Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Lägga till objekt på ”Skicka till”-menyn i Windows XP

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs hur du använder kommandot Skicka till och hur du ändrar innehållet i SendTo-mappen.
Mer Information
Med hjälp av kommandot Skicka till kan du snabbt skicka en fil till olika platser, däribland en diskett, skrivbordet, en annan person som har e-post eller mappen Mina dokument. SendTo-mappen innehåller genvägar till målen som visas på Skicka till-menyn. Alla som använder datorn har en SendTo-mapp och kan anpassa innehållet i den.

När du lägger till nya mål i SendTo-mappen visas de på Skicka till-menyn när du högerklickar på en fil och sedan pekar på Skicka till.

Använda kommandot Skicka till

Högerklicka på en fil i Utforskaren eller Den här datorn och peka på Skicka till. Klicka på målet som filen ska skickas till på snabbmenyn. Filen skickas till eller aktiveras av det valda målet.

Mål på Skicka till-menyn kan vara följande:
 • Diskenheter (lokala eller i nätverket)
 • Faxskrivare
 • Skrivare
 • Windows-program
 • Komprimerade mappar
 • Skrivbordet
 • E-postmottagare
 • Mappen Mina dokument

Lägga till ett mål på Skicka till-menyn

Normalt innehåller Skicka till-menyn i Windows XP följande kommandon (mål):
 • Komprimerad mapp
 • Skrivbord (skapa genväg)
 • E-postmottagare
 • Mina dokument
 • 3½-diskett (A:)
 • CD-enhet
Om du vill lägga till ett mål på Skicka till-menyn måste du lägga till en genväg i SendTo-mappen så här:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv sendto i rutan Öppna, och klicka sedan på OK.
 3. Lägg till ett mål genom att göra något av följande:
  • Använd dra och släpp för att flytta önskat objekt till SendTo-mappen. Gör det genom att högerklicka och sedan klicka på Skapa genvägar här.
   eller
  • Peka på NyttArkiv-menyn och klicka sedan på Mapp.

   Följ anvisningarna i guiden Skapa genväg.
  En ny genväg skapas i SendTo-mappen och visas på Send To-menyn.
Obs! Du kan också öppna SendTo-mappen på följande vis:
 1. Klicka på Start och sedan på Den här datorn.
 2. Dubbelklicka på enheten där Windows är installerat (vanligen enhet C, om du inte har fler enheter på datorn).
 3. Om du inte kan visa objekten på enheten när du öppnar den klickar du på Visa innehållet på den här enheten under Systemaktiviteter.
 4. Dubbelklicka på mappen Documents and Settings.
 5. Dubbelklicka på mappen för användaren vars SendTo-meny du vill ändra (vanligen din egen).
 6. Dubbelklicka på SendTo-mappen.
 7. SendTo-mappen är normalt dold. Om mappen inte syns klickar du på MappalternativVerktyg-menyn och sedan på Visa dolda filer och mapparVisa-menyn.
Obs! Om du vill lägga till en plats på SendTo-menyerna för andra användare på datorn behöver du inte upprepa dessa åtgärder, utan du kan kopiera genvägen till de andra användarnas SendTo-mappar.

Ta bort ett mål från Skicka till-menyn

Så här tar du bort ett mål från Skicka till-menyn:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv sendto i rutan Öppna, och klicka sedan på OK.
 3. Högerklicka på genvägen du vill ta bort och klicka på Ta bort. Genvägen tas bort.
Referenser
Gör så här om du vill veta mer om Skicka till-kommandot: klicka på Start, Hjälp och support, skriva kommandot skicka till i rutan Sökoch tryck på RETUR.
Egenskaper

Artikel-id: 310270 – senaste granskning 12/07/2015 08:00:03 – revision: 1.1

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB310270
Feedback