Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Lösenord försvinner efter uppgradering till Windows XP

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
När du uppgraderar till Windows XP från Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98, andra utgåvan, eller Microsoft Windows Millennium Edition (ME) sparas inte vissa lösenord. De återställs inte heller om du avinstallerar Windows XP.
Orsak
I Windows XP används en säkrare krypteringsmetod för att spara lösenord. För att förhindra att äldre, mindre säkra filer med lösenordslistor är tillgängliga för Internet-användare som vill ställa till skada, tas sådana filer bort och nya filer skapas under uppgraderingen till Windows XP. För att datorn ska bli säkrare sparas inte dessa filer tillsammans med avinstallationsinformationen för Windows XP.
Lösning
Det finns ingen lösning på detta problem, utan du måste skapa lösenorden igen när de efterfrågas.
Mer Information
Problemet berör Windows-lösenord av följande slag:
  • Lösenord för fjärranslutning
  • Lösenord för inloggning
  • Domänlösenord
  • Lösenord för nätverksresurser
Filerna med lösenordslistor tas bort på grund av säkerhetsproblemen som kan uppstå om filerna är kvar på datorn. Om du har säkerhetskopierat dina filer med lösenordslistor (PWL-filer) före uppgraderingen till Windows XP, och du sedan bestämmer dig för att gå tillbaka till Windows 98, Windows 98, andra utgåvan, eller Windows ME, kan du återställa PWL-filerna som du har säkerhetskopierat.

Observera att det här problemet inte uppstår om du uppgraderar från Microsoft Windows 2000.
Egenskaper

Artikel-id: 310562 – senaste granskning 01/11/2015 21:08:49 – revision: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbprb kbupgrade KB310562
Feedback