MS15 116: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office 2016: 10 November 2015

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3101514
Sammanfattning
Den här säkerhetsuppdateringen löser säkerhetsproblem i Microsoft Office som möjliggör fjärrkörning av kod om en användare öppnar en särskilt utformad fil i Microsoft Office. Mer information om problemen finns Microsoft Security Bulletin MS15-116.

Obs! Om du vill installera den här säkerhetsuppdateringen måste du ha den utgivna versionen av Microsoft Office 2016 är installerad på datorn.

En fullständig lista över berörda versioner av Microsoft Office-program finns KB3104540.
Förbättringar och korrigeringar
Den här säkerhetsuppdateringen innehåller korrigeringar för följande icke-säkerhetsinnehåll:
  • Vissa kommandon i verktygsfältet Mini visas som svart.
  • Anta att du använder fönstret resurs i 2016 för Office-program. När du öppnar eller stänger filer i ett program i Office-2016 kan programmet krascha.

  • Ändrar funktionen för flera språk för nyckel-tips att matcha beskrivningar och undvika konflikter med andra nyckel-tips på menyfliken för på Berätta för mig.
  • Förhindrar att återkommande kraschar för 2016 för Office-program när du öppnar en fil från molnet.
  • Några problem som är relaterade till import och transformering funktioner i avsnittet Hämta & transformering på fliken Data i Excel 2016. Se artikel 3108701 för mer information.
  • En bild av ett diagram eller en begränsningsram som innehåller ett meddelande visas i stället för diagrammet i 2016 för Office-program.
  • Anta att andra program i Office-2016 är inställda på temat mörkgrå. När du klickar på OK på panelen alternativ i Access 2016 ändras temat oväntat till en färgglad tema eftersom Access inte stöder mörkgrå. Resten av Office är därför också växlat till färgstarka tema.
  • Office-program som körs i felsäkert läge kör i temat vitt. Under vissa omständigheter, till exempel fästa eller ta bort en skärm, bli ett 2016 för Office-program som startas i felsäkert läge visuellt inkonsekvent med svårt att läsa text förrän programmet har startats om. Delar av programmen Växla tillfälligt till en färgglad tema.

Så här hämtar och installerar du uppdateringen

Metod 1: Microsoft Update

Uppdateringen kan hämtas från Microsoft Update. När du aktiverar automatisk uppdatering, kommer uppdateringen hämtas och installeras automatiskt. Läs mer om hur du aktiverar automatisk uppdatering Hämta uppdateringar automatiskt.

Metod 2: Microsoft Download Center

Du kan hämta det fristående uppdateringspaketet via Microsoft Download Center. Följ installationsanvisningarna på sidan Hämta och installera uppdateringen.
Mer Information

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Distributionsinformation om den här uppdateringen finns i Microsoft Knowledge Base-artikel 3104540.

Information om vad uppdateringen ersätter

Den här uppdateringen ersätter inte några tidigare utgivna uppdateringar.

Filinformation

Den engelska versionen av den här säkerhetsuppdateringen har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.

