Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Använda automatisk komplettering med en kommandotolk i Windows XP

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs hur du konfigurerar Windows XP så att fil- och mappnamn som skrivs in vid en kommandotolk kompletteras automatiskt. Funktionen aktiveras genom att ett styrtecken skrivs in.

Överst på sidan

Aktivera automatisk komplettering

Om du till exempel vill växla till Program-mappen kan du skriva cd \pro styrtecken. Om du vill visa innehållet i filen Myfile.txt kan du istället skriva type myf styrtecken. Om det finns flera mappar eller filer som motsvarar de tecken du skriver, visas nästa instans om du skriver styrtecknet igen. När rätt mapp eller fil visas slutför du kommandot genom att trycka på RETUR. Om ingen mapp eller fil motsvarar de tecken du skriver hörs en ljudsignal.

Du kan aktivera eller inaktivera denna funktion för en dator, en användare eller endast för den aktuella kommandosessionen.

Överst på sidan

Aktivera automatisk komplettering i den aktuella sessionen

Aktivera automatisk komplettering för den aktuella kommandosessionen genom att skriva cmd /f. Skriv sedan CTRL+D om du vill komplettera ett mappnamn eller CTRL+F om du vill komplettera ett filnamn.

Om du vill inaktivera automatisk komplettering skriver du cmd /f:off.

Överst på sidan

Aktivera automatisk komplettering permanent

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera, redigera och återställa registret i Windows XP och Windows Server 2003
 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 2. Om du vill aktivera automatisk komplettering för datorn letar du upp och klickar på nyckeln HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor.
 3. Om du vill aktivera automatisk komplettering för den aktuella användaren letar du upp och klickar på nyckeln HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor.
 4. För komplettering av mappnamn dubbelklickar du på värdet CompletionChar. Skriv in det styrtecken som du vill använda hexadecimalt.

  Om du till exempel vill använda TABB-tangenten är styrtecknet 0x9 (om du skriver 9 som värde konverteras det automatiskt till hexadecimalt). Om du vill använda samma styrtecken som du använder för en enstaka kommandosession skriver du 0x4 för CTRL+D och 0x6 för CTRL+F. Du kan använda samma styrtecken för komplettering av både mapp- och filnamn.
 5. För komplettering av filnamn dubbelklickar du på värdet PathCompletionChar. Skriv in det styrtecken som du vill använda hexadecimalt.

  Om du till exempel vill använda TABB-tangenten är styrtecknet 0x9 (om du skriver 9 som värde konverteras det automatiskt till hexadecimalt). Om du vill använda samma styrtecken som du använder för en enstaka kommandosession skriver du 0x4 för CTRL+D och 0x6 för CTRL+F. Du kan använda samma styrtecken för komplettering av både mapp- och filnamn.
 6. Avsluta Registereditorn.
Om du aktiverar den här funktionen för datorn är den tillgänglig för alla användare. Du kan emellertid inaktivera den för en enskild användare eller använda andra styrtecken för denna användare än för datorn. Användarinställningar har företräde framför datorinställningar.

Överst på sidan

Ytterligare information

Observera följande skillnader mellan komplettering av mappnamn och filnamn:
 • Funktionen för komplettering av filnamn fungerar även på mappar, eftersom funktionen söker efter en fullständig sökväg och jämför med både fil- och mappnamn.
 • Om du använder styrtecknet för komplettering av filer med ett kommando som bara fungerar för mappar (till exempel kommandot cd eller rd) söks endast mappnamn.
 • Funktionen för mappkomplettering jämför bara med mappnamn. Detta gör att funktionen för mappkomplettering är snabbare för mappsökning än funktionen för filnamnskomplettering, om det finns både filer och mappar med matchande strängar.
Överst på sidan
autocomplete
Egenskaper

Artikel-id: 310530 – senaste granskning 12/07/2015 08:01:58 – revision: 1.2

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB310530
Feedback