Felsökning av en skadad presentation i PowerPoint 2016 och PowerPoint 2013

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3102551
Sammanfattning
Oväntade problem uppstå när du arbetar med en presentation i PowerPoint 2016 eller Microsoft PowerPoint 2013. Detta problem kan uppstå eftersom presentationen är skadad. Den här artikeln innehåller stegvisa instruktioner som kan hjälpa dig att delvis eller helt återställa presentationen.

Den här artikeln är avsedd för nybörjar- till mellannivå. Det kan vara lättare att följa instruktionerna om du skriver ut artikeln först.
Symptom
När du försöker öppna eller ändra en presentation som är skadat, kan följande inträffa:
 • När du försöker öppna en presentation visas något av följande felmeddelanden:

  Detta är inte en PowerPoint-Presentation

  Det går inte att öppna typ av fil som representeras av filnamnppt

  Delar av filen saknas.
 • Följande typer av felmeddelanden visas:
  • Allmänt skyddsfel
  • Ogiltig instruktion
  • Ogiltigt sidfel
  • Otillräckliga systemresurser
  • Slut på minne
Mer Information

Ta reda på om du har en skadad presentation

Det finns flera sätt att avgöra om du har en skadad presentation. Du kan försöka öppna filen på en annan dator med PowerPoint 2016 eller 2013 PowerPoint installerat för att se om oväntade problem uppstår på den andra datorn. Försök att skapa en ny fil i PowerPoint och se om oväntade problem uppstår med den nya filen.

Det här avsnittet beskrivs hur du använder befintliga presentationer och hur du skapar en ny fil i PowerPoint för att avgöra om presentationerna har samma beteende.

Metod 1: Öppna en befintlig presentation

 1. Klicka på ÖppnaArkiv -menyn i PowerPoint 2016 eller PowerPoint 2013.
 2. Klicka på en annan presentation och klicka sedan på Öppna.
Om den här presentationen öppnas och verkar vara oskadad, går du till metod 3 i det här avsnittet. Annars går du till metod 2 om du vill skapa en ny presentation.

Metod 2: Skapa en ny presentation

Steg 1: Skapa presentationen
 1. Klicka på NyexempelmallarArkiv -menyn i PowerPoint 2016 eller PowerPoint 2013 och klicka sedan på Välkommen till PowerPoint.
 2. Klicka på Skapa. Den här processen skapar en presentation som bygger på mallen.
 3. Klicka på SparaArkiv -menyn.
 4. Skriv ett namn på presentationen och klicka sedan på Spara.
 5. Avsluta PowerPoint.
Steg 2: Öppna ny presentation
 1. Klicka på ÖppnaArkiv -menyn i PowerPoint 2016 eller PowerPoint 2016.
 2. Klicka på den nya presentationen och klicka sedan på Öppna.
Om du inte kan öppna eller spara den nya presentationen, går du till metod 3.

Om du inte kan skapa en ny presentation, PowerPoint kan vara skadad och måste repareras.

Metod 3: Allmän felsökning


Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 och Windows 10

Del 1: Ren omstart gör du så här:
 1. Logga in på datorn med ett konto som har administratörsbehörighet.
 2. Klicka på Start, Skriv msconfig.exe i rutan Påbörja sökning och tryck sedan på RETUR för att starta verktyget Systemkonfiguration.

  Obs! Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse bör du skriver du lösenordet eller ger bekräftelsen.
 3. Klicka på alternativet Selektiv start på fliken Allmänt och avmarkera sedan kryssrutan Läs in Autostart-objekt . (Kryssrutan Använd ursprunglig Boot är tillgängligt).
 4. Markera kryssrutan Dölj alla Microsoft-tjänster på fliken tjänster och klicka sedan på Inaktivera alla.
Obs! Det här steget kan Microsoft services fortsätter att köras. När du gör en ren omstart bör du kontrollera Office prestanda och återuppta normal start.

