Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

MS15-119: Säkerhetsuppdatering för Winsock till adress behörighetshöjning: 10 November 2015

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3104521
Sammanfattning
Den här uppdateringen löser ett säkerhetsproblem i Microsoft Windows. Säkerhetsproblemet kan möjliggöra behörighetshöjning om angriparen loggar in på en dator och kör särskilt utformad kod som utnyttjar säkerhetsproblemet.

Mer information om problemet finns Microsoft Security Bulletin MS15-119.
Mer Information
Viktigt
  • Alla framtida säkerhet och icke-säkerhetsinnehåll uppdateringar för Windows RT 8.1, 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 kräver uppdatering2919355 ska installeras. Vi rekommenderar att du installerar uppdateringen 2919355 på din dator som Windows RT 8.1, 8.1 för Windows eller Windows Server 2012 R2 så att du får framtida uppdateringar.
  • Om du installerar ett språkpaket efter installation av denna uppdatering, måste du installera om uppdateringen. Därför rekommenderar vi att du installerar alla språkpaket innan du installerar uppdateringen. Mer information finns i Lägga till språkpaket i Windows.
Mer information om den här säkerhetsuppdateringen
Följande artiklar innehåller mer information om den här säkerhetsuppdateringen som gäller enskilda produktversioner. Artiklarna kan innehålla information om kända problem.
  • 3092601 MS15-119: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Windows Winsock: 10 November 2015
  • 3105213 Kumulativ uppdatering för Windows 10: 10 November 2015
  • 3105211 Kumulativ uppdatering för Windows 10 Version 1511: 10 November 2015
Så här hämtar och installerar du uppdateringen

Metod 1: Windows Update

Den här uppdateringen är tillgänglig via Windows Update. När du aktiverar automatisk uppdatering, kommer uppdateringen hämtas och installeras automatiskt. Läs mer om hur du aktiverar automatisk uppdatering Hämta uppdateringar automatiskt.

Obs! RT för Windows och Windows RT 8.1 är uppdateringen tillgänglig via Windows Update endast för.

Metod 2: Microsoft Download Center

Du kan hämta det fristående uppdateringspaketet via Microsoft Download Center. Följ installationsanvisningarna på sidan Hämta och installera uppdateringen.

Klicka på länken Hämta i Microsoft Security Bulletin MS15-119 som motsvarar versionen av Windows du kör.
Mer Information

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Windows Vista (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Filnamn för säkerhetsuppdateringenFör alla 32-bitars utgåvor av Windows Vista som stöds:
Windows6.0-KB3092601-x86.msu
För alla x64-baserade utgåvor av Windows Vista som stöds:
Windows6.0-KB3092601-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningWUSA.exe stöder inte avinstallation av uppdateringar. Om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA, klicka påKontrollpanelenoch klicka sedan på säkerhet. Klicka på Visa installerade uppdateringar under Windows Update och välj sedan i listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3092601
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows Server 2008 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Filnamn för säkerhetsuppdateringenFör alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
Windows6.0-KB3092601-x86.msu
För alla x 64-baserade utgåvor av Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3092601-x64.msu
För alla Itanium-baserade utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
Windows6.0-KB3092601-ia64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningWUSA.exe stöder inte avinstallation av uppdateringar. Om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA, klicka påKontrollpanelenoch klicka sedan påsäkerhet. Klicka påVisa installerade uppdateringarunderWindows Updateoch välj sedan i listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3092601
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows 7 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla 32-bitars utgåvor av Windows 7 som stöds:
Windows6.1-KB3092601-x86.msu
För alla x 64-baserade versioner av Windows 7 som stöds:
Windows6.1-KB3092601-x 64
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningAnvänd växeln/Uninstallinstallationsprogrammet om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA. Klicka påKontrollpanelenoch klicka sedan påSystem och säkerhet. Klicka påVisa installerade uppdateringarunder Windows Updateoch välj sedan i listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3092601
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows Server 2008 R2 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla x 64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB3092601-x 64
För alla Itanium-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2 som stöds:
Windows6.1-KB3092601-ia64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningAnvänd växeln/Uninstallinstallationsprogrammet om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA. Klicka påKontrollpanelenoch klicka sedan påSystem och säkerhet. Klicka påVisa installerade uppdateringarunderWindows Updateoch välj sedan i listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3092601
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows 8 och 8.1 för Windows (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla 32-bitarsutgåvor av Windows 8 som stöds:
Windows8-RT-KB3092601-x86.msu
För alla x 64-baserade utgåvor av Windows 8 som stöds:
Windows8-RT-KB3092601-x64.msu
För alla 32-bitarsutgåvor av Windows 8.1 som stöds:
Windows8.1-KB3092601-x86.msu
För alla x 64-baserade utgåvor av Windows 8.1 som stöds:
Windows8.1-KB3092601-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningAnvänd växeln/Uninstallinstallationsprogrammet om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA. Klicka påKontrollpanelen, klicka på System och säkerhetoch klicka sedan påWindows Update. Välj sedan i listan över uppdateringar under Se äveninstallerade uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3092601
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

