Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Publicera en webbplats på en CD-R- eller CD-RW-skiva i FrontPage 2002

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
I denna artikel beskrivs steg för steg hur du publicerar en FrontPage-webbsida på en skrivbar eller återskrivbar CD-skiva (CD-R respektive CD-RW).

Om datorn är utrustad med en CD-brännare kan du säkerhetskopiera en FrontPage-webbplats på en CD-skiva. Det kan vara praktiskt att använda en CD-skiva för att säkerhetskopiera eller överföra en stor webbplats.

På många CD-brännare kan du förbereda en CD-R- eller CD-RW-skiva, så att du kan kopiera filer direkt till brännaren genom att använda en enhetsbeteckning, på samma sätt som du kan kopiera filer till en hårddisk, diskettenhet eller flyttbar enhet. Du kan sedan använda FrontPage för att publicera en webbplats på CD:n. Du kan också publicera webbplatsen på hårddisken först och sedan använda ett CD-skrivningsprogram för att kopiera över hårddiskversionen på CD:n.

VIKTIGT! Om du använder en CD-R-enhet och en CD-ROM-skiva kan du bara kopiera eller publicera filer på en viss mapp en enda gång. Om du använder denna typ av enhet och medium måste du kopiera eller publicera webbplatsen på en annan mapp på CD-ROM-skivan.

Överst på sidan

Förbereda en CD-R- eller CD-RW-skiva för direkt filkopiering

 1. Sätt in en CD-R- eller CD-RW-skiva i CD-brännaren.
 2. Starta CD-skrivningsprogrammet och formatera sedan CD:n så att du kan läsa från och skriva till CD-skivan med hjälp av en enhetsbeteckning. I den information som medföljde CD-skrivningsprogrammet finns mer information om detta.
I Microsoft Windows XP kan du spara information som fotografier och program på en CD-skiva utan att använda program från andra tillverkare. Du behöver emellertid ytterligare program för att skapa en diskbaserad webbplats på en skrivbar CD eller publicera en webbplats direkt på en skrivbar CD med hjälp av en enhetsbeteckning. Detta beror på att paketskrivning inte stöds i Windows XP, vilket krävs för att skriva och ta bort enskilda filer på en skrivbar CD.

Om du vill veta mer om hur du använder en CD-brännare med Windows XP klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
279157 Description of CD-ROM Recording in Windows XP
306524 Kopiera information till en CD i Windows XP
306641 HOW TO: Erase Files from a CD-RW Disc
Överst på sidan

Publicera på en diskbaserad webbplats och kopiera till en CD-skiva

Du kan använda kommandot Publicera för att skapa en diskbaserad kopia av en webbplats och sedan använda ett CD-skrivningsprogram för att kopiera den diskbaserade versionen till CD-skivan. Gör så här:
 1. Starta FrontPage och öppna sedan webbplatsen.
 2. Klicka på Publicera webbplatsArkiv-menyn.
 3. Gör något av följande i dialogrutan Mål för publicering:

  • Skriv sökvägen till en mapp på hårddisken (till exempel enhetsbeteckning:\Min webbplats).

   eller
  • Leta upp en mapp genom att klicka på Bläddra.
  Obs! Om du tidigare har valt ett mål för publicering av denna webbplats visas inte dialogrutan Mål för publicering. Gå vidare till steg 5.
 4. Klicka på OK.
 5. Ange de sidor du vill publicera. Gör så här:
  1. Klicka på Alternativ bottom till vänster i dialogrutan Publicera webbplats.
  2. Klicka på fliken Publicera och utför sedan en eller flera av följande åtgärder:
   • Ange under Publicera om du bara vill publicera ändrade sidor eller samtliga sidor.
   • Under Ändringar anger du hur du vill fastställa vilka sidor som har ändrats.
   • Om du vill skapa en loggfil för ändringar som har gjorts under publiceringen markerar du denna kryssruta.
  3. Klicka på OK.
 6. Markera kryssrutan Inkludera underwebbplatser om du vill publicera underwebbplatser.
 7. Klicka på Publicera.

  Obs! Om du avbryter en pågående publicering blir redan publicerade filer kvar i målmappen.
 8. Starta CD-skrivningsprogrammet och kopiera webbplatsen till en skrivbar CD. Det kan hända att du också kan använda Utforskaren för att kopiera webbplatsen till en skrivbar CD, beroende på vilket program du använder. I den information som medföljde CD-skrivningsprogrammet finns mer information om detta.
Överst på sidan

Publicera en webbplats direkt på en CD-ROM-skiva

Gör så här:
 1. Starta FrontPage och öppna sedan webbplatsen.
 2. Klicka på Publicera webbplatsArkiv-menyn.
 3. Gör något av följande i dialogrutan Mål för publicering:

  • Skriv sökvägen till en mapp på hårddisken (till exempel enhetsbeteckning:\Min webbplats).

