Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Skaffa startdisketter för installation av Windows XP

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Denna artikel har tidigare publicerats under SV310994
Om du är en småföretagskund finns ytterligare felsöknings- och utbildningsresurser på webbplatsen Support för småföretag.

Om du vill fortsätta att få säkerhetsuppdateringar för Windows bör du se till att du kör Windows XP med Service Pack 3 (SP3). Mer information finns på följande Microsoft-webbsida:Support upphör för vissa versioner av Windows

INLEDNING
Startdisketter för installation av Windows XP kan bara hämtas från Microsoft. Dessa disketter gör det möjligt att köra installationsprogrammet på datorer där det inte går att använda en startbar cd-skiva. Om du kan starta datorn från en cd-skiva eller en nätverksbaserad installation rekommenderar vi starkt att du gör det i stället.

Framtida produkter kommer inte längre att stödja installation via startdisketter för installation. Installation av framtida Microsoft-operativsystem kommer att kräva möjlighet att starta från cd-enheten eller med PXE-start från nätverket. Mer information om hur du använder PXE-start finns på webbsidan Krav för RIS och PXE på Microsoft TechNet-webbplatsen.

Skaffa en ersättningsdiskett

Om du köpt Windows XP under de senaste 30 dagarna kan du eventuellt återlämna det till butiken och få en ny diskett enligt Microsofts trettiodagarsgaranti. Läs mer om garantin på förpackningen.

Du kan också få en ersättningsdiskett genom att ringa till Microsoft på (800) 360-7561 och be att få en ny diskett som ersättning för den skadade. Om du befinner dig utanför USA kontaktar du närmaste Microsoft-kontor. Du hittar det närmaste kontoret på webbplatsen Microsoft World Wide.

Varför ska jag hämta startdisketter för installation?Du bör hämta startdisketter för installation om samtliga följande förutsättningar är uppfyllda:
  • Du installerar en ny fullständig återförsäljarversion av Windows XP.

    Obs! Startdisketter för installation behövs inte för uppgraderingsinstallationer av Windows XP.
  • Du har en fungerande cd-enhet men kan inte starta datorn från cd:n.
  • Du kan starta datorn från en diskettenhet.
Obs! Installations-cd:n för Windows XP är en startdiskett för installation och kan användas för att starta Windows. När du startar datorn med installationsskivan för Windows XP kan du använda Återställningskonsolen för Windows för att återställa systemprogramvaran. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
314058 Beskrivning av Återställningskonsolen för Windows XP

Hämta, skapa och använd startskivorna så här

Det finns sex startdisketter för installation av Windows XP. Du måste ha de filer och drivrutiner som finns på de disketterna för att öppna cd-enheten och starta installationsprocessen.

Steg 1: Hämta installationsprogrammet för startdisketterHämta den version av startdisketterna för installation som motsvarar din version av Windows XP-cd:n. Versionen bör stå på cd-skivan och visar om ett Service Pack finns med.


Windows XP Service Pack 2 (SP2)
Information om vilka startdisketter för installation som kan hämtas finns på följande Microsoft-webbplatser:

Steg 2: Kör installationsdiskettprogrammet för att skapa installationsdisketternaNär du hämtar installationsdisketterna innehåller hämtningsfilen en enda stor programfil. När du kör den hämtade filen extraheras filerna och sedan visas följande meddelande:
Det här programmet skapar startdisketter för Microsoft Windows XP. För att skapa dessa disketter behöver du sex tomma, formaterade högdensitetsdisketter.

Ange vilken diskettenhet som avbildningarna ska kopieras till:
Skriv in enhetsbeteckningen för diskettenheten (vanligen enhet A). När du har skrivit in bokstaven för diskettenheten visas följande meddelande:
Sätt in en av disketterna i enhet enhetsbeteckning. Denna diskett blir startdiskett för installationsprogrammet för Windows XP.

Tryck ned valfri tangent när du är klar.
När du trycker på en tangent börjar den hämtade filen extraheras och filerna kopieras. Sätt in de tomma disketterna när du uppmanas att göra det tills dess att alla sex disketter har skapats. Om processen avbryts måste du köra den hämtade programfilen igen för att skapa alla sex disketterna.

Märk varje diskett med det nummer som anges i programmet. Du måste använda disketterna i rätt ordning under installationsprocessen.

Steg 3: Starta datorn med den första installationsdisketten om du påbörjar en ny installation av Windows XPNär du har skapat alla sex disketterna sätter du in den första i diskettenheten och startar sedan om datorn. Datorn måste vara konfigurerad för start från diskettenheten, Du måste kanske ändra datorns BIOS-inställningar.

Installationsprocessen startar. Sätt i de andra disketterna när du uppmanas till det. Du måste använda Windows XP-CD:n för att slutföra installationsprocessen.
Mer Information
Om du vill veta mer om hur du skaffar den senaste Service Pack-versionen för Windows XP på cd, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP
Gå till webbsidan Windows XP Service Pack 3 – ISO-9660 CD-avbildningsfil för att hämta Windows XP Service Pack 3 – ISO-9660 CD-avbildningsfilen.
Ytterligare resurser
setup floppies boot floppies
Egenskaper

Artikel-id: 310994 – senaste granskning 10/31/2012 17:12:00 – revision: 5.0

  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • kbresolve kbaccctrl atdownload kbhowto kbenv kbsetup KB310994
Feedback