2012 för Windows Server och Windows Server 2012 R2 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla utgåvor av Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3092601-x64.msu
För alla utgåvor av Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3092601-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningAnvänd växeln/Uninstallinstallationsprogrammet om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA. Klicka påKontrollpanelen, klicka påSystem och säkerhetoch klicka sedan påWindows Update. Välj sedan i listan över uppdateringar underSe äveninstallerade uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3092601
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

RT för Windows och Windows RT 8.1 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
DistributionDessa uppdateringar är tillgängliga viaWindows Update endast.
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhetoch klicka sedan påWindows Update. Välj sedan i listan över uppdateringar under Se äveninstallerade uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3092601

10 för Windows (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla 32-bitarsutgåvor av Windows 10 som stöds:
Windows10.0-KB3105213-x86.msu
För alla x 64-baserade utgåvor av Windows 10:
Windows10.0-KB3105213-x64.msu
För alla 32-bitarsutgåvor av Windows 10 Version 1511 som stöds:
Windows10.0-KB3105211-x86.msu
För alla x 64-baserade utgåvor av Windows 10 Version 1511:
Windows10.0-KB3105211-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningAnvänd växeln/Uninstallinstallationsprogrammet om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA. Klicka påKontrollpanelen, klicka på System och säkerhetoch klicka sedan påWindows Update. Välj sedan i listan över uppdateringar under Se äveninstallerade uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3105213
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3105211
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Hash-filinformation

