MS15-118: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework till adress behörighetshöjning: 10 November 2015

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3104507
Meddelande
Den 9 februari 2016 Den här säkerhetsuppdateringen har återutgivits och innehåller en uppdaterad artikel. Vi rekommenderar att du installerar säkerhetsuppdateringen uppdaterade.
Sammanfattning
Den här säkerhetsuppdateringen löser säkerhetsproblem i Microsoft.NET Framework. De allvarligaste av dessa säkerhetsproblem kan möjliggöra behörighetshöjning om en angripare lägger in ett klientskript till en användares webbläsare. Mer information om problemet finns Microsoft Security Bulletin MS15-118.
Mer Information
Viktigt

 • Alla framtida säkerhet och ej säkerhetsrelaterade uppdateringar för Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows RT 8.1 och måste uppdateras 2919355 ska installeras. Vi rekommenderar att du installerar uppdateringen 2919355 på din dator med Windows Server 2012 R2, Windows 8.1 eller RT 8.1 för Windows så att du får framtida uppdateringar.
 • Om du installerar ett språkpaket efter installation av denna uppdatering, måste du installera om uppdateringen. Därför rekommenderar vi att du installerar alla språkpaket innan du installerar uppdateringen. Mer information finns i Lägga till språkpaket i Windows.
Ytterligare information om den här säkerhetsuppdateringen
Följande artiklar innehåller ytterligare information om den här säkerhetsuppdateringen som gäller enskilda produktversioner. Artiklarna kan innehålla information om kända problem.

Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1
 • 3098785MS15-118: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.6 och 4.6.1 på 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2: 10 November 2015Uppdaterade artikeln
 • 3098000 MS15-118: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.6 och 4.6 RC på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2: 10 November 2015
 • 3097999 MS15-118: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.6 och 4.6 RC för Windows 8, RT för Windows och Windows Server 2012: 10 November 2015
 • 3098784 MS15-118: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.6 och 4.6 RC för Windows 8 och Windows Server 2012: 10 November 2015
 • 3098001 MS15-118: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.6 och 4.6 RC på Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Vista SP2 och Windows Server 2008 SP2: 10 November 2015
 • 3098786 MS15-118: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.6 och 4.6 RC på Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2, Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1: 10 November 2015

Microsoft.NET Framework 4.5 och 4.5.1 4.5.2
 • 3098779 MS15-118: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2: 10 November 2015
  Kända problem i den här säkerhetsuppdateringen
  • Problem kan uppstå när du kör program i.NET Framework i följande scenarier:
   • Du installera manuellt den här säkerhetsuppdateringen på en dator med Microsoft.NET Framework installerat 4.6.
   • Uppgradering från.NET Framework 4.5.1 eller 4.5.2 till.NET Framework 4.6 när du har installerat den här säkerhetsuppdateringen.
   • Du installerar Visual Studio 2015 när du har installerat den här säkerhetsuppdateringen.
   För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
   3118750 Kända problem för säkerhetsuppdateringar, 3098779 och 3097997 för.NET Framework 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2
 • 3097997 MS15-118: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2: 11 November 2015
  Kända problem i den här säkerhetsuppdateringen
  • Problem kan uppstå när du kör program i.NET Framework i följande scenarier:
   • Du installera manuellt den här säkerhetsuppdateringen på en dator med Microsoft.NET Framework installerat 4.6.
   • Uppgradering från.NET Framework 4.5.1 eller 4.5.2 till.NET Framework 4.6 när du har installerat den här säkerhetsuppdateringen.
   • Du installerar Visual Studio 2015 när du har installerat den här säkerhetsuppdateringen.
   För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
   3118750 Kända problem för säkerhetsuppdateringar, 3098779 och 3097997 för.NET Framework 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 8.1 RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2
 • 3098780 MS15-118: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework-4.5, 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 8 RT för Windows och Windows Server 2012 R2: 10 November 2015
 • 3097995 MS15-118: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.5.1 på Windows 8 RT för Windows och Windows Server 2012: 10 November 2015
 • 3097996 MS15-118: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.5.1 på Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Vista SP2 och Windows Server 2008 SP2: 10 November 2015
 • 3098781 MS15-118: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework-4.5, 4.5.1 och 4.5.2 på Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2, Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1: 10 November 2015

Microsoft.NET Framework 4
 • 3098778 MS15-118: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4 på Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2, Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1: 10 November 2015
 • 3097994 MS15-118: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4 på Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2, Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1: 10 November 2015

Microsoft.NET Framework 3.5 och 3.5.1
 • 3097989 MS15-118: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 3.5.1 för Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1: 10 November 2015
 • 3097992 MS15-118: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 3.5 på 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2: 10 November 2015
 • 3097991 MS15-118: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 3.5 i Windows 8 och Windows Server 2012: 10 November 2015

Microsoft.NET Framework 2.0
 • 3097988 MS15-118: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 2.0 Service Pack 2 för Windows Vista Service Pack 2 och Windows Server 2008 Service Pack 2: 10 November 2015

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Windows Vista (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Filnamn för säkerhetsuppdateringenFör Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 på alla 32-bitars utgåvor av Windows Vista som stöds:
Windows6.0-KB3097988-x86.msu

