Systemfilsgranskaren (Sfc.exe) i Windows XP och Windows Server 2003

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

En version av den här artikeln för Microsoft Windows 2000 finns i 222471 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs Systemfilsgranskaren (Sfc.exe), som är ett kommandoradsverktyg som används tillsammans med funktionen Windows Filskydd.
Mer Information
Med hjälp av Systemfilsgranskaren kan en administratör söka igenom alla skyddade filer och kontrollera versionerna. Om det visar sig att en skyddad fil har skrivits över hämtas rätt version av filen från cachemappen (Systemrot\System32\Dllcache) eller från källfilerna för Windows-installationen, och sedan ersätts den felaktiga filen. Dessutom kontrolleras och fylls cachemappen igen. Du måste vara inloggad som administratör eller medlem av gruppen Administratörer för att kunna använda Systemfilsgranskaren. Om cachemappen skadas eller blir obrukbar kan du använda kommandona sfc /scannow, sfc /scanonce eller sfc /scanboot för att reparera dess innehåll.

Syntax för Systemfilsgranskaren

Sfc [/Scannow] [/Scanonce] [/Scanboot] [/Revert] [/Purgecache] [/Cachesize=x]
 • /Scannow: Alla skyddade systemfiler söks igenom omedelbart, och felaktiga versioner ersätts med rätt Microsoft-versioner. Detta kommando kan kräva tillgång till källfilerna för Windows-installationen.
 • /Scanonce: Alla skyddade systemfiler söks igenom en gång när datorn startas om. Detta kommando kan kräva tillgång till källfilerna för Windows-installationen när datorn startas om. SfcScan-DWORD-värdet ställs in på 2 i följande registernyckel när kommandot körs:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 • /Scanboot: Alla skyddade systemfiler söks igenom varje gång datorn startas om. Detta kommando kan kräva tillgång till källfilerna för Windows-installationen varje gång datorn startas om. SfcScan-DWORD-värdet ställs in på 1 i följande registernyckel när kommandot körs:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 • /Revert: Genomsökningen återställs till standardinställningen (sök inte igenom skyddade filer när datorn startas). Standardcachestorleken återställs inte när kommandot körs. Detta kommando motsvarar växeln /Enable i Windows 2000.
 • /Purgecache: Filcachen töms och alla skyddade systemfiler söks igenom omedelbart. Detta kommando kan kräva tillgång till källfilerna för Windows-installationen.
 • /Cachesize=x: Cachestorleken ställs in på x megabyte (MB). Cachens standardstorlek är 50 MB. Detta kommando kräver att du startar om datorn och sedan kör kommandot /purgecache för att justera diskcachens storlek. Genom detta kommando ställs SfcQuota-DWORD-värdet in på x i följande registernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Om du vill veta mer om Windows Filskydd klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
222193 Beskrivning av Windows Filskydd i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
compatguidechange wfp sfp switches tool
Egenskaper

Artikel-id: 310747 – senaste granskning 12/01/2007 02:01:00 – revision: 4.5

Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

 • kbinfo KB310747
Feedback