"Vissa objekt kan inte tas bort" fel när objekt bort från gemensamma mappar i Outlook

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3106537
Symptom
I Microsoft Outlook 2013 eller Microsoft Outlook 2010 när du tar bort ett objekt från en gemensam mapp, visas något av följande felmeddelanden:

Vissa objekt kan inte tas bort. De kan ha flyttats eller tagits bort eller åtkomst nekades.

Ändringar av objektet har gått förlorade på grund av en återanslutning till servern.

Lösning
Åtgärda problemet genom att installera 8 December 2015-uppdatering för Outlook 2013. Information om uppdateringen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

3114349 Den 8 december 2015 uppdatering för Outlook 2013 (KB3114349)
Workaround
Om du inte kan installera uppdateringen som nämns i avsnittet "Lösning" för att åtgärda det här problemet eller om du använder Outlook 2010 kan du undvika problemet genom att stänga och starta om Outlook. När Outlook har startats om kan du ta bort objektet. Starta om Outlook igen om det här problemet uppstår igen när Outlook körs under en viss tid.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3106537 – senaste granskning 12/11/2015 01:54:00 – revision: 2.0

Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010

  • kbprb kbexpertisebeginner kbsurveynew kbmt KB3106537 KbMtsv
Feedback