För Microsoft.NET Framework 4 på alla 32-bitars utgåvor av Windows Vista som stöds:
NDP40-KB3097994-x86.exe
NDP40-KB3098778-x86.exe

För Microsoft.NET Framework 4.5/4.5.1/4.5.2 på alla 32-bitars utgåvor av Windows Vista som stöds:
NDP45-KB3097996-x86.exe
NDP45-KB3098781-x86.exe

För Microsoft.NET Framework 4.6 i alla 32-bitars utgåvor av Windows Vista som stöds:
NDP46-KB3098001-x86.exe
NDP46-KB3098786-x86.exe

För Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 i alla x 64-baserade utgåvor av Windows Vista som stöds:
Windows6.0-KB3097988-x64.msu

För Microsoft.NET Framework 4 på alla x 64-baserade utgåvor av Windows Vista som stöds:
NDP40-KB3097994-x64.exe
NDP40-KB3098778-x86.exe

För Microsoft.NET Framework 4.5/4.5.1/4.5.2 i alla x 64-baserade utgåvor av Windows Vista som stöds:
NDP45-KB3097996-x64.exe
NDP45-KB3098781-x64.exe

För Microsoft.NET Framework 4.6 i alla x 64-baserade utgåvor av Windows Vista som stöds:
NDP46-KB3098001-x64.exe
NDP46-KB3098786-x64.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699
Uppdatera loggfilenFör Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2:
Ej tillämplig

För Microsoft.NET Framework 4:

KB3097994_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4 klient profil-MSP0.txt
KB3097994_ * _ * .html

KB3098778_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4 klient profil-MSP0.txt
KB3098778_ * _ * .html

För Microsoft.NET Framework 4.5/4.5.1/4.5.2:

KB3097996_ * _ *-Microsoft.NET Framework [Målversionen av .NET]-MSP0.txt
KB3097996_ * _ * .html

KB3098781_ * _ *-Microsoft.NET Framework [Målversionen av .NET]-MSP0.txt
KB3098781_ * _ * .html

För Microsoft.NET Framework 4.6:

KB3098001_ * _ *-Microsoft.NET Framework MSP0.txt 4.6
KB3098001_ * _ * .html

KB3098786_ * _ *-Microsoft.NET Framework MSP0.txt 4.6
KB3098786_ * _ * .html
Krav på omstartDen här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelenoch klicka sedan på säkerhet. Klicka på Visa installerade uppdateringar under Windows Update och välj sedan i listan över uppdateringar.
FilinformationFinns i Knowledge Base-artiklarna som nämns i avsnittet "Ytterligare information om denna säkerhetsuppdatering".
Verifiering av registretFör Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2:
Obs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen. Använda WMI för att påvisa förekomsten av den här uppdateringen.

För Microsoft.NET Framework 4 på alla 32-bitars utgåvor av Windows Vista som stöds:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4 klient Profile\KB3097994
"ThisVersionInstalled" = "Y"

För Microsoft.NET Framework 4 på alla 32-bitars utgåvor av Windows Vista som stöds:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4 klient Profile\KB3098778
"ThisVersionInstalled" = "Y"

För Microsoft.NET Framework 4 på alla x 64-baserade utgåvor av Windows Vista som stöds:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft.NET Framework 4 klient Profile\KB3097994
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft.NET Framework 4 klient Profile\KB3098778
"ThisVersionInstalled" = "Y"

För Microsoft.NET Framework 4.5/4.5.1/4.5.2:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework [Målversionen av .NET]\KB3097996
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework [Målversionen av .NET]\KB3098781
"ThisVersionInstalled" = "Y"

För Microsoft.NET Framework 4.6:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB3098001
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB 3098786
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows Server 2008 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Filnamn för säkerhetsuppdateringenFör Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 på alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 Service Pack 2 som stöds:
Windows6.0-KB3097988-x86.msu

För Microsoft.NET Framework 4 på alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 Service Pack 2 som stöds:
NDP40-KB3097994-x86.exe
NDP40-KB3098778-x86.exe

För Microsoft.NET Framework 4.5/4.5.1/4.5.2 på alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 Service Pack 2 som stöds:
NDP45-KB3097996-x86.exe
NDP45-KB3098781-x86.exe

För Microsoft.NET Framework 4.6 i alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 Service Pack 2 som stöds:
NDP46-KB3098001-x86.exe
NDP46-KB3098786-x86.exe

För Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 i alla x 64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 Service Pack 2 som stöds:
Windows6.0-KB3097988-x64.msu

För Microsoft.NET Framework 4 på alla x 64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 Service Pack 2 som stöds:
NDP40-KB3097994-x64.exe
NDP40-KB3098778-x86.exe

För Microsoft.NET Framework 4.5/4.5.1/4.5.2 i alla x 64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 Service Pack 2 som stöds:
NDP45-KB3097996-x64.exe
NDP45-KB3098781-x64.exe

För Microsoft.NET Framework 4.6 i alla x 64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 Service Pack 2 som stöds:
NDP46-KB3098001-x64.exe
NDP46-KB3098786-x64.exe

För Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 på alla Itanium-baserade utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
Windows6.0-KB3097988-ia64.msu

