MS15 116: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Word 2016: 10 November 2015

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3101513
Sammanfattning
Den här säkerhetsuppdateringen löser säkerhetsproblem i Microsoft Office som möjliggör fjärrkörning av kod om en användare öppnar en särskilt utformad Office-fil. Mer information om problemen finnsMicrosoft Security Bulletin MS15-116.

Obs! Om du vill installera den här säkerhetsuppdateringen måste du ha den utgivna versionen av Word 2016 som är installerad på datorn. När du har installerat den här säkerhetsuppdateringen kan du se ett popup-fönster som anger att en webbsida vill öppna innehåll i skyddat läge i Internet Explorer. Se Uppdateringar om du vill ändra hur Internet Explorer samverkar med funktionerna i Microsoft Office-program för mer information.

En fullständig lista över berörda versioner av Office-program finns i Microsoft Knowledge Base-artikel 3104540.

Förbättringar och korrigeringar

 • Lägger till två nya tillägg i API: er i Word under CustomXmlNode: getTextAsync och setTextAsync. Dessa två nya API: er är också ett sätt lägga till ett textvärde i ett inbyggt CustomXmlNode -objekt när noden har ingen textvärde ännu.
 • Uppdaterar Word-tillägg API för setSelectedDataAsync genom att införa en ny typ av tvång för bilden. Med den här nya bildtypen infoga setSelectedDataAsync en bild på den valda platsen. Bilden bör erbjudas som en base64-kodad sträng.
 • Förbättrar ny Word-API-funktion genom att lägga till fler egenskaper och metoder i vissa objekt.
 • Uppdateringen innehåller också snabbkorrigeringar för följande icke-säkerhetsinnehåll:
  • När du spara en doc-dokument i docx-format eller redigera och spara en DOCX-dokument och sedan stänga och öppna dokumentet i Word 2016, visas dold tabell i dokumentet oväntat om dold tabellinnehåll har formaterats med ett tabellformat.
  • Obestämd tecken visas inte när du använder ett IME-program för att skriva tecken i ett dokument i Word 2016 som har överskrivningsläget aktiveras och inaktiveras texttjänst som Microsoft Office IME 2016.
  • När du redigerar ett dokument som använder spegelindrag i Word 2016, texten hoppar omkring något slumpmässigt. I det här fallet om det finns ett figursatt form eller en bild, text inte visas eller skrivs ut som förväntat.
  • Om första kommentarbubblan markeras som klar i Word 2016, kraschar 2016 Word när du väljer en kommentarbubblan.
  • Om subpixel placering inte används i Word 2016 pekarposition kan vara felaktig och text kan hoppa oväntat. Olika system och Word-alternativ kan släcka subpixel placering i Word 2016. Detta inkluderar vissa ClearType och remote desktop alternativ.
  • När du redigerar en rad i Word 2016 kan du se en felaktig radbrytning. (Till exempel radbrytningen kan vara mitt i ett ord eller före ett blanksteg).
  • Dialogrutan Spara som visas när du försöker spara ett stort dokument med hyperlänkar i Word-2016. Du kan emellertid spara filen. Dessutom kan du hålla slingor tillbaka till dialogrutanSpara som tills du avbryter spara åtgärden. Det här problemet uppstår när ett ord autokorrigeras av funktionen Autokorrigering.
  • När du öppnar dokumentet som innehåller en ActiveX-kontroll som tas bort (till exempel med hjälp av OpenXML-manipulering) i Word 2016 .docm, visas ett felmeddelande av följande slag:
   Det går inte att avsluta design eftersom kontrollen "<control name=""></control>" kan inte skapas.
   Det beror på att fortfarande är tillståndet för ActiveX-kontrollen i Visual Basic for Applications.
  • När du kör ett makro som använder metoden TransformDocument för att omvandla ett dokument till ett annat XML-format i Word 2016 kraschar 2016 Word om det finns en textruta i sidhuvudet eller sidfoten i dokumentet.
  • När du klistrar in text i ett nytt fönster med e-post i Outlook 2013 visas texten inte fullständigt. Det här problemet uppstår om raderna i texten är större än fönstrets höjd.
  • Anta att du använder en skärmläsare när du har redigerat din e-signaturen i dialogrutan signaturer och mallari Outlook 2013 och att din e-postsignatur har flera stycken. Skärmläsaren läser upp det första stycket på signaturen i det här fallet.
  • En session för samarbete i realtid i Word 2016 kan förlora data när du tar bort personlig information från dokumentkontroll.
  • När du öppnar ett dokument som innehåller ett diagram av en av de nya diagramtyperna (treemap, sol, histogram, rutan och whisker, Pareto eller vattenfallet diagram) i 2016 för Office-program visas en bild av diagrammet i PowerPoint 2016 och Word 2016. En begränsningsram har ett meddelande visas i stället för diagrammet i Excel 2016.

