Hur du skapar en organisationsformulärbiblioteket i Exchange Online och Exchange Server

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3109076
Introduktion
Den här artikeln beskrivs hur du skapar organisatoriska former i Exchange Online och Exchange Server 2013 och senare versioner. När du utför den här proceduren kan använda användare Microsoft Outlook för att visa och arbeta i organisationsformulärbiblioteket.
MER INFORMATION
 1. Gör något av följande, som appropriatefor din situation:
 2. Skapa en ny postlåda för gemensam mapp som heter PFHierarchy. Det gör du genom att köra följande kommando:
  New-Mailbox -PublicFolder -Name PFHierarchy
 3. Skapa en ny mapp i katalogen NON_IPM_SUBTREE som har namnet organisationsformulärbiblioteket. Det gör du genom att köra följande kommando:
  New-PublicFolder -Path "\NON_IPM_SUBTREE\EFORMS REGISTRY" -Name "Organizational Forms Library"
 4. Ange språk-ID för den mapp som du skapade. Det gör du genom att köra följande kommando:
  “Set-PublicFolder "\NON_IPM_SUBTREE\EFORMS REGISTRY\Organizational Forms Library" -EformsLocaleID EN-US”
  Ta reda på rätt språk-ID ska användas finns ilanguagecode fält.
 5. Ange läsbehörigheter för alla vanliga användare. Det gör du genom att köra följande kommando:
   “Add-PublicFolderClientPermission -identity "\NON_IPM_SUBTREE\EFORMS REGISTRY\Organizational Forms Library" -user <User>@<domain.com> -AccessRights ReadItems”
 6. Ställa in skrivbehörighet för varje admin som sparar de organisatoriska formerna för gemensamma mappar. Det gör du genom att köra följande kommando:
  “Add-PublicFolderClientPermission -identity "\NON_IPM_SUBTREE\EFORMS REGISTRY\Organizational Forms Library" -user <Admin>@<domain>.com -AccessRights CreateItems”
 7. Vänta en stund för att replikering ska ske.
REFERENSER
Mer information finns på följande Microsoft-resurser:

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3109076 – senaste granskning 12/02/2015 10:24:00 – revision: 2.0

Microsoft Exchange Online, Exchange Server 2016 Enterprise Edition, Exchange Server 2016 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard

 • o365022013 o365 o365a o365e o365m kbmt KB3109076 KbMtsv
Feedback