Del 2: Reparera Office-program (Högerklicka och välj sedanÄndra) på Kontrollpanelen. Vi föreslår att du först göra en Snabbreparation och göra online reparera senare.

Metoder för att prova om du inte kan öppna en presentation

Metod 1: Dra presentationen till PowerPoint-programikonen för fil

Windows 7
 1. Klicka på Startoch klicka sedan på dokument. Klicka påStartoch sedan söka efter Utforskaren.
 2. Om du har en MSI-versionen av PowerPoint 2013 installerat, typ %ProgramFiles%\Microsoft Office\office15(PowerPoint 2013 64-bitars) eller % ProgramFiles (x 86) %\Microsoft Office\office15 (PowerPoint 2013 32-bitars), och tryck sedan på RETUR.

  Om du har installerat PowerPoint 2013 Klicka-och-kör, Skriv C:\Program Files\Microsoft 15\root\office15 Office(PowerPoint 2013 64-bitars) eller C:\Program Files (x 86) \Microsoft Office 15\root\office15(PowerPoint 2013 32-bitars), och tryck sedan på RETUR.

  Om du har en MSI-versionen av PowerPoint 2016 installerat, typ% ProgramFiles (x 86) %\Microsoft Office\office16, och tryck sedan på RETUR.

  Om du har installerat PowerPoint 2016 Klicka-och-kör, Skriv%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Office16 (PowerPoint 2016 64-bitars) eller % ProgramFiles (x 86) %\Microsoft Office\root\Office16(PowerPoint 2016 32-bitars), och tryck sedan på RETUR.
 3. Leta upp ikonen Powerpnt.exe i Utforskaren.
 4. Dra ikonen skadade presentationen från ett fönster till Powerpnt.exe-ikonen i det andra fönstret.
Windows 8, Windows 8.1 och Windows 10
 1. Högerklicka påWindows-ikonen i Aktivitetsfältet och sedan påKör.
 2. Om du har en MSI-versionen av PowerPoint 2013 installerat, typ %ProgramFiles%\Microsoft Office\office15(PowerPoint 2013 64-bitars) eller % ProgramFiles(x86) %\Microsoft Office\office15 (PowerPoint 2013 32-bitars) och tryck sedan på RETUR.

  Om du har installerat PowerPoint 2013 Klicka-och-kör, Skriv C:\Program Files\Microsoft 15\root\office15 Office(PowerPoint 2013 64-bitars) eller C:\Program Files (x 86) \Microsoft Office 15\root\office15(PowerPoint 2013 32-bitars), och tryck sedan på RETUR.

  Om du har en MSI-versionen av PowerPoint 2016 installerat, typ C:\Program Files (x 86) \Microsoft Office\root\Office16, och tryck sedan på RETUR.

  Om du har installerat PowerPoint 2016 Klicka-och-kör, SkrivC:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16 (PowerPoint 64-bitars) eller C:\Program Files (x 86) \Microsoft Office\root\Office16(PowerPoint 32-bitars), och tryck sedan på RETUR.
 3. Klicka på OK.
 4. Leta upp ikonen Powerpnt.exe i Utforskaren.
 5. Dra ikonen skadade presentationen från ett fönster till Powerpnt.exe-ikonen i det andra fönstret.
PowerPoint kommer att försöka öppna presentationen. Om PowerPoint inte öppna presentationen går du till metod 2.

Metod 2: Försök att infoga bilder i en tom presentation

Steg 1: Skapa en tom presentation
 1. Klicka påNytti PowerPoint 2013 och PowerPoint 2016 på Arkiv -menyn.
 2. Klicka på Tom Presentationoch klicka sedan på Skapa.
Den här processen skapas en tom Rubrikbild. Du kan ta bort denna bild senare när du har återskapat presentationen.
Steg 2: Infoga den skadade presentationen som bilder
 1. Klicka på pilen bredvid nya bilder i gruppen bilder på fliken Start och klicka sedan på Återanvänd bilder.
 2. Klicka på Bläddrai åtgärdsfönster för Återanvänd bilder . Klicka på den skadade presentationen och klicka sedan på Öppna.
 3. Högerklicka på en av bilderna i Återanvända bilder åtgärdsfönster och klicka sedan på Infoga alla.

