MS15 116: Säkerhetsuppdatering för Microsoft Office adress fjärrkörning av kod: 10 November 2015

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3104540
Sammanfattning
Den här uppdateringen löser ett säkerhetsproblem i Microsoft Office. Mer information om problemet finns Microsoft Security Bulletin MS15-116.

Obs! När du har installerat den här säkerhetsuppdateringen kan du se ett popup-fönster som anger att en webbsida vill öppna innehåll i skyddat läge i Internet Explorer. Se Uppdateringar om du vill ändra hur Internet Explorer samverkar med funktionerna i Microsoft Office-program för mer information.
Mer information om den här säkerhetsuppdateringen
Följande artiklar innehåller mer information om den här säkerhetsuppdateringen som gäller enskilda produktversioner. Artiklarna kan innehålla information om kända problem.

Ej säkerhetsrelaterade korrigeringar och förbättringar som ingår i den här säkerhetsuppdateringen

 • Uppdateringar för API: T för Word-tillägg av setSelectedDataAsync genom att införa en ny typ av tvång för bilden. Med denna nya bildtyp av setSelectedDataAsync Infoga en bild på den valda platsen. Bilden bör erbjudas som en base64-kodad sträng.
 • Förbättrar ny Word-API-funktion genom att lägga till fler egenskaper och metoder i vissa objekt.
 • Bättre stabilitet för kopiera och klistra in bildbakgrunder och bildlayouter i PowerPoint 2016.
 • Bättre stabilitet för coauthoring-funktionen i PowerPoint 2016.
 • Lägger till två nya tillägg i API: er under CustomXmlNode: getTextAsync och setTextAsync. Dessa två nya API: er är också ett sätt lägga till ett textvärde i ett inbyggt CustomXmlNodeobjektet när noden har ingen textvärde ännu.
 • Förbättrar PowerPoint 2013 stabilitet när du väljer bildskärmens inställningar för bildspel.
 • 2013 PowerPoint sparar dokumentlänkar när du gör detUppdatera länkar åtgärd.
 • Lägger till Infoga bild API Office-tilläggsprogram för Word 2013 2013 i Excel och PowerPoint 2013.
 • Kan växling till flera proxyservrar under HTTP-förfrågningar om det finns ett fel i proxy.
 • Förbättrar översättningen för autentiseringsmeddelanden i Outlook 2013.
 • Uppdateringen innehåller också snabbkorrigeringar för följande icke-säkerhetsinnehåll:
  • När du sparar en .doc-dokument som DOCX-format eller redigera och spara en DOCX-dokument och sedan stänga och öppna dokumentet i Word 2016, visas dold tabell i dokumentet oväntat om dold tabellinnehåll har formaterats med ett tabellformat.
  • Obestämd tecken visas inte när du använder ett IME-program för att skriva tecken i ett dokument i Word 2016 som har överskrivningsläget aktiveras och inaktiveras texttjänst som Microsoft Office IME 2016.
  • När du redigerar ett dokument som använder spegelindrag i Word 2016, texten hoppar omkring något slumpmässigt. I det här fallet om det finns ett figursatt form eller en bild, text inte visas eller skrivs ut som förväntat.
  • Om första kommentarbubblan markeras som klar i Word 2016, kraschar 2016 Word när du väljer en kommentarbubblan.
  • Om subpixel placering inte används i Word 2016 pekarposition kan vara felaktig och text kan hoppa oväntat. Olika system och Word-alternativ kan släcka subpixel placering i Word 2016. Detta inkluderar vissa ClearType och remote desktop alternativ.
  • När du redigerar en rad i Word 2016 kan du se en felaktig radbrytning. (Till exempel radbrytningen kan vara mitt i ett ord eller före ett blanksteg.)
  • När du försöker spara ett stort dokument med hyperlänkar i Word 2016 den Spara som dialogrutan visas. Du kan emellertid spara filen. Dessutom kan du hålla loopar tillbaka till denSpara som dialogrutan tills du avbryta operationen. Det här problemet uppstår när ett ord autokorrigeras av funktionen Autokorrigering.
  • När du öppnar dokumentet som innehåller en ActiveX-kontroll som tas bort (till exempel med hjälp av OpenXML-manipulering) i Word 2016 .docm, visas ett felmeddelande av följande slag:
   Det går inte att avsluta design eftersom kontroll "<control name=""></control>"kan inte skapas.
   Det beror på att fortfarande är tillståndet för ActiveX-kontrollen i Visual Basic for Applications.
  • När du kör ett makro som använder den TransformDocument metod för att konvertera ett dokument till ett annat XML-format i Word 2016, 2016 Word kraschar om det finns en textruta i sidhuvudet eller sidfoten i dokumentet.
  • När du klistrar in text i ett nytt fönster med e-post i Outlook 2013 visas texten inte fullständigt. Det här problemet uppstår om raderna i texten är större än fönstrets höjd.
  • Anta att du använder en skärmläsare när du redigerar e-signaturen i det Signaturer och mallardialogrutan i Outlook 2013 och att din e-postsignatur har flera stycken. Skärmläsaren läser upp det första stycket på signaturen i det här fallet.
  • En session för samarbete i realtid i Word 2016 kan förlora data när du tar bort personlig information från dokumentkontroll.
  • När du redigerar text som har avancerade teckensnittsfunktioner eller komplicerade skriftspråk som används i Word 2016 krascha Word 2016.
  • När du använder Visio 2016 för att spara en fil i .vdx som innehåller SolutionXML element som har skapats i Visio 2010, SolutionXML element går förlorade.
  • När du försöker spara en stor .vsd-filen i Visio 2016 Visio 2016 kraschar och filen sparas inte.
  • När du öppnar en .vsdx-fil i Visio 2016 bort bytt namn till rader i avsnittet Formdata för alla instanser av master.
  • När du försöker skapa ett organisationsschema med hjälp av en Microsoft SQL server-drivrutinen visas följande felmeddelande i organisationsschemaguiden:
   Ogiltiga data. Datafilen är tom.
  • När du kopierar och klistrar in bilder från en presentation till en annan i PowerPoint 2016 är inte hyperlänkar i former i bilder uppdaterade.
  • När du sätter ett bildspel till vyn för föredragshållare och skriva in text i en bild i normalläget i PowerPoint 2016 läggs texten långsamt i föredragshållarens vy, men inte i normalläget. Efter all text har angetts visas omedelbart i vyn normal.
  • När du avslutar PowerPoint 2016 bibehållas temporära versioner av filer som har öppnats från delade UNC-mappar inte.
  • Du kan inte använda den Shapes.PasteSpecial metod för att klistra in en form som en ppPasteShape typ i PowerPoint 2016.
  • När du öppnar ett dokument som innehåller ett diagram av en av de nya diagramtyperna (treemap, sol, histogram, rutan och whisker, Pareto eller vattenfallet diagram) i 2016 för Office-program visas en bild av diagrammet i PowerPoint 2016 och Word 2016. En begränsningsram har ett meddelande visas i stället för diagrammet i Excel 2016.

   Obs! Se En bild av ett diagram eller en begränsningsram som innehåller ett meddelande visas i stället för diagrammet i 2016 för Office-program för mer information.
  • När du klistrar in innehåll från 2016 Word eller Outlook 2016 med denBehåll endast Text eller Behåll källformatering Inklistringsalternativ i OneNote 2016 är det inklistrade innehållet tomt.
  • När du spelar in en video i OneNote 2016 på en Microsoft Surface Pro 3 är förhandsgranskningsfönstret tomt.
  • När du skriver ut till OneNote 2016 med hjälp avSkicka till OneNote 2016 skrivaren visas utskriften som ett rött X i andra versioner av OneNote.
  • Vissa kommandon i verktygsfältet Mini vara svart.
  • Anta att du använder fönstret resurs i 2016 för Office-program. När du öppnar eller stänger filer i ett program i Office-2016 kan programmet krascha.

