Microsoft-säkerhetsmeddelande: uppdatering för Hyper-V för att adressera CPU svaghet: 10 November 2015

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3108638
Sammanfattning
Microsoft har publicerat ett säkerhetsmeddelande om det här problemet för IT-proffs. Säkerhetsmeddelandet innehåller ytterligare säkerhetsrelaterad information. Mer information om problemet finns https://technet.microsoft.com/Security/Advisory/3108638
Mer Information
Viktigt
  • Om du installerar ett språkpaket efter installation av denna uppdatering, måste du installera om uppdateringen. Därför rekommenderar vi att du installerar alla språkpaket innan du installerar uppdateringen. Mer information finns i Lägga till språkpaket i Windows.
Mer information om den här säkerhetsuppdateringen
Följande artikel innehåller mer information om den här säkerhetsuppdateringen som gäller enskilda produktversioner. Artikeln kan innehålla information om kända problem.
  • 3108604 Microsoft Security Advisory: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Windows Hyper-V: den 10 November 2015
Hämta och installera uppdateringen

Metod 1: Windows Update

Den här uppdateringen är tillgänglig via Windows Update. När du aktiverar automatisk uppdatering, kommer uppdateringen att hämtas och installeras automatiskt. Läs mer om hur du aktiverar automatisk uppdatering Hämta uppdateringar automatiskt.

Metod 2: Microsoft Download Center

Du kan få fristående uppdateringspaketet via Microsoft Download Center. Följ installationsanvisningarna på nerladdningssidan för att installera uppdateringen.

Klicka på länken Hämta i tabellen nedan som motsvarar din version av Windows som du kör. Ta reda på om din dator kör 32-bitars eller 64-bitars version av Windows
Windows Server 2008
Windows Server 2008 för x64-baserade datorer Service Pack 2
(3108604)
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2008 R2 för x64-baserade system servicepack 1
(3108604)
Windows 8 och Windows 8.1
Windows 8 för x64-baserade system
(Endast Professional och Enterprise Edition)
(3108604)
Windows 8.1 för x64-baserade system
(Endast Professional och Enterprise Edition)
(3108604)
Windows Server 2012 och Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012
(3108604)
Windows Server 2012 R2
(3108604)
Windows-10
Windows 10 för x64-baserade system
(Utom Home-versioner)
(3108604)
Version av Windows 10 1511 för x64-baserade system
(Utom Home-versioner)
(3108604)
Installationsalternativet Server Core
Windows Server 2008 för x64-baserade datorer Service Pack 2 (Server Core-installation)
(3108604)
Windows Server 2008 R2 för x64-baserade system servicepack 1 (Server Core-installation)
(3108604)
Windows Server 2012 (Server Core-installation)
(3108604)
Windows Server 2012 R2 (Server Core-installation)
(3108604)
Mer Information

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Windows Server 2008

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Filnamn för säkerhetsuppdateringenFör alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3108604-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningWUSA.exe stöder inte avinstallation av uppdateringar. Om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA, klicka på Kontrollpanelenoch klicka sedan på säkerhet. Klicka på Visa installerade uppdateringarunder Windows Update och välj från en lista med uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3108604
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows Server 2008 R2

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB3108638-x 64
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningOm du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA växeln /Uninstall installationsprogrammet eller klicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhetunder Windows Update klickar du på Visa installerade uppdateringaroch välj från en lista med uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3108604
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows 8 och Windows 8.1

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla x64-baserade utgåvor av Windows 8 som stöds:
(Endast Professional och Enterprise Edition)
Windows8-RT-KB3108638-x64.msu

För alla x64-baserade utgåvor av Windows 8.1 som stöds:
(Endast Professional och Enterprise Edition)
Windows8.1-KB3108638-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningKlicka på installerade uppdateringar och välj från listan över uppdateringar om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA används inställningen /Uninstall växla eller klicka på Kontrollpanelen, System och säkerhet, Windows Updateoch sedan under Se även.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3108604
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows Server 2012 och Windows Server 2012 R2

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla utgåvor av Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3108638-x64.msu

För alla utgåvor av Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3108638-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningKlicka på installerade uppdateringar och välj från listan över uppdateringar om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA används inställningen /Uninstall växla eller klicka på Kontrollpanelen, System och säkerhet, Windows Updateoch sedan under Se även.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3108604
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows-10

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla x64-baserade utgåvor av Windows 10:
(Utom Home-versioner)
Windows10.0-KB3105213-x64.msu

För alla x64-baserade utgåvor av Windows 10 Version 1511:
(Utom Home-versioner)
Windows10.0-KB3105211-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningKlicka på installerade uppdateringar och välj från listan över uppdateringar om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA används inställningen /Uninstall växla eller klicka på Kontrollpanelen, System och säkerhet, Windows Updateoch sedan under Se även.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3105213
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3105211
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Så här får du hjälp och support för denna säkerhetsuppdatering

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd
uppdatering säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering säkerhet bugg fel säkerhetsproblem skadlig angripare utnyttja register oautentiserad buffertöverskridning specialutformad omfattning specialutformad denial of service DoS TSE

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3108638 – senaste granskning 04/20/2016 08:22:00 – revision: 3.0

  • kbexpertiseinter kbinfo kbsecadvisory kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3108638 KbMtsv
Feedback