Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

MS15-115: Säkerhetsuppdatering för Windows adress fjärrkörning av kod: 10 November 2015

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3105864
Sammanfattning
Den här säkerhetsuppdateringen löser säkerhetsproblem i Windows. De allvarligaste av dessa säkerhetsproblem kan möjliggöra fjärrkörning av kod om en angripare övertygar en användare att öppna ett skadligt dokument eller gå till en icke betrodd webbsida som innehåller inbäddade teckensnitt.

Mer information om problemet finns Microsoft Security Bulletin MS15-115.
Mer Information
Viktigt
 • Alla framtida säkerhet och icke-säkerhetsinnehåll uppdateringar för Windows RT 8.1, 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 kräver uppdatering 2919355 ska installeras. Vi rekommenderar att du installerar uppdateringen 2919355 på din dator som Windows RT 8.1, 8.1 för Windows eller Windows Server 2012 R2 så att du får framtida uppdateringar.
 • Om du installerar ett språkpaket efter installation av denna uppdatering, måste du installera om uppdateringen. Därför rekommenderar vi att du installerar alla språkpaket innan du installerar uppdateringen. Mer information finns i Lägga till språkpaket i Windows.
Mer information om den här säkerhetsuppdateringen
Följande artiklar innehåller ytterligare information om den här säkerhetsuppdateringen som gäller enskilda produktversioner. Artiklarna kan innehålla information om kända problem.
 • 3097877 MS15-115: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Windows: 10 November 2015

  Obs! Den här säkerhetsuppdateringen gavs ut igen den 11 November 2015 för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 att lösa följande problem:
  • Löser krascha som uppstått i alla versioner av Microsoft Outlook stöds när användarna läst vissa e-postmeddelanden.
  • Artikeln innehåller en lösning på problem som uppstod när användarna loggar in på systemet. Till exempel när en användare startade om datorn och sedan trycker på Ctrl + Alt + Delete på inloggningsskärmen, skärmen blinkade och minskade svart. Användaren kunde sedan inte fortsätta. Det kan finnas andra, liknande inloggning problem som är relaterade till det här problemet.
  Om du inte loggar in på en dator med Windows 7 problemet, rekommenderar vi att du avinstallerar säkerhetsuppdateringen 3097877 och installera de senaste uppdateringarna från Windows Update. KB 3097877 Det finns sätt att avinstallera uppdateringen.
 • 3101746 MS15-115: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Windows: 10 November 2015
 • 3105213 Kumulativ uppdatering för Windows 10: 10 November 2015
 • 3105211 Kumulativ uppdatering för Windows 10 Version 1511: 10 November 2015
Hämta och installera uppdateringen

Metod 1: Windows Update

Den här uppdateringen är tillgänglig via Windows Update. När du aktiverar automatisk uppdatering, kommer uppdateringen hämtas och installeras automatiskt. Läs mer om hur du aktiverar automatisk uppdateringHämta uppdateringar automatiskt.

Obs! RT för Windows och Windows RT 8.1 är uppdateringen tillgänglig via Windows Update endast för.

Metod 2: Microsoft Download Center

Du kan få fristående uppdateringspaketet via Microsoft Download Center. Följ installationsanvisningarna på sidan Hämta och installera uppdateringen.

Klicka på länken Hämta i Microsoft Security Bulletin MS15-115 som motsvarar versionen av Windows du kör.
Mer Information

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Windows Vista (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Filnamn för säkerhetsuppdateringenFör alla 32-bitars utgåvor av Windows Vista som stöds:
Windows6.0-KB3097877-x86.msu
Windows6.0-KB3101746-x86.msu
För alla x64-baserade utgåvor av Windows Vista som stöds:
Windows6.0-KB3097877-x64.msu
Windows6.0-KB3101746-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningWUSA.exe stöder inte avinstallation av uppdateringar. Om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA, klicka på Kontrollpanelenoch klicka sedan på säkerhet. Klicka på Visa installerade uppdateringarunder Windows Update och välj från en lista med uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3097877
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3101746
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows Server 2008 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Filnamn för säkerhetsuppdateringenFör alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
Windows6.0-KB3097877-x86.msu
Windows6.0-KB3101746-x86.msu
För alla x 64-baserade utgåvor av Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3097877-x64.msu
Windows6.0-KB3101746-x64.msu
För alla Itanium-baserade utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
Windows6.0-KB3097877-ia64.msu
Windows6.0-KB3101746-ia64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningWUSA.exe stöder inte avinstallation av uppdateringar. Om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA, klicka på Kontrollpanelenoch klicka sedan på säkerhet. Klicka på Visa installerade uppdateringarunder Windows Update och välj från en lista med uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3097877
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3101746
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows 7 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla 32-bitars utgåvor av Windows 7 som stöds:
Windows6.1-KB3097877-x86.msu
Windows6.1-KB3101746-x86.msu
För alla x 64-baserade versioner av Windows 7 som stöds:
Windows6.1-KB3097877-x 64
Windows6.1-KB3101746-x 64
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningOm du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA växeln /Uninstall installationsprogrammet eller klicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhetunder Windows Update klickar du på Visa installerade uppdateringaroch välj från en lista med uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3097877
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3101746
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows Server 2008 R2 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla x 64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB3097877-x 64
Windows6.1-KB3101746-x 64
För alla Itanium-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2 som stöds:
Windows6.1-KB3097877-ia64.msu
Windows6.1-KB3101746-ia64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningOm du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA växeln /Uninstall installationsprogrammet eller klicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhetunder Windows Update klickar du på Visa installerade uppdateringaroch välj från en lista med uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3097877
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3101746
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows 8 och 8.1 för Windows (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla 32-bitarsutgåvor av Windows 8 som stöds:
Windows8-RT-KB3097877-x86.msu
Windows8-RT-KB3101746-x86.msu
För alla x 64-baserade utgåvor av Windows 8 som stöds:
Windows8-RT-KB3097877-x64.msu
Windows8-RT-KB3101746-x64.msu
För alla 32-bitarsutgåvor av Windows 8.1 som stöds:
Windows8.1-KB3097877-x86.msu
Windows8.1-KB3101746-x86.msu
För alla x 64-baserade utgåvor av Windows 8.1 som stöds:
Windows8.1-KB3097877-x64.msu
Windows8.1-KB3101746-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningKlicka på installerade uppdateringar och välj från listan över uppdateringar om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA används inställningen /Uninstall växla eller klicka på Kontrollpanelen, System och säkerhet, Windows Updateoch sedan under Se även.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3097877
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3101746
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