För Microsoft.NET Framework 4 på Windows Server 2008 för Itanium-baserade system Service Pack 2:
NDP40-KB3097994-IA64.exe
NDP40-KB3098778-x86.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699
Uppdatera loggfilenFör Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2:
Ej tillämplig

För Microsoft.NET Framework 4:
KB3097994_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4 klient profil-MSP0.txt
KB3097994_ * _ * .html

KB3098778_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4 klient profil-MSP0.txt
KB3098778_ * _ * .html

För Microsoft.NET Framework 4.5/4.5.1/4.5.2:

KB3097996_ * _ *-Microsoft.NET Framework [Målversionen av .NET]-MSP0.txt
KB3097996_ * _ * .html

KB3098781_ * _ *-Microsoft.NET Framework [Målversionen av .NET]-MSP0.txt
KB3098781_ * _ * .html

För Microsoft.NET Framework 4.6:

KB3098001_ * _ *-Microsoft.NET Framework MSP0.txt 4.6
KB3098001_ * _ * .html

KB3098786_ * _ *-Microsoft.NET Framework MSP0.txt 4.6
KB3098786_ * _ * .html
Krav på omstartDen här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelenoch klicka sedan på säkerhet. Klicka på Visa installerade uppdateringar under Windows Update och välj sedan i listan över uppdateringar.
FilinformationFinns i Knowledge Base-artiklarna som nämns i avsnittet "Ytterligare information om denna säkerhetsuppdatering".
Verifiering av registretFör Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2:
Obs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen. Använda WMI för att påvisa förekomsten av den här uppdateringen.

För Microsoft.NET Framework 4 på alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4 klient Profile\KB3097994
"ThisVersionInstalled" = "Y"

För Microsoft.NET Framework 4 på alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4 klient Profile\KB3098778
"ThisVersionInstalled" = "Y"

För Microsoft.NET Framework 4 på alla x 64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft.NET Framework 4 klient Profile\KB3097994
"ThisVersionInstalled" = "Y"

För Microsoft.NET Framework 4 på alla x 64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft.NET Framework 4 klient Profile\KB3098778
"ThisVersionInstalled" = "Y"

För Microsoft.NET Framework 4 på alla Itanium-baserade utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft.NET Framework 4 klient Profile\KB3097994
"ThisVersionInstalled" = "Y"

För Microsoft.NET Framework 4 på alla Itanium-baserade utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft.NET Framework 4 klient Profile\KB3098778
"ThisVersionInstalled" = "Y"

För Microsoft.NET Framework 4.5/4.5.1/4.5.2:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework [Målversionen av .NET]\KB3097996
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework [Målversionen av .NET]\KB3098781
"ThisVersionInstalled" = "Y"

För Microsoft.NET Framework 4.6:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB3098001
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB 3098786
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows 7 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Innehåll i kommande Service PackUppdatering för det här problemet kommer att ingå i framtida service pack eller den samlade uppdateringen.
Security update filnamnSom stöds för Microsoft.NET Framework 3.5.1 i alla 32-bitars utgåvor av Windows 7 Service Pack 1:
Windows6.1-KB3097989-x86.msu

Microsoft.NET Framework 4 på alla stöds i 32-bitars utgåvor av Windows 7 Service Pack 1:
NDP40-KB3097994-x86.exe
NDP40-KB3098778-x86.exe

Microsoft.NET Framework 4.5/4.5.1/4.5.2 på alla stöds i 32-bitars utgåvor av Windows 7 Service Pack 1:
NDP45-KB3097996-x86.exe
NDP45-KB3098781-x86.exe

Microsoft.NET Framework 4.6 på alla stöds i 32-bitars utgåvor av Windows 7 Service Pack 1:
NDP46-KB3098001-x86.exe
NDP46-KB3098786-x86.exe

Som stöds för Microsoft.NET Framework 3.5.1 i alla x 64-baserade utgåvor av Windows 7 Service Pack 1:
Windows6.1-KB3097989-x 64

Stöd för x 64-baserade utgåvor av Windows 7 Service Pack 1 för Microsoft.NET Framework 4 på alla:
NDP40-KB3097994-x64.exe
NDP40-KB3098778-x64.exe

För Microsoft.NET Framework 4.5/4.5.1/4.5.2 i alla x 64-baserade utgåvor av Windows 7 Service Pack 1 som stöds:
NDP45-KB3097996-x64.exe
NDP45-KB3098781-x64.exe

Som stöds för Microsoft.NET Framework 4.6 i alla x 64-baserade utgåvor av Windows 7 Service Pack 1:
NDP46-KB3098001-x64.exe
NDP46-KB3098786-x64.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699
Uppdatera loggfilenFör Microsoft.NET Framework 3.5.1-funktioner:
Ej tillämpligt.