För alla x 86-baserade versioner av Office 2016 som stöds

Fil-IDFilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
FIRSTRUN.exeFIRSTRUN.exe16.0.4300.100076100029-okt-1504:22
msointl.dll.x86.1025msointl.dll16.0.4300.1000327648028-okt-1512:23
msointl.dll.x86.1026msointl.dll16.0.4300.1000187411227-okt-1511:58
msointl.dll.x86.1027msointl.dll16.0.4300.1000180601628-okt-1512:16
msointl.dll.x86.1029msointl.dll16.0.4300.1000191609628-okt-1512:23
msointl.dll.x86.1030msointl.dll16.0.4300.1000174611228-okt-1512:23
msointl.dll.x86.1031msointl.dll16.0.4300.1000193708828-okt-1512:23
msointl.dll.x86.1032msointl.dll16.0.4300.1000204563228-okt-1512:23
msointl.dll.x86.3082msointl.dll16.0.4300.1000181472028-okt-1512:23
msointl.dll.x86.1061msointl.dll16.0.4300.1000171948827-okt-1511:58
msointl.dll.x86.1069msointl.dll16.0.4300.1000172921628-okt-1512:16
msointl.dll.x86.1036msointl.dll16.0.4300.1000196320828-okt-1512:23
msointl.dll.x86.1110msointl.dll16.0.4300.1000176300828-okt-1512:16
msointl.dll.x86.1037msointl.dll16.0.4300.1000289655228-okt-1512:23
msointl.dll.x86.1081msointl.dll16.0.4300.1000194067228-okt-1512:23
msointl.dll.x86.1050msointl.dll16.0.4300.1000173024028-okt-1512:23
msointl.dll.x86.1038msointl.dll16.0.4300.1000193964827-okt-1511:59
msointl.dll.x86.1057msointl.dll16.0.4300.1000160992027-okt-1511:59
msointl.dll.x86.1040msointl.dll16.0.4300.1000175481628-okt-1512:23
msointl.dll.x86.1087msointl.dll16.0.4300.1000209222428-okt-1512:23
msointl.dll.x86.1062msointl.dll16.0.4300.1000181984028-okt-1512:23
msointl.dll.x86.1086msointl.dll16.0.4300.1000163756827-okt-1511:59
msointl.dll.x86.1044msointl.dll16.0.4300.1000170924828-okt-1512:23
msointl.dll.x86.1043msointl.dll16.0.4300.1000175942428-okt-1512:23
msointl.dll.x86.1045msointl.dll16.0.4300.1000190534428-okt-1512:23
msointl.dll.x86.1046msointl.dll16.0.4300.1000181779228-okt-1512:23
msointl.dll.x86.2070msointl.dll16.0.4300.1000182444828-okt-1512:23
msointl.dll.x86.1048msointl.dll16.0.4300.1000195091228-okt-1512:23
msointl.dll.x86.1049msointl.dll16.0.4300.1000189203228-okt-1512:23
msointl.dll.x86.1051msointl.dll16.0.4300.1000196012827-okt-1511:59
msointl.dll.x86.1060msointl.dll16.0.4300.1000179628827-okt-1511:59
msointl.dll.x86.9242msointl.dll16.0.4300.1000178297628-okt-1512:23
msointl.dll.x86.1053msointl.dll16.0.4300.1000172307228-okt-1512:23
msointl.dll.x86.1054msointl.dll16.0.4300.1000181523228-okt-1512:23
msointl.dll.x86.1055msointl.dll16.0.4300.1000198675228-okt-1512:23
msointl.dll.x86.1058msointl.dll16.0.4300.1000187974428-okt-1512:23
msointl.dll.x86.1066msointl.dll16.0.4300.1000199392027-okt-1511:59
msores.dllmsores.dll16.0.4297.10008157305628-okt-1508:05
msores.dll.x86msores.dll16.0.4297.100081573056
Mso.dll.x86Mso.dll16.0.4300.10011430086429-okt-1504:21