  Om åtgärden lyckas infogas alla bilder från den skadade presentationen, utom bildbakgrunden, i den nya presentationen.
 4. Klicka påSparai PowerPoint 2013 och PowerPoint 2016 på Arkiv -menyn.
 5. Skriv ett nytt namn på presentationen och klicka sedan på Spara.
Steg 3: Använda den skadade presentationen som en mall

Om presentationen inte ser ut som du förväntar dig när du gör så här, försöka använda den skadade presentationen som en mall. Gör så här:
 1. Klicka påSpara somArkiv -menyn.
 2. Skriv ett nytt namn på presentationen och klicka sedan på Spara.

  Detta gör en säkerhetskopia av den återställda presentationen som du kan använda om den skadade presentationen skadar den nya presentationen.
 3. Klicka på mer i gruppen teman på fliken Design och klicka sedan på Bläddra efter teman.
 4. Klicka på den skadade presentationen och klicka sedan på Verkställ. Den skadade presentationen bildbakgrund ersätter den nya bildbakgrunden.
Obs! Om du startar inte förväntat när du följer dessa instruktioner, har mallen skadat presentationen. I detta fall använda säkerhetskopian för att återskapa bildbakgrunden.

Om säkerhetskopian av den nya presentationen uppvisar samma skada eller konstigt som den ursprungliga presentationen, går du till metod 3.

Metod 3: Försök att öppna den temporära filversionen av presentationen


När du redigerar en presentation skapas en temporär kopia av filen. Den temporära filen heter PPT #.tmp.

Obs! Platshållaren # representerar ett fyrsiffrigt slumptal.

Den temporära filen kan finnas i samma mapp som presentationen sparas. Eller kanske finns i en tillfällig mapp.
Byt namn på filen och sedan försöker öppna filen i PowerPoint
 1. Högerklicka på filen och klicka på Byt namn.
 2. Ändra det gamla filen filnamnstillägget från tmp .pptx så att filnamnet liknar följande filnamn:

  Pptx PPT #
 3. Starta PowerPoint.
 4. Klicka påÖppnaArkiv -menynI Klicka på PowerPoint.
 5. Bläddra till mappen som innehåller filen som bytte namn.
 6. Försök öppna filen i PowerPoint.
Obs! Fler än en fil kan motsvara den temporära filen som har skapats den senaste gången du sparade presentationen. I så fall kan kanske du öppna varje fil för att se om en tillfällig kopia av presentationen.

Om inga temporära filer, eller om de temporära filerna visas samma typ av skada eller konstigt, går du till metod 4.

Metod 4: Försök att öppna presentationen i PowerPoint Viewer

Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 och Windows 10
Steg 1: Gå till webbsidan för PowerPoint Viewer-filen
 1. Öppna Internet Explorer eller kant.
 2. Gå till följande Microsoft-webbplats för PowerPoint Viewer för 2010. Det finns inget visningsprogram för 2016 PowerPoint eller PowerPoint 2013. Dock bör följande viewer fungerar för de flesta presentationer:
Steg 2: Installera PowerPoint Viewer
 1. Klicka på Hämta.
 2. Klicka på Kör.
 3. Markera kryssrutan Klicka här om du vill godkänna licensvillkoren för Microsoft-programvaran och klicka sedan på Fortsätt.
 4. Klicka på OK.

  Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller ger bekräftelsen.
Steg 3: Öppna den skadade presentationen i PowerPoint Viewer
 1. Klicka på Startoch sedan påAlla programeller Alla program.
 2. Klicka på Microsoft Office PowerPoint Viewer [2007/2010].
 3. Klicka på Acceptera.
 4. Klicka på den skadade presentationen och klicka sedan på Öppna.
Kopia av 2016 PowerPoint eller PowerPoint 2013 som är installerad på datorn kan skadas om du kan öppna presentationen i PowerPoint Viewer.

