Fördröjd svarstiden när du skriver i ett Office-dokument

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3102546
Symptom
När du skriver i ett Microsoft Office-2013 eller Office 2016 program som Excel, har programmet en fördröjd svar på indata från tangentbordet. Eller oväntat markören movementoccurs.
Lösning
Åtgärda problemet genom att inaktivera funktionen att skriva animering. Om du vill att vi ska göra detta åt dig, går du till den "Här är en enkel lösning"avsnittet. Om du vill korrigera problemet manuellt går du till den "Jag löser det själv"avsnittet.

Här är en enkel lösning

Klicka på Hämta om du vill åtgärda problemet automatiskt. Klicka på Kör eller Öppnai dialogrutan Filhämtning och följ sedan stegen i guiden enkelt korrigera.
 • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte är på datorn där problemet finns kan spara lätt rätta lösningen på ett flashminne eller en CD och sedan köra den på rätt dator.

Jag löser det själv

Viktigt Följ noga anvisningarna i detta avsnitt. Om du ändrar registret på felaktigt sätt kan det uppstå allvarliga problem. Innan du ändrar det. Säkerhetskopiera registret för återställning om det uppstår problem.
Om du vill inaktivera funktionen för animering av theTyping själv, så här:
 1. Starta Registereditorn (regedit.exe).
 2. Leta upp och välj en av följande registerundernycklar:
  • Office 2016: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Common\Graphics
  • För Office 2013: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\Graphics
  Om det finns bilder under undernyckeln gemensammaelement, skapa den manuellt genom att viktiga och jordbruksföretaget (eller högerklicka)vanligaoch sedan väljaNy>nyckel. Byt namn på nyckeln som grafik.
 3. Tryck på och håll (eller högerklicka) grafikoch välj sedan Nytt>DWORD-värdet (32 bitar). Byta namn på värdet som DisableAnimations.
 4. I informationsfönstret, tryck på och håll (eller högerklicka) DisableAnimationsoch välj Ändra.
 5. Skriv i rutan data 0, och klicka sedan på OK.
 6. Avsluta Registereditorn.


Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3102546 – senaste granskning 10/20/2015 03:36:00 – revision: 1.0

Microsoft Office Professional Plus 2016, Microsoft Office Professional 2016, Microsoft Office Standard 2016, Microsoft Office Home and Business 2016, Microsoft Office Home and Student 2016, Microsoft Office Personal 2016, Microsoft Office Professional Plus 2013, Microsoft Office Professional 2013, Microsoft Office Standard 2013, Microsoft Office Home and Business 2013, Microsoft Office Home and Student 2013, Microsoft Office Personal 2013

 • kbsurveynew kbtshoot kbexpertiseinter kbmt KB3102546 KbMtsv
Feedback