2012 för Windows Server och Windows Server 2012 R2 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla utgåvor av Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3097877-x64.msu
Windows8-RT-KB3101746-x64.msu
För alla utgåvor av Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3097877-x64.msu
Windows8.1-KB3101746-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningKlicka på installerade uppdateringar och välj från listan över uppdateringar om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA används inställningen /Uninstall växla eller klicka på Kontrollpanelen, System och säkerhet, Windows Updateoch sedan under Se även.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3097877
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3101746
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

RT för Windows och Windows RT 8.1 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
DistributionDessa uppdateringar finns tillgängliga via Windows Update endast.
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelenoch klicka på System och säkerhet, klicka på Windows Updateoch sedan under Se även, installerade uppdateringar väljer du i listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3097877
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3101746

10 för Windows (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla 32-bitarsutgåvor av Windows 10 som stöds:
Windows10.0-KB3105213-x86.msu
För alla x 64-baserade utgåvor av Windows 10:
Windows10.0-KB3105213-x64.msu
För alla 32-bitarsutgåvor av Windows 10 Version 1511 som stöds:
Windows10.0-KB3105211-x86.msu
För alla x 64-baserade utgåvor av Windows 10 Version 1511:
Windows10.0-KB3105211-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningKlicka på installerade uppdateringar och välj från listan över uppdateringar om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA används inställningen /Uninstall växla eller klicka på Kontrollpanelen, System och säkerhet, Windows Updateoch sedan under Se även.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3105213
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3105211
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Hash-filinformation

PaketnamnHash för SHA-1Hash för SHA-2
Windows6.0-KB3101746-ia64.msu77C06D8223FA31556FB662A99F2A6CA93F7468A25E1C75C5104C7C775E95EDFCF5D4496D657B3F135C75D3C1D123FDD1F8B47961
Windows6.0-KB3101746-x64.msuBD847847276CD286FEF6910886D8CFD791EBE875C0C7781125EE8E814EC7B3EAC1022E8FAEAE6A13E73EAEBCEE5A683FC8AC0E1A
Windows6.0-KB3101746-x86.msu2B9FA873CEE179A5DC793B5D035E554ADB5D11898D1D33FFC9D4279E915E4441468562D1CCD04BB0055E9447AD665A0D93C56EBE
Windows6.1-KB3097877-ia64.msu96F13C7CFF546C9AD18D15337E0071BC2BDA57A32A7789142C34B9FAA81F4F7789D634AF4CA88DC8A06BE6693D66C0D08D2859C9
Windows6.1-KB3097877-x 642B6133381E9668BABAA92D5F6DFC21EED74264C3912384A98CB81CDA6FC85CB892B7198F8079766D20E35C308BEF8546DAAAD269
Windows6.1-KB3097877-x86.msuD1E87B12BF81F6C5E34B1654906EF878EC456A9DED5E507BF101F06B50B73F0753CCA52FFE8226E1476A207805CA2C83DB258146
Windows8.1-KB3101746-arm.msuE75DF3DB8A76C55475B42936A86FCA3978290946BA78B31BCF2DB4F0959D3C96DF1F3E8EB90832BBD99791E9ABCEAF8ACDC5C5F1
Windows8.1-KB3101746-x64.msu185499C2BD878854A4944FC43F66A2068D8C2BCB0474440D1E1807A74C6605DCFE47AFBA4EC38F7B6911046CB14086198D35ADFC
Windows8.1-KB3101746-x86.msu899F9CD746720CA080F9E4FFDB7B8E00947327F92A73562162DFDE1516489D40E9A45CB6EB193B14FEA27FB766803750346071E6
Windows8-RT-KB3101746-arm.msu4C156F90382FC41667D87A836B64A8AD4906A17B0D570D1863C75B5423DC2AA378E339F0A2C3EE4E9E65A134C3A20B2AF52E36E6
Windows8-RT-KB3101746-x64.msu7FB82FC393465D0B6139268BEFCA14687583788C9A571AC2A765742F064BF1625BA679B6C778A62A18F12A6071D3E2D5650D86C2
Windows8-RT-KB3101746-x86.msuBFBC230D49F184E196144DCDB0D93EE6C241997F8DAEE22651F2EC5AD7D7A6B269B61F654F8D304AB33802BC171751AF0AE24CE5

Så här får du hjälp och support för denna säkerhetsuppdatering

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd
skadlig angripare utnyttja

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3105864 – senaste granskning 11/13/2015 15:47:00 – revision: 3.0

Windows 10, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3105864 KbMtsv
Feedback