Om du inte kan öppna presentationen i PowerPoint Viewer, går du till metod 5.

Metod 5: Skapa en kopia av den skadade presentationen

 1. Högerklicka på presentationen och klicka sedan på Kopiera.
 2. Högerklicka i ett tomt utrymme i fönstret Utforskaren och klicka sedan på Klistra in.
Om du inte kan kopiera filen, kan filen vara skadad eller filen kan finnas på en skadad del av datorns hårddisk. I det här fallet går du till metod 6.

Om du kan kopiera filen du försök öppna en kopia av den skadade presentationen i PowerPoint 2013 eller PowerPoint 2016. Om du inte kan öppna en kopia av den skadade presentationen, försöka Upprepa metod 1 metod 5 "Metoder om du inte kan öppna en presentation" avsnitt med hjälp av en kopia av den skadade presentationen.

Metod 6: Kör Scandisk på hårddisken

Windows 7
 1. Avsluta alla öppna program.
 2. Klicka på Startoch sedan på dator.
 3. Högerklicka på den hårddisk som innehåller den skadade presentationen.
 4. Klicka på Egenskaperoch klicka sedan på fliken Verktyg .
 5. Felkontroll, klicka på Kontrollera nu.
 6. Klicka på kryssrutan korrigera fel i filsystemet automatiskt .
 7. Klicka på rutan Sök efter och försöka återställa skadade sektorer .
 8. Klicka på Starta.
Windows 8, Windows 8.1 och Windows 10
 1. Avsluta alla öppna program.
 2. Klicka på File Explorerpå skrivbordet i Windows.
 3. Högerklicka på den hårddisk som innehåller den skadade presentationen.
 4. Klicka på Egenskaperoch klicka sedan på fliken Verktyg .
 5. Felkontroll, klicka på Kontrollera nu.
 6. Klicka på kryssrutan korrigera fel i filsystemet automatiskt .
 7. Klicka på rutan Sök efter och försöka återställa skadade sektorer .
 8. Klicka på Starta.
Obs! ScanDisk kan kontrollera att presentationen är korslänkad och kan sedan reparera presentationen. Detta är dock ingen garanti för att 2016 PowerPoint eller PowerPoint 2013 kommer att kunna läsas i PowerPoint.

Metoder för att prova om du kan öppna en skadad presentation

Metod 1: Försök att använda den skadade presentationen som en mall

Steg 1: Skapa en tom presentation
 1. Klicka på Nyttpå menyn Fil i 2016 PowerPoint eller PowerPoint 2013.
 2. Klicka på en Tom Presentationoch klicka sedan på Skapa. Den här processen skapas en tom Rubrikbild. (Du kan ta bort denna bild när du har återskapat presentationen.)
Steg 2: Infoga den skadade presentationen i en tom presentation
 1. Klicka på pilen bredvid nya bilder i gruppen bilder på fliken Start och klicka sedan på Återanvänd bilder.
 2. Klicka på Bläddrai åtgärdsfönster för Återanvänd bilder .
 3. Markera den skadade presentationen och klicka sedan på Öppna.
 4. Högerklicka på en av bilderna i Återanvända bilder åtgärdsfönster och klicka sedan på Infoga alla.

  Om åtgärden lyckas infogas alla bilder från den skadade presentationen, utom bildbakgrunden i den nya presentationen.
 5. Klicka på Microsoft Office-knappen och klicka sedan påSpara.
 6. Skriv ett nytt namn på presentationen och klicka sedan på Spara.
Steg 3: Använda den skadade presentationen som en mall

Om presentationen inte ser ut som du förväntar dig att se ut när du gör så här, kan du försöka använda den skadade presentationen som en mall. Gör så här:
 1. Klicka på Spara somArkiv -menyn i PowerPoint 2016 eller PowerPoint 2013.
 2. Skriv ett nytt namn på presentationen och klicka sedan på Spara.