  • Ändrar funktionen för flera språk för nyckel-tips att matcha beskrivningar och undvika konflikter med andra nyckel-tips på menyfliksområdet för på Berätta för mig.
  • Förhindrar att återkommande kraschar för 2016 för Office-program när du öppnar en fil från molnet.
  • Vissa problem uppstå som är relaterade till import och transformering funktioner i avsnittetHämta & transformering på fliken Data i Excel 2016. Se artikel 3108701 för mer information.
  • En bild av ett diagram eller en begränsningsram som innehåller ett meddelande visas i stället för diagrammet i 2016 för Office-program.
  • Anta att andra program i Office-2016 är inställda på temat mörkgrå. När du klickar på OKpå panelen alternativ i Access 2016 ändras temat till en färgglad tema oväntat eftersom Access inte stöder mörkgrå. Resten av Office är därför växlat till en färgglad tema.
  • Office-program som körs i felsäkert läge kör i temat vitt. Under vissa omständigheter, till exempel fästa eller ta bort en skärm, bli ett 2016 för Office-program som startas i felsäkert läge visuellt inkonsekvent med svårt att läsa text förrän programmet har startats om. Delar av programmet Växla tillfälligt till en färgglad tema.
  • Vissa kommandon i verktygsfältet Mini vara svart.
  • Om skjutreglaget zoomnivån ändras för första gången i Excel 2016, sprids ändringen inte till arbetsytan.
  • När du använder ett program i Office-2016 under lång tid programmet inte Användargränssnittet uppdateras inte och blir oanvändbar. Det här problemet uppstår på grund av en läcka i GDI som slutar träffa gränsen 10 000 GDI-objekt per process som infördes i Windows.

   Obs! Det här problemet är observerbara genom att lägga till kolumner för GDI-objekt i Aktivitetshanteraren.

  • Ändrar funktionen för flera språk för nyckel-tips att matcha beskrivningar och undvika konflikter med andra nyckel-tips på menyfliksområdet för på Berätta för mig.
  • Förbättrar utseendet på dialogrutan Formatera texteffekter i temat mörkgrå och Colorful.
  • Förbättrar läsbarheten av signaturer åtgärdsfönster i temat mörkgrå.
  • Diagram kan inte infogas i andra Office-program som Microsoft Word eller Microsoft PowerPoint om ett tillägg från en nätverksplats läses in i Excel 2016.
  • Om en arbetsbok innehåller inbäddade diagram av andra program, kraschar Excel 2016.
  • När du byter namn på ett kalkylblad i Excel 2016 i högkontrastläge, kan du inte se namnet tills namnbyte processen är klar.
  • En bild av ett diagram eller en begränsningsram som innehåller ett meddelande visas i stället för diagrammet i 2016 för Office-program.
  • Lägger till Infoga bild API Office-tillägg för Microsoft Word 2016 2016 i Microsoft Excel och Microsoft PowerPoint 2016 program.

  • Namn som VBA-biblioteket (Microsoft Office 15,0 Access-databasmotorn Object Library och objektbiblioteket för Microsoft Access 15,0) uppdaterats inte till att återspegla Access 2016. Den här uppdateringen ändrar versionsnumret för Access-objektbiblioteket.

  • När du kopierar, klistrar in eller importera formulär och rapporter i Access 2016 ändras färg egenskapsinställningar i befintliga teman.
  • En ny språkinställning som Serbiska (sr-latn-rs) läggs till Ersätt befintligt språk (sr-latn cs). Den här ändringen läggs hantering 2016 Access att arbeta med Microsoft SharePoint-listan i det här området.
  • Du kan inte köra betrodda WebBrowser ActiveX-kontrollen eller Importguiden i Access 2010 trots att ställa DisableAllActiveX grupprincip när du har angett OverrideDisableAllActiveX för grupprincip-inställningen. Dessutom visas följande felmeddelande i Importguiden:
   Det finns inga objekt i den här kontrollen.


   Obs! Registernyckeln DisableAllActiveX finns i följande sökväg:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\Common\Security
  • Anta att du har ett dokument med innehåll kontroller för kombinationsrutor som är länkade till den anpassade XML-delar i ett dokument i Word 2013. När du väljer ett värde i en av dessa kontroller och gör sedan Ångra och spara åtgärden, vilken typ av vissa innehållskontroller ändras från kombinationsrutan till RTF och förlorar till noden i delen av den anpassade XML-mappningen.
  • När du använder vissa teckensnitt för att ange ett hårt bindestreck i ett dokument i Word 2013, visas en ruta i stället för ett hårt bindestreck.
  • Den Vidarebefordra inte Business bar information sträng är beskuren och det helt visas inte i vissa icke-engelska versioner av Outlook 2013.
  • Anta att du har ett dokument som innehåller fotnoter och både manuella och automatiska sidbrytningar i Word 2013. Du anger den Numrering till Starta om varje sida i dialogrutan fotnoter och slutkommentarer. När du skriver ut ett dokument i bakgrunden, fotnot tal i utskriften numreras i följd och startas om inte på varje sida.
  • Data sorteras inte när du sorterar en kolumn i en pivottabell som innehåller mer än 1,020 rader i Excel 2013.
  • När du avslutar bildspelet i en presentation i PowerPoint 2013 förblir utökade topologin men ändras inte om du vill duplicera.
  • När du kopierar och klistrar in en form i en presentation i PowerPoint 2013 programmässigt inte formen klistras in som förväntat. Till exempel formen kan visas på en felaktig bild eller en annan form kan ta oväntat format.
  • Du kan omdirigeras till en URL som anges i den redirect_uri Parametern unnoticeably eftersom omdirigerings-URL inte valideras.
  • När du högerklickar på ett diagram och välj sedan Flytta diagram Om du vill flytta ett diagram som innehåller alternativ text till ett annat blad, försvinner alternativ text som definierats för diagrammet.
  • Data sorteras inte när du sorterar en kolumn i en pivottabell som innehåller mer än 1,020 rader i Excel 2013.
  • Poster i en lista för dataverifiering döljs av en oväntad svart rektangel i höger till vänster-kalkylblad i Excel 2013.
  • När du anropar en del objektmodeller (Range.NumberFormat, Range.HasFormula, Range.HasArray) i Excel 2013 fungerar formelfältet.
  • När du länkar en SharePoint-lista till en Access-program visas följande felmeddelande:
   Ett fel inträffade i klienten försöker kommunicera med servern.
  • Du kan inte köra betrodda WebBrowser ActiveX-kontrollen eller Importguiden i Access 2010 trots att ställa DisableAllActiveX grupprincip när du har angett OverrideDisableAllActiveX för grupprincip-inställningen. Dessutom visas följande felmeddelande i Importguiden:
   Det finns inga objekt i den här kontrollen.
   Grupprincip anges under följande registernyckel:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\Common\Security
  • När du öppnar eller redigerar dokument som innehåller kryssrutor i Word 2010 på en dator med Windows 10 kanske dokument felaktigt layouter.
  • När du visar fältet fysiskt % färdigtför en sammanfattningsaktivitet infogat projekt i ett huvudprojekt återspeglar värdet inte alltid samma värde på projektets sammanfattningsaktivitet i underprojektet. Om du öppnar huvudprojektet och underprojektet inte finns i minnet, visas dessutom fysiskt värde %0%.
  • När du markerar ett objekt med förslag från listan över förslag i en kombinationsruta i en arbetsbok i Excel 2010 inte är markerat förslag markerat i kombinationsrutan som förväntat.
  • Du kan inte köra betrodda WebBrowser ActiveX-kontrollen eller Importguiden i Access 2010 trots att ställa DisableAllActiveX grupprincip när du har angett OverrideDisableAllActiveX för grupprincip-inställningen. Dessutom visas följande felmeddelande i Importguiden:
   Det finns inga objekt i den här kontrollen.
   Det här problemet uppstår när du har installerat Den 10 mars 2015 uppdateringen för Access 2010 (KB2837601). Grupprincip anges under följande registernyckel:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\Common\Security
  • När det uppstår vissa HTTP-fel som timeout i Outlook 2013 kan Outlook 2013 inte ansluta till e-postservern.
  • När du markerar ett objekt med förslag från listan över förslag i en kombinationsruta i en arbetsbok i Excel 2013 inte är markerat förslag markerat i kombinationsrutan som förväntat.
  • "Delad med" lista över en fil tas bort denInfo fönstret på den Filmenyn. Om du vill se med vem filen är delad, gå till denDela fönstret på den Fil menyn.
  • Du kan inte checka in eller checka ut dokument i SharePoint Server 2013 om du har en intranätanslutning men inte en Internet-anslutning.
  • När du försöker svara eller vidarebefordra ett e-postmeddelande som innehåller en länkad bild, Outlook 2013 fryser innan visas bilden.
  • Även när du har har angett dina autentiseringsuppgifter fortsätta Office apps fråga efter autentiseringsuppgifter.
  • När du använder MAPI via HTTP-transport protocol i Outlook 2013 kan upplevelse upprepas återansluta försök eftersom den X-PendingPeriod huvudfältet respekteras inte.

