Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Datorn övergår inte i vänteläge om Energialternativ-profilen är inställd på vänteläge efter 45 minuter eller mer

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Symptom
När Energialternativ-profilen ställs in så att datorn ska övergå i vänteläge efter 45 minuter eller mer, kan det hända att datorn ändå inte övergår i vänteläge efter denna tid.
Orsak
Det här problemet kan uppstå när datorn körs på växelström, och tiden för övergång till vänteläge är inställd på 45 minuter eller mer. När datorn körs på växelström och är inaktiv i cirka 30 minuter utförs systemunderhåll, och systemvänteräknaren återställs under tiden. Om systemväntetiden ställs in på 45 minuter eller mer startas tjänsten Idle Task Scheduler var 30:e minut och återställer systemvänteräknaren. Därför kan datorn inte övergå i vänteläge.
Lösning
Lös problemet genom att hämta den senaste Service Pack-versionen för Windows XP. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering som stöds är tillgänglig från Microsoft. Den är emellertid endast avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i artikeln. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om ditt arbete inte störs alltför mycket av detta problem, rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning anges detta högst upp i denna artikel. Annars kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, måste du kanske skapa en särskild serviceförfrågan. Normala supportavgifter tas ut för ytterligare supportfrågor och problem som inte gäller den aktuella snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Support finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Samtliga språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig för visas i en lista. Om ditt språk inte finns med i listan beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.

Filinformation

Den engelska versionen av denna korrigeringsfil ska ha följande filattribut (eller senare):
  Datum     Tid  Version   Storlek   Filnamn  -------------------------------------------------------  26-nov-2001 13:59  5.1.2600.21 250 368 Mstask.dll  26-nov-2001 13:59  5.1.2600.21  9 728 Mstinit.exe  26-nov-2001 13:59  5.1.2600.21 158 720 Schedsvc.dll  26-nov-2001 13:50  5.1.2600.21 155 136 Srsvc.dll				
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln. Detta problem åtgärdades först i Windows XP Service Pack 1.
Mer Information
När du installerar den här snabbkorrigeringen och tiden till vänteläge är mer än 15 minuter, kan vänteläget fördröjas med cirka 15 minuter en gång var tredje dag. I Windows schemaläggs visst underhåll när systemet är inaktivt och körs på växelström. Vissa inaktiva aktiviteter kan medföra hög processor- och diskanvändning, vilket medför fördröjningar i övergången till vänteläge.

Andra program och tjänster från andra tillverkare kan köras medan systemet är inaktivt, och dessa program och tjänster kan medföra en mer än tioprocentig processor- och diskanvändning. Detta medför fördröjningar i övergången till vänteläge.

Om du vill veta mer om ett närliggande ämne klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
899975 Windows XP övergår inte till vänteläge efter exakt den tid som anges i Energialternativ-profilen (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
När du har installerat den här snabbkorrigeringen startas tjänsten System Idle Task Scheduler när datorn är inaktiv i cirka 15 minuter. Systemunderhållet schemaläggs om det finns tillräckligt mycket tid kvar för att slutföra aktiviteten utan att systemvänteräknaren återställs.

Tjänsten System Idle Task Scheduler kontrollerar om systemet är inaktivt, vilket det anses vara om följande är fallet i 10 minuter:
 • Det kommer inga indata från användaren.
 • Processor- och diskanvändningen understiger 10 procent.
 • Datorn drivs inte med batteri.
 • Presentationsprogram (till exempel bildspel eller filmuppspelning) körs inte.
Om alla dessa förutsättningar är uppfyllda sparas varje minut i tre minuter en ögonblicksbild av systemet för alla nya aktiviteter som körs på datorn. Om ingen ny aktivitet körs är tjänsten klar för schemaläggning av aktiviteter som har placerats i kö. Dessa kan köras när systemet är inaktivt. Om det finns en aktivitet som har ställts i kö körs den av tjänsten System Idle Task Scheduler. Tjänsten System Idle Task Scheduler ändrar inte uttryckligen systemvänteräknaren.

Om den schemalagda aktiviteten körs och utnyttjar mer än tio procent av processor- och diskkapaciteten under lång tid, fastställs i kernellägestråden System Idle Detection att systemet inte är inaktivt, och systemvänteräknaren återställs till noll. Detta medför en fördröjning i övergången till vänteläge.

Följande aktiviteter kan ställas i kö och kan schemaläggas under systemväntetid:
 • Disk Layout-aktiviteten:

  När datorn startas ställs den här aktiviteten i kö för körning medan systemet är inaktivt. Om aktiviteten schemaläggs för körning av tjänsten System Idle Task Scheduler kontrolleras i registret när Disk Layout-aktiviteten senast kördes. Om aktiviteten inte har körts de senaste tre dagarna fortsätter processen. Annars avslutas den. Om processen fortsätter kontrolleras om det har gjorts många ändringar av disklayouten sedan aktiviteten senast kördes. Aktiviteten ställs i kö igen när 32 processer har skapats i systemet. För att betydande layoutändringar ska hittas kontrolleras filerna i scenariofilerna i mappen Windows\Prefetch. Dessa scenariofiler visar vilka filer som används under start av program och av datorn. Dessa filer bör placeras optimalt på disken. Om processen fortsätter uppdateras disklayouten, vilket i sin tur kan medföra över tio procents processor- eller diskanvändning. När användningen ökar identifieras detta i kernellägestråden System Idle Detection, och systemvänteräknaren återställs. Detta medför fördröjningar i övergången till vänteläge.
 • Aktiviteten Systemåterställning.
 • Aktiviteten Help Services and Data Collection
Windows XP är konstruerat så att underhållstjänster automatiskt ska slutföras för bättre prestanda och tillförlitlighet. När datorn drivs med växelström och är inaktiv försätts den inte omedelbart i energisparläge, och i stället kan systemunderhåll köras i några minuter. I systemunderhållet ingår optimering av disklayouten för bättre prestanda (till exempel snabba starter) och förberedelse av automatiska systemåterställningspunkter för ökad tillförlitlighet. Dessa aktiviteter fördröjer inte övergången till energisparläge mer än 15 minuter. Aktiviteterna körs inte om datorn drivs med batteri. Normalt slutförs aktiviteterna första gången datorn lämnas inaktiv efter starten, och aktiviteterna bidrar till att prestanda och tillförlitlighet bibehålls även efter lång användning.
Egenskaper

Artikel-id: 310601 – senaste granskning 12/23/2008 10:36:44 – revision: 1.7

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbenv kbfix kbsysadmin kbwinxpsp1fix KB310601
Feedback