  Detta gör en säkerhetskopia av den återställda presentationen som du kan använda om den skadade presentationen skadar den nya presentationen.
 3. Klicka på mer i gruppen teman på fliken Design och klicka sedan på Bläddra efter teman.
 4. Markera den skadade presentationen och klicka sedan på Verkställ. Den skadade presentationen bildbakgrund ersätter den nya bildbakgrunden.
Obs! Om du startar inte förväntat när du följer dessa instruktioner, har mallen skadat presentationen. I detta fall använda säkerhetskopian för att återskapa bildbakgrunden.

Om säkerhetskopian av den nya presentationen visas fortfarande skada eller konstigt, går du till metod 2.

Metod 2: Överför bilderna från den skadade presentationen till en tom presentation

Steg 1: Skapa en tom presentation
 1. Klicka påÖppnaArkiv -menyn i PowerPoint 2016 eller PowerPoint 2013.
 2. Leta upp den skadade presentationen och klicka sedan på Öppna.
 3. Klicka påNyttArkiv -menyn i PowerPoint 2016 eller PowerPoint 2013.
 4. Klicka på Tom Presentationoch klicka sedan på Skapa. Den här processen skapas en tom Rubrikbild.
Steg 2: Kopiera bilder från den skadade presentationen till den nya presentationen
 1. Klicka på BildsorteringVisa -menyn. Om du får felmeddelanden när du byter vy, kan du försöka använda dispositionsläget.
 2. Klicka på en bild som du vill kopiera.
 3. Klicka på Kopierapå fliken Start .

  Obs! Om du vill kopiera mer än en bild i taget håller du ned SKIFT-tangenten och klicka på varje bild som du vill kopiera.
 4. Växla till den nya presentationen. Klicka på Växla fönster i gruppengör du på flikenfönster , och klicka sedan på den nya presentationen som du skapade i steg 1.
 5. Klicka på BildsorteringVisa -menyn.
 6. Klicka på Klistra inpå fliken Start .
 7. Upprepa steg 2a till och med 2f tills hela presentationen har överförts.
Obs! I vissa fall kan ställa en enda skadad bild till med problem för hela presentationen. Om du märker att oväntade händelser i den nya presentationen när du har kopierat en bild i presentationen, är bilden sannolikt att vara skadad. Återskapar bilden eller kopiera delar av bilden till en ny bild.

Om den nya presentationen visar skador eller konstigt, går du till metod 3.

Metod 3: Spara presentationen som en Rich Text Format (RTF)-fil

Om det finns skador i hela presentationen, kanske det enda sättet att återställa presentationen att spara presentationen som en Rich Text Format (RTF)-fil. Om denna metod lyckas återställs endast den text som visas i dispositionsläget.
Steg 1: Spara presentationen i RTF-format
 1. Öppna presentationen.
 2. Klicka på Spara somArkiv -menyn och klicka sedan på Andra format.
 3. Klicka på Filformati listan Filformat .
 4. I rutan Filnamnskriver du det namn som du vill använda, markera en plats där du vill spara presentationen och klicka sedan påSpara.
 5. Stäng presentationen.
Obs! Grafik, tabeller eller annan text i den ursprungliga presentationen kommer inte att sparas i RTF-filen.
Steg 2: Öppna RTF-filen i PowerPoint
 1. Klicka påÖppnaArkiv -menyn.
 2. Klicka påAlla dispositionerellerAlla fileri listanFilformat.
 3. Klicka på RTF-filen som du sparade i steg 1d och klicka sedan på Öppna.
Den här proceduren ska återskapa presentation som bygger på den ursprungliga presentationen dispositionsläge.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Lastnosti

ID članka: 3102551 – Zadnji pregled: 10/28/2015 13:44:00 – Revizija: 1.0

PowerPoint 2016, Microsoft PowerPoint 2013

 • kbmt KB3102551 KbMtsv
Povratne informacije