   Obs! Åtgärda problemet genom att installera den här uppdateringen tillsammans med Den 10 november 2015 uppdatering för Outlook 2013 (KB3101488). Se KB3101355 för mer information.
  • Web Services förtroende (WS-Trust) 2005 språkstöd för arbetsflöde användarnamn eller lösenord är bruten.
  • När du har installerat Den 13 oktober 2015-uppdatering för Office 2013 (KB3085566), du kan inte synkronisera filer med hjälp av OneDrive för Business client felmeddelandet "Referenser krävs" eller "Skriv din inloggningsinformation" och har ingen möjlighet att ange dina autentiseringsuppgifter.
  • Egna tillägg (.vsl) filer kan inte läsas om beroende DLL-filer som tillägget behöver inte finns i Office15 eller mappen Windows\System32.
  • Anta att du sparar en Visio-2013 presentation i HTML-format och visa den i Internet Explorer. När du söker efter text och klicka sedan på ett objekt i listan över hittade förekomster av söktexten anges artikeln inte med en pil i ritningen.
  • När du har installerat statusuppdateringar projektscheman visa konturerna för verkligt arbete för vissa tilldelningar oväntat nollvärden verkligt arbete under olika tidsperioder.
  • Anta att du visar fältet hyperlänk i Project Professional. Du anger en adress i fältet hyperlänk i ett dokument som lagras på en SharePoint-webbplats och klicka på länken för en aktivitet. Ibland i den här situationen, i stället för dokumentet som öppnas skriver du omdirigeras till rotwebbplatsen där dokumentet lagras.
  • Anta att du har en sammanfattningsaktivitet som innehåller en eller flera underaktiviteter. Därefter kan göra du sammanfattningsaktiviteten en icke-sammanfattningsaktivitet (antingen genom att dra ut alla underaktiviteter eller genom att ta bort alla underaktiviteter). I det här fallet kan egenskapen intern aktivitet som anger formatet varaktighet (minuter, timmar, dagar, veckor och månader) inte hämta korrekt. Därför när du publicerar projektet rapportering data är felaktiga och varaktigheten för aktiviteten är inte korrekt.
  • När du använder ett automatiskt filter på ett fält av typen text (till exempel namnet på aktiviteten) och värden i fältet är många och olika kan projekt 2013 krascha.
  • I vissa fall visar aktivitetens procent färdigt99% trots att visar100%för procent färdigt arbetei alla tilldelningar för aktiviteten.
  • Spara till en SharePoint misslyckas uppgiftslistan från Project Professional 2013 när det finns både en företagsresurs och ett användarkonto på Project Server som har samma namn.
  • När du sparar ett projekt till en server, visas följande felmeddelande:
   Det gick inte att hitta den angivna resursen Project Web App.

  • När du importerar och koppla data från en extern källa (till exempel en Excel-arbetsbok), uppdateras endast den första tilldelningen för aktiviteten.
Mer Information

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Microsoft Office 2016 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamn2016 Microsoft Office (32-bitarsversionen):
msodll99l2016-kb3101512-fullfile-x 86-glb.exe
mso2016-kb3101514-fullfile-x 86-glb.exe

2016 Microsoft Office (64-bitarsversionen):
msodll99l2016-kb3101512-fullfile-x 64-glb.exe
mso2016-kb3101514-fullfile-x 64-glb.exe

2016 Microsoft Access (32-bitarsversionen):
access2016-kb2910978-fullfile-x 86-glb.exe

2016 Microsoft Access (64-bitarsversionen):
access2016-kb2910978-fullfile-x 64-glb.exe

För Microsoft Excel 2016 (32-bitarsversionen):
excel2016-kb3101510-fullfile-x 86-glb.exe

För Microsoft Excel 2016 (64-bitarsversionen):
excel2016-kb3101510-fullfile-x 64-glb.exe

2016 Microsoft OneNote (32-bitarsversionen):
onenote2016-kb2920726-fullfile-x 86-glb.exe

2016 Microsoft OneNote (64-bitarsversionen):
onenote2016-kb2920726-fullfile-x 64-glb.exe

2016 Microsoft PowerPoint (32-bitarsversionen):
powerpoint2016-kb3101509-fullfile-x 86-glb.exe

2016 Microsoft PowerPoint (64-bitarsversionen):
powerpoint2016-kb3101509-fullfile-x 64-glb.exe

2016 Microsoft Project (32-bitarsversionen):
project2016-kb2920698-fullfile-x 86-glb.exe

2016 Microsoft Project (64-bitarsversionen):
project2016-kb2920698-fullfile-x 64-glb.exe

2016 Microsoft Publisher (32-bitarsversionen):
publisher2016-kb2920680-fullfile-x 86-glb.exe

2016 Microsoft Publisher (64-bitarsversionen):
publisher2016-kb2920680-fullfile-x 64-glb.exe

2016 Microsoft Visio (32-bitarsversionen):
visio2016-kb3101507-fullfile-x 86-glb.exe

2016 Microsoft Visio (64-bitarsversionen):
visio2016-kb3101507-fullfile-x 64-glb.exe

2016 Microsoft Word (32-bitarsversionen):
word2016-kb3101513-fullfile-x 86-glb.exe

2016 Microsoft Word (64-bitarsversionen):
word2016-kb3101513-fullfile-x 64-glb.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

För att minska risken för att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningAnvänd Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3101512
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3101514
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 2910978
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3101510
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 2920726
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3101509
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 2920698
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 2920680
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3101507
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3101513
Verifiering av registretEj tillämpligt

2007 Microsoft Office suite (alla utgåvor)

Referensregister
Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör Microsoft Office 2007 Service Pack 3:
mso2007-kb3101555-fullfile-x 86-glb.exe

För Microsoft Access 2007 Service Pack 3:
access2007-kb2596614-fullfile-x 86-glb.exe

För Microsoft Excel 2007 Service Pack 3:
excel2007-kb3101554-fullfile-x 86-glb.exe

För Microsoft InfoPath 2007 Service Pack 3:
infopath2007-kb2687406-fullfile-x 86-glb.exe

För Microsoft OneNote 2007 Service Pack 3:
onenote2007-kb2889915-fullfile-x 86-glb.exe

För Microsoft PowerPoint 2007 Service Pack 3:
PowerPoint2007-kb3085548-fullfile-x 86-glb.exe

För Microsoft Project 2007 Service Pack 3:
project2007-kb2596770-fullfile-x 86-glb.exe

För Microsoft Publisher 2007 Service Pack 3:
publisher2007-kb2880506-fullfile-x 86-glb.exe

För Microsoft Visio 2007 Service Pack 3:
visio2007-kb3101553-fullfile-x 86-glb.exe

För Microsoft Word 2007 Service Pack 3:
word2007-kb3085552-fullfile-x 86-glb.exe

För Microsoft IME (japanska) 2007 Service Pack 3:
ime32ime642007-kb2899473-fullfile-x86-ja-JP.exe

För Microsoft Office Compatibility Pack:
xlconv2007-kb3101558-fullfile-x 86-glb.exe
wordconv2007-kb3085551-fullfile-x 86-glb.exe