PaketnamnHash för SHA-1Hash för SHA-2
Windows6.1-KB3092601-x86.msuC0C0038961DDC805B64725335E31C8986EAAB270B35B406AC70AD3F5E00F535F2F55CA5A134FC8316980F8E50A5EF05D44BEDBED
Windows6.1-KB3092601-x 643EC4ECB7257F5C703DD5F078FA50127CFA2C3C7DE84C1B0EEF1DFD888BC2FC355920B86C1E037061A7836437F515321B0628CF8D
Windows8-RT-KB3092601-x86.msu67A55BA2F85C6AE74A42313FA758C15D759976D9A1007977EA0F5119D2E7CBBC02B2A7DA00205702F1D4DDE826B17614E607E89B
Windows8-RT-KB3092601-x64.msuC3D7F5D57CD54A4D18BE0F1F230621E929E1540AECAB24A87C1AF5CDC57504D19A76CF6B1E4115FF0C76599D7969A97EFDE9BD03
Windows8.1-KB3092601-x86.msu8D652A4BA502B79CCECBC2FF900D722BF3478C01CFDA5B98F9D8A45858B6F0AD8F44F70DDA8D229331DFB028A4B5768C552DEB42
Windows8.1-KB3092601-x64.msu10B03EFEA03D95D108D7948946A58868D2442C86570297C02A3AC7A4382B4DA32904847E3FA59D54C5D7B2BC8A454B7D4E4355F8
Windows8-RT-KB3092601-arm.msu5537692D94B1626A43E3BD22F10547A94FBACAC927462E5297DCCC05F92D2AB2BCF5D7F489885480CEA67E14631E385A925BB755
Windows8.1-KB3092601-arm.msu6E5CAB594DB2D2181A5FCD09C7DB895641A21FFD707F8D6EB07BDC729678EFAF490B0DCF81AE327CFBB4525E168967BCB2F22AB2
Windows6.0-KB3092601-x86.msuD0C2C28A0D053AC5DC5B6B3E127751A4B762E21769C8F1FB1AF660710D2F5948CB07E560B4DF507DB11782304A2BD72360E59D71
Windows6.0-KB3092601-x86.msuD0C2C28A0D053AC5DC5B6B3E127751A4B762E21769C8F1FB1AF660710D2F5948CB07E560B4DF507DB11782304A2BD72360E59D71
Windows6.0-KB3092601-ia64.msuB6C031C9AF5E03FBB5B5ED6596EFA166D5E83B88809BFE18FA659FC3797E40AB4D87B18BD51440A7B3805B25EF81D8B301312A14
Windows6.0-KB3092601-x64.msu1F73A807137F90D875EAD48B9CC7408DFA20249FF3DCDFE2CE361580783A0051F56398DFE3EA8B1C01E4CBF617672E16E2DAB9F6
Windows6.0-KB3092601-x64.msu1F73A807137F90D875EAD48B9CC7408DFA20249FF3DCDFE2CE361580783A0051F56398DFE3EA8B1C01E4CBF617672E16E2DAB9F6
Windows6.1-KB3092601-ia64.msuFDD43CB4E3ED2D0445E3EDE85736B54E5252546F6371F1159828F8154155D94FB112009812BBEE70F990C79E49A660AF33C734BD
Windows6.1-KB3092601-x 643EC4ECB7257F5C703DD5F078FA50127CFA2C3C7DE84C1B0EEF1DFD888BC2FC355920B86C1E037061A7836437F515321B0628CF8D
Windows6.1-KB3092601-x 643EC4ECB7257F5C703DD5F078FA50127CFA2C3C7DE84C1B0EEF1DFD888BC2FC355920B86C1E037061A7836437F515321B0628CF8D
Windows8-RT-KB3092601-x64.msuC3D7F5D57CD54A4D18BE0F1F230621E929E1540AECAB24A87C1AF5CDC57504D19A76CF6B1E4115FF0C76599D7969A97EFDE9BD03
Windows8-RT-KB3092601-x64.msuC3D7F5D57CD54A4D18BE0F1F230621E929E1540AECAB24A87C1AF5CDC57504D19A76CF6B1E4115FF0C76599D7969A97EFDE9BD03
Windows8.1-KB3092601-x64.msu10B03EFEA03D95D108D7948946A58868D2442C86570297C02A3AC7A4382B4DA32904847E3FA59D54C5D7B2BC8A454B7D4E4355F8
Windows8.1-KB3092601-x64.msu10B03EFEA03D95D108D7948946A58868D2442C86570297C02A3AC7A4382B4DA32904847E3FA59D54C5D7B2BC8A454B7D4E4355F8
Windows6.0-KB3092601-x86.msuD0C2C28A0D053AC5DC5B6B3E127751A4B762E21769C8F1FB1AF660710D2F5948CB07E560B4DF507DB11782304A2BD72360E59D71
Windows6.0-KB3092601-x64.msu1F73A807137F90D875EAD48B9CC7408DFA20249FF3DCDFE2CE361580783A0051F56398DFE3EA8B1C01E4CBF617672E16E2DAB9F6

Skaffa hjälp och support för den här säkerhetsuppdateringen

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd
skadlig angripare utnyttja

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3104521 – senaste granskning 11/13/2015 21:27:00 – revision: 2.0

Windows 10, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2

  • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3104521 KbMtsv
Feedback
"> =">