_1045ppintl.dll16.0.4297.1000123512027-okt-1511:56
ppintl.dll_1046ppintl.dll16.0.4297.1000122078427-okt-1511:56
ppt.Conversion.ppintl.dll_1046ppintl.dll16.0.4297.1000122078427-okt-1511:56
ppintl.dll_2070ppintl.dll16.0.4297.1000122590427-okt-1511:56
ppt.Conversion.ppintl.dll_2070ppintl.dll16.0.4297.1000122590427-okt-1511:56
ppintl.dll_1048ppintl.dll16.0.4297.1000123921627-okt-1511:56
ppt.Conversion.ppintl.dll_1048ppintl.dll16.0.4297.1000123921627-okt-1511:56
ppintl.dll_1049ppintl.dll16.0.4297.1000122385627-okt-1511:56
ppt.Conversion.ppintl.dll_1049ppintl.dll16.0.4297.1000122385627-okt-1511:56
ppintl.dll_1051ppintl.dll16.0.4297.1000123819227-okt-1511:56
ppt.Conversion.ppintl.dll_1051ppintl.dll16.0.4297.1000123819227-okt-1511:56
ppintl.dll_1060ppintl.dll16.0.4297.1000121720027-okt-1511:56
ppt.Conversion.ppintl.dll_1060ppintl.dll16.0.4297.1000121720027-okt-1511:56
ppintl.dll_2074ppintl.dll16.0.4297.1000121976027-okt-1511:56
ppt.Conversion.ppintl.dll_2074ppintl.dll16.0.4297.1000121976027-okt-1511:56
ppintl.dll_9242ppintl.dll16.0.4297.1000121976027-okt-1511:56
ppt.Conversion.ppintl.dll_9242ppintl.dll16.0.4297.1000121976027-okt-1511:56
ppt.Edit.ppintl.dll_9242ppintl.dll16.0.4297.10001219760
ppintl.dll_1053ppintl.dll16.0.4297.1000121054427-okt-1511:56
ppt.Conversion.ppintl.dll_1053ppintl.dll16.0.4297.1000121054427-okt-1511:56
ppintl.dll_1054ppintl.dll16.0.4297.1000122539227-okt-1511:56
ppt.Conversion.ppintl.dll_1054ppintl.dll16.0.4297.1000122539227-okt-1511:56
ppintl.dll_1055ppintl.dll16.0.4297.1000123460827-okt-1511:56
ppt.Conversion.ppintl.dll_1055ppintl.dll16.0.4297.1000123460827-okt-1511:56
ppintl.dll_1058ppintl.dll16.0.4297.1000122590427-okt-1511:56
ppt.Conversion.ppintl.dll_1058ppintl.dll16.0.4297.1000122590427-okt-1511:56
ppintl.dll_1066ppintl.dll16.0.4297.1000124843227-okt-1511:56
ppt.Conversion.ppintl.dll_1066ppintl.dll16.0.4297.1000124843227-okt-1511:56
ppintl.dll_2052ppintl.dll16.0.4297.1000120081627-okt-1511:56
ppt.Conversion.ppintl.dll_2052ppintl.dll16.0.4297.1000120081627-okt-1511:56
ppintl.dll_1028ppintl.dll16.0.4297.1000120235227-okt-1511:56
ppt.Conversion.ppintl.dll_1028ppintl.dll16.0.4297.1000120235227-okt-1511:56
ppintl.dll_1033ppintl.dll16.0.4297.1000120337628-okt-1508:08
ppt.Conversion.ppintl.dll_1033ppintl.dll16.0.4297.1000120337628-okt-1508:08
ppt.Edit.ppintl.dll_1033ppintl.dll16.0.4297.10001203376
ppcore.dllppcore.dll16.0.4300.10011833182429-okt-1504:25

Så här får du hjälp och support för denna säkerhetsuppdatering

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3101509 – senaste granskning 11/14/2015 13:33:00 – revision: 3.0

PowerPoint 2016

 • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB3101509 KbMtsv
Feedback