   Obs! Se En bild av ett diagram eller en begränsningsram som innehåller ett meddelande visas i stället för diagrammet i 2016 för Office-program för mer information.
  • När du redigerar text som har avancerade teckensnittsfunktioner eller komplicerade skriftspråk som används i Word 2016 krascha Word 2016.
Hämta och installera uppdateringen

Metod 1: Microsoft Update

Uppdateringen kan hämtas från Microsoft Update. När du aktiverar automatisk uppdatering, kommer uppdateringen hämtas och installeras automatiskt. Läs mer om hur du aktiverar automatisk uppdatering Hämta uppdateringar automatiskt.

Metod 2: Microsoft Download Center

Du kan få fristående uppdateringspaketet via Microsoft Download Center. Följ installationsanvisningarna på sidan Hämta och installera uppdateringen.
Mer Information

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Distributionsinformation om den här uppdateringen finns i Microsoft Knowledge Base-artikel 3104540.

Ersättningsinformation om säkerhetsuppdateringen

Den här säkerhetsuppdateringen ersätter uppdatering2920691.

Filinformation

Den engelska versionen av den här säkerhetsuppdateringen har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.

För alla x 86-baserade versioner av Word 2016 som stöds

Fil-IDFilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
pdfreflow.exepdfreflow.exe16.0.4291.10001029291228-okt-1508:05
Winword.exeWinword.exe16.0.4300.1001192681629-okt-1504:22
wrd12cnv.dllwordcnv.dll16.0.4300.1001914448029-okt-1504:22
wwlib.dllwwlib.dll16.0.4300.10012952361629-okt-1504:22