För Microsoft.NET Framework 4:
KB3097994_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4 klient profil-MSP0.txt
KB3097994_ * _ * .html

För Microsoft.NET Framework 4:
KB3098778_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4 klient profil-MSP0.txt
KB3098778_ * _ * .html

För Microsoft.NET Framework 4.5/4.5.1/4.5.2:

KB3097996_ * _ *-Microsoft.NET Framework [Målversionen av .NET]-MSP0.txt
KB3097996_ * _ * .html

För Microsoft.NET Framework 4.5/4.5.1/4.5.2:
KB3098781_ * _ *-Microsoft.NET Framework [Målversionen av .NET]-MSP0.txt
KB3098781_ * _ * .html

För Microsoft.NET Framework 4.6:

KB3098001_ * _ *-Microsoft.NET Framework MSP0.txt 4.6
KB3098001_ * _ * .html

KB3098786_ * _ *-Microsoft.NET Framework MSP0.txt 4.6
KB3098786_ * _ * .html
Krav på omstartDen här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhet, klickar du på Visa installerade uppdateringar under Windows Updateoch välj sedan i listan över uppdateringar.
FilinformationFinns i Knowledge Base-artiklarna som nämns i avsnittet "Ytterligare information om denna säkerhetsuppdatering".
Verifiering av registretFör Microsoft.NET Framework 3.5.1-funktioner:
Obs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen. Använda WMI för att påvisa förekomsten av den här uppdateringen.

För Microsoft.NET Framework 4 på alla 32-bitars utgåvor av Windows 7 som stöds:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4 klient Profile\KB3097994
"ThisVersionInstalled" = "Y"

För Microsoft.NET Framework 4 på alla 32-bitars utgåvor av Windows 7 som stöds:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4 klient Profile\KB3098778
"ThisVersionInstalled" = "Y"

För Microsoft.NET Framework 4 på alla x 64-baserade versioner av Windows 7 som stöds:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft.NET Framework 4 klient Profile\KB3097994
"ThisVersionInstalled" = "Y"

För Microsoft.NET Framework 4 på alla x 64-baserade versioner av Windows 7 som stöds:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft.NET Framework 4 klient Profile\KB3098778
"ThisVersionInstalled" = "Y"

För Microsoft.NET Framework 4.5/4.5.1/4.5.2:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework [Målversionen av .NET]\KB3097996
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework [Målversionen av .NET]\KB3098781
"ThisVersionInstalled" = "Y"

För Microsoft.NET Framework 4.6:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB3098001
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB3098786
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows Server 2008 R2 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Innehåll i kommande Service PackUppdatering för det här problemet kommer att ingå i framtida service pack eller den samlade uppdateringen.
Security update filnamnSom stöds för Microsoft.NET Framework 3.5.1 i alla x 64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2 Service Pack 1:
Windows6.1-KB3097989-x 64

Stöd för x 64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 för Microsoft.NET Framework 4 på alla:
NDP40-KB3097994-x64.exe
NDP40-KB3098778-x64.exe

För Microsoft.NET Framework 4.5/4.5.1/4.5.2 i alla x 64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 som stöds:
NDP45-KB3097996-x64.exe
NDP45-KB3098781-x64.exe

Som stöds för Microsoft.NET Framework 4.6 i alla x 64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2 Service Pack 1:
NDP46-KB3098001-x64.exe
NDP46-KB3098786-x64.exe

För Microsoft.NET Framework 3.5.1-funktioner i Windows Server 2008 R2 för Itanium-baserade system Service Pack 1:
Windows6.1-KB3097989-ia64.msu

För Microsoft.NET Framework 4 på Windows Server 2008 R2 för Itanium-baserade system Service Pack 1:
NDP40-KB3097994-IA64.exe
NDP40-KB3098778-IA64.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699
Uppdatera loggfilenFör Microsoft.NET Framework 3.5.1-funktioner:
Ej tillämplig

För Microsoft.NET Framework 4:
KB3097994_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4 klient profil-MSP0.txt
KB3097994_ * _ * .html

KB3098778_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4 klient profil-MSP0.txt
KB3098778_ * _ * .html

För Microsoft.NET Framework 4.5/4.5.1/4.5.2:

KB3097996_ * _ *-Microsoft.NET Framework [Målversionen av .NET]-MSP0.txt
KB3097996_ * _ * .html

För Microsoft.NET Framework 4.5/4.5.1/4.5.2:
KB3098781_ * _ *-Microsoft.NET Framework [Målversionen av .NET]-MSP0.txt
KB3098781_ * _ * .html

För Microsoft.NET Framework 4.6:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB3098001
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB3098786
"ThisVersionInstalled" = "Y"
Krav på omstartDen här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhet, klickar du på Visa installerade uppdateringar under Windows Updateoch välj sedan i listan över uppdateringar.
FilinformationFinns i Knowledge Base-artiklarna som nämns i avsnittet "Ytterligare information om denna säkerhetsuppdatering".
Verifiering av registretFör Microsoft.NET Framework 3.5.1-funktioner:
Obs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen. Använda WMI för att påvisa förekomsten av den här uppdateringen.