För alla x 64-baserade versioner av Office 2016 som stöds

Fil-IDFilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
FIRSTRUN.exeFIRSTRUN.exe16.0.4300.100080656815-okt-1512:25
msointl.dll.x64.1025msointl.dll16.0.4300.1000331334415-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1026msointl.dll16.0.4300.1000189868815-okt-1512:30
msointl.dll.x64.1027msointl.dll16.0.4300.1000183059215-okt-1512:45
msointl.dll.x64.1029msointl.dll16.0.4300.1000194067215-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1030msointl.dll16.0.4300.1000177068815-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1031msointl.dll16.0.4300.1000196115215-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1032msointl.dll16.0.4300.1000206969615-okt-1512:51
msointl.dll.x64.3082msointl.dll16.0.4300.1000183878415-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1061msointl.dll16.0.4300.1000174406415-okt-1512:30
msointl.dll.x64.1069msointl.dll16.0.4300.1000175328015-okt-1512:45
msointl.dll.x64.1035msointl.dll16.0.4300.1000175123215-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1036msointl.dll16.0.4300.1000198778415-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1110msointl.dll16.0.4300.1000178707215-okt-1512:45
msointl.dll.x64.1095msointl.dll16.0.4300.1000184288015-okt-1512:45
msointl.dll.x64.1037msointl.dll16.0.4300.1000293341615-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1081msointl.dll16.0.4300.1000196473615-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1050msointl.dll16.0.4300.1000175430415-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1038msointl.dll16.0.4300.1000196371215-okt-1512:30
msointl.dll.x64.1057msointl.dll16.0.4300.1000163449615-okt-1512:30
msointl.dll.x64.1040msointl.dll16.0.4300.1000177939215-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1041msointl.dll16.0.4300.1002202515215-okt-1512:50
msointl.dll.x64.1087msointl.dll16.0.4300.1000211628815-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1099msointl.dll16.0.4300.1000195296015-okt-1512:45
msointl.dll.x64.1042msointl.dll16.0.4300.1000278137615-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1063msointl.dll16.0.4300.1000185824015-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1062msointl.dll16.0.4300.1000184441615-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1086msointl.dll16.0.4300.1000166214415-okt-1512:30
msointl.dll.x64.1044msointl.dll16.0.4300.1000173382415-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1043msointl.dll16.0.4300.1000178348815-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1045msointl.dll16.0.4300.1000192992015-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1046msointl.dll16.0.4300.1000184185615-okt-1512:51
msointl.dll.x64.2070msointl.dll16.0.4300.1000184902415-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1048msointl.dll16.0.4300.1000197497615-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1049msointl.dll16.0.4300.1000191660815-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1051msointl.dll16.0.4300.1000198419215-okt-1512:30
msointl.dll.x64.1060msointl.dll16.0.4300.1000182035215-okt-1512:30
msointl.dll.x64.2074msointl.dll16.0.4300.1000177836815-okt-1512:51
msointl.dll.x64.9242msointl.dll16.0.4300.1000180704015-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1053msointl.dll16.0.4300.1000174764815-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1054msointl.dll16.0.4300.1000183980815-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1055msointl.dll16.0.4300.1000201132815-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1058msointl.dll16.0.4300.1000190432015-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1066msointl.dll16.0.4300.1000201798415-okt-1512:30
msointl.dll.x64.2052msointl.dll16.0.4300.1000233488815-okt-1512:51
msointl.dll.x64.1028msointl.dll16.0.4300.1000234205615-okt-1512:51
msointl.dll.x86.1025msointl.dll16.0.4300.1000327648015-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1026msointl.dll16.0.4300.1000187411215-okt-1512:27
msointl.dll.x86.1029msointl.dll16.0.4300.1000191609615-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1030msointl.dll16.0.4300.1000174611215-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1031msointl.dll16.0.4300.1000193708815-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1032msointl.dll16.0.4300.1000204563215-okt-1512:29
msointl.dll.x86.3082msointl.dll16.0.4300.1000181472015-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1061msointl.dll16.0.4300.1000171948815-okt-1512:27
msointl.dll.x86.1036msointl.dll16.0.4300.1000196320815-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1037msointl.dll16.0.4300.1000289655215-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1081msointl.dll16.0.4300.1000194067215-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1050msointl.dll16.0.4300.1000173024015-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1038msointl.dll16.0.4300.1000193964815-okt-1512:27
msointl.dll.x86.1057msointl.dll16.0.4300.1000160992015-okt-1512:27
msointl.dll.x86.1040msointl.dll16.0.4300.1000175481615-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1087msointl.dll16.0.4300.1000209222415-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1062msointl.dll16.0.4300.1000181984015-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1086msointl.dll16.0.4300.1000163756815-okt-1512:27
msointl.dll.x86.1044msointl.dll16.0.4300.1000170924815-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1043msointl.dll16.0.4300.1000175942415-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1045msointl.dll16.0.4300.1000190534415-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1046msointl.dll16.0.4300.1000181779215-okt-1512:29
msointl.dll.x86.2070msointl.dll16.0.4300.1000182444815-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1048msointl.dll16.0.4300.1000195091215-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1049msointl.dll16.0.4300.1000189203215-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1051msointl.dll16.0.4300.1000196012815-okt-1512:27
msointl.dll.x86.1060msointl.dll16.0.4300.1000179628815-okt-1512:27
msointl.dll.x86.9242msointl.dll16.0.4300.1000178297615-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1053msointl.dll16.0.4300.1000172307215-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1054msointl.dll16.0.4300.1000181523215-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1055msointl.dll16.0.4300.1000198675215-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1058msointl.dll16.0.4300.1000187974415-okt-1512:29
msointl.dll.x86.1066msointl.dll16.0.4300.1000199392015-okt-1512:27
Conversion.Office.msores.dllmsores.dll16.0.4297.10008157305615-okt-1506:34
msores.dllmsores.dll16.0.4297.10008157305615-okt-1506:33
ppt.Conversion.msores.dllmsores.dll16.0.4297.100081573056
ppt.Edit.msores.dllmsores.dll16.0.4297.100081573056
WAC.Office.msores.dllmsores.dll16.0.4297.100081573056
msores.dllmsores.dll16.0.4297.10008157305615-okt-1506:33
msores.dll.x86msores.dll16.0.4297.10008157305613-okt-1507:07
Mso.dll.x64Mso.dll16.0.4300.10011971577615-okt-1512:25
Mso.dll.x86Mso.dll16.0.4300.10011429984015-okt-1512:22

Skaffa hjälp och support för den här säkerhetsuppdateringen

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3101514 – senaste granskning 12/07/2015 20:47:00 – revision: 3.0

Microsoft Office Professional Plus 2016, Microsoft Office Professional 2016, Microsoft Office Standard 2016, Microsoft Office Home and Business 2016, Microsoft Office Home and Student 2016, Microsoft Office Personal 2016

  • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB3101514 KbMtsv
Feedback