För Microsoft Excel Viewer:
xlview2007-kb3101560-fullfile-x 86-glb.exe

För Microsoft Word Viewer:
Office-kb3101564-fullfile-enu.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

För att minska risken för att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningAnvänd Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3101555
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 2596614
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3101554
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 2687406
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3085548
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 2596770
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 2880506
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3101553
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3085552
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 2899473
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3101558
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3085551
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3101560
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3101564
Verifiering av registretEj tillämpligt

Microsoft Office 2010 (alla utgåvor) och andra program

Referensregister
Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-bitarsversioner)
mso2010-kb3101521-fullfile-x 86-glb.exe
kb24286772010-kb3101529-fullfile-x 86-glb.exe

För Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-bitarsversioner)
mso2010-kb3101521-fullfile-x 64-glb.exe
kb24286772010-kb3101529-fullfile-x 64-glb.exe

För Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (32-bitarsversioner)
access2010-kb3101544-fullfile-x 86-glb.exe

För Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (64-bitarsversioner)
access2010-kb3101544-fullfile-x 64-glb.exe

För Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (32-bitarsversioner)
excel2010-kb3101543-fullfile-x 86-glb.exe

För Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (64-bitarsversioner)
excel2010-kb3101543-fullfile-x 64-glb.exe

För Microsoft InfoPath 2010 Service Pack 2 (32-bitarsversioner)
infopath2010-kb2878230-fullfile-x 86-glb.exe

För Microsoft InfoPath 2010 Service Pack 2 (64-bitarsversioner)
infopath2010-kb2878230-fullfile-x 64-glb.exe

För Microsoft OneNote 2010 Service Pack 2 (32-bitarsversioner)
onenoteloc2010-kb3054978-fullfile-x 86-glb.exe

För Microsoft OneNote 2010 Service Pack 2 (64-bitarsversioner)
onenoteloc2010-kb3054978-fullfile-x 64-glb.exe

För Microsoft PowerPoint 2010 Service Pack 2 (32-bitarsversioner)
powerpoint2010-kb3085594-fullfile-x 86-glb.exe

För Microsoft PowerPoint 2010 Service Pack 2 (64-bitarsversioner)
powerpoint2010-kb3085594-fullfile-x 64-glb.exe

För Microsoft Project 2010 Service Pack 2 (32-bitarsversioner)
project2010-kb3085614-fullfile-x 86-glb.exe

För Microsoft Project 2010 Service Pack 2 (64-bitarsversioner)
project2010-kb3085614-fullfile-x 64-glb.exe

För Microsoft Publisher 2010 Service Pack 2 (32-bitarsversioner)
publisher2010-kb2817478-fullfile-x 86-glb.exe

För Microsoft Publisher 2010 Service Pack 2 (64-bitarsversioner)
publisher2010-kb2817478-fullfile-x 64-glb.exe

För Microsoft Visio 2010 Service Pack 2 (32-bitarsversioner):
visio2010-kb3101526-fullfile-x 86-glb.exe

För Microsoft Visio 2010 Service Pack 2 (64-bitars versioner):
visio2010-kb3101526-fullfile-x 64-glb.exe

För Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (32-bitarsversioner):
wordloc2010-kb2965313-fullfile-x 86-glb.exe

För Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (64-bitars versioner):
wordloc2010-kb2965313-fullfile-x 64-glb.exe

För Microsoft Pinyin IME 2010 (32-bitars version):
imeloc2010-kb2899516-fullfile-x 86-glb.exe

För Microsoft Pinyin IME 2010 (64-bitars version):
imeloc2010-kb2899516-fullfile-x 64-glb.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

För att minska risken för att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningAnvänd Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3101521
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3101529
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3101544
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3101543
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 2878230
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3054978
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3085594
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3085614
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 2817478
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3101526
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 2965313
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 2899516
Verifiering av registretEj tillämpligt

Microsoft Office 2013 (alla utgåvor)

Referensregister
Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör utgåvor av Microsoft Office 2013 (32-bitarsversioner):
mso2013-kb3101360-fullfile-x 86-glb.exe

För utgåvor av Microsoft Office 2013 (64-bitars versioner):
mso2013-kb3101360-fullfile-x 64-glb.exe

För utgåvor av Microsoft Access 2013 (32-bitarsversioner):
access2013-kb3085584-fullfile-x 86-glb.exe

För utgåvor av Microsoft Access 2013 (64-bitars versioner):
access2013-kb3085584-fullfile-x 64-glb.exe

För utgåvor av Microsoft Excel 2013 (32-bitarsversioner):
excel2013-kb3101499-fullfile-x 86-glb.exe

För utgåvor av Microsoft Excel 2013 (64-bitars versioner):
excel2013-kb3101499-fullfile-x 64-glb.exe

För utgåvor av Microsoft InfoPath 2013 (32-bitarsversioner):
infopath2013-kb3054793-fullfile-x 86-glb.exe

För utgåvor av Microsoft InfoPath 2013 (64-bitars versioner):
infopath2013-kb3054793-fullfile-x 64-glb.exe

För utgåvor av Microsoft OneNote 2013 (32-bitarsversioner):
onenote2013-kb3101371-fullfile-x 86-glb.exe

För utgåvor av Microsoft OneNote 2013 (64-bitars versioner):
onenote2013-kb3101371-fullfile-x 64-glb.exe

För utgåvor av Microsoft PowerPoint 2013 (32-bitarsversioner):
powerpoint2013-kb3101359-fullfile-x 86-glb.exe

För utgåvor av Microsoft PowerPoint 2013 (64-bitars versioner):
powerpoint2013-kb3101359-fullfile-x 64-glb.exe

För utgåvor av Microsoft Project 2013 (32-bitarsversioner):
project2013-kb3101506-fullfile-x 86-glb.exe

För utgåvor av Microsoft Project 2013 (64-bitars versioner):
project2013-kb3101506-fullfile-x 64-glb.exe

För utgåvor av Microsoft Publisher 2013 (32-bitarsversioner):
publisher2013-kb3085561-fullfile-x 86-glb.exe

För utgåvor av Microsoft Publisher 2013 (64-bitars versioner):
publisher2013-kb3085561-fullfile-x 64-glb.exe

För utgåvor av Microsoft Visio 2013 (32-bitarsversioner):
visio2013-kb3101365-fullfile-x 86-glb.exe

För utgåvor av Microsoft Visio 2013 (64-bitars versioner):
visio2013-kb3101365-fullfile-x 64-glb.exe

För utgåvor av Microsoft Word 2013 (32-bitarsversioner):
word2013-kb3101370-fullfile-x 86-glb.exe

För utgåvor av Microsoft Word 2013 (64-bitars versioner):
word2013-kb3101370-fullfile-x 64-glb.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

För att minska risken för att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningAnvänd Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3101360
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3085584
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3101499
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3054793
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3101371
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3101359
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3101506
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3085561
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3101365
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3101370
Verifiering av registretEj tillämpligt

Microsoft Office 2013 RT (alla utgåvor)

Distribution3101360 uppdatering för Microsoft Office 2013 RT är tillgänglig via Windows Update.

3101499 uppdatering för Microsoft Excel 2013 RT är tillgänglig via Windows Update.

3101371 uppdatering för Microsoft OneNote 2013 RT är tillgänglig via Windows Update.

3101359 uppdatering för Microsoft PowerPoint 2013 RT är tillgänglig via Windows Update.