För Microsoft.NET Framework 4:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft.NET Framework 4 klient Profile\KB3097994
"ThisVersionInstalled" = "Y"

För Microsoft.NET Framework 4:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft.NET Framework 4 klient Profile\KB3098778
"ThisVersionInstalled" = "Y"

För Microsoft.NET Framework 4.5/4.5.1/4.5.2:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework [Målversionen av .NET]\KB3097996
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework [Målversionen av .NET]\KB3098781
"ThisVersionInstalled" = "Y"

För Microsoft.NET Framework 4.6:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB3098001
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB3098786
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows 8 och 8.1 för Windows (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Innehåll i kommande Service PackUppdatering för det här problemet kommer att ingå i framtida service pack eller den samlade uppdateringen.
Security update filnamnFör Microsoft.NET Framework 3.5 i Windows 8 för 32-bitarssystem:
Windows8-RT-KB3097991-x86.msu

För Microsoft.NET Framework 4.5/4.5.1/4.5.2 på Windows 8 för 32-bitarssystem:
Windows8-RT-KB3097995-x86.msu
Windows8-RT-KB3098780-x86.msu

För Microsoft.NET Framework 4.6 på Windows 8 för 32-bitarssystem:
Windows8-RT-KB3097999-x86.msu
Windows8-RT-KB3098784-x86.msu

För Microsoft.NET Framework 3.5 i Windows 8 för x 64-baserade system:
Windows8-RT-KB3097991-x64.msu

För Microsoft.NET Framework 4.5/4.5.1/4.5.2 på Windows 8 för x 64-baserade system:
Windows8-RT-KB3097995-x64.msu
Windows8-RT-KB3098780-x64.msu

För Microsoft.NET Framework 4.6 på Windows 8 för x 64-baserade system:
Windows8-RT-KB3097999-x64.msu
Windows8-RT-KB3098784-x64.msu

För Microsoft.NET Framework 3.5 i Windows 8.1 för 32-bitarssystem:
Windows8.1-KB3097992-x86.msu

För Microsoft.NET Framework 4.5.1/4.5.2 på Windows 8.1 för 32-bitarssystem:
Windows8.1-KB3097997-x86.msu
Windows8.1-KB3098779-x86.msu

För Microsoft.NET Framework 4.6 på Windows 8.1 för 32-bitarssystem:
Windows8.1-KB3098000-x86.msu
Windows8.1-KB3098785-x86.msu

För Microsoft.NET Framework 3.5 i Windows 8.1 för x 64-baserade datorer:
Windows8.1-KB3097992-x64.msu

För Microsoft.NET Framework 4.5.1/4.5.2 på Windows 8.1 för x 64-baserade datorer:
Windows8.1-KB3097997-x64.msu
Windows8.1-KB3098779-x64.msu

För Microsoft.NET Framework 4.6 på Windows 8.1 för x 64-baserade datorer:
Windows8.1-KB3098000-x64.msu
Windows8.1-KB3098785-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699
Krav på omstartDen här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhet, klickar du på Visa uppdateringshistorik under Windows Updateoch välj sedan i listan över uppdateringar.
FilinformationFinns i Knowledge Base-artiklarna som nämns i avsnittet "Ytterligare information om denna säkerhetsuppdatering".
Verifiering av registretFör Microsoft.NET Framework 3.5:
Obs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen. Använda WMI för att påvisa förekomsten av den här uppdateringen.

För Microsoft.NET Framework 4.5/4.5.1/4.5.2:
Obs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen. Använda WMI för att påvisa förekomsten av den här uppdateringen.

För Microsoft.NET Framework 4.6:
Obs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen. Använda WMI för att påvisa förekomsten av den här uppdateringen.

2012 för Windows Server och Windows Server 2012 R2 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Innehåll i kommande Service PackUppdatering för det här problemet kommer att ingå i framtida service pack eller den samlade uppdateringen.
Security update filnamnFör Microsoft.NET Framework 3.5 i Windows Server 2012:
NDP46-KB3098001-x64.exe

För Microsoft.NET Framework 4.5/4.5.1/4.5.2 på Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3097995-x64.msu
Windows8-RT-KB3098780-x64.msu

För Microsoft.NET Framework 4.6 på Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3097999-x64.msu
Windows8-RT-KB3098784-x64.msu

För Microsoft.NET Framework 3.5 i Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3097992-x64.msu

För Microsoft.NET Framework 4.5.1/4.5.2 på Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3097997-x64.msu
Windows8.1-KB3098779-x64.msu

För Microsoft.NET Framework 4.6 på Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3098000-x64.msu
Windows8.1-KB3098785-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699
Krav på omstartDen här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhet, klickar du på Visa uppdateringshistorik under Windows Updateoch välj sedan i listan över uppdateringar.
FilinformationFinns i Knowledge Base-artiklarna som nämns i avsnittet "Ytterligare information om denna säkerhetsuppdatering".
Verifiering av registretFör Microsoft.NET Framework 3.5:
Obs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen. Använda WMI för att påvisa förekomsten av den här uppdateringen.

För Microsoft.NET Framework 4.5/4.5.1/4.5.2:
Obs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen. Använda WMI för att påvisa förekomsten av den här uppdateringen.

För Microsoft.NET Framework 4.6:
Obs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen. Använda WMI för att påvisa förekomsten av den här uppdateringen.

RT för Windows och Windows RT 8.1 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
DistributionFör Microsoft.NET Framework 4.5/4.5.1/4.5.2 på Windows RT:
3097995 uppdatering är tillgänglig via Windows Update.
3098780 uppdatering är tillgänglig via Windows Update.

För Microsoft.NET Framework 4.6 på Windows RT:
3097999 uppdatering är tillgänglig via Windows Update.