För alla x 64-baserade versioner av Word 2016 som stöds

Fil-IDFilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1025Wwintl.dll16.0.4300.100293302429-okt-1504:23
Wwintl.dll_1025Wwintl.dll16.0.4300.100293302429-okt-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1026Wwintl.dll16.0.4300.100288848029-okt-1504:23
Wwintl.dll_1026Wwintl.dll16.0.4300.100288848029-okt-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1029Wwintl.dll16.0.4300.100294428829-okt-1504:23
Wwintl.dll_1029Wwintl.dll16.0.4300.100294428829-okt-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1030Wwintl.dll16.0.4300.100287516829-okt-1504:23
Wwintl.dll_1030Wwintl.dll16.0.4300.100287516829-okt-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1031Wwintl.dll16.0.4300.100295555229-okt-1504:23
Wwintl.dll_1031Wwintl.dll16.0.4300.100295555229-okt-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1032Wwintl.dll16.0.4300.100294582429-okt-1504:23
Wwintl.dll_1032Wwintl.dll16.0.4300.100294582429-okt-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_3082Wwintl.dll16.0.4300.100291510429-okt-1504:23
Wwintl.dll_3082Wwintl.dll16.0.4300.100291510429-okt-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1061Wwintl.dll16.0.4300.100283881629-okt-1504:23
Wwintl.dll_1061Wwintl.dll16.0.4300.100283881629-okt-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1035Wwintl.dll16.0.4300.100288592029-okt-1504:23
Wwintl.dll_1035Wwintl.dll16.0.4300.100288592029-okt-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1036Wwintl.dll16.0.4300.100295145629-okt-1504:23
Wwintl.dll_1036Wwintl.dll16.0.4300.100295145629-okt-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1037Wwintl.dll16.0.4300.100287209629-okt-1504:23
Wwintl.dll_1037Wwintl.dll16.0.4300.100287209629-okt-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1081Wwintl.dll16.0.4300.100293302429-okt-1504:23
Wwintl.dll_1081Wwintl.dll16.0.4300.100293302429-okt-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1050Wwintl.dll16.0.4300.100289820829-okt-1504:23
Wwintl.dll_1050Wwintl.dll16.0.4300.100289820829-okt-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1038Wwintl.dll16.0.4300.100295401629-okt-1504:23
Wwintl.dll_1038Wwintl.dll16.0.4300.100295401629-okt-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1057Wwintl.dll16.0.4300.100284700829-okt-1504:23
Wwintl.dll_1057Wwintl.dll16.0.4300.100284700829-okt-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1040Wwintl.dll16.0.4300.100290588829-okt-1504:23
Wwintl.dll_1040Wwintl.dll16.0.4300.100290588829-okt-1504:23
WAC.Word.Wwintl.dll_1041Wwintl.dll16.0.4300.1002857760
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1041Wwintl.dll16.0.4300.100285776029-okt-1504:23
Wwintl.dll_1041Wwintl.dll16.0.4300.100285776029-okt-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1087Wwintl.dll16.0.4300.100294838429-okt-1504:23
Wwintl.dll_1087Wwintl.dll16.0.4300.100294838429-okt-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1042Wwintl.dll16.0.4300.100285110429-okt-1504:23
Wwintl.dll_1042Wwintl.dll16.0.4300.100285110429-okt-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1063Wwintl.dll16.0.4300.100290486429-okt-1504:23
Wwintl.dll_1063Wwintl.dll16.0.4300.100290486429-okt-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1062Wwintl.dll16.0.4300.100289206429-okt-1504:23
Wwintl.dll_1062Wwintl.dll16.0.4300.100289206429-okt-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1086Wwintl.dll16.0.4300.100285059229-okt-1504:23
Wwintl.dll_1086Wwintl.dll16.0.4300.100285059229-okt-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1044Wwintl.dll16.0.4300.100286441629-okt-1504:23
Wwintl.dll_1044Wwintl.dll16.0.4300.100286441629-okt-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1043Wwintl.dll16.0.4300.100290384029-okt-1504:23
Wwintl.dll_1043Wwintl.dll16.0.4300.100290384029-okt-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1045Wwintl.dll16.0.4300.100292022429-okt-1504:23
Wwintl.dll_1045Wwintl.dll16.0.4300.100292022429-okt-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1046Wwintl.dll16.0.4300.100292124829-okt-1504:23
Wwintl.dll_1046Wwintl.dll16.0.4300.100292124829-okt-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_2070Wwintl.dll16.0.4300.100292892829-okt-1504:23
Wwintl.dll_2070Wwintl.dll16.0.4300.100292892829-okt-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1048Wwintl.dll16.0.4300.100296425629-okt-1504:23
Wwintl.dll_1048Wwintl.dll16.0.4300.100296425629-okt-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1049Wwintl.dll16.0.4300.100287721629-okt-1504:23
Wwintl.dll_1049Wwintl.dll16.0.4300.100287721629-okt-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1051Wwintl.dll16.0.4300.100295913629-okt-1504:23
Wwintl.dll_1051Wwintl.dll16.0.4300.100295913629-okt-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1060Wwintl.dll16.0.4300.100288899229-okt-1504:23
Wwintl.dll_1060Wwintl.dll16.0.4300.100288899229-okt-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_2074Wwintl.dll16.0.4300.100288540829-okt-1504:23
Wwintl.dll_2074Wwintl.dll16.0.4300.100288540829-okt-1504:23
WAC.Word.Wwintl.dll_9242Wwintl.dll16.0.4300.1002885408
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_9242Wwintl.dll16.0.4300.100288540829-okt-1504:23
Wwintl.dll_9242Wwintl.dll16.0.4300.100288540829-okt-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1053Wwintl.dll16.0.4300.100287107229-okt-1504:23
Wwintl.dll_1053Wwintl.dll16.0.4300.100287107229-okt-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1054Wwintl.dll16.0.4300.100289308829-okt-1504:23
Wwintl.dll_1054Wwintl.dll16.0.4300.100289308829-okt-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1055Wwintl.dll16.0.4300.100294940829-okt-1504:23
Wwintl.dll_1055Wwintl.dll16.0.4300.100294940829-okt-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1058Wwintl.dll16.0.4300.100288796829-okt-1504:23
Wwintl.dll_1058Wwintl.dll16.0.4300.100288796829-okt-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1066Wwintl.dll16.0.4300.100298064029-okt-1504:23
Wwintl.dll_1066Wwintl.dll16.0.4300.100298064029-okt-1504:23
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_2052Wwintl.dll16.0.4300.100276508829-okt-1504:24
Wwintl.dll_2052Wwintl.dll16.0.4300.100276508829-okt-1504:24
wdsrv.Conversion.Word.Wwintl.dll_1028Wwintl.dll16.0.4300.100277379229-okt-1504:24
Wwintl.dll_1028Wwintl.dll16.0.4300.100277379229-okt-1504:24
pdfreflow.exepdfreflow.exe16.0.4288.10001590842428-okt-1508:14
Winword.exeWinword.exe16.0.4300.1001192988829-okt-1504:25
wrd12cnv.dllwordcnv.dll16.0.4300.10011184476829-okt-1504:25
wwlib.dllwwlib.dll3711196829-okt-1504:25

Så här får du hjälp och support för denna säkerhetsuppdatering

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3101513 – senaste granskning 11/14/2015 09:51:00 – revision: 2.0

Word 2016

 • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB3101513 KbMtsv
Feedback