   eller
  • Leta upp en mapp genom att klicka på Bläddra.
  Obs! Om du tidigare har valt ett mål för publicering av denna webbplats visas inte dialogrutan Mål för publicering. Gå vidare till steg 4.
 4. Klicka på OK.
 5. Ange de sidor du vill publicera. Gör så här:
  1. Klicka på Alternativ bottom till vänster i dialogrutan Publicera webbplats.
  2. Klicka på fliken Publicera och utför sedan en eller flera av följande åtgärder.
   • Ange under Publicera om du bara vill publicera ändrade sidor eller samtliga sidor.
   • Under Ändringar anger du hur du vill fastställa vilka sidor som har ändrats.
   • Om du vill skapa en loggfil för ändringar som har gjorts under publiceringen markerar du denna kryssruta.
  3. Klicka på OK.
 6. Markera kryssrutan Inkludera underwebbplatser om du vill publicera underwebbplatser.
 7. Klicka på Publicera.

  Obs! Om du avbryter en pågående publicering blir redan publicerade filer kvar i målmappen.
 8. När du har publicerat webbplatsen på CD:n kan det hända att du vill stänga CD:n, beroende på hur du vill läsa den i framtiden och vilket program du använder. Du har normalt följande tre möjligheter:
  • Mata ut CD:n ur CD-brännaren utan att göra några ändringar. Då kan du läsa från och skriva till CD-skivan med hjälp av enhetsbeteckningen när du sätter in CD:n i CD-brännaren igen.

   Obs! Det kanske inte går att läsa CD:n i CD-ROM-enheter av standardtyp när du gör detta.
  • Stäng CD:n så att den kan läsas med en CD-ROM-enhet av standardtyp efter installation av en UDF-läsare.
  • Stäng CD:n så att den kan läsas i de flesta CD-ROM-enheter av standardtyp utan att någon UDF-läsare behöver installeras. Detta alternativ ger vanligen också möjlighet att "slutbehandla" CD:n så att den inte kan raderas eller skrivas över.
Överst på sidan

Publicera en diskbaserad webbplats från en CD-skiva

Du kan använda FrontPage för att öppna en diskbaserad webbplats på en CD-skiva och sedan publicera webbplatsen på Internet, i ett intranät eller på en diskbaserad webb.
 1. Sätt in CD:n med webbplatsen i CD-brännaren.
 2. Starta FrontPage och öppna sedan webbplatsen (på CD:n).
 3. Klicka på Publicera webbplatsArkiv-menyn.
 4. Skriv adressen (URL) till publiceringsplatsen eller sökvägen till en mapp på hårddisken i dialogrutan Mål för publicering eller leta upp en mapp genom att klicka på Bläddra.

  Obs! Om du tidigare har valt ett mål för publicering av denna webbplats visas inte dialogrutan Mål för publicering. Gå vidare till steg 5.
 5. Klicka på OK.
 6. Ange de sidor du vill publicera. Gör så här:
  1. Klicka på Alternativ bottom till vänster i dialogrutan Publicera webbplats.
  2. Klicka på fliken Publicera och utför en eller flera av följande åtgärder:
   • Ange under Publicera om du bara vill publicera ändrade sidor eller samtliga sidor.
   • Under Ändringar anger du hur du vill fastställa vilka sidor som har ändrats.
   • Om du vill skapa en loggfil för ändringar som har gjorts under publiceringen markerar du denna kryssruta.
  3. Klicka på OK.
 7. Markera kryssrutan Inkludera underwebbplatser om du vill publicera underwebbplatser.
 8. Klicka på Publicera.

  Obs! Om du avbryter en pågående publicering blir redan publicerade filer kvar i målmappen.
Överst på sidan

Kopiera en diskbaserad webbplats från en CD-skiva till en hårddisk

När du kopierar en diskbaserad webbplats från en CD-skiva till en hårddisk kan det hända att du måste ta bort skrivskyddsattributen, om du vill göra några ändringar av webbplatsen.

Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows gäller kanske nedanstående instruktioner inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen.
 1. Sätt in CD:n med webbplatsen i CD-brännaren.
 2. Högerklicka på Start och klicka sedan på Utforska.
 3. Kopiera webbplatsen från CD:n till en mapp på hårddisken genom att dra och släppa webbplatsen.
 4. Klicka på MappalternativVerktyg-menyn.
 5. Markera kryssrutan Visa dolda filer och mappar på fliken Visa, och avmarkera sedan kryssrutan Dölj filnamnstillägg för registrerade filtyper.
 6. Klicka på OK.
 7. Dubbelklicka på den mapp på hårddisken som innehåller webbplatsen i listan Mappar.
 8. Dubbelklicka på mappen _vti_pvt.
 9. Ta bort alla filer som slutar på .lck.