För Microsoft.NET Framework 4.5.1/4.5.2 på Windows RT 8.1:
3097997 uppdatering är tillgänglig via Windows Update.
3098779 uppdatering är tillgänglig via Windows Update

För Microsoft.NET Framework 4.6 på Windows RT 8.1:
3098000 uppdatering är tillgänglig via Windows Update.
Krav på omstartJa, måste du starta om datorn när du har installerat den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelenoch klicka på System och säkerhet, klicka på Windows Update, installerade uppdateringar under Se även, välj sedan i listan över uppdateringar.
FilinformationFinns i Knowledge Base-artiklarna som nämns i avsnittet "Ytterligare information om denna säkerhetsuppdatering".

10 för Windows (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla versioner av.NET Framework på alla stöds 32-bitars utgåvor av Windows 10 som påverkas:
Windows10.0-KB3105213-x86.msu
För alla som berörs av.NET Framework-versioner i alla x 64-baserade utgåvor av Windows 10 som stöds:
Windows10.0-KB3105213-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningOm du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA växeln /Uninstall installationen Klicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhet, klickar du på Windows Update, eller klicka på installerade uppdateringar under Se ävenväljer du i listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3105213
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Hash-filinformation

PaketnamnHash för SHA-1Hash för SHA-2
Windows6.0-KB3097988-ia64.msu2AF28BB6A63D1E9461C983CB2D93311C3A7295E3EAAB7B479B9D6F89230C1E09D50DA4C9CA9193FB122B2861AE06E27B579711BB
Windows6.0-KB3097988-x64.msu39FAE2882E3795676B267746F125AD9052652290EE3C74AE0F7854A03BD1C7987E40D49EE672D1114F95D0DEF1CCA7E920347E23
Windows6.0-KB3097988-x86.msuA14B0C44A3E1AE64579AC4114F433DFF8B58D113ABD4A70D783392E109069923D1F84B90A5D6BD8042A92CF84ECE94904972A19E
Windows6.1-KB3097989-ia64.msu981115B13DDF632A4C29019DAB27C04ACBD441BEC6659ABE76A0F26387D0CFBE10332DD496D5AC7CD5190B296B5CA67DA8EC1865
Windows6.1-KB3097989-x 644B1EE651904FAD58EC31DD9AA3F6DE89B7577D47F58FD331A3FA32D0E42B6F2F1790F7491AF95FC0EC423E0904C131A7FB70D567
Windows6.1-KB3097989-x86.msu6E8B76304C2A9530929B42676357472C034F06FB91D2E7ACB4C04503159F4F3CE386FC837CB092BF2389C8805E0F283A2002F0DD
Windows8-RT-KB3097991-x64.msuEF2A5F78D877F9B06014113B73E65B8895D2F2AB11872F853F47ECC0E2B224DA1F7A48E47D89D02045895EDFB1B75444ECDF732E
Windows8-RT-KB3097991-x86.msu6241066640F0864EB13498871958A69A43AC57D3D4F1F6995098C479383E214747CB3DA85B238FE677B37BAC99D518603E77666A
Windows8.1-KB3097992-x64.msuDF6C3C9B272EBE747A8DA9CB827FA6B8C475B45CDD5332E21996C56CCB8BEB8DD4747872F4195D8ED804B85DCD24F17EE4167CD0
Windows8.1-KB3097992-x86.msuF390C9B31108E4E3BE1F07C96A3F34CFD3CDF2470632DBE19A7DAF7414724FF93F0DB59360C68F1BBCD813D02E8CF2F5B10E1894
NDP40-KB3097994-IA64.exe09E9DEDC2AC10F1C870EA7F10F12A784A96B44A100BB3783F6313FA843EAB2C6B38E42569F49483355FC73250EBDD43E8C3E3D76
NDP40-KB3097994-x64.exe82412F8C4D509A3E20EF430BC9407FCA69910B3276B1DD56CDF8BCA4E55D31CB6A1BD46846612E7C56A4B085B1C21E8EFAAA95E4
NDP40-KB3097994-x86.exe03B0B3FCDF2F6765846D8506455A9A654024F907BEC5E5854A8FE1091243B4A33B4ED55116313BB89B6ABA8D6532FAFE6ECDCBBD
Windows8-RT-KB3097995-arm.msu47946FA2ECDFDA18123C63D351650982FEAAEB64FE7AA6F1AF98EE7AD7D58097D77EE077133ED33C22F3C280F059E4B06F79F186
Windows8-RT-KB3097995-x64.msuC8983C1894EA6ABBAFCAE5B6C7A9A1EA3A46714718F983F2DEA894E5F2E97D6BF89C92781CE3408728F84211F4F14C29D86AD259
Windows8-RT-KB3097995-x86.msuDFF375B8ECE85D2DAD1CE02FBFFF50AE96D9DCDFACAA762B492FEFBB5B8CF0BCC6BCDCA0B3B7BAC459253CB266C55FDB7303415D
NDP45-KB3097996-x64.exe806921496D45749C631BD52EFEFA8EB98C58754471AE1864F87D594FEB16E043683DF8238E72E736738048B59E7D7F57827B107E
NDP45-KB3097996-x86.exeEBC17E2BF6E2CCF26E82EB37393CBB46979FC9D3BC75BAE731CED433C92E50C3B04449256F49C0614B3C13F531E34F39015AE873
Windows8.1-KB3097997-arm.msuFDF7842258AF47E8F0BA763275250DEEDA6D7883EDEE7D99D33D28B9C5F56997B4DC8978CCAAD01C9D9669D882C2B75CD9C09CA6
Windows8.1-KB3097997-x64.msuAAF2CAB13C492CC688CA6F0CC31BF3EE623493D04117CB0F5F2BC4A9F2F8811531E10E473001E91EBDAA3765DC444B21F82DAA08
Windows8.1-KB3097997-x86.msu7604483B6C845F30975F86E79038B8EEFB4ECE9CFE80B20BBC8C6BEE0D2AD5D5263EADD3D912B3D28766EBE043ECAFE9BB6B9016