3101370 uppdatering för Microsoft Word 2013 RT är tillgänglig via Windows Update.
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

För att minska risken för att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelenoch klicka på System och säkerhet, klicka på Windows Updateoch sedan under Se även, installerade uppdateringar väljer du i listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3101360
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3101499
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3101371
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3101359
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3101370

Office för Mac 2011

Förutsättningar
 • Du måste köra Mac OS X version 10.5.8 eller senare på en Intel-processor.
 • Mac OS X användarkonton måste ha administratörsbehörighet för att installera den här säkerhetsuppdateringen.
 • Du måste ha Office för Mac 2011 14.1.0 eller senare installerat på datorn.
Installera uppdateringen
Hämta och installera lämplig språkversion av Microsoft Office för Mac 2011 14.5.8 uppdateringen från den Microsoft Download Center. Följ de här stegen:
 1. Avsluta alla program som körs. Detta inkluderar program för virusskydd och alla Microsoft Office-program, eftersom de kan störa installationen.
 2. Öppna Microsoft Office för Mac 2011 14.5.8 uppdatering volym på skrivbordet. Det här steget kanske har utförts för dig.
 3. Uppdatera volym fönster i Microsoft Office för Mac 2011 14.5.8 Starta uppdateringsprocessen, dubbelklickar du på Microsoft Office för Mac 2011 14.5.8 uppdatera programmet och följ instruktionerna.
 4. När installationen är klar kan du ta bort installationsprogrammet för uppdateringen från hårddisken. Se avsnittet "Verifiera uppdateringsinstallationen" om du vill kontrollera att installationen har slutförts. Om du vill ta bort installationsprogrammet för uppdateringen drar Microsoft Office för Mac 2011 14.5.8 uppdatering volym till Papperskorgen och dra sedan filen som du hämtade till Papperskorgen.
Verifiera uppdateringsinstallationen
Så här kontrollerar du att en säkerhetsuppdatering är installerad på datorn:
 1. Leta upp Mappen Application (Microsoft Office 2011) i Finder.
 2. Välj Word, Excel, PowerPointeller Outlookoch starta programmet.
 3. Klicka på Program-menyn OmProgramnamn> (därProgramnamn> är en platshållare för Word, Excel, PowerPoint eller Outlook).
Om den senaste uppdatera versionen är 14.5.8, uppdateringen har installerats.

Krav på omstart
Den här uppdateringen behöver du inte starta om datorn.

Ta bort uppdateringen
Den här säkerhetsuppdateringen kan inte avinstalleras.

Mer information
Om du har några tekniska frågor eller problem med att hämta eller installera uppdateringen, Microsoft för Support för Mac Mer information om de supportalternativ som är tillgängliga för dig.

Office för Mac 2016

Förutsättningar
 • Mac OS X version 10.10 eller en senare version på en Intel-processor.
 • Mac OS X användarkonton måste ha administratörsbehörighet för att installera den här säkerhetsuppdateringen.
Installera uppdateringen
Hämta och installera lämplig språkversion av Microsoft Office för Mac-2016 15.16.0 uppdateringen från den Microsoft Download Center. Följ de här stegen:
 1. Avsluta alla program som körs, inklusive program för virusskydd och alla Microsoft Office-program eftersom de kan störa installationen.
 2. Öppna Microsoft Office för Mac-2016 15.16.0 uppdatera volym på skrivbordet. Det här steget kanske har utförts för dig.
 3. Om du vill starta uppdateringsprocessen uppdatera volym fönster i Microsoft Office för Mac-2016 15.16.0, dubbelklickar du på Microsoft Office för Mac-2016 15.16.0 uppdatera programmet och följ instruktionerna.
 4. När installationen har slutförts utan problem kan du ta bort installationsprogrammet för uppdateringen från hårddisken. Se avsnittet "Verifiera uppdateringsinstallationen" om du vill kontrollera att installationen har slutförts. Om du vill ta bort installationsprogrammet för uppdateringen drar du först Microsoft Office för Mac-2016 15.16.0 uppdatera volym till Papperskorgen och dra sedan filen som du hämtade till Papperskorgen.
Verifiera uppdateringsinstallationen
Så här kontrollerar du att en säkerhetsuppdatering är installerad på datorn:
 1. Leta upp Mappen Application (Microsoft Office 2016) i Finder.
 2. Välj Word, Excel, PowerPointeller Outlookoch starta programmet.
 3. Klicka på Program-menyn om<b00> </b00> Programnamn (där programnamn är Word, Excel, PowerPoint eller Outlook).
Om den senaste installerade uppdatera versionsnumret är 15.16.0, installerades uppdateringen.

Krav på omstart
Den här uppdateringen behöver du inte starta om datorn.

Ta bort uppdateringen
Den här säkerhetsuppdateringen kan inte avinstalleras.

Mer information
Om du har några tekniska frågor eller problem med att hämta eller installera uppdateringen, Microsoft för Support för Mac Mer information om de supportalternativ som är tillgängliga för dig.

Microsoft SharePoint Server 2007 (alla versioner)

Referensregister
Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program
Security update filnamnFör Excel Services i SharePoint Server 2007 Service Pack 3 (32-bitarsversioner):
xlsrvapp2007-kb3101559-fullfile-x 86-glb.exe

För Excel Services i SharePoint Server 2007 Service Pack 3 (64-bitars versioner):
xlsrvapp2007-kb3101559-fullfile-x 64-glb.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

För att minska risken för att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningDen här säkerhetsuppdateringen kan inte tas bort.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3101559
Verifiering av registretEj tillämpligt
.

Microsoft SharePoint Server 2010 (alla utgåvor)

Referensregister
Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör Excel Services i utgåvor av Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2 som stöds:
xlsrv2010-kb3101525-fullfile-x 64-glb.exe

För Word Automation Services på utgåvor av Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2 som stöds:
wdsrv2010-kb3085511-fullfile-x 64-glb.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

För att minska risken för att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningDen här säkerhetsuppdateringen kan inte tas bort.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3101525
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3085511
Verifiering av registretEj tillämpligt

Microsoft SharePoint Server 2013 (alla versioner)

Referensregister
Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör Excel Services i utgåvor av Microsoft SharePoint Server 2013 stöds:
xlsrvloc2013-kb3101364-fullfile-x 64-glb.exe

För Word Automation Services i utgåvor av Microsoft SharePoint Server 2013 stöds:
wdsrvloc2013-kb3085477-fullfile-x 64-glb.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

För att minska risken för att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningDen här säkerhetsuppdateringen kan inte tas bort.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3101364
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3085477
Verifiering av registretEj tillämpligt

Microsoft Office Web Apps 2010 (alla utgåvor)

Referensregister
Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör Microsoft Web App 2010 Service Pack 2:
wac2010-kb3101533-fullfile-x 64-glb.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

För att minska risken för att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningDen här säkerhetsuppdateringen kan inte tas bort.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3101533
Verifiering av registretEj tillämpligt

Microsoft Office Web Apps 2013 (alla versioner)

Referensregister
Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör Microsoft Office Web Apps-Server 2013 Service Pack 1:
wacserver2013-kb3101367-fullfile-x 64-glb.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

För att minska risken för att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningDen här säkerhetsuppdateringen kan inte tas bort.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3101367
Verifiering av registretEj tillämpligt

Microsoft Lync 2013 (Skype för Business) och Microsoft Lync Basic 2013 (Skype för Business Basic) Skype 2016 Business

Referensregister
Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla utgåvor av Microsoft Lync 2013 (Skype för Business) (32-bitars) och Microsoft Lync Basic 2013 (Skype för Business Basic) (32-bitars):
lync2013-kb3101496-fullfile-x 86-glb.exe

För alla utgåvor av Microsoft Lync 2013 (Skype för Business) (64-bitars) och Microsoft Lync Basic 2013 (Skype för Business Basic) (64-bitars):
lync2013-kb3101496-fullfile-x 64-glb.exe

För Skype 2016 Business (32-bitarsversioner):
lync2016-kb3085634-fullfile-x 86-glb.exe

För Skype för Business-2016 (64-bitars versioner):
lync2016-kb3085634-fullfile-x 64-glb.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

För att minska risken för att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningAnvänd Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
FilinformationFör Microsoft Lync 2013 (Skype för Business) och Microsoft Lync Basic 2013 (Skype för Business Basic):
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3101496

För Skype 2016 Business:
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3085634
Verifiering av registretFör Microsoft Lync 2013 (Skype för Business) och Microsoft Lync Basic 2013 (Skype för Business Basic):
Ej tillämpligt

För Skype 2016 Business:

Ej tillämpligt

Hash-filinformation

PaketnamnHash för SHA-1Hash för SHA-2
access2007-kb2596614-fullfile-x 86-glb.exe4E9550B524EC9114460136D1EE3FB49E0AFC0C15CF8E389621094855D11B93E915DD1F6FBC6FA22CE55380E058EAFF8C027AF521
access2010-kb3101544-fullfile-x 64-glb.exeD7BD517D54808751E57EA20A8F053F55F72DC45B4F4CFF9198F4BD7615D9FCA1AC27DE86BCDA073DF88C406E312BB045EE8BBB74
access2010-kb3101544-fullfile-x 86-glb.exeDF6A04B5D00ADDDDE6F66BB969A3C292F342314AE809D087E98EEE0F323AAE493E9789950EBC1BAC3F5539B03125CF8E2492ECF7
access2013-kb3085584-fullfile-x 64-glb.exeD35E1E9D7BE51D062C95D57DD7EBFA130AA5181C4393D21700726E34D294BCF3AF4294A786E4D0B5C4765EC766CE2694CBFC72D7
access2013-kb3085584-fullfile-x 86-glb.exe86AB9642C1BAE4A30536991E271668E2503123AC0C10FCFF5344FA58C07215678DD44BC7EB9C8B3B24E0309F953FF89EC02D8630
access2016-kb2910978-fullfile-x 64-glb.exe4EE51DAC4E076A8EB88950DE53EA386B8A17D2BBBA5C05BBAFDD8C7505E2C0B7245EC3A8DF5314B45EC0C28320C8C69A5EA5025F
access2016-kb2910978-fullfile-x 86-glb.exe76D1AF93A9402C780AF788755E267FBB5A8E9D2B34BEBB6853BD2BDE5946BE23C84822F80CD96A91422EF4AAC8647DCF2E2FB965
excel2007-kb3101554-fullfile-x 86-glb.exe58E097B7E606672E93DF98EF91837080FCA491A0C58AFFBD8E6BF3FE3B11F9A130603015D4BF6D109E64C23B92728540F496CD6F
excel2010-kb3101543-fullfile-x 64-glb.exeA1CD55BFB5411234A50A158B22EC4047B6EEBE95BCD3EC2D9F72179A0759ACEF8E3D7B7473340F7B517CB01E8583F5D9EDAAF8EE
excel2010-kb3101543-fullfile-x 86-glb.exe8B508EBF85BB0207D16B69B079D917C45AB3D598F44971E2D03E9F05AEA3F5BB22663F3326D012E2292CBAD907CF8CF67B8CE323
excel2013-kb3101499-fullfile-x 64-glb.exe71E6FA34FF951D5703035E059E038AAF8BF15CEC4FCC27DB5CCE7A23D32E70BE6DBE49539EB75BDB0333E93A85D685C646E5E15F
excel2013-kb3101499-fullfile-x 86-glb.exe5E8016D5D155B9A601980701FACC0D3B238C1BA99144968E1AF0A8A90F0124E49B385E28FD906E0A1BE52DB4B2560562252D35D6
excel2016-kb3101510-fullfile-x 64-glb.exe57B5CDB3A165AA931CCDF57845E23BF5EF7E06C7651DA0568B1628EF8E6656A9F39207F4476719D14BE3BF1A110E1B1EC0450865
excel2016-kb3101510-fullfile-x 86-glb.exeAD08FAB98D125BCA908DCADB588C5038A34198C390F70BE12146065AF72F79BE32399B66620AD57DCC25CB4A0DF335891EA93A86
ime32ime642007-kb2899473-fullfile-x86-ja-JP.exeD065982D2CF360F4E6AC58877A432398EFA473978A045F09BCB527D13FE26820EC285A0422C7489C49F61B739E26E87691C71599
imeloc2010-kb2899516-fullfile-x 64-glb.exe6D74482A212ACF9E1EB3587378B87578BD8F0CCE540EB2169A98117806F3864F87677ED7B2E858253AE5339FEB0FE84D031C58C3
imeloc2010-kb2899516-fullfile-x 86-glb.exe85FD91BD8C0050951916E71CE54D70885E718F1316006935680F446601E5986F37937708AB490B7F9E56273D2EC04CE7CF470E87
infopath2007-kb2687406-fullfile-x 86-glb.exe5EB38787D87E1DA3ACA487684EA7B353D992DC0EE3667230DC222B0B3CA1012165C200A94FFCCD2C2D32F482A4E8ABFB1A99E182
infopath2010-kb2878230-fullfile-x 64-glb.exeBC72CF355E4F2E5BCA039CD310D37D37AFAB63D934491DEA9672A20577F9143A11DDE36F5E588D212C3542568C9B70361FA43D80
infopath2010-kb2878230-fullfile-x 86-glb.exe822031EF324EE5B568601E840701749129ECB17A236EB027EF0C50A6E9C990F3511EC7BABDD0BFF6B68A5FC61DDE12CF127FBAFA
infopath2013-kb3054793-fullfile-x 64-glb.exeCE260C87DE18BCDF50630B8F63F6EAB041A4D8E5C271C0D7A4E483D752BB3349E711D6EEA62F997058456D99AE612EC9F7DFD1FC
infopath2013-kb3054793-fullfile-x 86-glb.exe64501B0420BBEE1F6194EB48AF6AA13F6FEEC0EF135290B2CC34AB9989A5725850C46CFB6BC5C926F9F193182A87E62B9EC3D036
kb24286772010-kb3101529-fullfile-x 64-glb.exeD6E7031A7551FEE9FDDFF2B4EB79A2F66ECDFC8A136E1DFADB2D25D0EA245477A30A660313EA9B13A65D87A277E92DD5DCB23050
kb24286772010-kb3101529-fullfile-x 86-glb.exe4FFBFF5ED43C7894C834D412799BEEB3D00844FCF3DFF23919D842142AFAD486A66AA5716CF565F2DE43A15B04F6B74CF3866C72
lync2013-kb3101496-fullfile-x 64-glb.exe3B4187E79E318E93BA3189C11E86D4570623E92008677AD12DB42DE94893FB849B18EE450A95F521F110719C74DD96322EB41173
lync2013-kb3101496-fullfile-x 86-glb.exe321B98C24C9AF6816AA81E3515588988D82DE5687A8EC9A03AF6A503C26641CFEF6AF8BB9D3856D457CA8CC86A4FB55A3591BD01
lync2016-kb3085634-fullfile-x 64-glb.exeADCFB54531353F905F65CB09C4CD2D3E49B785215BDBC5FD8AFBAA7D382A30CCDADCA436B2BD6A49CF1934458A45125E74A8319B
lync2016-kb3085634-fullfile-x 86-glb.exeA33C3FBC587963128C1EE0FFEF969397F84EDE71445048DAC9C6CC10F9BDA589F1E4CFDBAA837CB541A61F68B5F000C49CFC7A66
mso2007-kb3101555-fullfile-x 86-glb.exeC321FA62C3DD4CBF0325453766E723565D06F4D5F2AEC63628596B017E0A50528FEDC208D717624CE5FF7F84FCDF3E6D8F7560EE
mso2010-kb3101521-fullfile-x 64-glb.exe71CC1FA15CFB7131B646B67CB69F12B8C11EF2979EC52B1903129043D593E61461D46FD6343477F3D303CC02FBB08F24E309AF3B
mso2010-kb3101521-fullfile-x 86-glb.exeAA700A39B30FA62D8A838B11C667775FD3BB7B39498ADBDE984E0D648D208A4A5B0246275C22DB485620B251473BEF38C180F552
mso2013-kb3101360-fullfile-x 64-glb.exe85DDA1188078D5BCDFC90E6771DA0CA41AA1779E03E767457B9A9DA13BAF687A9A657BA3B7AC67F54893A0D10797C90A93109720
mso2013-kb3101360-fullfile-x 86-glb.exe9C1B84B99DBC3C586CC9A0F4CEBC03B62C27A623BB3689914C5A03CF92D92C389828335440D0C78927EA8257C117E04F0C25AB91
mso2016-kb3101514-fullfile-x 64-glb.exe49509D06792B606E718481B5088EB6AB7117435C8B1559E534AAF6C1A8F3EDECB99CE02B547881477D0DE2AECB088A949D1CA35D
mso2016-kb3101514-fullfile-x 86-glb.exe4F7C36D9F96DABE3EB20CF6F73EC8277C9840305C06DECA9FAC69836AFAD7228E61C2BAE6166C7DC9D7B417EB7AC0B30148E0C78
msodll99l2016-kb3101512-fullfile-x 64-glb.exe14C7F25021DC39CDCD7D6F58A384305D1F9C687C175FB1405EA14765E8515EE84FA3B2FF8AB096C1CD601A278A1CD1CD0499F8E2
msodll99l2016-kb3101512-fullfile-x 86-glb.exe505F372C2E129D0E68FADD4241BBFE61F8B04092013DEFC882B05E9690CBD8E254450AC9D8E0F80A7276ADCC2FE25EE0A38724C3
Office-kb3101564-fullfile-enu.exe
onenote2007-kb2889915-fullfile-x 86-glb.exeE97962C801C46F689526181D5F0189F349837F3B33A7D950D472526B761038B9AA775ADD20CA5ECF62EAD6F4F6A5CBD24EC72706
onenote2013-kb3101371-fullfile-x 64-glb.exe961DA9704E0E88ABC8583C25F2F9A4578BF83EBBF40229694961E354DB2D9DE228E2124BE7202B1AC5B281CD8FC2B137C838191E
onenote2013-kb3101371-fullfile-x 86-glb.exeB1656379283ABEF7BD7D76B8C4CE9476F8A2F690E670B1F87533B4CB1B8893FC5D5CF827573DCDD1E3CB377F23B96721464AB2B4
onenote2016-kb2920726-fullfile-x 64-glb.exeBFA821E5884A6B5DD3B44E96F7C8351381FA8C2994BA62D9CF26AAA8C3BE9CA8C3ED903311511590BEB600F1567C3BAFD242F10E
onenote2016-kb2920726-fullfile-x 86-glb.exeAACEC6678C4A8A937497921CF1F888A70FE77A462658EBC73A1AE705759D00EE6CCE95DF8A7B38A37B16C111890F31B02B5F5258
onenoteloc2010-kb3054978-fullfile-x 64-glb.exe8B281C88FD9CB393DB6217FAB9E9A7C58E0E81AD6313BEE75D7AC38ED72CF100D408F0D4D3235D46E330BCC73804598C78D3EBE8
onenoteloc2010-kb3054978-fullfile-x 86-glb.exeF76E434F1B008BF72D8A8438B6563710A68B3026B8C19D41B22390AB97F0AA9B4C34C8D49890BB87EED7971210839603D41A6E94
PaketnamnPackageHashSHA1PackageHashSHA2
PowerPoint2007-kb3085548-fullfile-x 86-glb.exe1124F8717F7021FAB41D13BB9270834063312F355C44615E569153C22DBB5AA32E0D7571E0D01B393E6F10A995028B87F4939961