  Obs! Om du kopierar en publicerad webbplats kanske du måste göra följande:
 10. Högerklicka på filen Service och sedan på Egenskaper.
 11. Avmarkera kryssrutan Skrivskydd och klicka sedan på OK.
 12. Högerklicka på filen Services och klicka sedan på Egenskaper.
 13. Avmarkera kryssrutan Skrivskydd och klicka sedan på OK.
Överst på sidan

FELSÖKNING

 • När du försöker spara ändringar av en webbplats på hårddisken kan det hända att ett felmeddelande av följande slag visas:
  Det går inte att öppna filen ...\_vti_pvt\service.lck för skrivning.
  Detta inträffar när webbplatsen öppnas eller kopieras från en CD-ROM-skiva, eftersom LCK-filerna är markerade som skrivskyddade.

  Så här löser du detta och andra problem med skrivskyddade filer:

  Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows gäller kanske nedanstående instruktioner inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen.

  Obs! Du kan inte utföra dessa åtgärder på en CD-R-skiva, eftersom det inte går att ta bort skrivskyddsinställningen från filer på en CD-R-skiva. Du kan emellertid ta bort skrivskyddsinställningen från filer på en CD-RW-skiva.

  1. Högerklicka på Start och klicka sedan på Utforska.
  2. Klicka på MappalternativVerktyg-menyn.
  3. Markera kryssrutan Visa dolda filer och mappar på fliken Visa, och avmarkera sedan kryssrutan Dölj filnamnstillägg för registrerade filtyper.
  4. Klicka på OK.
  5. Dubbelklicka på den mapp som innehåller webbplatsen i listan Mappar.
  6. Dubbelklicka på mappen _vti_pvt.
  7. Ta bort alla filer som slutar på .lck.
  8. Högerklicka på filen Service och sedan på Egenskaper.
  9. Avmarkera kryssrutan Skrivskydd och klicka sedan på OK.
  10. Högerklicka på filen Services och klicka sedan på Egenskaper.
  11. Avmarkera kryssrutan Skrivskydd och klicka sedan på OK.
  Upprepa åtgärderna för alla underwebbplatser.Om du vill veta mer om filen service.lck klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
  266216 FP2000: Error Message When Publishing Web: "Server Error: Web Is Busy..."
  303255 FP2000: Error Message Saving Changes to Web: Cannot Open File ...\_vti_pvt\Service.lck for Writing
 • Det kan hända att hyperlänkar i en webbplats som du har kopierat på en CD-skiva inte fungerar som förväntat. Det kan hända att det inte går att ansluta till de webbsidor som anges i hyperlänkarna.

  Detta problem kan uppstå om hyperlänkarna innehåller absoluta referenser till filer på den lokala dator där webbplatsen skapades.

  Lös problemet genom att redigera webbplatsen och ersätta alla absoluta hyperlänkadresser med relativa hyperlänkadresser.Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  301442 Hyperlinks Do Not Function After You Publish the Web
 • När du förhandsgranskar en webbsida med en FrontPage-komponent (genom att klicka på fliken Förhandsgranskning bottom i FrontPage-fönstret eller Förhandsgranska i webbläsaren i verktygsfältet Standard), kan det hända att följande meddelande visas:
  Den här sidan innehåller element som kanske behöver sparas eller publiceras för att kunna förhandsgranskas korrekt.
  FrontPage-komponenter som samverkar med en webbserver fungerar inte när du skapar en diskbaserad FrontPage-webbplats. Komponenter för realtidsbläddring fungerar endast om du använder en HTTP-server (Hypertext Transfer Protocol), där du har installerat servertilläggen för FrontPage.Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  206154 Some FrontPage Components Do Not Work on Disk-Based Webs
 • När du försöker publicera en webbplats på en CD-skiva som redan innehåller en kopia av webbplatsen, kan det hända att ett felmeddelande av följande slag visas:
  Ett problem uppstod när filen skulle kopieras. Vad vill du göra?
  Det kan också hända att det visas ett meddelande från CD-skrivningsprogrammet, om att det inte finns tillräckligt mycket ledigt utrymme på CD:n för kopiering av filerna.

  Detta kan inträffa om den skrivbara CD:n inte innehåller tillräckligt mycket ledigt utrymme för kopiering av nyare versioner av filer från den uppdaterade webbplatsen. När du använder paketskrivningsprogram som bara medger läsning från och skrivning till CD-skivan med hjälp av en enhetsbeteckning, kan du bara skriva en gång till varje del av skivan. När du kopierar en uppdaterad webbplats till CD-skivan tas äldre versioner av filerna inte bort från CD:n, vilket innebär att nyare filversioner kräver ytterligare utrymme. Detta beror på begränsningar i CD-brännartekniken.

  Undvik problemet genom att publicera webbplatsen på en ny, tom CD-skiva.
Överst på sidan
Egenskaper

Artikel-id: 310511 – senaste granskning 12/07/2015 08:01:40 – revision: 2.0

Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB310511
Feedback