Windows8-RT-KB3097999-arm.msuBA5DBE8FD7DF7CB918D8199FB680D67DA583D74C190D52EC5816369C26F6B5F51F536710833FF7F6B7382A6647ECAE83309A09BF
Windows8-RT-KB3097999-x64.msu1478B4BB09F97A32F6ABF1EE4C6E1EFC44AF740000B6610E131E1182C614D10542A563FE6B9BCC2B7ACBD73FB941190D99D89D9A
Windows8-RT-KB3097999-x86.msu9BB10B6DE59B9AFB9110EB294E3A29140DA29348ED202207DC7BADDF7C34BF0DB0F144FDBDB2381212628CEC2976CAF578664D94
Windows8.1-KB3098000-arm.msu89F1C1B46C477D1B2D2893F1E87DFD56CF2ABD2BA407562B5CC649EA1193AE28496A79508E2A7C5D01CDACC402511085E49FBB4C
Windows8.1-KB3098000-x64.msu3C1721A0433C3BF6FF5C606AD36E4626BD1E3925DC75B300F341E7B53CCA37561B0DECA4BD015AB7BC368A1C8A8F416F5782D70F
Windows8.1-KB3098000-x86.msu2D081765E11C8EDE63CE8ECB099AD66234F3C1432E6A7F8EF2789A78DF628070748BE3894B40DAD2A93B962DFF687BEDDA0E335B
NDP46-KB3098001-x64.exe094A1D68C0DC59FC6AE5505AAAB4BE198625F0F509C087CF1E112AE261A9686C3ABD13EB62E1CA306C81554816289243A67BDF86
NDP46-KB3098001-x64.exe6BC91FB7A58EB2F089356C52E55404F43B97BF5A840EF812920BF8594C713EC5EF0B4247CCF3ED36B6747F6C91A4D2A6BBECDA08
NDP46-KB3098001-x86.exe6BF68FF3C1DA519A1B8E3846990A73D2E1C90DC33FC8175731B5524373CA7A66C8030F1D743498895A3D5577DE3D0FA934E1D78E
NDP46-KB3098001-x86.exeFB742BA4818B24978F6DF139CE92EE8E405DD5353B9C794186CD9287C2B6049ED5A7F185956B430677B5F7548E91A32967F11082
MSIPatchRegFix-AMD64.exe5011CB29B096FB674A4795EE8FC2F7FDAD33863ABA62C33DD90ECC3C945AE4F52EEEB2FA07D2C53FB975263B483D09D80F02230D
MSIPatchRegFix-IA64.exeCB861EAF1F4CDFFAD5F83604C7250CD9EDD9643361867793FC7556B79E5833CC18F493A5611EDE94E0D944575E89BAA76B223A0D
MSIPatchRegFix-X86.exe94A84B80B8B45A1AC53A0E5D085513DA0F099655C83C5EE1D4FBFF5260A7D984471EAF4C6004431C21B4F661018BDB92CC124290
NDP40-KB3098778-IA64.exeE1136507B33446F7FDC5BDD47E1652474B7D8025BF47A8143473659230B698FD12A9D0A30FF31FE1F32BB78A35B0FA8452A9E8AF
NDP40-KB3098778-x64.exeF88FC40C19E91A7C1E86DB2BACBE1D2C28251FC4BCD62FD5802BA2D2EFFD65C97BD781CF4A194AFE15A92B2AECB1CEA822E7DF55
NDP40-KB3098778-x86.exe0CAC0A1D839D5DB8363ADB9D0D0633782E72CD9EAAACF792B9F7596CE9888EDA0A8593DD553B44A0615109FC068E1F96212C43F4
Windows8.1-KB3098779-arm.msu14F2833486E56C70A2BCB9DF0D4CA8E25EDD6C1AFDB79DA01C79EAC98D05575DC00F0E74E11467F697042C23E21A1D4B2A28F5A2
Windows8.1-KB3098779-x64.msuC0320C7DC1040D4B837C9AE643CC5A35296A14411C5806C8D949FE9FCA9D9F798A830BEC13E7274771F7D53B8E9423FAAE9C3ED4
Windows8.1-KB3098779-x86.msu23534B5CABEBD971B7D9990A4C3A345A54661C5EB7748C5C2600C3B703EF52A456B42374EBE731BCA4576E01AB49B2A09DE86580
Windows8-RT-KB3098780-arm.msuE7104E61AC70E37C3F45234BD5474809C34D530781998745D43B314DDB608EC6927753EC5A9502C4F043922136FD29DFEBF2E68E
Windows8-RT-KB3098780-x64.msuC85881D88ABD770A291AD8214E95D90C54B96C307AEC8215041767774D1F038DE623BC7C6CFFFA3414E38B5D00A04319E3102D83
Windows8-RT-KB3098780-x86.msu60ECBF8CD7E8B30DE06FCF31AC21AC47BAED8F38114D361E0B88DD1BFE0D108B3148E5B7234A4765FCF185ADA16317747B46227A
NDP45-KB3098781-x64.exe58803DDF78E057B6F43E44B6B1B2B482441A6EB780D5D4B6B5172B39E1F4ABCD740905F4AFF5CA6FEF8FCE7F0F54468D5C3AE3EC
NDP45-KB3098781-x86.exeBA885F061C719C1EE41999825926438DBB0798327F96477CC70065818408DCCE561CB95943AC08765A19350A218657556C905C66
Windows8-RT-KB3098784-arm.msu79DFEA88425A754A188CA4F7F150FE9FF1468F2D6C5931861FDAF1BCAA22F582483BC123481192DCCD4279E3A89C10049CBF0CB1
Windows8-RT-KB3098784-x64.msu5E3AB52E74840EC46861C145BC6EE043DB8B23C820A9BC3E0B668F07D2822A76B9D59067C75BFE46E7187963B696FEBA5B596C76
Windows8-RT-KB3098784-x86.msu061C2B6FA9EA5D4A62E8CF8B05767930B73A80F938973DB8573A9647FE7715999998D07201685382B6FABE3AA9BA15D9B137E3B5
Windows8.1-KB3098785-arm.msuBEDCE22A97870C45D19885C3ECC9399B2014518773FD63E9B9FB847A69A06B572D33BF7F920B9D072840C06AD57CC6E54A802623
Windows8.1-KB3098785-x64.msu9B4AEE824E284CD9284B23FD4B8CB118BB98D75CDA48E39C07D6B745A893708744AB47C7464AAE6565BA6A96428CFC0DC3584A38
Windows8.1-KB3098785-x86.msu29E9A888E3D589D26E4440104BBB882F32D19EF0D618E32ADA4ED0B8245BDF2AA9408DCCD3EE436AFE2F0BDD2C729995B01E15CC
NDP46-KB3098786-x64.exeA0D5008A7455C75F0A918A576816F8A095F190BFFE460522909382F2144AD39B6B413EC8AF306744582B014B67489533B48E1BE5
NDP46-KB3098786-x86.exeB79B9C5F4C15D0C69C86D2E8D5DA6FBE8732570E8D4C8C3B17B56E892B7F485EC1CF47C394F0AB38A3F3A4CAFFBC9C492960CD18