powerpoint2010-kb3085594-fullfile-x 64-glb.exeC4D7BD1318B1813FBC5231F3540125BEA1C1CFB9BAACA0C6FC5CC9CEC1F0A0F8F0E0B6D65D692DD3E85A5ABAA2219FCD83CF5C70
powerpoint2010-kb3085594-fullfile-x 86-glb.exe7684EDEF9BA760E666495D143B48987673D0F9C2CC6604DC9D439890A9C490D8BF5E794FCA66020BD118167A082FC0575F231F94
powerpoint2013-kb3101359-fullfile-x 64-glb.exeED35F7C5147CB7FC03E5A1B90AD3E3AE3BD41B7E0CC58B3D811CDFC12F380E283D5602A3E82EF9B9B77AD2A41BC95FC0922FAA7D
powerpoint2013-kb3101359-fullfile-x 86-glb.exe96EB42170089BC68F5F79E9D901F0380A50757D16E252BE6E32F5036111963949E7ADE91167ECC3DDD2BF2575CBDD71390245448
powerpoint2016-kb3101509-fullfile-x 64-glb.exeD344A76F274363E669F90C986FFFC88ECA5173A29D8C3FA6B3CAC723A76F5E46B593F968986582F5272EC123DAC9740B1EC144A0
powerpoint2016-kb3101509-fullfile-x 86-glb.exeF65103F76BA3A9A45B79F4E849CAB229532AF0CB25FC66C092C5ACAD18D053A0F7E31B358340210A9641EFB41032126C3BD8D3C5
project2007-kb2596770-fullfile-x 86-glb.exe32AB1CB7FD39A64F7034844FFE033152EAD35DF6F7124BBC50AEB5F1C5356F523537F7AE0F4354576AD48BB6014044253700374A
project2010-kb3085614-fullfile-x 64-glb.exeFF85BB3BC06DD4772DE45CE81D03D0A60B0A116E639A93A532F9D71B4A4AC0B64D00DBD03DAC9886611CEEFB85DD1B8851A7C1C2
project2010-kb3085614-fullfile-x 86-glb.exe9922C326851C54AF7A57EC40FDB7B2007905D85CCEFD27DA0951EF291064A03BEB397684E33C1642A056E9A606D67F999C8A2D11
project2013-kb3101506-fullfile-x 64-glb.exeC2CB8B6375004AC6CF47EDD44E43DF5A2B99CD74850595596395B0DC5AAD517C72BA0CAB6FF766C31C72F24D2E319096D25EC9A0
project2013-kb3101506-fullfile-x 86-glb.exe4384A3457A8A467CC32F2CABCF2B49754789CE828A95F264FD173A4C2978B8C0F4882F1C9D4620D5F7D23A930E0DB98677DC226E
project2016-kb2920698-fullfile-x 64-glb.exe91610F0E14BC24A8CA8D26AD88B92E13121E27D066A5A8E9FFB7FF99873E3B53E5EDB8EDDC4C345D8F2A68D718FEB8D253227A13
project2016-kb2920698-fullfile-x 86-glb.exe4E66FF216EABFD2A18EDA4DF7E728A5554CA41D7600DD7902B07728F6178B757835E6DDE820AB9A56F496C4021B3BEB9053546CD
publisher2007-kb2880506-fullfile-x 86-glb.exe968A751B325EDD39A7213788AC886D432668B505175C73107579256A6C80B441C7D7547BFDAD383C23A9C5A6A1ECE964E64D290B
publisher2010-kb2817478-fullfile-x 64-glb.exe85B42D0BE449015C46A13C5A513FD78E949BE3C12540DC237A2DB4A33EFAEBE2029DAB602385BBBC5BDED88B06B4795FAA60363B
publisher2010-kb2817478-fullfile-x 86-glb.exe4E21EA8B018626DC5F38950E7D6658CEA3570DE8F85D4BBEB5E7C2B11D2D7A07866C123314900037942D718FB4F7D67D224A2EA3
publisher2013-kb3085561-fullfile-x 64-glb.exe52808433EA8DE11FD28FE5A90B9433FA2665F0866CD38C8B343CBF26C41EB60BDDE60F54FD887AFBDE4A8A97585E01362130AC2D
publisher2013-kb3085561-fullfile-x 86-glb.exeD56B7396D766E709175655189F4397EB3BCC6018C3BAEF14509422CA06F47411AC2F74B672D40C53748C82C913081E2DA01959E5
publisher2016-kb2920680-fullfile-x 64-glb.exe0C8CCB0E4272CD7FEBC8EEB1EB1C53E19EC833CCA5280893A5F8665EBD7397C427F5A101B34E7B9008E0393C95E2143CDD1B4C1A
publisher2016-kb2920680-fullfile-x 86-glb.exe62FFEC816A52472F6851D266C7E4033EF2EEE4F9BEB3DE44181A403C317A76EFFF312E9B2BC91473D850525DE3F8CA83E615EF10
visio2007-kb3101553-fullfile-x 86-glb.exe698522F4C80B2D3B0F215A5DC35B89DB2EDBE270A8361D6D911A4D3FCC4F2114E3E804428C42D606EE67A41A7C9460A0E7A920C6
visio2010-kb3101526-fullfile-x 64-glb.exe9FE4D1BFBA0B5426D47230620CD14736C12DA67676E8F6208C1F9E43A549F1D78CA42DD1358E1FA95992EDF4243C18E5C2CD67F2
visio2010-kb3101526-fullfile-x 86-glb.exe6DB040CC6F9E941737D041DE27090578A18D1494B13D01B718350B0CE4CE6368967B4142574C8BDDF8334EC18885A7F0159586CB
visio2013-kb3101365-fullfile-x 64-glb.exeACC228ABBBBF4A3540E5F5B2686E286C9222A82997EE14A341D92B74BDBBC0F8AAE338F7B56B1A71839A1678574D114557E147C1
visio2013-kb3101365-fullfile-x 86-glb.exeE8D7A771A82786DFED51EA81620566AA6E69FD698DD66BC43C41ABC915AFA909D95DB2015F4F9E68788CF3C60DF4337CF434336A
visio2016-kb3101507-fullfile-x 64-glb.exeFD540713CD739FDED97B13896AAA98E2999DFDE597C138F150C26EE249491A63F8C5EB23ED9C9858C37E005E86F00D863AB18966
visio2016-kb3101507-fullfile-x 86-glb.exe5A3AC57C1D5AA76431C05115588B0E9F2802CCFF18CCDDF0CEFD50F006E34C3F0AE98BFDC5DD62824C9120DD80E9BA470969261F
wac2010-kb3101533-fullfile-x 64-glb.exe629C6E15C65FE5C3F6F08BA8E8CFC78E7AEAAD6EF63683372BA6AA22BBCD91DE303A55889B93CB1FEF0D3BC24F32708A95A32C33
wacserver2013-kb3101367-fullfile-x 64-glb.exe76103C64D403075CEE5BE2F75E92B88D594DA414CA403A6C6976DE96BC365B38EFAC32E2C9B72591CB2757959BDABA1DC588AA33
wdsrv2010-kb3085511-fullfile-x 64-glb.exe4AC4E0404EB91F97841438516D0A02EB177E1E29794D5768B4C8D03E41E0D3AE2D1A82E2EEFE00F2EAE86AA5E54EDD3E87A2D7E8
wdsrvloc2013-kb3085477-fullfile-x 64-glb.exeBB1913F45BB7111661C94F9276FB7C2B09C0B977DBEE5953A91444921A27261A84F435B29FB9704CF3CBFDC9BFFD5F6878D49939
word2007-kb3085552-fullfile-x 86-glb.exeD80B0E04B9D464608AA4D50EDC854B480841F5273BB4A1F90FB8BB0E6ECF856FB2A258CAC2070840B7F0B74D5DF8480E21C0EAD1
word2013-kb3101370-fullfile-x 64-glb.exe7E6E0B2FBAF930B446BB1551370ABB098F8B83F6F980779B6955E6361C4E4FB051A15C6B1429BD0C3659C510F251A1668072255B
word2013-kb3101370-fullfile-x 86-glb.exe6CFE628DFD19DA180749BE4380AA65CC3E7F16E6427002A7523723E5C1711C86EC1D231D9B56A795E8423CDC04C0D1B2E88ADFDD
word2016-kb3101513-fullfile-x 64-glb.exeD0497400B50065158FD0C678884685A78C8EF4CEB234EBC417EA25055F6C81D71D260493E4CA91087A156BD317FBA812DB22E0A2
word2016-kb3101513-fullfile-x 86-glb.exe818BCD989459B2C18C007578A2E29182C02CFF246A53771BF927A508C659673B3919BB45200E6287A425B4E1998EDEE301D26192
wordconv2007-kb3085551-fullfile-x 86-glb.exe3A3BC7F9AB96F6E0B88842CB54E41D22BFF1E5BC04FBF9C80D34F5BF3B9B70DB711E0594E04B43C56E8085FA1AB3B2B59FE774D4
wordloc2010-kb2965313-fullfile-x 64-glb.exe19F614A003E942B9064BEA5AB756F9A2FA70C030444FCC20AC08196E3982B8800BD286F8F7799449C3BBD021F740E760CA4351C6
wordloc2010-kb2965313-fullfile-x 86-glb.exe2EA869269811185B7F3CE0AD38E14AD18B765B67CDBF77AA082662882E12E3F19E43EA74F7C2917126F46D6018080C016D3EC950
xlconv2007-kb3101558-fullfile-x 86-glb.exeB38D5B72D6F0BFE23DA3044F38FB513CF4F90BE812E56773B01C1E56548F2A9F13C1F033C23B376B1ED5D61F311166E8BCDFFAD1
xlsrv2010-kb3101525-fullfile-x 64-glb.exe5E337210DEC3A6A1CDC9BA2EBFB5FB8E99249D2633768ED9A4C90A0C6D9C766CFF4EDDC643B85ADADE505F6CF5600AA2EB8BA45A
xlsrvapp2007-kb3101559-fullfile-x 64-glb.exeE339FCA97F480FD4964B6E7DFCC1E8AFA3A8FA7D0439B74FD605BF2FD2A8B655A729D67DEAD20610BBB39F296269B646C0561073
xlsrvapp2007-kb3101559-fullfile-x 86-glb.exe6F00CE488C8DC6388A1C0F77DF0CB46A6E15CA0FDC50093B6DC2B5B0A10AD77782CF8AA530C6CF5B30267D2A8A810C30B6CD7B2C
xlsrvloc2013-kb3101364-fullfile-x 64-glb.exeEBEE6672DFAC1EC6B1A89E12DDFFBA02371FBBC6AECB41C4B0AD2C5B8350B969E60720F5E0BDEC22822A63C968FCF8B6B1848C90
xlview2007-kb3101560-fullfile-x 86-glb.exeF06BF22A8BA2A39BB58B710B955309D076CC83B823C38774B4EEA298C27239F4F76FD80745F2823D717EF612DF22DC7773260B99

