Forefront skydd inte längre innehåller uppdateringar för Norman Data Defense-motorn

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3102262
SAMMANFATTNING
Microsoft tillhandahåller inte längre uppdateringar för Norman Data Defense antivirusmotor som används i Microsoft Forefront-skydd. Detta inkluderar Forefront skydd för Exchange, Forefront skydd för SharePoint och Forefront Security för Office Communications Server.
MER INFORMATION
Motorn kontrakt mellan Norman Data Defense och Microsoft-licensiering har upphört att gälla. Eftersom majoriteten av Forefront skydd productfamily anges att nå ett tillstånd i slutet av livet i slutet av 2015, förlänger inte Microsoft Norman engine-licensen.

Använda återstående uppsättning antivirusmotorer som finns i Forefront skydd för fortsatt skydd.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3102262 – senaste granskning 10/08/2015 10:41:00 – revision: 1.0

Microsoft Forefront Protection Suite, Microsoft Forefront Security for Office Communications Server

  • kbmt KB3102262 KbMtsv
Feedback