Skaffa hjälp och support för den här säkerhetsuppdateringen

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd

Gäller för

Den här artikeln gäller följande:
 • Microsoft.NET Framework 4.6 RC 4.6 och 4.6.1 när det används med:
  • Windows-10
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows RT 8.1
  • Windows 8.1
  • Windows Server 2012
  • Windows RT
  • Windows 8
  • Windows Server 2008 R2 servicepack 1
  • Windows 7 servicepack 1
  • Windows Server 2008 Service Pack 2
  • Windows Vista Service Pack 2
 • Microsoft.NET Framework 4.5.2 när det används med:
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows 8.1
  • Windows RT 8.1
  • Windows Server 2012
  • Windows 8
  • Windows RT
  • Windows Server 2008 R2 servicepack 1
  • Windows 7 servicepack 1
  • Windows Server 2008 Service Pack 2
  • Windows Vista Service Pack 2
 • Microsoft.NET Framework 4.5.1 när det används med:
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows 8.1
  • Windows RT 8.1
  • Windows Server 2012
  • Windows 8
  • Windows RT
  • Windows Server 2008 R2 servicepack 1
  • Windows 7 servicepack 1
  • Windows Server 2008 Service Pack 2
  • Windows Vista Service Pack 2
 • Microsoft.NET Framework 4.5 när det används med:
  • Windows Server 2012
  • Windows 8
  • Windows RT
 • Microsoft.NET Framework 4 när det används med:
  • Windows Server 2008 R2 servicepack 1
  • Windows 7 servicepack 1
  • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Microsoft.NET Framework 3.5.1 när det används med:
  • Windows Server 2008 R2 servicepack 1
  • Windows 7 servicepack 1
 • Microsoft.NET Framework 3.5 när det används med:
  • Windows-10
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows 8.1
  • Windows Server 2012
  • Windows 8
 • Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 när det används med:
  • Windows Server 2008 Service Pack 2
  • Windows Vista Service Pack 2

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3104507 – senaste granskning 02/10/2016 07:41:00 – revision: 4.0

Microsoft .NET Framework 4.6.1, Microsoft .NET Framework 4.6, Microsoft .NET Framework 4.5.2, Microsoft .NET Framework 4.5.1, Microsoft .NET Framework 4.5, Microsoft .NET Framework 4.0, Microsoft .NET Framework 3.5.1, Microsoft .NET Framework 3.5, Microsoft .NET Framework 2.0

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3104507 KbMtsv
Feedback