Så här får du hjälp och support för denna säkerhetsuppdatering

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd
uppdatering säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering säkerhet bugg fel säkerhetsproblem skadlig angripare utnyttja register oautentiserad buffertöverskridning specialutformad omfattning specialutformad denial of service DoS TSE

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3104540 – senaste granskning 11/14/2015 14:31:00 – revision: 2.0

Word Viewer, Word 2016, Visio Professional 2016, Visio Standard 2016, Skype for Business 2016, Microsoft Publisher 2016, PowerPoint 2016, OneNote 2016, Office 2016 för Mac, Excel 2016, Access 2016, Microsoft Office Home and Business 2016, Microsoft Office Home and Student 2016, Microsoft Office Personal 2016, Microsoft Office Professional 2016, Microsoft Office Professional Plus 2016, Microsoft Office Standard 2016, Microsoft Office 2013 Service Pack 1, Microsoft Visio 2013 Service Pack 1, Microsoft Project 2013 Service Pack 1, Microsoft Project Professional 2016, Microsoft Project Standard 2016, Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1, Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2, Microsoft Office Web Apps Service Pack 2, Microsoft Office 2010 Service Pack 2, Microsoft Office Web Apps Server 2013 Service Pack 1, Microsoft Visio 2010 Service Pack 2, Microsoft Office Visio 2007 Service Pack 3, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2007 (Home and Student version), Microsoft Office SharePoint Server 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Project 2010 Service Pack 2, Microsoft Office Project 2007 Service Pack 3, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office for Mac Academic 2011, Microsoft Office for Mac Home and Business 2011, Microsoft Office for Mac Home and Business 2011 Home Use Program, Microsoft Office for Mac Home and Student 2011, Microsoft Office for Mac 2011, Compatibility Pack for Microsoft Office 2007 File Formats, Microsoft Office Excel Viewer 2007, Microsoft Office InfoPath 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2007 (Home and Student version), Microsoft Office Access 2007, 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 3

 • kbexpertiseinter kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbsurveynew kbmt KB3104540 KbMtsv
Feedback